Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 213

sortuj według:

Tytuł Raport eFizyka - część I

Autor Przemysław Duda, Monika Grzymkowska

Opis Niniejsze opracowanie jest raportem z badania projektu. Celem badania jest ogólna ocena projektu oraz określenie elementów projektu, które wymagają modyfikacji lub wsparcia tak, aby przyniósł jak największe korzyści dla wszystkich uczestników. Przedmiotem badania był...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-276/12-00

Nazwa projektu e-Fizyka - multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych

Strona www projektu http://www.fizyka.pw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Politechnika Warszawska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe raport, badanie, fizyka

Tytuł Raporty z ewalucji

Autor Praca zbiorowa

Opis Raporty z ewaluacji: 1. Raport metodologiczny 2. Raport nr 1 on going z badań ewaluacyjnych za okres 2013 3. Raport nr 2 on going z badań ewaluacyjnych 4. Raport końcowy - ex ante.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-086/12-00

Nazwa projektu Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli zawodowych szkół rolniczych

Strona www projektu http://www.nauczyciel-oze.pl

Beneficjent (nazwa) Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe raport, ewaluacja początkowa, on going

Tytuł Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży. Raport z wdrażania i preferencji zawodowych gimnazjalistów

Autor Alicja Kosowska

Opis Publikacja zawiera opis procesu standaryzacji narzędzi badawczych oraz informację z uzyskanych wyników i preferencji uczniów gimnazjów.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-026/13-00

Nazwa projektu Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży

Strona www projektu http://rpz.pceluban.pl

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lubań

Słowa kluczowe narzędzia diagnostyczne, mos, mow, raport

Tytuł Raport z wdrażania pilotażowego PDZ eksperta kluczowego „Szkoła Mistrzów”

Autor Anna Kunaszyk

Opis Raport z wdrażania pilotażowego PDZ eksperta kluczowego „Szkoła Mistrzów”.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-083/10-00

Nazwa projektu Szkoła Mistrzów

Beneficjent (nazwa) Eurokreator s.c. Kraków

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe podsumowanie, raport, współpraca

Tytuł Publikacja podsumowująca projekt – Ekspresja talentów

Autor Mateusz Majewski

Opis Integracja to łączenie, przyłączanie, współistnienie. To nauka tolerancji i wrażliwości, ale także najdoskonalsza forma społeczeństwa, w której mogą funkcjonować i rozwijać się wszyscy bez wyjątku. Silni i słabsi, zdolni i mniej zdolni, zdrowi i ci z...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-025/09-00

Nazwa projektu "Ekspresja talentów - integracja uczniów słyszących i niesłyszących w ZSI

Beneficjent (nazwa) Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu/Gmina Wrocław

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe podsumowanie, raport, współpraca