• Najnowsze zasoby

  • Najczęściej pobierane

  • Najwyżej oceniane

Tytuł Zajęcia w środowisku pozaszkolnym na IV etapie edukacyjnym

Redaktor A. Cieszyńska, R. Dudziak, E. Rybska, B. Jackowiak

Opis Scenariusze zajęć w środowisku pozaszkolnym na IV etapie edukacyjnym opracowane przez studentów biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-040/10-00

Nazwa projektu Szkoła i Uniwersytet - wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych

Strona www projektu http://www.siup.amu.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe student, praktyki, pedagogika, biologia, UAM

Tytuł Zajęcia w środowisku pozaszkolnym

Redaktor A. Cieszyńska, R. Dudziak, E. Rybska, B. Jackowiak

Opis Scenariusze zajęć w środowisku pozaszkolnym opracowane przez studentów biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-040/10-00

Nazwa projektu Szkoła i Uniwersytet - wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych

Strona www projektu http://www.siup.amu.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe student, praktyki, pedagogika, biologia, UAM

Tytuł Studenckie portfolio – czyli wgląd w praktykę

Redaktor A. Cieszyńska, R. Dudziak, B. Jackowiak, E. Rybska

Opis Portfolio, to w uproszczeniu teczka, której zadaniem jest prezentowanie dorobku artysty lub firmy. Z terminem tym spotykamy się coraz częściej w rzeczywistości nie tylko medialnej, ale również szkolnej. „W obecnie przyjętej terminologii edukacyjnej teczka oznacza...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-040/10-00

Nazwa projektu Szkoła i Uniwersytet - wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych

Strona www projektu http://www.siup.amu.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe student, praktyki, pedagogika, biologia, UAM

Tytuł Scenariusze wycieczek badawczych - przyroda

Autor Paweł Matuła, Elżbieta Ćwioro, Jacek Ślósarz

Opis Scenariusze wycieczek badawczych dla uczniów uzdolnionych/bardziej zainteresowanych dotyczące wątków tematycznych: 1. Współczesna diagnostyka i medycyna. 2. Nauka i sztuka. 3. Cykle, rytmy i czas. 4. Zdrowie.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-084/12-00

Nazwa projektu Kształcenie pełne wyobraźni - KPW

Strona www projektu https://kpw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe nauka, sztuka, diagnostyka, czas, zdrowie

Tytuł Scenariusze wycieczek badawczych - przyroda

Autor Elżbieta Ćwioro, Zbigniew Fryt, Paweł Matuła, Jacek Ślósarz

Opis Zbiór scenariuszy wycieczek badawczych dotyczących wątków tematycznych: 1. Wynalazki, które zmieniły świat 2. Technologie współczesne i przyszłości 3. Współczesna diagnostyka i medycyna 4. Ochrona przyrody i środowiska 5. Największe i najmniejsze

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-084/12-00

Nazwa projektu Kształcenie pełne wyobraźni - KPW

Strona www projektu https://kpw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe technologia, wynalazki, medycyna, środowisko

Tytuł Analiza programów nauczania

Autor Bożenna Wapińska

Opis Analizie poddawane były poszczególne elementy struktury programów, sposób formułowania zapisów, redagowania informacji dotyczących prowadzenia dokumentacji, warunków realizacji oraz zaliczenia praktyk, a także określania obowiązków opiekuna praktyk. Analizowano...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-189/11-00

Nazwa projektu Praktyczne dokształcanie nauczycieli zawodowych w zakresie OZE

Strona www projektu http://www.praktycznedoksztalcanie.ekspert-sitr.pl

Beneficjent (nazwa) EKSPERT-SITR, Koszalin

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Koszalin

Słowa kluczowe analiza, oze, program nauczania

Tytuł Opinia i raport z audytu wykorzystania środków unijnych

Autor Helena Pacewicz-Bejnarowicz

Opis Opinia i raport z audytu wykorzystania środków unijnych.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-189/11-00

