Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 213

sortuj według:

Tytuł Raport dotyczący modelu praktyk pedagogicznych po opracowaniu

Autor Łukasz Kowalik

Opis Raport powstał na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród dyrektorów oraz nauczycieli placówek oświatowych z rejonu Krakowa i okolic po opracowaniu modelu praktyk pedagogicznych. Raport zawiera ocenę modelu, wnioski, opinie oraz rekomendacje dotyczącego jego...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-100/10-00

Nazwa projektu Efektywne praktyki pedagogiczne - platforma między teorią a praktyką w kształceniu kandydatów na nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe praktyki pedagogiczne, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, raport, model praktyk pedagogicznych, opinie o modelu praktyk

Tytuł Raport z badania potrzeb studentów kierunków pedagogicznych

Autor Sławomir Tabkowski

Opis Raport zawiera szczegółowe zestawienie potrzeb, oczekiwań i motywacji w zakresie praktyk studentów kierunków pedagogicznych oraz nauczycieli pełniących funkcje opiekunów praktyk.

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-100/10-00

Nazwa projektu Efektywne praktyki pedagogiczne - platforma między teorią a praktyką w kształceniu kandydatów na nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe praktyki pedagogiczne, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, raport, potrzeby studentów kierunków pedagogicznych, potrzeby opiekunów praktyk

Tytuł Raport końcowy

Autor Katarzyna Antał

Opis Raport zawiera podsumowanie realizacji projektu. Opisuje założenia i cele projektu oraz wyniki badań ewaluacyjnych, które miały na celu zbadanie poziomu wartości osiągniętych wskaźników i rezultatów.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/13-00

Nazwa projektu Nowa przyszłość uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Beneficjent (nazwa) TOP EDUCATION Sobiesław Sowa, Wrocław

Lokalizacja beneficjenta (miasto) http://www.topeducation.com.pl/poznaj-matematyke/efs.html

Słowa kluczowe raport, posumowanie projektu, wskaźniki, cele

Tytuł Sprawozdanie z badań oczekiwań przedsiębiorców wobec absolwentów

Autor E. Garbalińska

Opis Sprawozdanie z badań oczekiwań przedsiębiorców wobec absolwentów.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-072/11-00

Nazwa projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Beneficjent (nazwa) Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Inowrocław

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie

Tytuł Raport końcowy z realizacji projektu

Autor Marcin Gomułka

Opis Raport końcowy z realizacji projektu.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-072/11-00

Nazwa projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Beneficjent (nazwa) Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Inowrocław

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie