Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 311

sortuj według:

Tytuł Program zajęć językowych „Poznaję świat” - język angielski

Autor Katarzyna Lis

Opis Program został opracowany z myślą o uczniach klasy czwartej. Zakłada on zastosowanie metody komunikatywnej, która jest zgodna z obowiązującymi trendami w nauce języków obcych. Cele ogólne programu to: wyrównanie braków w nauce języka angielskiego, stworzenie uczniom...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, wyrównawczy, język angielski

Tytuł Program zajęć językowych „Poznaję świat” - język angielski

Autor Magdalena Grzywacz

Opis Program został opracowany z myślą o uczniach klasy trzeciej. Zakłada on zastosowanie metody komunikatywnej, która jest zgodna z obowiązującymi trendami w nauce języków obcych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, wyrównawczy, język, angielski

Tytuł Program zajęć językowych „Poznaję świat” - język niemiecki

Autor Mirella Robakowska

Opis Program został opracowany z myślą o uczniach klasy III gimnazjum przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego. Zakłada on zastosowanie metody komunikatywnej, która jest zgodna z obowiązującymi trendami w nauce języków obcych. Celem ogólnym programu jest...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, wyrównawczy, język, niemiecki

Tytuł Program zajęć językowych „Poznaję świat” - język angielski

Autor Anika Grudziak

Opis Program został opracowany z myślą o uczniach klas IV-VI. Zakłada on zastosowanie metody komunikatywnej, która jest zgodna z obowiązującymi trendami w nauce języków obcych. Celem programu jest wyrównanie poziomu wiedzy z języka angielskiego oraz przypomnienie i...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, wyrównawczy, język, angielski

Tytuł Program zajęć językowych „Poznaję świat” - język angielski

Autor Elżbieta Wesołkowska

Opis Program został opracowany z myślą o uczniach klasy drugiej. Zakłada on zastosowanie metody komunikatywnej, która jest zgodna z obowiązującymi trendami w nauce języków obcych. Celem ogólnym jest rozwinięcie sprawności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, wyrównawczy, język angielski