Nazwa projektu Praktyczne dokształcanie nauczycieli zawodowych w zakresie OZE

Strona www projektu http://www.praktycznedoksztalcanie.ekspert-sitr.pl

Beneficjent (nazwa) EKSPERT-SITR, Koszalin

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Koszalin

Słowa kluczowe raport, audyt

Tytuł Raport końcowy z działań i efektów projektu "Mały Archimedes"

Autor W. Korzeniewska

Opis Niniejszy raport zawiera wyniki ewaluacji końcowej projektu Mały Archimedes. Zostały w nim przedstawione wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, na podstawie których sformułowano wnioski oraz zalecenia co do realizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-160/09-00

Nazwa projektu Mały Archimedes

Strona www projektu http://acedu.pl/www4/index4.htm

Beneficjent (nazwa) Augustowskie Centrum Edukacyjne

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Augustów

Słowa kluczowe fizyka, matematyka, biologia, geografia, kompetencj

Tytuł Scenariusze lekcji - przyroda - nauka wokół nas

Autor Magdalena Kuś, Paweł Matuła, Aneta Kotowicz, Zbigniew Fryt, Elżbieta Ćwioro, Jacek Ślósarz, Zofia Sajkowska, Grzegorz Kotowicz, Dariusz Rak

Opis Zbiór scenariuszy lekcji odnoszących się do tematów: 1. Barwy i zapachy świata. 2. Cykle, rytmy i czas. 3. Śmiech i płacz. 4. Zdrowie. 5. Piękno i uroda. 6. Woda – cud natury. 7. Największe i najmniejsze.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-084/12-00

Nazwa projektu Kształcenie pełne wyobraźni - KPW

Strona www projektu https://kpw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe nauka, czas, zdrowie, człowiek

Tytuł Scenariusze lekcji - przyroda - nauka i technologia

Autor Elżbieta Ćwioro, Jacek Ślósarz, Paweł Matuła, Zbigniew Fryt, Magdalena Kuś, Aneta Kotowicz, Zofia Sajkowska, Justyna Kumor

Opis Zbiór scenariuszy lekcji dotyczących tematów: 1. Energia – od słońca do żarówki. 2. Światło i obraz. 3. Sport. 4. Technologie współczesne i przyszłości. 5. Współczesna diagnostyka i medycyna. 6. Ochrona przyrody i środowiska. 7. Nauka i sztuka. 8. Wynalazki,...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-084/12-00

Nazwa projektu Kształcenie pełne wyobraźni - KPW

Strona www projektu https://kpw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe nauka, sztuka, sport, medycyna

Tytuł Scenariusze lekcji - przyroda - nauka i świat

Autor Jacek Ślósarz, Elżbieta Ćwioro, Zofia Sajkowska

Opis Scenariusze lekcji odnoszą się do tematów: 1. Historia myśli naukowej 2. Wielcy rewolucjoniści nauki 3. Dylematy moralne w nauce 4. Polscy badacze i ich odkrycia.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-084/12-00

Nazwa projektu Kształcenie pełne wyobraźni - KPW

Strona www projektu https://kpw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe nauka, badacze, historia nauki

Tytuł Scenariusze wycieczek badawczych - historia i społeczeństwo

Autor Bartosz Rzońca, Igor Bartosik, Grzegorz Szymanowski

Opis Scenariusze wycieczek badawczych dla uczniów uzdolnionych/bardziej zainteresowanych: 1. Czy nauka dziś nie budzi wątpliwości? 2. Rodzi się kapitalizm – w banku i na giełdzie! 3. Miasta i mieszczanie w średniowieczu. 4. Walki o niepodległość Polski w latach 1918 -...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-084/12-00

Nazwa projektu Kształcenie pełne wyobraźni - KPW

Strona www projektu https://kpw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe nauka, kapitalizm, miasta średniowiecza, niepodlogłość

