Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 40

sortuj według:

Tytuł Mowa ciała. Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Prezentacja zawiera materiały szkoleniowe z zakresu komunikacji niewerbalnej - mowy ciała.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe warsztaty, komunikacja niewerbalna

Tytuł Scenariusz warsztatów nr 1 dla młodzieży 16+ i dorosłych. Temat: „W jaki sposób analizować ogłoszenia o pracę?”

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Scenariusz zawiera plan zajęć przeznaczonych dla osób 16+ dotyczących procesu poszukiwania pracy.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe warsztaty, aktywizacja zawodowa, poszukiwanie pracy

Tytuł Narzędzie Quo vadis

Autor Paulina Sobiczewska, Magdalena Kaczmarek

Opis Test do badania zainteresowań, kompetencji i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów i słuchaczy. Plik należy pobrać i uruchomić na swoim komputerze.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe narzędzie, test, badanie zainteresowań, kompetencje, uzdolnienia uczniów

Tytuł Przewodnik dla uczniów, rodziców i słuchaczy

Autor Paulina Sobiczewska

Opis Przewodnik skierowany jest do rodziców uczniów, którzy chcą skorzystać z diagnozy narzedziem Quo vadis?

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe przewodnik, narzędzie Quo vadis?

Tytuł Przewodnik dla diagnostów

Autor Paulina Sobiczewska, Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Przewodnik dedykowany jest diagnostom (psychologom, pedagogom, nauczycielom, doradcom zawodowym). Zawiera opis materiałów metodycznych oraz wskazówki jak wykorzystywać w praktyce produkty wytworzone w ramach projektu Quo vadis?

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe przewodnik, narzędzie Quo vadis, meteriały metodyczne