Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 213

sortuj według:

Tytuł Raport z realizacji powiatowego programu wspomagania

Autor Alina Męczywór, Przemysław Kempiński

Opis Raport z realizacji powiatowego programu wspomagania zawiera informacje o przebiegu szkoleń, ilości uczestników i tematów szkoleń zrealizowanych w czasie trwania projektu.

Numer konkursu 1/POKL/3.5/2012

Numer projektu POKL.03.05.00-00-141/12-00

Nazwa projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim

Strona www projektu http://bw.pceluban.pl

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lubań

Słowa kluczowe raport, ppw, wspomaganie, powiatowe, szkolenia

Tytuł Raport z ewaluacji realizacji projektu

Autor Katarzyna Kordiuk

Opis Celem ewaluacji jest weryfikacja prawidłowej realizacji celu projektu czyli podniesienia kompetencji 122 nauczycieli kształcących w branży motoryzacyjnej, którzy wzięli udział w drugiej części projektu, jak również porównanie wyników uzyskanych w badaniach...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-125/11-00

Nazwa projektu Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych

Beneficjent (nazwa) Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie

Tytuł Wyniki diagnoz wiedzy i umiejętności uczestników projektu nabytych dzięki odbyciu dwutygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach

Autor Marcin Gosławski

Opis Opracowanie opisuje przyrost wiedzy i umiejętności praktycznych z obszaru ekonomii, rachunkowości, zarządzania oraz marketingu u nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu technik ekonomista, rachunkowości, administracji oraz pokrewnych....

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-011/10-00

Nazwa projektu Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych

Beneficjent (nazwa) Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "Nowe Media"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Olszytyn

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie

Tytuł Publikacja popularyzująca ideę praktyk zawodowych pt. „Styl – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego”

Autor Andrzej Brejnak, Hanna Babikowska

Opis Kształcenie zawodowe w branży fryzjerskiej i kosmetycznej oparte jest głównie na kształceniu umiejętności praktycznych. Efekt niewłaściwego przygotowania absolwenta do pracy w zawodach tych branży jest sprawdzany szybciej niż w innych. Uzyskanie właściwych efektów...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-125/10-00

Nazwa projektu STYL - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego

Beneficjent (nazwa) WYG International Sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie

Tytuł Publikacja końcowa „Nauczyciel zawodów ekonomicznych"

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja końcowa z realizacji projektu „Nauczyciel zawodów ekonomicznych".

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-050/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel zawodów ekonomicznych w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Beneficjent (nazwa) Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" sp. z o.o. w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie