• Najnowsze zasoby

  • Najczęściej pobierane

  • Najwyżej oceniane

Tytuł Publikacja materiałów "Konferencja upowszechniająca NPPP"

Autor Praca zbiorowa

Opis Materiały pokonferencyjne z konferencji upowszechniającej projekt "Lepiej przygotowany nauczyciel - lepiej przygotowany uczeń".

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-032/12-00

Nazwa projektu Lepiej przygotowany nauczyciel - lepiej przygotowany uczeń

Strona www projektu http://wshe.wloclawek/projekty-unijne/lepiej-przygotowany-nauczyciel-lepiej-przygotowany-ucze/o-projekcie/2936-qlepiej-przygotowany-nauczyciel-lepiej-przygotowany-uczeq

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe konferencja, nauczanie zintegrowane, materiały pokonferencyjne

Tytuł Materiały szkoleniowe dla studentów - Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Autor Grażyna Kuś

Opis Materiały szkoleniowe z zakresu „Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej” dedykowane są uczestnikom szkolenia – studentom Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie i mają stanowić źródło wiedzy i inspiracji oraz wsparcie...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel, uczeń, komunikacja, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna

Tytuł Materiały szkoleniowe dla studentów - Trening umiejętności wychowawczych

Autor Agnieszka Kolek

Opis Materiały szkoleniowe z zakresu „Trening umiejętności wychowawczych” dedykowane są uczestnikom szkolenia – studentom Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie i mają stanowić źródło wiedzy i inspiracji oraz wsparcie merytoryczne w pracy dydaktycznej,...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel, pedagogika, dydaktyka, wychowanie, uczeń

Tytuł Materiały szkoleniowe dla studentów - Uczeń defaworyzowany

Autor Beata Maria Nowak

Opis Materiały szkoleniowe z zakresu „Uczeń defaworyzowany” dedykowane są uczestnikom szkolenia – studentom Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie i mają stanowić źródło wiedzy i inspiracji oraz wsparcie merytoryczne w pracy dydaktycznej, którą będą...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel, niepełnosprawność, adhd, agresja, wykluczenie

Tytuł Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe w pracy nauczyciela

Autor Aneta Iwona Pasternak

Opis Materiały szkoleniowe z zakresu „Materiały dydaktyczne i pomoce naukower w pracy nauczyciela” dedykowane są uczestnikom szkolenia – studentom Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie i mają stanowić źródło wiedzy i inspiracji oraz wsparcie merytoryczne w...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel, pomoc naukowa, materiał dydaktyczny, środek dydaktyczny, edukacja

Tytuł Materiały szkoleniowe dla kadry - Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Autor Grażyna Kuś

Opis Materiały szkoleniowe z zakresu „Komunikacja werbalna i niewerbalna” dedykowane są uczestnikom szkolenia – nauczycielom, wychowawcom i opiekunom i mają stanowić źródło wiedzy i inspiracji oraz wsparcie merytoryczne w wykonywanej przez nich pracy dydaktycznej.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel, uczeń, komunikacja, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna

Tytuł Materiały na potrzeby warsztatów dla kadry pedagogicznej - Trening umiejętności wychowawczych

Autor Katarzyna Lesicz-Stanisławska

Opis Materiały szkoleniowe z zakresu „Trening umiejętności wychowawczych” dedykowane są uczestnikom szkolenia – nauczycielom, wychowawcom i opiekunom i mają stanowić źródło wiedzy i inspiracji oraz wsparcie merytoryczne w wykonywanej przez nich pracy dydaktycznej.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel, pedagogika, dydaktyka, wychowanie, uczeń

Tytuł Materiały na potrzeby warsztatów dla kadry pedagogicznej - uczeń defaworyzowany

Autor Iwona Kalinowska-Wiącek

Opis Materiały szkoleniowe z zakresu „Uczeń defaworyzowany” dedykowane są uczestnikom szkolenia – nauczycielom, wychowawcom i opiekunom i mają stanowić źródło wiedzy i inspiracji oraz wsparcie merytoryczne w wykonywanej przez nich pracy dydaktycznej.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel, uczeń defaworyzowany, adhd, agresja, wykluczenie

