Zasoby

Ilość zasobów: 7895

sortuj według:

Tytuł Nowoczesne szczepionki

Autor Elżbieta Ćwioro

Opis Film edukacyjny omawiający rolę i działanie szczepionek oraz ich wpływ na układ odpornościowy. Materiał przedstawia definicję szczepionek, ich rodzaje, a także porusza kwestie związane z brakiem szczepień. Dodatkowo w filmie został zaprezentowany polski kalendarz...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-084/12-00

Nazwa projektu Kształcenie pełne wyobraźni - KPW

Strona www projektu https://kpw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe szczepionki, antygen, układ odpornościowy

Tytuł Doskonalenie praktyk pedagogicznych - dyskusja

Redaktor Jacek Piekarski, Ewa Cyrańska, Beata Adamczyk

Opis Publikacja stanowi rezultat dyskusji, jak odbyła się w ramach konferencji naukowej "Uczelnie wyższe w kształtowaniu pedagogicznej praktyki w szkole. Dobre praktyki - projekty i ich realizacja". Publikacja zawiera propozycje doskonalenia praktyk pedagogicznych jako ważnego...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-077/10-00

Nazwa projektu Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkoł do realizacji zadań wychowawczych

Strona www projektu https://pibs.uni.lodz.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Łódzki

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe pedagogika, uczelnie wyższe, kształcenie praktyczne, praktyki pedagogiczne

Tytuł Praktyki pedagogiczne w szkole

Redaktor Jacek Piekarski, Ewa Cyrańska, Bohdan Cyrańsk

Opis Publikacja zawiera propozycję rekonstrukcji modelu pedagogicznych praktyk studenckich realizowanych w ramach projektu "Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych". Autorzy nie tylko ukazują wymiar...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-077/10-00

Nazwa projektu Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkoł do realizacji zadań wychowawczych

Strona www projektu https://pibs.uni.lodz.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Łódzki

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe praktyki pedagogiczne, kształcenie praktyczne, uczelnie wyższe, pedagogika

Tytuł e-Nauczanie. Poradnik dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Autor Dorota Dżega

Opis e-N@uczanie - poradnik dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Numer konkursu 5/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-050/09-00

Nazwa projektu Inkubator kadr oświaty - studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Beneficjent (nazwa) Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe poradnik, e-nauczanie, elearning

Tytuł Program studiów podyplomowych dla 7 zakresów

Autor

Opis Programów studiów podyplomowych dla następujących zakresów: - Bezpieczeństwo i higiena pracy, - Ochrona osób i mienia, - Dietetyka, - Grafika komputerowa i multimedialna, - Przedsiębiorczość, - Administracja biurowa, - Opieka medyczna.

Numer konkursu 5/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-055/09-00

Nazwa projektu Z Gospodarki do Edukacji II

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe program, studia podyplomowe