Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 11

sortuj według:

Tytuł Analiza adaptowalności rozwiązań partnera rosyjskiego. Schemat pracy z uzdolnioną młodzieżą w Centrum Intelekt (Sankt Petersburg, Rosja)

Autor Sławomir Krzychała, Stanisław Jakubowicz

Opis Państwowa Instytucja Oświaty - Dziecięce Centrum Edukacji Uzupełniającej - Centrum Uzdolnionych Uczniów Obwodu Leningradzkiego „Intelekt” (Centrum Intelekt) jest partnerem Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu w projekcie „Szlifowanie diamentów –...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-053/10-00

Nazwa projektu Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych

Strona www projektu http://www.fem.org.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe analiza, adaptowalność, szlifowanie diamentów, uczeń zdolny

Tytuł Diagnoza. Bariery społeczne w edukacji dziewcząt z małych miejscowości na Dolnym Śląsku, które przejawiają uzdolnienia w kierunkach matematyczno–przyrodniczych i zamierzają podjąć studia na tych kierunkach

Autor P. Mikiewicz, S. Krzychała, S. Jakubowicz, B. D. Gołębniak

Opis Celem badania było zdiagnozowania warunków udziału dziewcząt w kształceniu w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Tak zdefiniowane zadanie badawcze lokuje przedsięwzięcie w szerszej problematyce zróżnicowań i nierówności edukacyjnych ze względu na płeć....

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-053/10-00

Nazwa projektu Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych

Strona www projektu http://www.fem.org.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe diagnoza, bariery w edukacji, bariery społeczne

Tytuł Przewodnik dla użytkowników produktu finalnego projektu “Szlifowanie diamentów. Innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych”

Autor Anna Cieślik, Monika Śliwińska-Długosz, Tomasz Greczyło

Opis Przewodnik powstał z myślą zarówno o odbiorcach instytucjonalnych, jak i indywidualnych zainteresowanych wykorzystywaniem innowacyjnych programów wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz rekomendowanych przez rozwiązań...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-053/10-00

Nazwa projektu Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych

Strona www projektu http://www.fem.org.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe innowacyjność, szlifowanie diamentów, program, przewodnik

Tytuł Innowacyjny program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów uzdolnionych, ich rodziców i nauczycieli

Autor A. Cieślik, R. Ligus, M. Szecówka-Nowak, B. Zamorska, B. Zimoń-Dubowik

Opis Celem pracy zespołu pedagogów i psychologów w ramach programu wsparcia psychologiczno–pedagogicznego jest koordynacja działań wspierających rozwój społeczno-emocjonalny dziecka uzdolnionego w taki sposób, aby jego dynamika nie zakłócała rozwoju poznawczego. Ponadto...

Numer konkursu 03.03.04

Numer projektu POKL.03.03.04-00-053/10-00

Nazwa projektu Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych

Strona www projektu http://fem.org.pl/szlifowaniediamentow/index.php

Beneficjent (nazwa) Fundacja Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe wsparcie, uczeń, zdolny, psychologia, program

Tytuł Matematyka - innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Autor Sławomir Wójcik, Jerzy Janowicz, Zbigniew Lorkiewicz

Opis Matematyka, dziedzina aktywności intelektualnej człowieka, uznawana przez wielu za formę estetyki, tudzież język Boga, nie może być przedstawiana uczniom jako nudna, algorytmiczna i odtwórcza wiedza szkolna. Matematyka musi być „żywa i radosna” - otwarta dla...

Numer konkursu 03.03.04

Numer projektu POKL.03.03.04-00-053/10-00

Nazwa projektu Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych

Strona www projektu http://fem.org.pl/szlifowaniediamentow/index.php

Beneficjent (nazwa) Fundacja Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe matematyka, uczeń, zdolny, innowacyjny, program