Tytuł Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe w pracy nauczyciela

Autor Aneta Iwona Pasternak

Opis Materiały szkoleniowe dedykowane są uczestnikom szkolenia z zakresu użycia materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych w pracy nauczyciela i mają stanowić dla nich cenne źródło wiedzy i inspiracji oraz wsparcie merytoryczne w pracy dydaktycznej, którą wykonują.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel, pomoc naukowa, materiał dydaktyczny, środek dydaktyczny, edukacja

Tytuł Materiały szkoleniowe z zakresu nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela

Autor Aneta Iwona Pasternak

Opis Materiały szkoleniowe dedykowane są uczestnikom szkolenia z zakresu użycia nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela i mają stanowić dla nich cenne źródło wiedzy i inspiracji oraz wsparcie merytoryczne w pracy dydaktycznej, którą wykonują bądź będą wykonywać.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe multimedia, Internet, komputer, nauczyciel, nowoczesne technologie

Tytuł Najwyższa jakość kształcenia - przewodnik dobrych praktyk

Autor Anna Marcisz

Opis Praktyki pedagogiczne są niezbędnym elementem studiów, których ukończenie stanowi podstawę nabycia uprawnień do pracy w zawodzie nauczyciela. Jest też pierwszym doświadczeniem zawodowym i daje możliwość wcielenia w życie teorii, którą dany student poznał w...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe przewodnik, student, opiekun, praktyki, placówka oświatowa

Tytuł Przewodnik realizacji praktyk przez studentów

Autor Wojciech Kowalczyk

Opis Publikacja zawiera: 1. Informacje o projekcie, 2. Informacje o praktykach, 3. Typy i terminy realizacji praktyk, 4. Obowiązki i prawa studenta , 5. Zasady postępowania z dziennikiem praktyk , 6. Efekty praktyk, 7. Warunki zaliczenia praktyk.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe student, przewodnik, opiekun, praktyki, placówka oświatowa

Tytuł E-zeszyt

Autor Krzysztof Żołądź

Opis E-zeszyt jest zbiorem wszystkich produktów wytworzonych w trakcie trwania projektu. Na publikację składają się m. in. innowacyjny program nauczania, aplikacje multimedialne, plansze poglądowe, obrazki do globalnego czytania, scenariusze zajęć.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-170/12-00

Nazwa projektu Multimedialne przedszkole - program edukacji przedszkolnej

Strona www projektu http://www.przedszkole.pceluban.pl

Beneficjent (nazwa) Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lubań

Słowa kluczowe e-zeszyt, multimedia, przedszkole, aplikacje, program

Tytuł Przewodnik metodyczny dla opiekunów praktyk ze strony Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz opiekunów praktyk ze strony przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Autor Maciej Smuk

Opis Celem projektu jest zbudowanie nowego systemu organizowania i realizacji pedagogicznych praktyk zawodowych dla studentów Pedagogiki, umożliwiającego poprawę jakości przygotowania studenta do wykonywania zawodu nauczyciela i nauczyciela-wychowawcy oraz podniesienie wiedzy i...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Strona www projektu http://www.projekt.uczelniawarszawska.pl/

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe praktyki, opiekun, placówka oświatowa, przedszkole, szkoła

Tytuł Założenia programowe praktyk pedagogicznych

Autor Aldona Kowalczyk-Rębiś

Opis Ramowy program praktyk studenckich realizowanych na kierunku Pedagogika w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe praktyki, program, student, placówka oświatowa, opiekun

Tytuł Zasady rekrutacji placówek oświatowych oraz opiekunów praktyk studenckich

Autor Katarzyna Kwapińska

Opis Zasady regulują szczegóły procesu rekrutacji: a. placówek przyjmujących studentów na praktyki, b. opiekunów ze strony placówek przyjmujący, c. opiekunów ze strony Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Strona www projektu http://www.projekt.uczelniawarszawska.pl/

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe placówki oświatowe, student, opiekun, rekrutacja

Tytuł Staś i Zosia w cyfrowym świecie - klasa 1-3

Autor Praca zbiorowa

Opis Prezentacje multimedialne dla klasy 1, 2 i 3 szkoły podstawowej dotyczą edukacji informatycznej i są związane z pakietem edukacyjnym, który powstał w oparciu o innowacyjny program nauczania oparty o metodę projektu edukacyjnego.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-019/13-00

Nazwa projektu "Staś i Zosia w szkole" - innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu

Strona www projektu http://stasizosia.info/

Beneficjent (nazwa) Europejska Platforma Edukacyjna sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe przedsiębiorczość, ekonomia, ekologia

