Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 223

sortuj według:

Tytuł Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach – program i dziennik praktyk - murarz

Autor Stefan Tomaszek

Opis Szczegółowe programy praktyk powinny dać nauczycielom możliwość zaobserwowania w praktyce, jakie umiejętności są aktualnie wymagane od absolwentów szkół zawodowych. Różnice pomiędzy zawartością programów nauczania realizowanych w szkołach zawodowych, a...

Numer konkursu 3/POKL/3.4.3/2008

Numer projektu POKL.03.04.03-00-011/08-00

Nazwa projektu Nauczyciel bliżej przedsiębiorstwa

Beneficjent (nazwa) Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli

Tytuł Program praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego dla branży turystycznej

Autor Jolanta Maciejasz

Opis Program praktyki dla branży turystycznej przygotowano dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z całej Polski. Jest on dedykowany nauczycielom odbywającym staże w zakładach pracy (biurach podróży), którzy kształcą uczniów w zawodzie technik ...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-179/12-00

Nazwa projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Strona www projektu http://dnzu.optima.opole.pl/1/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli

Tytuł Program praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego dla branży kosmetycznej

Autor Agnieszka Błaszczyk-Szmidt

Opis Program przygotowano dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w branży kosmetycznej. Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, a celem szczegółowym - polepszenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-179/12-00

Nazwa projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Strona www projektu http://dnzu.optima.opole.pl/1/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli

Tytuł Program praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego dla branży hotelarskiej

Autor Elżbieta Jaśniewska

Opis Celem programu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży hotelarskiej. Dedykowany jest nauczycielom odbywającym staże w zakładach pracy, którzy kształcą uczniów w zawodzie technik hotelarstwa (symbol...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-179/12-00

Nazwa projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Strona www projektu http://dnzu.optima.opole.pl/1/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki,staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli

Tytuł Program praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego dla branży handlowo-ekonomicznej

Autor Witold Stawski

Opis Program praktyki dla branży handlowo-ekonomicznej przygotowano dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Jego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz dostosowanie ich wiedzy i umiejętności do standardów obowiązujących w przedsiębiorstwach....

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-179/12-00

Nazwa projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Strona www projektu http://dnzu.optima.opole.pl/1/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli