Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 182

sortuj według:

Tytuł Program praktyk zagranicznych w zawodzie murarz-tynkarz

Autor Barbara Głód

Opis Program praktyk zagranicznych w zawodzie murarz-tynkarz przeznaczony jest dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach budowlanych w przedsiębiorstwach z branży budowlanej poza granicami kraju.

Numer konkursu POKL.03.04.03-00-007/11-00

Numer projektu POKL.03.04.03-00-007/11-00

Nazwa projektu STAWIAMY NA PRAKTYKĘ - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach w branży budowlanej

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Radom

Słowa kluczowe praktyki, nauczyciele, instruktorzy praktycznej nauki

Tytuł Program praktyk zagranicznych w zawodzie technik architektury krajobrazu

Autor Michał Zając

Opis Program praktyk zagranicznych w zawodzie technik architektury krajobrazu przeznaczony jest dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach budowlanych w przedsiębiorstwach z branży budowlanej poza granicami kraju.

Numer konkursu POKL.03.04.03-00-007/11-00

Numer projektu POKL.03.04.03-00-007/11-00

Nazwa projektu STAWIAMY NA PRAKTYKĘ - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach w branży budowlanej

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Radom

Słowa kluczowe praktyki, nauczyciele, instruktorzy praktycznej nauki

Tytuł Program praktyk zagranicznych w zawodzie technik budownictwa

Autor Andrzej Kłęk

Opis Program praktyk zagranicznych w zawodzie technik budownictwa przeznaczony jest dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach budowlanych w przedsiębiorstwach z branży budowlanej poza granicami kraju.

Numer konkursu POKL.03.04.03-00-007/11-00

Numer projektu POKL.03.04.03-00-007/11-00

Nazwa projektu STAWIAMY NA PRAKTYKĘ - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach w branży budowlanej

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Radom

Słowa kluczowe praktyki, nauczyciele, instruktorzy praktycznej nauki

Tytuł Program praktyk krajowych w zawodzie monter zabudowy i robót wykończenowych w budownictwie

Autor Małgorzata Karbowiak

Opis Program praktyk krajowych w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeznaczony jest dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach budowlanych w przedsiębiorstwach z branży budowlanej.

Numer konkursu POKL.03.04.03-00-007/11-00

Numer projektu POKL.03.04.03-00-007/11-00

Nazwa projektu STAWIAMY NA PRAKTYKĘ - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach w branży budowlanej

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Radom

Słowa kluczowe praktyki, nauczyciele, instruktorzy praktycznej nauki

Tytuł Program praktyk krajowych w zawodzie technik budownictwa

Autor Karolina Musiałek-Białas

Opis Program praktyk krajowych w zawodzie technik budownictwa przeznaczony jest dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach budowlanych w przedsiębiorstwach z branży budowlanej.

Numer konkursu POKL.03.04.03-00-007/11-00

Numer projektu POKL.03.04.03-00-007/11-00

Nazwa projektu STAWIAMY NA PRAKTYKĘ - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach w branży budowlanej

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Radom

Słowa kluczowe praktyki, nauczyciele, instruktorzy praktycznej nauki