Tytuł Narzędzia diagnozujące rozwój dziecka dla klasy 3

Autor Małgorzata Knopik

Opis Publikacja zawiera narzędzia diagnozujące rozwój dziecka dla klasy 3.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-164/13-00

Nazwa projektu Mały człowiek - Dobry start - Wielka przyszłość

Strona www projektu http://sawg.pl/projekty/maly-czlowiek-dobry-start-wielka-przyszlosc

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe narzędzia, diagnoza uczniów, klasa 3, nauczanie wczesnoszkolne

Tytuł Narzędzia diagnozujące rozwój dziecka dla klasy 2

Autor Małgorzata Knopik

Opis Publikacja zawiera narzędzia diagnozujące rozwój dziecka dla klasy 2.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-164/13-00

Nazwa projektu Mały człowiek - Dobry start - Wielka przyszłość

Strona www projektu http://sawg.pl/projekty/maly-czlowiek-dobry-start-wielka-przyszlosc

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe narzędzia, diagnoza uczniów, klasa 2, edukacja wczesnoszkolna

Tytuł Narzędzia diagnozujące rozwój dziecka dla klasy 1

Autor Małgorzata Knopik

Opis Publikacja zawiera narzędzia diagnozujące rozwój dziecka dla klasy 1.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-164/13-00

Nazwa projektu Mały człowiek - Dobry start - Wielka przyszłość

Strona www projektu http://sawg.pl/projekty/maly-czlowiek-dobry-start-wielka-przyszlosc

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe narzędzia, diagnoza uczniów, klasa 1

Tytuł Pakiet nr 1: Fizyka w domu, części 1 - 12

Autor Dagmara Sokołowska

Opis Pakiet zawiera propozycje dużej ilości prostych doświadczeń i obserwacji, możliwych do przeprowadzenia z użyciem przyrządów dostępnych w codziennym życiu, i obejmujących większość dziedzin fizyki. Propozycjom doświadczeń towarzyszą komentarze wyjaśniające ich...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-058/08-00

Nazwa projektu FENIKS-długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów

Strona www projektu http://www.feniks.ujk.kielce.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Jagielloński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe eksperymenty fizyczne, mechanika, termodynamika, elektromagnetyzm, optyka

Tytuł Zbiór zadań z matematyki dla klasy 2 i 3 szkoły podstawowej

Autor Dariusz Kulma

Opis Zbiór zadań przeznaczony do pracy z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach rozszerzania umiejętności matematycznych u uczniów z klas 2 i 3 szkoły podstawowej.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-075/10-00

Nazwa projektu Matematyka innego wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski dla dzieci i młodzieży

Strona www projektu http://matematykainnegowymiaru.pl

Beneficjent (nazwa) Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Mińsk Mazowiecki

Słowa kluczowe matematyka, zbiór zadań, kwadratolandia, szkoła podstawowa, matematyka innego wymiaru

Tytuł Matematyka dla gimnazjum

Autor Praca zbiorowa

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu http://wse.krakow.pl/pl/matemaniak/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, informatyka, przedsiębiorczość, testy, scenariusze

Tytuł Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących w 2 i 3 klasie szkoły podstawowej

Autor Dariusz Kulma, Sławomir Dziugieł

Opis Zbiór zadań dla nauczycieli przeznaczony do pracy z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach rozszerzania umiejętności matematycznych u uczniów z 2 i 3 klasy szkoły podstawowej. Zawiera klucz odpowiedzi.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-075/10-00

Nazwa projektu Matematyka innego wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski dla dzieci i młodzieży

Strona www projektu http://matematykainnegowymiaru.pl

Beneficjent (nazwa) Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Mińsk Mazowiecki

Słowa kluczowe matematyka, zbiór zadań, kwadratolandia, szkoła podstawowa, matematyka innego wymiaru

Tytuł Scenariusze zajęć z wykorzystaniem programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody Integracji Sensorycznej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę scenariuszy do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Scenariusze zostały...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe uczeń niepełnosprawny, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, Terapia Montessori

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach początkowych

Autor Krystyna Karnowska

Opis Program zajęć matematycznych przewidziany jest do realizacji w klasach początkowych na 60 godzinach zajęć dodatkowych (o charakterze wyrównawczym). Nauczyciel prowadząc zajęcia nie musi zrealizować całego programu. Wybiera treści dobrane do indywidualnych potrzeb...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, zajęcia wyrównawcze, matematyka

