Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 281

sortuj według:

Tytuł Poradnik dla doradcy zawodowego, psychologa oraz pedagoga

Autor Dawid Olesiak, Adrian Balcerowski, Mariusz Bednarek, Izabela Stankowska

Opis Na III etapie edukacyjnym wielu uczniów po raz pierwszy musi zdecydować o swoim dalszym rozwoju edukacyjno-zawodowym. Nierzadko wybór ten jest przypadkowy, albo podyktowany nie do końca uzasadnionymi czynnikami. Z myślą o minimalizacji nietrafnych wyborów uczniów,...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-036/13-00

Nazwa projektu Poradnik pozytywnego myślenia

Strona www projektu http://pozytywnemyslenie.eu/

Beneficjent (nazwa) American Systems sp. z o.o., Kutno

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe pedagog, psycholog, doradztwo zawodowe, poradnik

Tytuł Jak rozwijać swoje zdolności - inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą? Poradnik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Autor Dorota Gębuś, Beata Pawlica, Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek, Ewa Wysocka

Opis W poradniku znajdują się informacje dotyczące rozwijania własnych zdolności, tzw. zdolności specjalnych, które nazywa się dzisiaj inteligencjami wielorakimi, oraz myślenia twórczego i osobowości twórczej. Poradnik ten jest powiązany tematycznie ze skonstruowanymi...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-101/13-00

Nazwa projektu Kompetentny doradca zawodowy - podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych i nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Stróże

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Stróże

Słowa kluczowe doradztwo zawodowe, uczniowie, szkoły ponadgimnazjalne

Tytuł Scenariusz wywiadu indywidualnego

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Niniejszy materiał metodyczny przeznaczony jest do pracy z uczniami w wieku gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym oraz słuchaczami. Jego celem jest zwiększenie samoświadomości ucznia/słuchacza względem własnych preferencji i zainteresowań.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe wywiad indywidualny, diagnoza zainteresowań i preferencji, doradztwo zawodowe

Tytuł Opisy zawodów i zadań diagnostyczno-rozwojowych z obszarów dane, idee, ludzie, rzeczy

Autor Paulina Sobiczewska

Opis Niniejszy pakiet edukacyjny (materiał metodyczny) przeznaczony jest do pracy z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Jego celem jest ułatwienie diagnoście prowadzącemu konsultacje doradcze z klientem procesu rozpoznania zainteresowań i kompetencji...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe próbki pracy, doradztwo zawodowe, kompetencje

Tytuł Cykl 194 filmów o zawodach "Zawodowi zawodowcy"

Autor Praca zbiorowa

Opis Cykl 194 filmów przedstawiających zawody z nowej klasyfikacji zawodowej szkolnictwa zawodowego ilustrowanych opowieściami bohaterów o ich drodze do wykonywania zawodu, w których szczególnie zaakcentowana została rola posiadanych zasobów, wraz z informacjami o...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-023/13-00

Nazwa projektu Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym

Strona www projektu http://www.ore.krzyzowa.org.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Grodziszcze

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Grodziszcze

Słowa kluczowe film, zawód, wybór zawodu, doradztwo zawodowe, filmy edukacyjne