Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 219

sortuj według:

Tytuł Program praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego dla branży mechanicznej

Autor Sławomir Fater

Opis Nauczyciele mają możliwość odbywania praktyk w przedsiębiorstwach branży technicznej w zakresie wdrażania nowych technologii z uwzględnieniem powiązań kształcenia zawodowego z potrzebami gospodarki rynkowej. Czas trwania praktyk/staży wynosi 80 h (tj. 10 dni po 8...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-316/12-00

Nazwa projektu Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Strona www projektu http://lp.optima.opole.pl/10/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli

Tytuł Program praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego dla branży elektryczno-energetycznej

Autor Wiesław Solarewicz, Piotr Makiela

Opis Celem programu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych branży elektryczno-energetycznej. Program ten dedykowany jest nauczycielom odbywającym staże w zakładach pracy, którzy kształcą uczniów głównie w zawodach: elektryk (741103),...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-316/12-00

Nazwa projektu Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Strona www projektu http://lp.optima.opole.pl/10/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli

Tytuł Przewodnik metodyczny dla opiekunów praktyk pedagogicznych

Autor Grażyna Zenderowska-Korpus

Opis Przewodnik prezentuje zestaw zagadnień, które mogą stanowić elementy kształcenia przyszłych i doskonalenia czynnych nauczycieli, w celu wyposażenia ich w aktualną wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe konieczne do skutecznego działania w nowoczesnej szkole....

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-063/10-00

Nazwa projektu WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli

Strona www projektu http://www.lider.wsl.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Częstochowa

Słowa kluczowe praktyki, nauczyciel, dydaktyka, metody

Tytuł Przewodnik realizacji praktyk pedagogicznych dla studentów filologii oraz pedagogiki WSL

Autor Aleksandra Raźniak

Opis Przewodnik adresowany jest do studentów trzech specjalności nauczycielskich: filologii angielskiej, germańskiej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej. Dokument przedstawia szczegółową organizację praktyk – w części szkoleniowej i praktycznej w szkołach - oraz zawiera...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-063/10-00

Nazwa projektu WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli

Strona www projektu http://www.lider.wsl.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Częstochowa

Słowa kluczowe praktyki, nauczyciel, dydaktyka, metody

Tytuł Program praktyk zagranicznych w zawodzie monter instalacji budowlanej

Autor Krzysztof Wiśniewski

Opis Program praktyk zagranicznych w zawodzie monter instalacji budowlanej przeznaczony jest dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach budowlanych w przedsiębiorstwach z branży budowlanej poza granicami kraju.

Numer konkursu POKL.03.04.03-00-007/11-00

Numer projektu POKL.03.04.03-00-007/11-00

Nazwa projektu STAWIAMY NA PRAKTYKĘ - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach w branży budowlanej

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Radom

Słowa kluczowe praktyki, nauczyciele, instruktorzy praktycznej nauki