Tytuł Poradnik praktyk pedagogicznych

Autor Praca zbiorowa

Opis Praktyka pedagogiczna, jako ważne ogniwo kształcenia nauczycieli, wymaga starannego przygotowania, dlatego w celu podniesienia jakości realizowanych praktyk w placówkach edukacyjnych została opracowana poniższa publikacja. Poradnik zawiera najistotniejsze kwestie związane...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Strona www projektu http://pwsz.wloclawek.pl/uczelnia/projekty-unijne/dobra-praktyka-najlepszym-nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka, student, pedagogika, przedszkole, szkoła podstawowa

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI szkoly podstawowej

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 sierpnia 2007r. Oparty został na programie nauczania „Matematyka wokół nas – Szkoła Podstawowa”. Numer...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, szkola podstawowa

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z przyrody dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Autor Zofia Kłos

Opis Program został opracowany dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej mającymi problemy w nauce przyrody, którzy wymagają dodatkowej pomocy i wsparcia ze strony nauczyciela. Powstały program ma na celu pomoc uczniom w zdobyciu podstawowej wiedzy i umiejętności...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program zajęć wyrównawczych, przyroda, klasy IV-VI, szkoła podstawowa

Tytuł Rodzaje zapasów

Autor Adam Koliński

Opis Prezentacja na temat rodzajów zapasów. Spis treści: 1. Definicja zapasu; 2. Punkt rozdzielający; 3. Rodzaje zapasów wg różnych kryteriów; 4. Zapas zabezpieczający; 5. Zapas informacyjny; 4.Zapas minimalny.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-010/10-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria - sukces innowacji

Strona www projektu http://www.laboratoria.wsl.com.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe rodzaje zapasów, zapasy, logistyka

Tytuł Poradnik dla nauczycieli geografii w gimnazjum

Redaktor Andrzej Matusiewicz, Jarosław Cezary Słabiński

Opis Poradnik powstał jako efekt projektu „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poradnik ma na celu wsparcie nauczycieli geografii w wykorzystywaniu...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-006/10-00

Nazwa projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

Strona www projektu http://cen.suwalki.pl/

Beneficjent (nazwa) Samorząd Województwa Podlaskiego / Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Suwałki

Słowa kluczowe geografia, gimnazjum, poradnik, scenariusz, ICT

Tytuł Biologi@ - ćwiczenia i scenariusze zajeć do programu nauczania biologii i informatyki

Autor A. Owsieniuk, M. Zaleska-Szczygieł, J. Bagińska, B. Hackiewicz, A. Karpowicz

Opis Scenariusze zajęć Biologi@ stanowią uzupełnienie interdyscyplinarnego programu nauczania biologii z informatyką.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-241/12-00

Nazwa projektu Inkubator nauk ścisłych

Beneficjent (nazwa) Białostockie Towarzystwo Oświatowe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe biologia, informatyka, program nauczania, scenariusze

Tytuł Program praktyk zawodowych realizowany dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie sprzedawcy + dziennik opiekuna praktyk zawodowych

Autor Beata Rzeźnik

Opis Praktyka zawodowa ułatwia przejście ucznia ze szkoły na rynek pracy, pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną. Jest ogniwem łączącym szkołę z praktyką gospodarczą. Aby wzmocnić powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy niezbędne jest systematyczne...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.handelireklama.darr.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe program nauczania, dziennik praktyk, praktyka, nauczyciel, opiekun

Tytuł Innowacyjny program wspomagania rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym z wykorzystaniem metody EEGBiofeedback

Autor Longin Siczek, Michał Koziej

Opis Innowacja pedagogiczna w publikowanym programie polega na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć dodatkowych rewalidacji indywidualnej dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym o charakterze terapii korekcyjno-kompensacyjnej z wykorzystaniem metody EEGBiofeedback. Dzięki...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe diagnoza i terapia EEGBiofeedback, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach I-III Gimnazjum

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008r. obowiązującą w roku szkolnym 2010/2011 w klasach I i II oraz Podstawą programową matematyki z dnia 23 sierpnia 2007 r. obowiązującą tylko w klasie III gimnazjum....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, gimnazjum

