Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 219

sortuj według:

Tytuł Praktyki

Autor Sylwester Bębas

Opis Celem projektu jest: - opracowanie i wdrożenie zupełnie nowego programu praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, - projekt zakłada wypracowanie modelu kształcenia nauczyciela, który oprócz niezbędnej wiedzy merytorycznej posiada...

Numer konkursu POKL.03.03.02-00-009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-009/12-00

Nazwa projektu Najlepsze programy praktyk pedagogicznych kluczem do profesjonalnego kształcenia nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Radom

Słowa kluczowe praktyki

Tytuł Skrypt dla opiekunów praktyk - Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Autor Sylwester Bębas

Opis Praktyki pedagogiczne są integralną częścią procesu kształcenia nauczycieli wszystkich specjalizacji oraz pierwszą weryfikacją rzeczywistego przygotowania i predyspozycji kandydatów na przyszłych pedagogów i dydaktyków do wykonywania tego odpowiedzialnego, trudnego,...

Numer konkursu POKL.03.03.02-00-009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-009/12-00

Nazwa projektu Najlepsze programy praktyk pedagogicznych kluczem do profesjonalnego kształcenia nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Radom

Słowa kluczowe skrypt, praktyki, opiekun

Tytuł Najlepszy program praktyk pedagogicznych w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu

Autor Wielu autorów

Opis Celem publikacji jest zapewnienie nowej jakości kształcenia nauczycieli poprzez m.in. wprowadzenie TIK i pomocy dydaktycznych do metodyki zajęć, zapewnienie niestereotypowego i równościowego prowadzenia zajęć, zwiększenie efektywności analizy lekcji próbnej z...

Numer konkursu POKL.03.03.02-00-009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-009/12-00

Nazwa projektu Najlepsze programy praktyk pedagogicznych kluczem do profesjonalnego kształcenia nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Radom

Słowa kluczowe praktyki, pedagogika

Tytuł Program praktyki pedagogicznej dla specjalności logopedia

Autor Jolanta Góral-Półrola, Karol Bidziński, Stanisława Zakrzewska

Opis Celem głównym jest podniesienie jakości kształcenia nauczycieli prowadzonego przez WSETiNS na kierunku: PEDAGOGIKA, poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu praktyki pedagogicznej.

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-041/11-00

Nazwa projektu Nowe wychowanie we współczesnym przedszkolu i szkole podstawowej

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kielce

Słowa kluczowe program, praktyki

Tytuł Regulamin praktyk studiów II stopnia

Autor Praca zbiorowa

Opis Regulamin praktyk studiów II stopnia.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-072/10-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych na WPiA UAM

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe regulamin, praktyki, studia II stopnia, nauczyciel, student