Tytuł Karty pracy i scenariusze Edukacji fundamentalnej

Autor Praca zbiorowa

Opis Edukacja przedszkolna to czas, kiedy dzieci nabywają umiejętności oraz kształtują kompetencje z zakresu gotowości do nauki czytania i pisania. Scenariusze zabaw fundamentalnych są opracowane w taki sposób, aby metodami adekwatnymi dla potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-165/12-00

Nazwa projektu Edukacja fundamentalna w przedszkolu

Strona www projektu http://panel.edukacjafundamentalna.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji (Łomianki)

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łomianki

Słowa kluczowe przedszkole, edukacja fundamentalna, zabawy, scenariusze zajęć, karty pracy

Tytuł Scenariusze wycieczek badawczych - historia i społeczeństwo

Autor Grzegorz Szymanowski, Izabella Lankosz, Przemysław Marzęcki, Anna Błaszkiewicz, Bartosz Rzońca, Igor Bartosik

Opis Scenariusze wycieczek badawczych: 1. Dlaczego nauki nazywamy do dziś po grecku? 2. Być akademikiem to brzmi dumnie… 3. Jak się wymieniać – aktualny do dzisiaj dylemat starożytnych. 4. Czym jest gospodarka towarowo-pieniężna. 5. Czym jest państwo opiekuńcze? 6. Dwie...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-084/12-00

Nazwa projektu Kształcenie pełne wyobraźni - KPW

Strona www projektu https://kpw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe nauka, gospodarka, władza, ojczyzna

Tytuł Scenariusze lekcji - historia i społeczeństwo - wątek 7 - Ojczysty panteon i ojczyste spory

Autor Grzegorz Szymanowski, Anna Błaszkiewicz, Bartosz Rzońca, Sylwia Faracik, Igor Bartosik, Radosław Marzęcki

Opis Scenariusze lekcji: 1. Antyczni herosi. 2. Wzór obywatela. 3. Powstanie państwa polskiego od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego. 4. Rola kościoła w budowaniu państwa polskiego. 5. Rzeczpospolita szlachecka na tle nowożytnej Europy. 6. Kto winien – przyczyny upadku...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-084/12-00

Nazwa projektu Kształcenie pełne wyobraźni - KPW

Strona www projektu https://kpw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe ojczyzna, kościół, bohaterowie, transformacja, historia

Tytuł Scenariusze lekcji - historia i społeczeństwo - wątek 7 - Rządzący i rządzeni

Autor Izabella Lankosz, Bartosz Rzońca, Grzegorz Szymanowski, Radosław Marzęcki, Anna Błaszkiewicz

Opis Scenariusze lekcji: 1. Obywatel i obywatelstwo w czasach starożytnych Aten. Obywatel Aten, kto to taki? 2. Civis Romanus -Wzór obywatela w republice rzymskiej. 3. Obywatel dzisiaj a czasach starożytnych. 4. Społeczeństwo modlących się, pracujących, broniących...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-084/12-00

Nazwa projektu Kształcenie pełne wyobraźni - KPW

Strona www projektu https://kpw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe władza, ustrój polityczny, obywatel, demokracja

Tytuł Scenariusze lekcji - historia i społeczeństwo - wątek 6 - gospodarka

Autor Anna Błaszkiewicz, Grzegorz Szymanowski, Przemysław Marzęcki, Przemysław Marzęcki, Igor Bartosik

Opis Scenariusze lekcji z przedmiotu historia i społeczeństwo dotyczące gospodarki: 1. Gospodarze i ekonomiści. 2. Bez kredytu ani rusz! 3. Czy bogaty może pójść do Nieba? Czyli o dylematach moralnych wynikających z religii i kultury. 4. Handel, produkcja, dualizm. 5....