Tytuł Autorski program zajęć wyrównawczych z geografii dla gimnazjum

Autor Urszula Bartoszek

Opis Program zajęć wyrównawczych został opracowany na podstawie wieloletnich analiz egzaminów, własnego doświadczenia autora, jako nauczyciela, egzaminatora i doradca metodyczny. Każdy etap edukacyjny wymaga innego spojrzenia na realizację treści i wymagań stawianych...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Auorski program wyrównawczy z geografii dla gimnazjum

Tytuł Konspekty zajęć z matematyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów wraz ze szczegółowymi konspektami do prowadzenia zajęć z matematyki metodą projektów. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe matematyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów

Tytuł Roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny

Autor Krystyna Szarowska

Opis Scenariusze zajęć z chemii wykorzystane na obozie naukowym

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny, scenariusze, chemia

Tytuł Konspekty zajęć z fizyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów do prowadzenia zajęć z fizyki metodą projektów wraz ze szczegółowymi konspektami. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów, doświadczenia

Tytuł Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Autor Praca zbiorowa

Opis Recenzowany tom podejmuje ważne dziś i bardzo aktualne zagadnienie praktyk studenckich. Dotykamy tu, bowiem tak źródłowego problemu, jak przygotowywanie do pracy tych, którzy będą wychowywać. Odpowiedzialność za te działania jest bardzo duża. Wszelkie bowiem...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka pedagogiczna, praktyka zawodowa, nauczyciel, opiekun

Tytuł Pakiet multimedialny "Szeregowanie przedmiotów i liczb" - "Droga ucznia do sukcesu"

Autor Aleksandra Ścibich-Kopiec

Opis Pakiet multimedialny "Szeregowanie przedmiotów i liczb" w skład którego wchodzą: krzyżówki, prezentacje, puzzle, kolorowanki, rebusy, wykreślanki, quizy, labirynty oraz gra multimedialna. Gra multimedialna wydzielona jest osobno w zasobach. Pozostałe elementy pakietu...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-090/13-00

Nazwa projektu Droga ucznia do sukcesu

Strona www projektu http://www.duds.evaco.pl

Beneficjent (nazwa) EVACO sp. z o.o., Kraków

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe pakiet multimedialny, program nauczania, edukacja wczesnoszkolna

Tytuł Program praktyk dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu - branża rolnicza

Autor K. Domańska, B. Stępień, T. Łuszczyński, M. Tabor

Opis Program praktyk dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu przygotowany w ramach realizacji projektu „Nauczyciel w przedsiębiorstwie” - branża rolnicza.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-009/11-00

Nazwa projektu Nauczyciel w przedsiębiorstwie

Strona www projektu http://www.nauczycielwprzedsiebiorstwie.pl

Beneficjent (nazwa) Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Świdnik

Słowa kluczowe branża rolnicza, program praktyk, nauczyciele

Tytuł Model praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych

Autor Marta Szabelska-Holeksa, Joanna Świątkiewicz

Opis Oparty na ogólnopolskich badaniach, model praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Dokument dotyczy klas I-III, powstał równolegle do modelu dla przedszkoli. Model proponuje nowe podejście do praktyk, skoncentrowane na wsparciu...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-031/11-00

Nazwa projektu Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe praktyki, model, wczesnoszkolna, studenci, WSNHiD

Tytuł Szymborska jakiej nie znamy… - na czym polega uniwersalizm utworów polskiej noblistki?

Autor Piotr Rychlewski

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu humanistycznym. Cele zajęć: uczeń wie kim była Wisława Szymborska, potrafi podać powody, dla których otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe Szymborska, poezja, wiersz, Nagroda Nobla

Tytuł Obudowa dydaktyczna - pakiet 3

Autor Praca zbiorowa

Opis Obudowa dydaktyczna skorelowanego programu nauczania "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum" składa się z czterech pakietów, z których każdy zawiera przykładowe testy, wycieczki, konkursy, scenariusze zajęć lekcyjnych.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-198/12-00

Nazwa projektu Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum

Strona www projektu http://www.zsb.gliwice.pl/program_unijny/index.html

Beneficjent (nazwa) Miasto Gliwice / Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gliwice

Słowa kluczowe matematyka, program, obudowa, dydaktyka

Tytuł Rozprawki naukowe - czyli doświadczenia z fabułą i z tekstem

Autor Praca zbiorowa

Opis Rozprawki są opracowanym przez ekspertów projektu Akademia uczniowska narzędziem edukacyjnym pozwalającym nauczycielowi na zbadanie wiedzy i zweryfikowanie umiejętności uczniów. Ich konstrukcja kieruje ucznia przez kolejne stadia rozumowania naukowego, doprowadzając go...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe rozprawka, gimnazjum, konspekt

Tytuł Jak powstają kwaśne deszcze?

