Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 183

sortuj według:

Tytuł Opis elementów produktu finalnego projektu "Przedsiębiorcze szkoły"

Autor Praca zbiorowa

Opis Pakiet innowacyjnych narzędzi edukacyjnych do nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce w szkołach ponadgimnazjalnych został stworzonych w ramach projektu „Przedsiębiorcze szkoły”. Zestaw przeznaczony do każdego przedmiotu zawiera kompleksowe...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-079/10-00

Nazwa projektu Przedsiębiorcze szkoły

Strona www projektu http://www.przedsiebiorczeszkoly.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Rzeszów

Słowa kluczowe przedsiębiorczość, ekonomia w praktyce, gry symulacyjne, programy nauczania

Tytuł Innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Autor Andrzej Sajdak

Opis Celem projektu jest zwiększenie motywacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych do kształcenia w dziedzinach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki (ekonomia, finanse, przedsiębiorczość) oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych. W ramach projektu przygotowano innowacyjny...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-073/10-00

Nazwa projektu Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości

Strona www projektu http://www.przedsiebiorczosc.info.pl

Beneficjent (nazwa) Towarzystwo Produkcyjno-Handlowe sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe innowacyjny, gra, przedsiębiorczość, szkolenie, program

Tytuł Kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Autor Małgorzata Abelite, Paweł Baran, Kamila Dębińska, Andrzej Łuc

Opis Zachodzące w Unii Europejskiej zmiany społeczne i gospodarcze niosą ze sobą nowe możliwości i nowe wyzwania. Europejczycy muszą na bieżąco uzupełniać swoje umiejętności, zarówno zawodowe, jak i ogólne, pozwalające przystosować się do zachodzących zmian....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://www.kompetencje.gimnazja.eduportal.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, matematyka, przedsiębiorczość, gimnazjum, kompetencje kluczowe

Tytuł Zadania i funkcje szkół rolniczych w Polsce z perspektywy kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedsiębiorczości i inicjatywności

Redaktor Jarosław Domalewski (red.)

Opis Publikacja zawiera analizę poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i uczennic szkół rolniczych w Polsce oraz diagnozę kierunków rozwoju szkolnictwa rolniczego. Raport, wydany nakładem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauki, oparty jest na...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-290/09-00

Nazwa projektu Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności wśród uczniów szkół roliczych w Polsce - CEKIN

Strona www projektu http://www.cekin.eu

Beneficjent (nazwa) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brwinów

Słowa kluczowe przedsiębiorczość, inicjatywność, kompetencje kluczowe, szkoły rolnicze

Tytuł Konspekty zajęć rozwijających kompetencje przedsiębiorczości prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje przedsiębiorczości metodą projektów wraz ze szczegółowymi konspektami. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe przedsiębiorczość, gimnazjum, konspekt, metoda projektów,