Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 219

sortuj według:

Tytuł Materiały edukacyjne na seminarium projektowe

Autor Anna Dzierżan

Opis Kształcenie zawodowe w Polsce opiera się na aktach prawnych regulujących działanie systemu oświaty odpowiedzialnego za kształtowanie przyszłego pracownika.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-179/12-00

Nazwa projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Strona www projektu http://dnzu.optima.opole.pl/1/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe materiały edukacyjne, kształcenie zawodowe, praktyki

Tytuł Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Autor Tomasz Sawicki, Łukasz Pośpiech

Opis Projekt był częścią działań realizowanych w oświacie w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego w Polsce. Celem głównym projektu było opracowanie, a następnie pilotażowe wdrożenie oraz modyfikacja programów doskonalenia zawodowego nauczycieli...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-179/12-00

Nazwa projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Strona www projektu http://dnzu.optima.opole.pl/1/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli

Tytuł Najwyższa jakość kształcenia - przewodnik dobrych praktyk

Autor Anna Marcisz

Opis Praktyki pedagogiczne są niezbędnym elementem studiów, których ukończenie stanowi podstawę nabycia uprawnień do pracy w zawodzie nauczyciela. Jest też pierwszym doświadczeniem zawodowym i daje możliwość wcielenia w życie teorii, którą dany student poznał w...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe przewodnik, student, opiekun, praktyki, placówka oświatowa

Tytuł Przewodnik realizacji praktyk przez studentów

Autor Wojciech Kowalczyk

Opis Publikacja zawiera: 1. Informacje o projekcie, 2. Informacje o praktykach, 3. Typy i terminy realizacji praktyk, 4. Obowiązki i prawa studenta , 5. Zasady postępowania z dziennikiem praktyk , 6. Efekty praktyk, 7. Warunki zaliczenia praktyk.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe student, przewodnik, opiekun, praktyki, placówka oświatowa

Tytuł Przewodnik metodyczny dla opiekunów praktyk ze strony Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz opiekunów praktyk ze strony przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Autor Maciej Smuk

Opis Celem projektu jest zbudowanie nowego systemu organizowania i realizacji pedagogicznych praktyk zawodowych dla studentów Pedagogiki, umożliwiającego poprawę jakości przygotowania studenta do wykonywania zawodu nauczyciela i nauczyciela-wychowawcy oraz podniesienie wiedzy i...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Strona www projektu http://www.projekt.uczelniawarszawska.pl/

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe praktyki, opiekun, placówka oświatowa, przedszkole, szkoła