Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 287

sortuj według:

Tytuł Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu fizyki

Redaktor Jerzy Jarosz

Opis Celem warsztatów będzie prezentacja potencjalnych możliwości wykorzystania na zajęciach dydaktycznych jednego ze znanych już na rynku środków o charakterze interaktywnym. Prowadzący zajęcia skupi uwagę uczestników na tzw. interaktywnym systemie odpowiedzi. W trakcie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2008

Numer projektu POKL.03.03.04-00-111/08-00

Nazwa projektu Aktywny w szkole-Aktywny w życiu

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Katowice

Słowa kluczowe warsztaty, fizyka, kompetencje kluczowe

Tytuł Poradnik metodyczny - Kształtowanie kompetencji kluczowych - część 3

Autor Praca zbiorowa

Opis Część trzecia poradnika metodycznego zawiera zbiór scenariuszy lekcyjnych z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język angielski i matematyka.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-129/08-00

Nazwa projektu "E-akademia przyszłości"

Strona www projektu http://www.eakademiaprzyszlosci.pl

Beneficjent (nazwa) Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, scenariusze zajęć, gimnazjum

Tytuł Poradnik metodyczny - Kształtowanie kompetencji kluczowych - część 2

Autor Praca zbiorowa

Opis Część druga poradnika metodycznego zawiera zbiór scenariuszy lekcyjnych z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język angielski, matematyka, uczenie się i WOS.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-129/08-00

Nazwa projektu "E-akademia przyszłości"

Strona www projektu http://www.eakademiaprzyszlosci.pl

Beneficjent (nazwa) Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, scenariusze zajęć, gimnazjum

Tytuł Poradnik metodyczny - Kształtowanie kompetencji kluczowych - część 1

Autor Praca zbiorowa

Opis Część pierwsza poradnika metodycznego zawiera zbiór scenariuszy lekcyjnych z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język angielski, matematyka i WOS.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-129/08-00

Nazwa projektu "E-akademia przyszłości"

Strona www projektu http://www.eakademiaprzyszlosci.pl

Beneficjent (nazwa) Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, scenariusze zajęć, gimnazjum

Tytuł Szkolne grupy wyrównawcze - scenariusze zajęć

Autor Edyta Biaduń

Opis Scenariusze zajęć w modułach: I-„integracja i komunikacja interpersonalna w zespole”, II -"uczenie się”, III-"samoocena”.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-129/08-00

Nazwa projektu "E-akademia przyszłości"

Strona www projektu http://www.eakademiaprzyszlosci.pl

Beneficjent (nazwa) Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, metoda projektu, metody aktywizujące, wyrównywanie szans edukacyjnych