Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 234

sortuj według:

Tytuł Dobre praktyki: zawód - nauczyciel

Autor Agata Janus

Opis Zawód nauczyciela to coś więcej niż praca, to wyjątkowa rola społeczna, którą powinny pełnić wyłącznie odpowiednio do tego przygotowane osoby posiadające wiedzę przedmiotową, specjalistyczne przygotowanie pedagogiczne oraz dydaktyczne, a także...

Numer konkursu 3.3.2/5/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-007/10-00

Nazwa projektu Program Praktyk Pedagogicznych podnoszący jakość kształcenia przyszłych nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Pruszków

Słowa kluczowe kształcenie, praktyki, zawód, awans zawodowy

Tytuł Innowacyjna strategia kształcenia

Autor Redakcja

Opis Innowacyjność zaproponowanego przez Wnioskodawcę Produktu Finalnego polega na stworzeniu nowej metody zintegrowanego kształcenia wybranych kompetencji kluczowych, która może zostać wdrożona do edukacji jako rozwiązanie systemowe. Podejście to, oparte na działaniach...

Numer konkursu 04/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/10-00

Nazwa projektu Krok w przesiębiorczość

Strona www projektu http://www.krokwprzedsiebiorczosc.pl

Beneficjent (nazwa) Nowa Era sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe przedsiębiorczość, wirtualna firma, innowacja, strategia, kształcenie

Tytuł Rekomendacje z zakresu wdrażania i realizacji programów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kształcenia zawodowego w branży ekonomicznej i administracji oraz marketingu i zarządzania

Autor Marta Wysocka

Opis Rekomendacje z zakresu wdrażania i sposobów realizacji programów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kształcenia zawodowego w branży ekonomii i administracji oraz marketingu i zarządzania zostały przygotowane w oparciu o pogłębioną analizę desk research oraz...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-039/10-00

Nazwa projektu Doskonały praktyk

Strona www projektu http://doskonalypraktyk.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Piła

Słowa kluczowe rekomendacje, opracowanie, programy, nauczyciele, kształcenie

Tytuł Raport z przebiegu badań eksperckich - opracowany w ramach projektu "Doskonały praktyk"

Autor Ewelina Król

Opis Przedmiotem Raportu jest analiza czterech debat z udziałem ekspertów do spraw edukacyjnych, kadry zarządzającej ze szkół zawodowych oraz przedsiębiorców, podczas których poddali oni ocenie program doskonalenia zawodowego, a także analiza dwóch sesji fokusowych,...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-039/10-00

Nazwa projektu Doskonały praktyk

Strona www projektu http://doskonalypraktyk.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Piła

Słowa kluczowe kształcenie, debaty, eksperci, badanie, projekt