Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 730

sortuj według:

Tytuł 192 materiały metodyczne

Autor Praca zbiorowa

Opis Pakiet 192 materiałów metodycznych i dydaktycznych wspomagających wdrożenie opracowanych w ramach projektu "Szkoły kreatywnych umysłów" innowacyjnych programów nauczania do edukacji wczesnoszkolnej.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-285/12-00

Nazwa projektu Szkoły kreatywnych umysłów

Beneficjent (nazwa) Grupa Edukacyjna Spółka Akcyjna

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kielce

Słowa kluczowe innowacyjne programy nauczania, scenariusze zajęć, karty pracy, gry edukacyjne, edukacja wczesnoszkolna

Tytuł Program edukacji wczesnoszkolnej "Szkoły kreatywnych umysłów"

Autor Teresa Janicka-Panek, Alina Pieniążek, Renata Zaborek

Opis Innowacyjny program nauczania do edukacji wczesnoszkolnej oraz dwa programy nauczania do zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów. Innowacyjność programu polega m. in. na projektowaniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem TIK oraz na jego...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-285/12-00

Nazwa projektu Szkoły kreatywnych umysłów

Beneficjent (nazwa) Grupa Edukacyjna Spółka Akcyjna

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kielce

Słowa kluczowe innowacyjny program nauczania, programy zajęć dodatkowych, edukacja wczesnoszkolna

Tytuł W świecie przyrody - doświadczenia przyrodnicze, metoda projektów w edukacji przyrodniczej dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej. Poradnik metodyczny - część 3

Autor Praca zbiorowa

Opis Trzecia część poradnika stanowi metodyczne uzupełnienie treści zawartych w programie „Zrównoważona szkoła” i stanowi szersze omówienie zastosowania w edukacji wczesnoszkolnej metod takich jak doświadczenie i metoda projektów, preferowanych w edukacji m.in....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-102/13-00

Nazwa projektu Mind Steps

Strona www projektu http://mindsteps.pwszchelm.pl/

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Chełm

Słowa kluczowe edukacja wczesnoszkolna, zrównoważony rozwój, metoda projektu, metoda doświadczenia

Tytuł Projektowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Poradnik metodyczny - część 2

Autor Praca zbiorowa

Opis Druga część poradnika stanowi metodyczne uzupełnienie treści zawartych w programie „Zrównoważona szkoła” i odnosi się w głównej mierze do procesu projektowania zajęć dydaktyczno-wychowawczych na etapie edukacji zintegrowanej. Zaprezentowane propozycje...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-102/13-00

Nazwa projektu Mind Steps

Strona www projektu http://mindsteps.pwszchelm.pl/

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Chełm

Słowa kluczowe edukacja wczesnoszkolna, zrównoważony rozwój, projektowanie zajęć, poradnik

Tytuł Zrównoważona szkoła dla zrównoważonego świata. Poradnik metodyczny - część 1

Autor J. Guzowska, E. Jagiełło, B. Kawalec, B. Kucharska, A. Paszkiewicz, A. Szumera, M. Szymańska

Opis Poradnik metodyczny cz. 1 jest uzupełnieniem do programu nauczania dla klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Zrównoważona szkoła", stanowi on szersze omówienie koncepcji Edukacji dla zrównoważonego rozwoju ujętych w treściach nauczania programu. Poradnik metodyczny...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-102/13-00

Nazwa projektu Mind Steps

Strona www projektu http://mindsteps.pwszchelm.pl/

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Chełm

Słowa kluczowe zrównoważony rozwój, progrma nauczania, edukacja wczesnoszkolna, SPE, 6-latki