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-084/12-00

Nazwa projektu Kształcenie pełne wyobraźni - KPW

Strona www projektu https://kpw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe gospodarka, ekonomia, kapitalizm, marksizm

Tytuł Raport ewaluacyjny

Autor Aneta Kosowska

Opis Raport ewaluacyjny projektu "Nowoczesny Inżynier Dobrym Pedagogiem"

Numer konkursu 5/POKL/3.2.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-052/09-00

Nazwa projektu Nowoczesny inżynier dobrym pedagogiem

Strona www projektu http://www.inzynier.pwsz.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Leszno

Słowa kluczowe projekt, raport, ewaluacja, ankietyzacja

Tytuł Wykład inauguracyjny: Analiza SWOT

Autor Andrzej Stężały

Opis Prezentacja ilustrująca wykład inauguracyjny wygłoszony na konferencji otwierającej projekt.

Numer konkursu 5/POKL/3.2.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-052/09-00

Nazwa projektu Nowoczesny inżynier dobrym pedagogiem

Strona www projektu http://www.inzynier.pwsz.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Leszno

Słowa kluczowe projekt, wykład, analiza swot

Tytuł Prezentacja ogólna z konferencji podsumowującej projekt

Autor Magdalena Kasperska

Opis Prezentacja przedstawiona na konferencji podsumowującej projekt.

Numer konkursu 5/POKL/3.2.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-052/09-00

Nazwa projektu Nowoczesny inżynier dobrym pedagogiem

Strona www projektu http://www.inzynier.pwsz.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Leszno

Słowa kluczowe projekt, prezentacja, fundusze strukturalne, EFS, edukacja

Tytuł Matematyka dla gimnazjum

Autor Praca zbiorowa

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu http://wse.krakow.pl/pl/matemaniak/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, informatyka, przedsiębiorczość, testy, scenariusze

Tytuł Pakiet nr 1: Fizyka w domu, części 1 - 12

Autor Dagmara Sokołowska

Opis Pakiet zawiera propozycje dużej ilości prostych doświadczeń i obserwacji, możliwych do przeprowadzenia z użyciem przyrządów dostępnych w codziennym życiu, i obejmujących większość dziedzin fizyki. Propozycjom doświadczeń towarzyszą komentarze wyjaśniające ich...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-058/08-00

Nazwa projektu FENIKS-długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów

Strona www projektu http://www.feniks.ujk.kielce.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Jagielloński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe eksperymenty fizyczne, mechanika, termodynamika, elektromagnetyzm, optyka

Tytuł Scenariusze zajęć z wykorzystaniem programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody Integracji Sensorycznej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę scenariuszy do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Scenariusze zostały...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe uczeń niepełnosprawny, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, Terapia Montessori

Tytuł Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących w 2 i 3 klasie szkoły podstawowej

Autor Dariusz Kulma we współpracy ze Sławomirem Dziugłem

Opis Zbiór zadań dla nauczycieli przeznaczony do pracy z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach rozszerzania umiejętności matematycznych u uczniów z 2 i 3 klasy szkoły podstawowej. Zawiera klucz odpowiedzi.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-075/10-00

Nazwa projektu Matematyka innego wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski dla dzieci i młodzieży

Strona www projektu http://matematykainnegowymiaru.pl

Beneficjent (nazwa) Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Mińsk Mazowiecki

Słowa kluczowe matematyka, zbiór zadań, kwadratolandia, szkoła podstawowa, matematyka innego wymiaru

Tytuł Poradnik praktyk pedagogicznych

Autor Praca zbiorowa

Opis Praktyka pedagogiczna, jako ważne ogniwo kształcenia nauczycieli, wymaga starannego przygotowania, dlatego w celu podniesienia jakości realizowanych praktyk w placówkach edukacyjnych została opracowana poniższa publikacja. Poradnik zawiera najistotniejsze kwestie związane...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Strona www projektu http://pwsz.wloclawek.pl/uczelnia/projekty-unijne/dobra-praktyka-najlepszym-nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka, student, pedagogika, przedszkole, szkoła podstawowa

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach początkowych

Autor Krystyna Karnowska

Opis Program zajęć matematycznych przewidziany jest do realizacji w klasach początkowych na 60 godzinach zajęć dodatkowych (o charakterze wyrównawczym). Nauczyciel prowadząc zajęcia nie musi zrealizować całego programu. Wybiera treści dobrane do indywidualnych potrzeb...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, zajęcia wyrównawcze, matematyka

