Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 183

sortuj według:

Tytuł Internet na obszarach wiejskich

Autor Praca zbiorowa

Opis E-publikacja "Internet na obszarach wiejskich" zrealizowana w ramach projektu: “Wzmocnienie kompetencji w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” to innowacyjne narzędzie, którego celem jest stymulowanie...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-290/09-00

Nazwa projektu Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności wśród uczniów szkół roliczych w Polsce - CEKIN

Strona www projektu http://www.cekin.eu

Beneficjent (nazwa) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brwinów

Słowa kluczowe rozwój obszarów wiejskich, szkoły rolnicze, kompetencje kluczowe, przedsiębiorczość, inicjatywność

Tytuł Warsztaty ekologiczne

Autor Grzegorz Dąbrowski, Elżbieta Golińska, Marta Kozłowska, Lucyna Rojecka

Opis „Warsztaty ekologiczne” stanowią zestaw interdyscyplinarnych zajęć, których celem jest kształtowanie świadomości społecznej młodzieży i wykształcenie postaw przedsiębiorczych ukierunkowanych na ekologię. Dotychczasowa praktyka szkolna wskazuje na brak tego typu...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-071/10-00

Nazwa projektu Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy

Strona www projektu http://www.zshe-projekt.pl

Beneficjent (nazwa) Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe warsztaty, przedsiębiorczość, ekologia, scenariusze, pakiet edukacyjny

Tytuł Mój pomysł na biznes

Autor Elżbieta Golińska, Marta Kozłowska, Renata Lubas, Marta Spisak

Opis „Mój pomysł na biznes” – zajęcia warsztatowe w czasie których młodzież zapoznaje się z zasadami funkcjonowania i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Zbiór scenariuszy zajęć został opracowany pod kątem praktycznej nauki przedsiębiorczości. Młodzież z...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-071/10-00

Nazwa projektu Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy

Strona www projektu http://www.zshe-projekt.pl

Beneficjent (nazwa) Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe biznes, przedsiębiorczość, innowacja, pakiet edukacyjny, scenariusze

Tytuł Pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych - instrukcja

Autor Beata Wiśniewska-Lewoc

Opis Pakiet edukacyjny jest produktem finalnym projektu „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”. Celem pakietu jest wprowadzenie nowego podejścia do nauczania przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych wypracowane przez...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-071/10-00

Nazwa projektu Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy

Strona www projektu http://www.zshe-projekt.pl

Beneficjent (nazwa) Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe matematyka, fizyka, chemia, informatyka, przedsiębiorczość

Tytuł Architektura krajobrazu

Autor Tomasz Makowski, Andrzej Żwawa, Mariusz Siomek

Opis E-publikacja “Architektura krajobrazu” zrealizowana w ramach projektu “Wzmocnienie kompetencji w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” to innowacyjne narzędzie pracy z uczniami, które przybliża im...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-290/09-00

Nazwa projektu Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności wśród uczniów szkół roliczych w Polsce - CEKIN

Strona www projektu http://www.cekin.eu

Beneficjent (nazwa) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brwinów

Słowa kluczowe rozwój obszarów wiejskich, rolnictwo, kompetencje, przedsiębiorczość, inicjatywność