Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 318

sortuj według:

Tytuł Program nauczania geografii dla gimnazjum „Wspólnie w lepszą e-przyszłość"

Autor Mirosław Gos

Opis Ogromnie ważną rolę we wszystkim, co związane z edukacją odgrywa nauczyciel, który musi nieprzerwanie dostosowywać się do kontekstów, w jakich przebiega jego praca. Wyznacznikami atrakcyjności współczesnego nauczyciela są nie tylko wiedza, umiejętności w ogóle,...

Numer konkursu POKL 2/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-213/12-00

Nazwa projektu Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych

Beneficjent (nazwa) Gmina Lasowice Wielkie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Chocianowice

Słowa kluczowe geografia, program nauczania, gimnazjum

Tytuł Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Edyta Pobiega, Małgorzata Zbińkowska

Opis Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących opiera się na metodzie kształcenia wykorzystującej TIK i wiedzę o psychologicznych uwarunkowaniach uczenia się. Stanowi on dla nauczycieli narzędzie, które znacznie poprawia skuteczność i...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł „Wspólnie w lepszą e-przyszłość” - program nauczania chemii

Autor Katarzyna Rakoczy

Opis Zadaniem chemii na poziomie gimnazjalnym jest przybliżenie uczniowi wiadomości o budowie i właściwościach otaczających nas substancji, możliwościach przemian tych substancji w inne i podstawowych prawach rządzącymi tymi przemianami. Przedmiot ten ma również wzbudzić...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-213/12-00

Nazwa projektu Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych

Beneficjent (nazwa) Gmina Lasowice Wielkie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Chocianowice

Słowa kluczowe chemia, program nauczania, gimnazjum

Tytuł Interdyscyplinarny program nauczania biologii w gimnazjum w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Chocianowicach

Autor Iwona Szczepanowska

Opis Program zakłada wykorzystanie platformy edukacyjnej w procesie nauczania, co umożliwia indywidualizację procesu nauczania. Uczeń dobiera indywidualnie czas oraz stopień trudności zadań i literaturę. Indywidualizacja występuje również w wyborze projektu edukacyjnego....

Numer konkursu POKL 2/3.3.4/

Numer projektu POKL.03.03.04-00-213/12-00

Nazwa projektu Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych

Beneficjent (nazwa) Gmina Lasowice Wielkie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Chocianowice

Słowa kluczowe Biologia, program nauczania, gimnazjum

Tytuł Program nauczania historii i społeczeństwa „Z przeszłości w lepszą e-przyszłość”

Autor Joanna Piłat

Opis Prezentowany program nauczania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 nr 165 poz. 977), Rozporządzeniem Ministra...

Numer konkursu POKL 2/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-213/12-00

Nazwa projektu Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych

Beneficjent (nazwa) Gmina Lasowice Wielkie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Chocianowice

Słowa kluczowe historia, II etap edukacji, program nauczania