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI szkoly podstawowej

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 sierpnia 2007r. Oparty został na programie nauczania „Matematyka wokół nas – Szkoła Podstawowa”. Numer...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, szkola podstawowa

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z przyrody dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Autor Zofia Kłos

Opis Program został opracowany dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej mającymi problemy w nauce przyrody, którzy wymagają dodatkowej pomocy i wsparcia ze strony nauczyciela. Powstały program ma na celu pomoc uczniom w zdobyciu podstawowej wiedzy i umiejętności...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program zajęć wyrównawczych, przyroda, klasy IV-VI, szkoła podstawowa

Tytuł Rodzaje zapasów

Autor Adam Koliński

Opis Prezentacja na temat rodzajów zapasów. Spis treści: 1. Definicja zapasu; 2. Punkt rozdzielający; 3. Rodzaje zapasów wg różnych kryteriów; 4. Zapas zabezpieczający; 5. Zapas informacyjny; 4.Zapas minimalny.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-010/10-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria - sukces innowacji

Strona www projektu http://www.laboratoria.wsl.com.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe rodzaje zapasów, zapasy, logistyka

Tytuł Autorski program zajęć wyrównawczych z geografii dla gimnazjum

Autor Urszula Bartoszek

Opis Program zajęć wyrównawczych został opracowany na podstawie wieloletnich analiz egzaminów, własnego doświadczenia autora, jako nauczyciela, egzaminatora i doradca metodyczny. Każdy etap edukacyjny wymaga innego spojrzenia na realizację treści i wymagań stawianych...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Auorski program wyrównawczy z geografii dla gimnazjum

Tytuł Program praktyk zawodowych realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie sprzedawcy

Autor Beata Rzeźnik

Opis Praktyka zawodowa ułatwia przejście ucznia ze szkoły na rynek pracy, pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną. Jest ogniwem łączącym szkołę z praktyką gospodarczą. Aby wzmocnić powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy niezbędne jest systematyczne...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.handelireklama.darr.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe program nauczania, dziennik praktyk, praktyka, nauczyciel, opiekun

Tytuł Konspekty zajęć z matematyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów wraz ze szczegółowymi konspektami do prowadzenia zajęć z matematyki metodą projektów. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe matematyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach I-III Gimnazjum

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008r. obowiązującą w roku szkolnym 2010/2011 w klasach I i II oraz Podstawą programową matematyki z dnia 23 sierpnia 2007 r. obowiązującą tylko w klasie III gimnazjum....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, gimnazjum

Tytuł Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Autor Praca zbiorowa

Opis Recenzowany tom podejmuje ważne dziś i bardzo aktualne zagadnienie praktyk studenckich. Dotykamy tu, bowiem tak źródłowego problemu, jak przygotowywanie do pracy tych, którzy będą wychowywać. Odpowiedzialność za te działania jest bardzo duża. Wszelkie bowiem...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka pedagogiczna, praktyka zawodowa, nauczyciel, opiekun

Tytuł Roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny

Autor Krystyna Szarowska

Opis Scenariusze zajęć z chemii wykorzystane na obozie naukowym

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny, scenariusze, chemia

Tytuł Konspekty zajęć z fizyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów do prowadzenia zajęć z fizyki metodą projektów wraz ze szczegółowymi konspektami. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów, doświadczenia

Tytuł Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych

Autor Praca zbiorowa

Opis Niniejsza publikacja jest pracą zbiorową 52 nauczycieli i nauczycielek uczestniczących w projekcie, którzy pod kierunkiem wykładowców prowadzących zajęcia warsztatowe opracowali materiały dydaktyczne składające się na prezentowany poradnik. Materiały zostały...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-010/10-00

Nazwa projektu Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych

Beneficjent (nazwa) Miasto Gliwice / Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gliwice

