Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 191

sortuj według:

Tytuł Quizy multimedialne (KOM05): W świecie Internetu

Redaktor Praca zbiorowa

Opis Zestaw quizów interaktywnych typu "połącz liniami"',"wykreślanka", "krzyżówka" , "zgadywanie nazwy na podstawie eliminacji liter" oraz "przepisz na czas" wprowadzający podstawowe nazwy związane z obsługą internetu oraz utrwalający zasady bezpiecznego korzystania z...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-095/13-00

Nazwa projektu Zaczarowany ołówek - Innowacyjny program nauczania wczesnoszkolnego

Beneficjent (nazwa) EURO-FORUM Marek Gudków

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe bezpieczne korzystanie z Internetu, Internet, informatyka, strona internetowa, bezpieczeństwo

Tytuł Branżowy dzienniczek oceny praktyk z branży informatycznej

Autor Emilia Fidrysiak

Opis Branżowy dzienniczek oceny praktyk przygotowano dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy kształcą przyszłe kadry na potrzeby branży informatycznej.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-069/11-00

Nazwa projektu Nowoczesne technologie i rozwiązania organizacyjne w przedsiębiorstwach - efektywny program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego

Beneficjent (nazwa) Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wałbrzych

Słowa kluczowe dzieniczek, praktyki, informatyka, szkolenia, nauczyciele

Tytuł ART-INFO - materiały dydaktyczne do interdyscyplinarnego programu nauczania dla gimnazjum

Autor K. Buzuk, M. Czerko, K. Kałuska, A. Piskorska, E. B. Wiak, H. Wójcik

Opis Program Art-Info jest skierowany do uczniów i nauczycieli III etapu edukacyjnego poszukujących nieszablonowych rozwiązań i pomysłów na realizację zajęć artystycznych, plastycznych i informatycznych. Art-Info to propozycja interdyscyplinarnego ujęcia treści nauczania -...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.3/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-186/12-00

Nazwa projektu MUZ-ART.-TECH - interdyscyplinarne programy nauczania dla III etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Strona www projektu http://www.mat.sto.org.pl/

Beneficjent (nazwa) Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe (STO) w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe plastyka, informatyka, zajęcia artystyczne, fotografia, sztuka

Tytuł Innowacyjny program nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (IPNI) - publikacja upowszechniająca

Autor Elżbieta Buchcic, Ilona Żeber-Dzikowska

Opis Publikacja zawiera Innowacyjny program nauczania interdyscyplinarnego (IPNI), ćwiczenia do programu oraz 400 scenariuszy zajęć do pracy dwoma metodami: metodą przewodniego tekstu oraz metodą projektów. Innowacyjność IPNI polega na dwóch jego cechach: wzmocnieniu...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-085/12-00

Nazwa projektu Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla klas IV-VI szkół podstawowych

Strona www projektu http://ipni.wsbip.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Ostrowiec Świętokrzyski

Słowa kluczowe matematyka, przyroda, technika, informatyka, program

Tytuł Informatyka dla fizyków

Autor Włodzimierz Natorf, Mirosław Galikowski, Teresa Wojciechowska, Urszula Dzwonowska, Przemysław Duda

Opis Zestaw materiałów dydaktycznych dla dodatkowego przedmiotu informatyka dla fizyków. Zestaw ćwiczeń o różnej tematyce z zakresu fizyki w ujęciu interdyscyplinarnym z informatyką, stanowiących część obudowy do opracowanego w ramach projektu innowacyjnego programu...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-276/12-00

Nazwa projektu e-Fizyka - multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych

Strona www projektu http://www.fizyka.pw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Politechnika Warszawska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe fizyka, informatyka, pakiet