Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 384

sortuj według:

Tytuł Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Humanistyczny wymiar kapitału ludzkiego

Autor Mirosław Sobecki (red.)

Opis Zadaniem zamieszczonych w tym tomie tekstów jest wskazanie wybranych obszarów zaangażowania pedagogiki w angażowaniu kapitału ludzkiego w jego najbardziej humanistycznym wymiarze, odwołującym się do istoty człowieczeństwa. To tu właśnie sprawność w pomnażaniu...

Numer konkursu 5/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-059/09-00

Nazwa projektu Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łomża

Słowa kluczowe pedagogika, rozwój, edukacja

Tytuł Wirtualna fizyka - Wiedza prawdziwa. Poradnik użytkownika dla nauczyciela

Autor Tomasz Suszko, Renata Górna

Opis Celem ogólnym projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych fizyką do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki poprzez opracowanie i...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-032/10-00

Nazwa projektu Wirtualna fizyka - wiedza prawdziwa

Strona www projektu http://www.studianet.pl

Beneficjent (nazwa) Politechnika Koszalińska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Koszalin

Słowa kluczowe fizyka, astronomia, edukacja, film, innowacje

Tytuł Konferencja - O stanie edukacji w branży piekarsko-cukierniczej

Autor Praca zbiorowa

Opis Głównym celem projektu Doskonalenie "Chlebem powszednim" nauczyciela zawodu jest wypracowanie w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi nowego podejścia do nauczania praktycznego w branży piekarsko-cukierniczej oraz podniesienie kwalifikacji...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-073/11-00

Nazwa projektu Doskonalenie "chlebem powszednim" nauczyciela zawodu

Strona www projektu http://doskonaleniechlebem.pl/

Beneficjent (nazwa) MPJ Mirosław Łęczycki w Gietrzwałdzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Naterki

Słowa kluczowe edukacja, gastronomia, stan edukacji w branży piekarsko-cukierniczej

Tytuł Edukacja w dobrym stylu – materiały konferencyjne

Redaktor Bożena Ochońska, Maria Porębska, Grażyna Redlisiak

Opis Publikacja zawiera cele, założenia i rezultaty projektu oraz opis jego realizacji (szczególnie na uwagę zasługują zmodyfikowane programy nauczania przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). W publikacji zawarty jest artykuł p. Grażyny Redlisiak...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-065/09-00

Nazwa projektu Edukacja w dobrym stylu

Beneficjent (nazwa) Gmina Miejska Kraków/ Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków Południe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe edukacja, metody nauczania, uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, matematyka, styl uczenia się