Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 12

sortuj według:

Tytuł Rekomendacje w zakresie wdrażania i oceny programów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii

Autor Praca zbiorowa

Opis Rekomendacje w zakresie wdrażania i oceny programów doskonalenia zawodowego mają na celu wskazanie, które obszary doskonalenia zawodowego kadry szkół kształcących na potrzeby branży turystyki, hotelarstwa i gastronomii wymagają modernizacji ze względu na potrzebę...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-059/10-00

Nazwa projektu Akademia dobrych praktyk. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Pruszków

Słowa kluczowe turystyka, hotelarstwo, gastronomia, poradnik, doskonalenie

Tytuł Rekomendacje z zakresu opracowywania programów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii

Autor Praca zbiorowa

Opis Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich został poświęcony analizie aktualnej sytuacji branży turystyki, hotelarstwa i gastronomii w Polsce. Uwzględniono w nim również czynniki warunkujące rozwój tej branży. Dzięki temu możliwe jest...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-059/10-00

Nazwa projektu Akademia dobrych praktyk. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Pruszków

Słowa kluczowe turystyka, hotelarstwo, gastronomia, poradnik, doskonalenie

Tytuł Raport z przebiegu sesji fokusowych z udziałem przedsiębiorców

Autor Praca zbiorowa

Opis W pierwszym rozdziale raportu scharakteryzowano zogniskowany wywiad grupowy jako metodę badawczą. Drugi rozdział został poświęcony szkolnictwu zawodowemu z uwzględnieniem jego powiązania ze światem przedsiębiorstw, kształcenia ustawicznego nauczycieli oraz...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-059/10-00

Nazwa projektu Akademia dobrych praktyk. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Pruszków

Słowa kluczowe turystyka, gastronomia

Tytuł Raport z przebiegu badań z udziałem beneficjentów ostatecznych

Autor Praca zbiorowa

Opis Niniejszy raport składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera opis użytych w projekcie metod badawczych. Przedstawiono w nim ogólną charakterystykę metody foresight oraz wskazano najważniejsze informacje na temat kwestionariuszy Delphi i techniki krzywej...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-059/10-00

Nazwa projektu Akademia dobrych praktyk. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Pruszków

Słowa kluczowe turystyka, hotelarstwo, gastronomia, raport

Tytuł Podnoszenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego we współpracy z przedsiębiorstwami

Autor Ewa Katarzyna Organiściak, Katarzyna Skierska-Pięta

Opis Opracowanie składa się z sześciu części. Pierwsza z nich poświęcona została omówieniu i scharakteryzowaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego projekt jest realizowany. Rozdział drugi koncentruje się wokół zagadnienia kapitału ludzkiego,...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-059/10-00

Nazwa projektu Akademia dobrych praktyk. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Pruszków

Słowa kluczowe turystyka, hotelarstwo, gastronomia, poradnik, doskonalenie