Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 213

sortuj według:

Tytuł Raport podsumowujący projekt

Autor Praca zbiorowa

Opis Raport podsumowujący projekt "Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów"

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe Raport, ocena, projekt

Tytuł Raport końcowy z osiągnięcia rezultatów i produktów projektu „z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat !!!”

Autor Praca zbiorowa

Opis Jest to raport końcowy z osiągniętych rezultatów i produktów projektu "Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością Zdobywamy Świat!!1". Celem tego raportu jest podsumowanie stopnia osiągnięcia rezultatów i produktów, określonych we wniosku o dofinansowanie.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe raport, gimnazjum, projekt, kompetencje, wyniki

Tytuł Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach – raport z ewaluacji

Autor Stefan Tomaszek

Opis Ewaluację praktyk przeprowadzono oddzielnie dla praktyk, które odbyły się w kraju i za granicą. Jej głównym celem było sprawdzenie, w jakim stopniu zrealizowany został program praktyk, w jaki sposób przebiegały i jakie korzyści przyniosły uczestniczącym w nich...

Numer konkursu 3/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-011/08-00

Nazwa projektu Nauczyciel bliżej przedsiębiorstwa

Beneficjent (nazwa) Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, praktyki dla nauczycieli

Tytuł Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach – forma doskonalenia zawodowego nauczycieli - sprawozdanie

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja dotyczy realizacji projektu edukacyjnego. Osoby objęte wsparciem to czynni nauczyciele przedmiotów zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki zawodu ze szkół średnich zawodowych, zasadniczych szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego i centrów...

Numer konkursu 3/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-011/08-00

Nazwa projektu Nauczyciel bliżej przedsiębiorstwa

Beneficjent (nazwa) Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe sprawozdanie, raport, praktyki zawodowe, nauczyciel

Tytuł Realizacja praktyk i staży w przedsiębiorstwie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki, kształcących przyszłe kadry informatycznego i telekomunikacyjnego

Autor Michał Mackiewicz, Edyta Łaszkiewicz, Joanna Łysiak

Opis Raport zawiera wniosku z odbytych seminariów odbytych w ramach realizacji projektu "Nauczyciel w teorii i praktyce". Opisuje wypracowany model realizowania praktyk w przedsiębiorstwach dla nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących na potrzeby sektora informatycznego i...

Numer konkursu 3.4.3

Numer projektu POKL.03.04.03.00-014/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel w teorii i praktyce. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym

Strona www projektu http://www.nauczyciel-teoriaipraktyka.pl

Beneficjent (nazwa) TYLDA sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zielona Góra

Słowa kluczowe raport, nauczyciel, przedmioty zawodowe, branża IT, praktyka