Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 1287

sortuj według:

Tytuł Test barwy preferencji zawodowych dla uczniów szkoły podstawowej klasy 4-6

Autor Anna Weyssenhoff, Ewa Kruk-Krymula Jacek Biłko, Marian Piekarski

Opis Metoda ta (Test BPZ „Barwy Preferencji Zawodowych”) jest testem projekcyjnym, który może być wykonywany przed doradcę zawodowego lub pedagogów przygotowanych do pełnienia jego funkcji w szkole oraz nauczycieli chcących pomóc dzieciom w kształtowaniu (bo jeszcze nie...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe barwy, test, preferencje zawodowe, uczniowe klas 4-6

Tytuł Test barwy preferencji zawodowych dla uczniów szkoły podstawowej klasy 1-3

Autor Anna Weyssenhoff, Jacek Biłko, Ewa Kruk-Krymula, Marian Piekarski

Opis Wykonując test BPZ, uczeń nie ulega silnym wpływom szkolnych schematów, odpowiada zgodnie ze swoim sposobem odczuwania otaczającej go rzeczywistości. Zastosowanie projekcji jako określenia emocji, do użytych kategorii zawodowych, dostarcza wartościowego materiału...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe barwy, test, preferencje zawodowe, uczniowe klas 1-3

Tytuł Raport końcowy sporządzony po zakończeniu realizacji form wsparcia w ramach projektu "Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych"

Autor Agnieszka Bilska

Opis Realizacja projektu przyczyniła się do uaktualnienia przez nauczycieli fachowej wiedzy związanej z kształceniem zawodowym, uzupełnieniem wiedzy o nowoczesnych technologiach, wzrostu kompetencji zawodowych nauczycieli i nauczycielek, wzrostu świadomości na temat polityki...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-010/10-00

Nazwa projektu Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych

Beneficjent (nazwa) Miasto Gliwice / Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gliwice

Słowa kluczowe ewaluacja, raport, wnioski, rekomendacje, ocena

Tytuł Raport poświęcony opracowaniu programów stazy dla nauczycieli i nauczycielek w zakładach pracy

Redaktor Edyta Mierzwa

Opis Efektem realizacji zadania było powstanie pięciu programów staży obejmujących następujące branże: logistyczną, ekonomiczno-handlową, budowlaną, gastronomiczno-hotelarsko-tyrystyczną, elektryczno-mechatroniczno-mechaniczno-elektroniczną. Każdy program obejmował 70h...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-010/10-00

Nazwa projektu Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych

Beneficjent (nazwa) Miasto Gliwice / Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gliwice

Słowa kluczowe dydaktyka, program, logistyka, budownictwo, mechanika

Tytuł Poznaję zawody - poradnik dla uczniów kl. I-III

Autor Agnieszka Misiuk

Opis Poradnik Poznaję zawody przeznaczony jest dla uczniów w młodszym wieku szkolnym. Na tym etapie rozwoju dziecko gromadzi informacje i wzbogaca wiedzę o pracy zawodowej oraz przedstawicielach różnorodnych zawodów. Wstępne preferencje zawodowe utrwalone na tym etapie...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe poradnik dla uczniów kl. I-III, wybór zawodu, kształtowanie rozwoju