Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 203

sortuj według:

Tytuł Alternatywne rozwiązania w poradnictwie karier na przykładzie projektu "Perspektywy edukacyjno-zawodowe"

Autor Ewa Wojtowicz, Ewa Dębska, Anna Marianowska

Opis Artykuł – Alternatywne rozwiązania w poradnictwie karier na przykładzie projektu „Perspektywy edukacyjno-zawodowe” prezentuje problematykę kształtowania karier, leżącą w nowoczesnym świecie w centrum zainteresowania organizacji i jednostek. Rozwój zawodowy...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3./2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-098/13-00

Nazwa projektu Perspektywy edukacyjno-zawodowe - narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej

Strona www projektu http://www.perspektywy3d.pl

Beneficjent (nazwa) GlobalFun sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe konstruowanie karier, poradnictwo zawodowe, gry komputerowe komputerowe w młodzieżowym poradnictwie karier, rozwój zawodowy, kariera

Tytuł Rozwijanie postaw przedsiębiorczych osób wchodzących na rynek pracy

Autor Bartosz Majewski, Marcin Suchar, Piotr Wachowiak

Opis Artykuł przedstawia "Perspektywy edukacyjno-zawodowe" jako przykładowe narzędzie wspierające rozwój postaw przedsiębiorczych. Prezentuje problematykę: poziomu przedsiębiorczości wśród Polaków na tle innych państw UE oraz USA; kompetencje zawodowe dostosowane do...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3./2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-098/13-00

Nazwa projektu Perspektywy edukacyjno-zawodowe - narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej

Strona www projektu http://www.perspektywy3d.pl

Beneficjent (nazwa) GlobalFun sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe przedsiębiorczość, kompetencje zawodowe, osoba przedsiębiorcza, kreatywność, kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych

Tytuł Raport z upowszechniania produktów projektu - narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej

Autor Teresa Łobaczewska-Pawłowska

Opis Celem raportu z upowszechniania produktów projektu było dostarczenie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osobom realizującym zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, instrumentu o szerokim zakresie oddziaływania, wpływającym nie tylko na...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3./2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-098/13-00

Nazwa projektu Perspektywy edukacyjno-zawodowe - narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej

Strona www projektu http://www.perspektywy3d.pl

Beneficjent (nazwa) GlobalFun sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe zatrudnienie, zawody, szkolnictwo zawodowe, edukacja, kształcenie,

Tytuł Raport ze standaryzacji i normalizacji narzędzia diagnozy zainteresowań zawodowych i kompetencji przedsiębiorczych

Autor Adam Sobolewski, Jacek Zakrzewski

Opis Raport ze standaryzacji i normalizacji narzędzia diagnozy zainteresowań zawodowych i kompetencji przedsiębiorczych obejmuje: podsumowanie badania opinii uczestników badań na temat narzędzia Perspektywy, raport technicznych z przeprowadzonych analiz służących konstrukcji...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3./2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-098/13-00

Nazwa projektu Perspektywy edukacyjno-zawodowe - narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej

Strona www projektu http://www.perspektywy3d.pl

Beneficjent (nazwa) GlobalFun sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe zawody, szkolnictwo zawodowe, edukacja, predyspozycje zawodowe, kompetencje przedsiębiorcze

Tytuł Technik administracji

Autor Katarzyna Rykaczewska, Wojciech Wołoszyn, Marzena Wasilewska-Lasa

Opis Film o zawodzie - technik administracji w formacie flash video i MP4 oraz zdjęcia przedstawiające ten zawód. Zbiór filmów i zdjęć o zawodach w formacie DVD Video dostępny jest w odrębnym pliku: Perspektywy DVD Video - plik spakowany.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3./2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-098/13-00

Nazwa projektu Perspektywy edukacyjno-zawodowe - narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej

Strona www projektu http://www.perspektywy3d.pl

Beneficjent (nazwa) GlobalFun sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe zawody, szkolnictwo zawodowe, edukacja, kształcenie, zatrudnienie