Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 828

sortuj według:

Tytuł Pitagorejczycy i ich liczby

Autor Izabela Chmielewska

Opis Scenariusze zajęć z matematyki wykorzystane na obozie naukowym.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe matematyka, Pitagoras, liczby, tangram, prawdopodobieństwo

Tytuł Edukacja w dobrym stylu – materiały konferencyjne

Redaktor Bożena Ochońska, Maria Porębska, Grażyna Redlisiak

Opis Publikacja zawiera cele, założenia i rezultaty projektu oraz opis jego realizacji (szczególnie na uwagę zasługują zmodyfikowane programy nauczania przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). W publikacji zawarty jest artykuł p. Grażyny Redlisiak...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-065/09-00

Nazwa projektu Edukacja w dobrym stylu

Beneficjent (nazwa) Gmina Miejska Kraków/ Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków Południe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe edukacja, metody nauczania, uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, matematyka, styl uczenia się

Tytuł Program realizacji zajęć - profil matematyczny

Autor Anna Fatz-Grupka

Opis Zasadniczą ideą programu jest ukazanie matematyki w procesie tworzenia, aby okazała się prosta, naturalna i przyjazna uczniom. Z tego względu program profilu stanowi odniesienie do wiedzy zdobytej w gimnazjum, a dalej sukcesywnie w liceum. Wzbogacono go odmiennym...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-255/09-00

Nazwa projektu Aktywny uczeń, pracownik, obywatel - to ja, dzięki kompetencjom kluczowym

Strona www projektu http://www.aktywnyuczen.byd.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bydgoszcz

Słowa kluczowe aktywny uczeń, program nauczania, matematyka, liceum, program zajęć