Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 179

sortuj według:

Tytuł Historia herbaty

Autor Maciej Adamski

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu lingwistycznym. Cele zajęć: zapoznanie uczniów z historią herbaty, pokazanie sposobu zaparzania herbaty, zapoznanie ze słownictwem związanym z...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe historia herbaty, napoje, parzenie herbaty, scenariusz lekcji, język angielski

Tytuł What would you do if ...? – Second Conditional – Drugi okres warunkowy

Autor Joanna Wiśniewska

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu lingwistycznym. Cele zajęć: zapoznanie ze strukturą i zasadami użycia II okresu warunkowego, kształcenie umiejętności poprawnego budowania zdań z...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe okres warunkowy, rady, program nauczania, język angielski

Tytuł Rodzaje zakwaterowania w Anglii (typy domów)

Autor Joanna Wiśniewska

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu lingwistycznym. Cele zajęć: zapoznanie uczniów ze słownictwem związanym z domami, ich rodzajami, opisywanie obrazków, czytanie ze zrozumieniem...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe typy domów, zakwaterowanie, pomieszczenia, program nauczania, język angielski

Tytuł Sprawdź pogodę zanim zaplanujesz wakacje

Autor Ilona Adamska

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu lingwistycznym. Cele zajęć: ćwiczenie słownictwa związanego z klimatem i pogodą ćwiczenie wykorzystywania technologii komputerowej do poszukiwania...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe wakacje, pogoda, klimat, język angielski, program nauczania

Tytuł Szukamy pracy

Autor Ilona Adamska

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu lingwistycznym. Cele zajęć: ćwiczenie słownictwa związanego z zawodami i zatrudnieniem, porównywanie wymagań i warunków podjęcia tej samej pracy...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe praca, zawód, kwalifikacje, język angielski, program nauczania