Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 270

sortuj według:

Tytuł Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych - I

Autor Praca zbiorowa

Opis Pierwsza wersja Programu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w zawodzie: blacharz samochodowy, został opracowany na potrzeby projektu „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-125/11-00

Nazwa projektu Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych

Strona www projektu http://www.moto.mirip.org.pl/

Beneficjent (nazwa) Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program, nauczyciel, instruktor, motoryzacja, blacharstwo

Tytuł Dostosowanie tematyki praktyk do uwarunkowań regionalnych

Autor Michał Mackiewicz, Mariusz Michalski, Joanna Stopolska

Opis W raporcie zostały wskazane pożądane kierunki zmian oraz zaproponowane rekomendacje, których celem jest dostosowanie tematyki praktyk pedagogicznych w zakresie edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczania języka angielskiego do uwarunkowań województwa śląskiego.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe praktyki, nauczyciel, przedszkole, szkoła, zawód

Tytuł Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach – forma doskonalenia zawodowego nauczycieli - sprawozdanie

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja dotyczy realizacji projektu edukacyjnego. Osoby objęte wsparciem to czynni nauczyciele przedmiotów zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki zawodu ze szkół średnich zawodowych, zasadniczych szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego i centrów...

Numer konkursu 3/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-011/08-00

Nazwa projektu Nauczyciel bliżej przedsiębiorstwa

Beneficjent (nazwa) Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe sprawozdanie, raport, praktyki zawodowe, nauczyciel

Tytuł Materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów pt. E-learning w praktyce

Autor Łukasz Witkowski

Opis W opracowaniu tym omówiono zagadnienie e-learningu z naciskiem na praktyczne zastosowanie. Przedstawiona została jego definicja, wady i zalety, odmiany e-learningu oraz aspekty prawne dotyczące wykorzystania źródeł internetowych. Ponadto zaprezentowano ogólne wytyczne...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-014/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel w teorii i praktyce. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym

Strona www projektu http://www.nauczyciel-teoraipraktyka.pl

Beneficjent (nazwa) TYLDA sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zielona Góra

Słowa kluczowe materiały, nauczyciel, e-learning, podręcznik, moodle

Tytuł Materiały szkoleniowe dla uczestniczek i uczestników warsztatów pt. Grafika komputerowa – warsztat umiejętności praktycznych

Autor Łukasz Witkowski

Opis Materiały stanowią warsztat podstawowych umiejętności praktycznych z zakresu grafiki komputerowej, konkretnie w projektowaniu dwuwymiarowym na potrzeby Internetu oraz druku. Dzięki niniejszym materiałom możliwe będzie wstępne przygotowanie uczniów do zawodu grafika...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-014/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel w teorii i praktyce. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym

Strona www projektu http://www.nauczyciel-teoriaipraktyka.pl

Beneficjent (nazwa) TYLDA sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zielona Góra

Słowa kluczowe materiały, grafika komputerowa, nauczyciel, informatyka, podręcznik