Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 2

sortuj według:

Tytuł Tak rozumiemy świat - publikacja upowszechniająca rezultaty projektu

Redaktor Sylwester Scisłowicz

Opis Publikacja podsumowująca projekt oraz upowszechniająca jego rezultaty.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-203/09-00

Nazwa projektu Zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

Strona www projektu http://www.cdn.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe publikacja, upowszechnienie rezultatów projektu, podsumowanie projektu

Tytuł Ramowy program zajęć pozalekcyjnych z zakresu rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i kompetencji informatycznych z wykorzystaniem metody projektów i metody przewodniego tekstu

Autor Praca zbiorowa

Opis Program zajęć pozalekcyjnych z obszaru kompetencji matematyczno-przyrodniczych i kompetencji informatycznych w zakresie wykorzystania interfejsów prowadzonych metodą projektów i metodą tekstu przewodniego.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-203/09-00

Nazwa projektu Zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

Strona www projektu http://www.cdn.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe scenariusze zajęć, metoda przewodniego tekstu, metoda projektu, kompetencje matematyczno-przyrodnicze, kompetencje informatyczne