Słowa kluczowe scenariusze lekcji, metodyka, zawód, nauczanie, konspekt

Tytuł Innowacyjny program wspomagania rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym z wykorzystaniem metody EEGBiofeedback

Autor Longin Siczek, Michał Koziej

Opis Innowacja pedagogiczna w publikowanym programie polega na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć dodatkowych rewalidacji indywidualnej dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym o charakterze terapii korekcyjno-kompensacyjnej z wykorzystaniem metody EEGBiofeedback. Dzięki...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe diagnoza i terapia EEGBiofeedback, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Tytuł Biologi@ - ćwiczenia i scenariusze zajeć do programu nauczania biologii i informatyki

Autor A. Owsieniuk, M. Zaleska-Szczygieł, J. Bagińska, B. Hackiewicz, A. Karpowicz

Opis Scenariusze zajęć Biologi@ stanowią uzupełnienie interdyscyplinarnego programu nauczania biologii z informatyką.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-241/12-00

Nazwa projektu Inkubator nauk ścisłych

Beneficjent (nazwa) Białostockie Towarzystwo Oświatowe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe biologia, informatyka, program nauczania, scenariusze

Tytuł Pielęgnacja włosów: 1 moduł programu praktyk w branży fryzjerskiej

Autor Zuzana Sumirska

Opis Poradnik pt. „Pielęgnacja włosów” jest pomocny w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności z zakresu tego modułu. Poradnik zawiera jedynie najważniejsze informacje. Poziom trudności wykonywanych zadań powinien być dostosowany do możliwości i wcześniej...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-033/10-00

Nazwa projektu Nowoczesne nauczania zawodowe - modułowe staże w innowacyjnych przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.projekt.abcfryzjera.pl

Beneficjent (nazwa) SUZI PPHU Zuzanna Sumirska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Magdalenka

Słowa kluczowe modułowy, praktyki, nauczyciele, fryzjerstwo

Tytuł Idiomy związane z kończynami - webcast j. angielski

Autor Marcin Mortka

Opis Webcast językowy z języka angielskiego z serii "IDIOMS' secret wisdom" powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". W tym odcinku zajmujemy się idiomami związanymi z kończynami.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe język angielski, błędy językowe, słownictwo, gramatyka, idiomy

Tytuł Jak rozpoznać gatunek drzewa obserwując tylko gałązki?

Autor Alina Borodziuk

Opis Umiejętność rozpoznawania pospolitych gatunków drzew nie powinna być obca uczniowi gimnazjum. Tymczasem bywa z tym różnie. Być może wnikliwe obserwacje blizn liściowych u różnych drzew spowodują, iż rozpoznanie gatunku po liściach wyda się już uczniom bardzo...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe zmiany fenologiczne, stan uśpienia, blizny liściowe, gatunki drzew, obserwacja

Tytuł Dyscyplina w szkole

Autor Jacek pyżalski

Opis Program szkolenia dotyczy wyposażenia studentów i nauczycieli w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo.

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-093/10-00

Nazwa projektu Innowacyjny Nauczyciel w Szkole XXI wieku

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Elbląg

Słowa kluczowe dyscyplina, konflikt, sytuacje trudne, programy

Tytuł Jakie otręby chłoną najwięcej wody?

Autor Elżbieta Szulkowska

Opis Błonnik daje nam prawie nieograniczone możliwości eksperymentowania. A, że przy okazji można poruszyć takie zagadnienia, jak zdrowe odżywianie, to błonnik staje się podwójnie wdzięcznym obiektem badań w szkole. Scenariusz lekcji nawiązuje do wymagań ogólnych...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe błonnik, trawienie i wchłanianie pokarmu w przewodzie pokarmowym człowieka, produkty pokarmowe zawierające błonnik, zdrowe odżywianie, doświadczenie

Tytuł Program szkolenia nauczycieli geografii

Autor B. Muszyńska, M. Kapuścińska, J. Słabiński

Opis Prezentowany program szkolenia nauczycieli geografii "Wykorzystanie ICT i platformy e-learningowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych" powstał w ramach projektu „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach”. Adresowany jest do...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-006/10-00

