Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 311

sortuj według:

Tytuł Program zajęć językowych „Poznaję świat” - język angielski

Autor Marta Kaczmarek

Opis Program został opracowany z myślą o uczniach klasy pierwszej gimnazjum, którzy rozpoczynają naukę języka obcego. Program zakłada zastosowanie metody komunikatywnej, która jest zgodna z obowiązującymi trendami w nauce języków obcych.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, zajęcia wyrównawcze, język angielski

Tytuł Innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Autor Andrzej Sajdak

Opis Celem projektu jest zwiększenie motywacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych do kształcenia w dziedzinach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki (ekonomia, finanse, przedsiębiorczość) oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych. W ramach projektu przygotowano innowacyjny...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-073/10-00

Nazwa projektu Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości

Strona www projektu http://www.przedsiebiorczosc.info.pl

Beneficjent (nazwa) Towarzystwo Produkcyjno-Handlowe sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe innowacyjny, gra, przedsiębiorczość, szkolenie, program

Tytuł Program praktyk zawodowych realizowany dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie technika organizacji reklamy + dziennik opiekuna praktyk zawodowych

Autor Krystyna Kielan

Opis Szkolenie na stanowisku pracy staje się ważną częścią edukacji uczniów poza szkołą. Odbywając praktyki w przedsiębiorstwach, uczniowie bezpośrednio zdobywają doświadczenie w posługiwaniu się urządzeniami technicznymi, wykonują zadania na stanowisku pracy i...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.handelireklama.darr.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe program, dziennik, praktyka, nauczyciel, opiekun

Tytuł Program praktyk zawodowych realizowany dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie technika logistyka + dziennik opiekuna praktyk zawodowych

Autor Renata Pacocha

Opis Problem rozbieżności potrzeb pracodawców i kwalifikacji absolwentów nie leży w programie nauczania a w efektywności kształcenia, co potwierdza konieczność większej praktyki dla uczniów, ale także dla nauczycieli przygotowujących ich do zawodu. Podstawa programowa...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.handelireklama.darr.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe program, dziennik, praktyka, nauczyciel, opiekun

Tytuł Program praktyk zawodowych realizowany dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie technika handlowca + dziennik opiekuna praktyk zawodowych

Autor Krystyna Kielan

Opis Kształcenie zawodowe należy traktować jako środek, który daje uczniom wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do znajdowania swojego miejsca na rynku pracy. W związku z tym, kształcenie w szkołach zawodowych musi być spójne z tym, co dzieje się aktualnie w...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.handelireklama.darr.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe program, dziennik, praktyka, nauczyciel, opiekun