Autor Maria Bednarek, Beata Franczuk

Opis Propozycja prostego doświadczenia chemicznego ilustrującego poważny problem ekologiczny. Przeprowadzając doświadczenie na lekcji, uczniowie maja okazję zobaczyć, jak otrzymuje się kwasy tlenowe oraz jak dwutlenek siarki działa na organizmy roślinne. Scenariusz...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kwaśne deszcze, eksperyment, kwasy, spalanie siarki, scenariusz lekcji

Tytuł Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne dla nauczycieli szkół podstawowych

Autor Marek Lewandowski, Halina Guła-Kubiszewska, Ewa Bieć

Opis Publikacja zawiera następujące treści: program szkolenia, program praktyki, tok lekcji wychowania fizycznego, projekt studencki, narzędzia oceny praktyki pedagogicznej dla studentów i nauczycieli, przykładowe cele lekcji, arkusz monitoringu praktyki, znaczenie...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-069/10-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych

Strona www projektu http://www.praktyki.awf.wroc.pl

Beneficjent (nazwa) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe program praktyki, arkusz monitoringu praktyki, diagnoza pedagogiczna, lekcja wychowania fizycznego, gimnastyka

Tytuł Scenariusze lekcji - historia i społeczeństwo - wątek 6 - gospodarka

Autor Anna Błaszkiewicz, Grzegorz Szymanowski, Przemysław Marzęcki, Przemysław Marzęcki, Igor Bartosik

Opis Scenariusze lekcji z przedmiotu historia i społeczeństwo dotyczące gospodarki: 1. Gospodarze i ekonomiści. 2. Bez kredytu ani rusz! 3. Czy bogaty może pójść do Nieba? Czyli o dylematach moralnych wynikających z religii i kultury. 4. Handel, produkcja, dualizm. 5....

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-084/12-00

Nazwa projektu Kształcenie pełne wyobraźni - KPW

Strona www projektu https://kpw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe gospodarka, ekonomia, kapitalizm, marksizm

Tytuł Projekt edukacyjny - Od czego zależy wydolność oddechowa?

Autor Krzysztof Osowski

Opis Badania socjologiczne młodzieży wskazują, iż zainteresowanie profilaktyką zdrowotną w młodym wieku jest dosyć niskie. Każdy więc projekt zwracający uwagę uczniów na zdrowie lub konsekwencje złych nawyków, jak palenie papierosów, jest cenny i wart przeprowadzenia....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe wydolność oddechowa, układ oddechowy, choroby przewlekłe, kondycja fizyczna, projekt edukacyjny

Tytuł Ile stron i brzegów ma wstęga?

Autor Alicja Nimirska

Opis Uczniowie rzadko zastanawiają się, dlaczego tak a nie inaczej wyglądają używane przez nich symbole matematyczne, na przykład symbol nieskończoności. Samodzielne stworzenie wstęgi Mobiusa i zaobserwowanie jej właściwości na pewno ich zainteresuje. Proponowane...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe wstęga Mobiusa, walec, powierzchnia boczna walca, symbol nieskończoności, doświadczenie

Tytuł Magnetyzm, indukcja magnetyczna - jak elektrownie „robią” prąd?

Autor Grzegorz Wojewoda

Opis Zestaw materiałów dydaktycznych stanowiących obudowę opracowanego w ramach projektu programu nauczania do przedmiotu fizyka dla IV etapu kształcenia. Autorem programu nauczania dla dwóch poziomów (podstawowy i rozszerzony) jest Grzegorz Wojewoda. Materiał z obszaru...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-185/12-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria fizyczne nowoczesną metodą nauczania

Strona www projektu http://wlf.wwsi.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe indukcja magnetyczna, siła Lorentza, akcelerator cząstek, transformator, siła elektrodynamiczna

Tytuł System diagnozy i monitorowania rozwoju kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Autor Elżbieta Obal-Dyrek, Monika Szypuła