Nazwa projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

Strona www projektu http://cen.suwalki.pl/

Beneficjent (nazwa) Samorząd Województwa Podlaskiego / Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Suwałki

Słowa kluczowe geografia, program, szkolenie, Moodle, ICT

Tytuł Stan wiedzy o sztuce i kulturze plastycznej i muzycznej uczniów kształconych według podstawy programowej obowiązującej w latach 1999/2010

Autor A. Boguszewska, M. Stępnik, R. Tarasiuk

Opis Raport z badań prowadzonych według koncepcji programowej opracowanej przez Annę Mazur w ramach projektu "Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS".

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-056/10-00

Nazwa projektu Profesjonalizm w Edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS

Strona www projektu http://www.umcs.lublin.pl/pedagog

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe plastyka, muzyka, wiedza o sztuce, edukacja, raport

Tytuł Wespół w zespół z matematyką bez granic do matury II

Autor Praca zbiorowa

Opis Podręcznik „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic do matury II” zawiera siedem pakietów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz standardów egzaminacyjnych. Materiały edukacyjne zawarte...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-165/09-00

Nazwa projektu Wespół w zespół z Matematyką bez Granic

Beneficjent (nazwa) Polskie Towarzystwo Matematyczne

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe matematyka, szkoła ponadgimnazjalna, podręcznik

Tytuł Raport ex-post z ewaluacji i monitoringu projektu „Kucharz doskonały”. Dziedzictwo kulinarne w pracy nauczycieli szkół gastronomicznych

Autor Edyta Borys, Piotr Polkowski

Opis Wyniki ewaluacji projektu „Kucharz doskonały”. Dziedzictwo kulinarne w pracy nauczycieli szkół gastronomicznych.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-023/12-00

Nazwa projektu Kucharz Doskonały. Dziedzictwo kulinarne w pracy nauczycieli szkół gastronomicznych

Strona www projektu http://doskonalykucharz.eu/

Beneficjent (nazwa) Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe analiza, raport, ewaluacja, monitoring, szkolnictwo

Tytuł Opinie i wnioski na temat praktyk pedagogicznych realizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego (raport z badania ilościowego)

Autor BIOSTAT

Opis Raport przedstawia zebrane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w okresie od czerwca do lipca 2012 r. z nauczycielami wychowania przedszkolnego oraz studentami specjalności nauczycielskich w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, którzy w roku akademickim...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-031/11-00

Nazwa projektu Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe badania, modele, praktyki, WSNHiD, ilościowe

Tytuł Stosowanie funkcji trygonometrycznych kąta ostrego

Autor Zbigniew Powązka

Opis Zbiór zadań z zakresu: stosowanie funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w sytuacjach praktycznych.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu https://moodle.matemaniak.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, liceum, funkcje trygonometryczne

Tytuł Podręcznik trenera

Autor Iwona Czubaj

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu http://wse.krakow.pl/pl/matemaniak/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, informatyka, przedsiębiorczość, kursy e-lerningowe, scenariusze

Tytuł Edukacja wczesnoszkolna w zmieniającej się rzeczywistości

Autor Praca zbiorowa

Opis Fundamentalnym celem edukacji wczesnoszkolnej jest integralny, wszechstronny rozwój ucznia, wzrost całej jego osoby. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie znaczenia edukacji wczesnoszkolnej w zmieniającej się rzeczywistości. Książka stanowi zbiór artykułów autorów...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-028/10-00

Nazwa projektu Praktyka i wiedza drogą do sukcesu

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Chełm

Słowa kluczowe szkolnictwo wyższe, edukacja wczesnoszkolna, praktyki pedagogiczne

Tytuł System motywowania uczniów gimnazjum wspierający kształcenie kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczej

Autor Stanisław Bobula

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu https://moodle.matemaniak.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Krakó

