Zasoby

Ilość zasobów: 7895

sortuj według:

Tytuł Dobre praktyki staży nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących na kierunku ekonomicznym

Autor Edyta Niemiec, Daniel Szostak, Jakub Szpon

Opis Publikacja zawiera informacje na temat genezy powstania Unii Europejskiej, opisuje projekt „Nauczyciel w praktyce. Pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach”, opisuje przebieg staży nauczycieli kształcenia zawodowego...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-110/11-00

Nazwa projektu Nauczyciel w praktyce - pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://nauczyciel.wsie.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe kształcenie zawodowe, staże, rekomendacje, Unia Europejska, ekonomia

Tytuł Dobre praktyki staży nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących na kierunku informatycznym

Autor Edyta Niemiec, Daniel Szostak, Jakub Szpon

Opis Publikacja zawiera informacje na temat genezy powstania Unii Europejskiej, opisuje projekt „Nauczyciel w praktyce. Pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach”, opisuje przebieg staży nauczycieli kształcenia zawodowego...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-110/11-00

Nazwa projektu Nauczyciel w praktyce - pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://nauczyciel.wsie.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe kształcenie zawodowe, staże, rekomendacje, Unia Europejska, informatyka

Tytuł Dobre praktyki staży nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących na kierunku turystycznym

Autor Edyta Niemiec, Daniel Szostak, Jakub Szpon

Opis Publikacja zawiera informacje na temat genezy powstania Unii Europejskiej, opisuje projekt „Nauczyciel w praktyce. Pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach”, opisuje przebieg staży nauczycieli kształcenia zawodowego...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-110/11-00

Nazwa projektu Nauczyciel w praktyce - pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://nauczyciel.wsie.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe kształcenie zawodowe, staże, rekomendacje, Unia Europejska, turystyka

Tytuł Dobre praktyki staży nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących na kierunku logistycznym

Autor Edyta Niemiec, Daniel Szostak, Jakub Szpon

Opis Publikacja zawiera informacje na temat genezy powstania Unii Europejskiej, opisuje projekt „Nauczyciel w praktyce. Pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach”, opisuje przebieg staży nauczycieli kształcenia zawodowego...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-110/11-00

Nazwa projektu Nauczyciel w praktyce - pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://nauczyciel.wsie.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe kształcenie zawodowe, staże, rekomendacje, Unia Europejska, logistyka

Tytuł Implanty

Autor Elżbieta Ćwioro

Opis Film edukacyjny opisujący historię, metody oraz proces leczenia implantologicznego stosowanego w stomatologii.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-084/12-00

Nazwa projektu Kształcenie pełne wyobraźni - KPW

Strona www projektu https://kpw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe implanty, stomatologia, film, przyroda