Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 1610

sortuj według:

Tytuł "Orientacja zawodowa" Poradnik dla doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów szkolnych (kl. IV-VI)

Autor Anna Weyssenhoff, EwaKruk-Krymula, Jacek Biłko, Marian Piekarski

Opis Poradnik ma na celu przedstawienie podstawowych informacji i wskazówek dotyczących wyboru zawodu oraz pokazanie możliwości prowadzenia efektywnych działań w zakresie orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego dla dzieci szkoły podstawowej w klasach IV–VI. Skierowany...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe doradca zawodowy, poradnik, pedagog szkolny, wybór zawodu, uczniowie klas IV-VI

Tytuł "Zanim podejmiesz decyzję" Poradnik dla doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów szkolnych

Autor Anna Weyssenhoff, EwaKruk-Krymula, Jacek Biłko, Marian Piekarski

Opis W publikacji tej została pokazana specyfika oraz najważniejsze zadania stojące przed doradcami zawodowymi w szkole. Fakt przydatności orientacji zawodowej jest bezdyskusyjny. Korzyści z niej wynikające można rozpatrywać z kilku punktów widzenia. Z perspektywy pracodawcy...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe doradca zawodowy, poradnik, pedagog szkolny, wybór zawodu

Tytuł Podręcznik młodzieżowy - Kwestionariusz zainteresowań zawodowych

Autor Anna Paszkowska-Rogacz

Opis Publikacja z zakresu poradnictwa zawodowego. Zmieniający się rynek pracy wymusza duże zapotrzebowanie na narzędzie służące badaniu zainteresowań zawodowych i planowaniu kariery zawodowej uczniów. W efekcie powstał test, który ma być rzetelnym i trafnym narzędziem...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-026/08-00

Nazwa projektu "Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ"

Strona www projektu http://www.frps.org.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Realizacji Programów Społecznych w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe diagnoza edukacyjna, autodiagnoza edukacyjna, test diagnostyczny

Tytuł Program doskonalnenia zawodowego "Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce"

Autor Piotr Grzegorz Mądrach, Władysław Weker, Sławomir Safarzyński, Andrzej Cichy, Marcin Czeski

Opis W ramach realizacji projektu wypracowano zamieszczony w zasobach program. Skierowany jest on do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych z terenu całej Polski, z kierunków związanych z architekturą, budownictwem i...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-003/10-00

Nazwa projektu Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce

Strona www projektu http://www.fundacja-hereditas.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Hereditas

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel przedmiotów zawodowych, konserwacja zabytków, budownictwo, architektura, kształcenie zawodowe

Tytuł Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce

Autor Piotr Grzegorz Mądrach, Jan Tajchman, Sławomir Safarzyński, Władysław Weker

Opis W rezultacie realizacji projektu opracowywany został podręcznik z programem doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych na kierunkach związanych z architekturą, budownictwem oraz konserwacją...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-003/10-00

Nazwa projektu Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce

Strona www projektu http://www.fundacja-hereditas.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Hereditas

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe doskonalenie nauczycieli, konserwator zabytków, podręcznik, budownictwo, architektura