Słowa kluczowe system motywowania, kompetencje, ćwiczenia

Tytuł Publikacja podsumowująca projekt - branża elektroniczna

Autor Artur Gontarz , Agata Jonasz

Opis Opracowanie ma na celu podsumowanie najważniejszych działań zrealizowanych w ramach projektu, wskazanie celów projektu, stopnia ich osiągnięcia oraz korelacji tych elementów z oczekiwaniami uczestników projektu. W opracowaniu ponadto zostaną przybliżone kierunki...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-117/10-00

Nazwa projektu Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii

Strona www projektu http://edukacjazawodowa.edu.pl/tabid/363/Default.aspx

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o., Lublin/ SYNTEA S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe publikacja, raport, upowszechnienie

Tytuł Wczesna edukacja dziecka – implikacje do praktyki pedagogicznej

Redaktor Elżbieta Dolata, Sławomira Pusz

Opis Publikacja składa się z trzech części. Na pierwszą z nich, zatytułowaną "Konteksty współczesnej rzeczywistości edukacyjnej", składają się opracowania zawierające rozważania na temat sytuacji polskiej oświaty i działań edukacyjnych, analizę czynników...

Numer konkursu 3/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-028/09-00

Nazwa projektu Nauczyciel - refleksyjny praktyk i profesjonalny artysta

Strona www projektu http://ewiwp.ur.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Rzeszowski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Rzeszów

Słowa kluczowe kształcenie nauczycieli, rozwój dziecka, edukacja wczesnoszkolna

Tytuł Film promocyjny projektu

Autor Praca zbiorowa

Opis Film promocyjny ukazujący cechy jakie powinni posiadać młodzi przedsiębiorcy, by odnieść sukces w biznesie.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-166/12-00

Nazwa projektu Innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

Strona www projektu http://www.imkp.paip.pl

Beneficjent (nazwa) Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe film, promocja, przedsiębiorczość, przedsiębiorcy, młodzi

Tytuł System diagnozy psychospołecznej i monitorowania wspierający kształcenie kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczej w szkołach ponadgimnazjalnych

Autor Anna szwed

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu https://moodle.matemaniak.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Krakó

Słowa kluczowe system monitorowania, diagnoza, kompetencje, testy

Tytuł Publikacja podsumowująca projekt - branża ekonomiczna

Autor Artur Gontarz , Agata Jonasz

Opis Opracowanie ma na celu podsumowanie najważniejszych działań zrealizowanych w ramach projektu, wskazanie celów projektu, stopnia ich osiągnięcia oraz korelacji tych elementów z oczekiwaniami uczestników projektu. W opracowaniu ponadto zostaną przybliżone kierunki...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-117/10-00

Nazwa projektu Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii

Strona www projektu http://edukacjazawodowa.edu.pl/tabid/363/Default.aspx

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o., Lublin/ SYNTEA S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe publikacja, raport, podsumowanie, upowszechnienie

Tytuł Program nauczania do przedmiotu ekonomia w praktyce

Autor Redakcja

Opis Program nauczania do przedmiotu ekonomia w praktyce, opracowany został tak, aby nauczyciel mógł wykorzystać w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności zdobyte przez uczniów na wcześniejszych etapach edukacyjnych, w tym również na zajęciach podstaw...

Numer konkursu 4/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-015/10-00

Nazwa projektu Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Strona www projektu http://www.praktycznaekonomia.junior.org.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe ekonomia, praktyka, biznes, program nauczania

Tytuł Dochodzenie do konkretu

Autor Praca zbiorowa

Opis Program innowacyjny „Od konkretu do schematu” jest częścią programu „Bliżej świata - od konkretu do abstrakcji” i adresowany jest do uczniów klas pierwszych gimnazjum. Jego celem jest innowacyjne dostosowanie programu nauczania i materiałów dydaktycznych dla...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/09-00

Nazwa projektu Bliżej świata – „Od konkretu do abstrakcji"

Beneficjent (nazwa) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bydgoszcz

Słowa kluczowe abstrakcja, głuchoniewidomi, program nauczania