Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 234

sortuj według:

Tytuł Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Część II - języki obce

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja wydana po seminarium ewaluacyjnym zorganizowanym w ramach projektu www.praktyki.wh.umcs.

Numer konkursu 6/POKL/3.2.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-012/10-00

Nazwa projektu www.praktyki.wh.umcs-Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych ma Wydziale Humanistycznym UMCS

Strona www projektu http://www.umcs.pl/pl/praktyki-wh.htm

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe praktyki, innowacyjność, kształcenie, nauczyciel, edukacja

Tytuł Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Część I - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja wydana po seminarium ewaluacyjnym zorganizowanym w ramach projektu www.praktyki.wh.umcs.

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-012/10-00

Nazwa projektu www.praktyki.wh.umcs-Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych ma Wydziale Humanistycznym UMCS

Strona www projektu http://www.umcs.pl/pl/praktyki-wh.htm

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe praktyki, innowacyjność, kształcenie, nauczyciel, edukacja

Tytuł Rekomendacje w zakresie teoretycznego przygotowania studentów do wykonywania zawodu nauczyciela

Autor Kamila Jarosz, Paweł Tomczak-Tomaszewski, Paweł Łuczak

Opis Niniejsza publikacja została poświęcona przedstawieniu rekomendacji w zakresie teoretycznego przygotowania studentów i studentek do wykonywania zawodu nauczyciela.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-039/10-00

Nazwa projektu Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa

Strona www projektu http://www.innowacyjne-praktyki.pl/

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zamość

Słowa kluczowe rekomendacja, program praktyk, pedagogika, kształcenie

Tytuł Czynniki warunkujące jakość kształcenia kandydatów na nauczycieli

Autor Ryszard Szeremeta

Opis W jaki sposób szkoły wyższe mogą i powinny przygotować swoich absolwentów do pracy w organizacjach XXI wieku opartych na wiedzy, oraz do działań w świecie gwałtownych i ciągłych zmian, innymi słowy, jakie cele i treści kształcenia powinny być wprowadzane do...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-035/10-00

Nazwa projektu Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty

Strona www projektu http://www.przyszlynauczyciel.wspt.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Konin

Słowa kluczowe kształcenie, nauczyciele, jakość kształcenia, studia podyplomowe

Tytuł Rekomendacje w zakresie praktycznego przygotowania studentów do wykonywania zawodu nauczyciela

Autor Marta Wysocka

Opis Niniejsza publikacja została poświęcona przedstawieniu rekomendacji w zakresie praktycznego przygotowania studentów i studentek do wykonywania zawodu nauczyciela.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-039/10-00

Nazwa projektu Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa

Strona www projektu http://www.innowacyjne-praktyki.pl/

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zamość

Słowa kluczowe rekomendacja, program praktyk, pedagogika, kształcenie