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu https://moodle.matemaniak.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe system, diagnoza, monitorowanie, kompetencje, testy

Tytuł Zbiór zadań z matematyki dla klasy 4, 5 i 6 szkoły podstawowej

Autor Dariusz Kulma, Sławomir Dziugieł

Opis Zbiór zadań przeznaczony do pracy z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach rozszerzania umiejętności matematycznych u uczniów z klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-075/10-00

Nazwa projektu Matematyka innego wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski dla dzieci i młodzieży

Strona www projektu http://matematykainnegowymiaru.pl

Beneficjent (nazwa) Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Mińsk Mazowiecki

Słowa kluczowe matematyka, zbiór zadań, kwadratolandia, szkoła podstawowa, matematyka innego wymiaru

Tytuł Dziennik praktyki pedagogicznej wychowanie fizyczne szkoła podstawowa klasy (I-VI) rok szkolny 2012-2013

Autor Marek Lewandowski, Halina Guła-Kubiszewska

Opis Publikacja zawiera cele i zadania praktyki pedagogicznej, skrócony regulamin i zasady jej realizacji. W części merytorycznej został zamieszczony spis podstawowego piśmiennictwa z którego warto korzystać podczas praktyki, ramowy i szczegółowy plan pracy studenta podczas...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-069/10-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych

Strona www projektu http://www.praktyki.awf.wroc.pl

Beneficjent (nazwa) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe dziennik praktyki, wychowanie fizyczne, szkoła podstawowa, diagnoza, konspekt

Tytuł Własności trójkątów

Autor Joanna Major

Opis Zbiór zadań z zakresu: elementarne własności trójkątów.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu https://moodle.matemaniak.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, gimnazjum, trójkąty

Tytuł Od konkretu do schematu

Autor Praca zbiorowa

Opis Program innowacyjny „Od konkretu do schematu” jest częścią programu „Bliżej świata - od konkretu do abstrakcji” i adresowany jest do uczniów klas pierwszych gimnazjum. Celem programu jest innowacyjne dostosowanie programu nauczania i materiałów dydaktycznych dla...

Numer konkursu UDA-POKL.03.03.04-00-013/09-00

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/09-00

Nazwa projektu Bliżej świata – „Od konkretu do abstrakcji"

Beneficjent (nazwa) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bydgoszcz

Słowa kluczowe gimnazjum, program, logoterapia, innowacyjny program nauczania

Tytuł Poradnik metodyczny do programu "Zostań Noblistą" - klasa III, część 2

Autor Maria Hawrylak, Urszula Tyluś

Opis Poradnik metodyczny jest przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy zdecydowali się na realizację programu Zostań Noblistą w pracy dydaktycznej i wychowawczej w III klasie. Strukturę poradnika wyznaczają trzy podstawowe działy: plan pracy, propozycje scenariuszy zajęć,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/13-00

Nazwa projektu Zostań Noblistą

Strona www projektu http://zostannoblista.wspkorczak.eu/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe edukacja wczesnoszkolna, myślenie naukowe, kompetencje kluczowe, scenariusz

Tytuł Przykładowe prezentacje multimedialne wykonane w MAPPTIPE

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw ok. 40 prezentacji przygotowanych przez Beneficjenta w edytorze MAPPTIPE. Zasadniczo są publikowane online, ale ponieważ można je także zapisać offline, tę wersję zamieszczamy w wyszukiwarce ORE. Każda prezentacja stanowi strukturę webową, zapisaną w archiwum...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-108/10-00

Nazwa projektu MAPPTIPE - innowacyjne narzędzie do tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych

Strona www projektu http://mapptipe.edukator.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Nauka i Wiedza w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe prezentacje, mapptipe, wzorce, przykłady, e-publikacje

Tytuł Zastosowanie wiedzy w budownictwie

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja jest jedną z części produktu finalnego czyli Programu zajęć pozalekcyjnych. Składa się z pięciu elementów: - konspektu projektu zawierającego cele kształcenia, poziom umiejętności oraz podstawy, mapę mentalną, treści kształcenia, formy oraz metody...

Numer konkursu 4/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-054/10-00

Nazwa projektu Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych

Strona www projektu http://www.gmina-gorlice-innowacyjny.pl/

Beneficjent (nazwa) Gmina Gorlice/ Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gorlice

Słowa kluczowe metoda projektu, gimnazjum, chemia, fizyka, matematyka