Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 179

sortuj według:

Tytuł Program zajęć językowych „Poznaję świat” - język angielski

Autor Elżbieta Wesołkowska

Opis Program został opracowany z myślą o uczniach klasy drugiej. Zakłada on zastosowanie metody komunikatywnej, która jest zgodna z obowiązującymi trendami w nauce języków obcych. Celem ogólnym jest rozwinięcie sprawności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, wyrównawczy, język angielski

Tytuł Program zajęć językowych „Poznaję świat” - język angielski

Autor Agnieszka Gapińska

Opis Program został opracowany z myślą o uczniach klasy VI. Program zakłada zastosowanie metody komunikatywnej, która jest zgodna z obowiązującymi trendami w nauce języków obcych.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program wyrównawczy, język angielski

Tytuł Program zajęć językowych „Poznaję świat” - język angielski

Autor Aleksander Kozłowski

Opis Program został opracowany z myślą o uczniach klasy III gimnazjum Program zakłada zastosowanie metody komunikatywnej, która jest zgodna z obowiązującymi trendami w nauce języków obcych oraz metody audiolingwalnej i dedukcyjnej w celach uzupełniających.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program wyrównawczy, język angielski

Tytuł Program zajęć językowych „Poznaję świat” - język angielski

Autor Marta Kaczmarek

Opis Program został opracowany z myślą o uczniach klasy pierwszej gimnazjum, którzy rozpoczynają naukę języka obcego. Program zakłada zastosowanie metody komunikatywnej, która jest zgodna z obowiązującymi trendami w nauce języków obcych.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, zajęcia wyrównawcze, język angielski

Tytuł My home is my castle - lekcja poświęcona rozwijaniu zasobu słownictwa

Autor Maciej Adamski

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń on-line". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu lingwistycznym. Cele zajęć: rozwijanie zasobu słownictwa związanego z tematem: dom, ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, ćwiczenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe język angielski, rodzaje domów, części domu, wyposażenie, scenariusz lekcji