• Najnowsze zasoby

  • Najczęściej pobierane

  • Najwyżej oceniane

Tytuł Nauczanie na odległość

Autor

Opis Nauczanie na odległość - szkolenie e-learningowe.

Numer konkursu 5/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-055/09-00

Nazwa projektu Z Gospodarki do Edukacji II

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe elearning, nauczanie na odległość

Tytuł Kompetencje nauczycielskie

Autor

Opis Kompetencje nauczycielskie - szkolenie e-learningowe.

Numer konkursu 5/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-055/09-00

Nazwa projektu Z Gospodarki do Edukacji II

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe elearning, kompetencje nauczycielskie

Tytuł Psychologia emocji

Autor

Opis Psychologia emocji - szkolenie e-learningowe.

Numer konkursu 5/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-055/09-00

Nazwa projektu Z Gospodarki do Edukacji II

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe elearning, psychologia

Tytuł Koncepcja organizacji praktyk w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Autor Beata Ordakowska-Szumska, Radosław Piotrowicz, Jarosław Michalski, Piotr Grzybowski

Opis Treść koncepcji organizacji praktyk w Akademii Pedagogiki Specjalnej niewątpliwie wzbogaca wiedzę z zakresu organizacji praktyk pedagogicznych – zawiera cenne przedstawienie założeń teoretycznych w kontekście ich praktycznego wykorzystania, jest również przewodnikiem...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-036/10-00

Nazwa projektu Dobre praktyki - dobrzy nauczyciele-skuteczna szkoła

Beneficjent (nazwa) Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe praktyki pedagogiczne, szkoły wyższe

Tytuł Przewodnik po praktykach pedagogicznych

Autor Hanna Gasik, Maria Kazimierczak

Opis Jest to pozycja niezwykle użyteczna dydaktycznie, zarówno dla studentów APS, jak nauczycieli akademickich - metodyków oraz dla nauczycieli- opiekunów praktyk w placówkach. Dotychczas w Akademii nie było tak usystematyzowanych informacji o praktykach pedagogicznych, które...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-036/10-00

Nazwa projektu Dobre praktyki - dobrzy nauczyciele-skuteczna szkoła

Beneficjent (nazwa) Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe praktyki pedagogiczne, szkoły wyższe

Tytuł Terapia celowana

Autor Elżbieta Ćwioro

Opis Film przedstawia historię oraz metody terapii celowanej. W materiale przedstawione są nowoczesne metody stosowane w lecznictwie, a także udział najnowszych technologii w konstruowaniu metod leczenia.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-084/12-00

Nazwa projektu Kształcenie pełne wyobraźni - KPW

Strona www projektu https://kpw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe terapia celowana, nowe leki

Tytuł Nowoczesne szczepionki

Autor Elżbieta Ćwioro

Opis Film edukacyjny omawiający rolę i działanie szczepionek oraz ich wpływ na układ odpornościowy. Materiał przedstawia definicję szczepionek, ich rodzaje, a także porusza kwestie związane z brakiem szczepień. Dodatkowo w filmie został zaprezentowany polski kalendarz...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-084/12-00

Nazwa projektu Kształcenie pełne wyobraźni - KPW

Strona www projektu https://kpw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe szczepionki, antygen, układ odpornościowy

Tytuł Doskonalenie praktyk pedagogicznych - dyskusja

Redaktor Jacek Piekarski, Ewa Cyrańska, Beata Adamczyk

Opis Publikacja stanowi rezultat dyskusji, jak odbyła się w ramach konferencji naukowej "Uczelnie wyższe w kształtowaniu pedagogicznej praktyki w szkole. Dobre praktyki - projekty i ich realizacja". Publikacja zawiera propozycje doskonalenia praktyk pedagogicznych jako ważnego...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-077/10-00

Nazwa projektu Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkoł do realizacji zadań wychowawczych

Strona www projektu https://pibs.uni.lodz.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Łódzki

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe pedagogika, uczelnie wyższe, kształcenie praktyczne, praktyki pedagogiczne

Tytuł Praktyki pedagogiczne w szkole

Redaktor Jacek Piekarski, Ewa Cyrańska, Bohdan Cyrańsk

Opis Publikacja zawiera propozycję rekonstrukcji modelu pedagogicznych praktyk studenckich realizowanych w ramach projektu "Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych". Autorzy nie tylko ukazują wymiar...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-077/10-00

Nazwa projektu Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkoł do realizacji zadań wychowawczych

Strona www projektu https://pibs.uni.lodz.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Łódzki

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe praktyki pedagogiczne, kształcenie praktyczne, uczelnie wyższe, pedagogika

Tytuł e-Nauczanie. Poradnik dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Autor Dorota Dżega

Opis e-N@uczanie - poradnik dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Numer konkursu 5/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-050/09-00

Nazwa projektu Inkubator kadr oświaty - studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Beneficjent (nazwa) Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe poradnik, e-nauczanie, elearning

Tytuł Program studiów podyplomowych dla 7 zakresów

Autor

Opis Programów studiów podyplomowych dla następujących zakresów: - Bezpieczeństwo i higiena pracy, - Ochrona osób i mienia, - Dietetyka, - Grafika komputerowa i multimedialna, - Przedsiębiorczość, - Administracja biurowa, - Opieka medyczna.

Numer konkursu 5/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-055/09-00

Nazwa projektu Z Gospodarki do Edukacji II

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe program, studia podyplomowe

Tytuł Dobre praktyki staży nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących na kierunku ekonomicznym

Autor Edyta Niemiec

Opis Publikacja zawiera informacje na temat genezy powstania Unii Europejskiej, opisuje projekt „Nauczyciel w praktyce. Pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach”, opisuje przebieg staży nauczycieli kształcenia zawodowego...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-110/11-00

Nazwa projektu Nauczyciel w praktyce - pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://nauczyciel.wsie.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe kształcenie zawodowe, staże, rekomendacje, Unia Europejska, ekonomia

Tytuł Dobre praktyki staży nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących na kierunku informatycznym

Autor Daniel Szostak

Opis Publikacja zawiera informacje na temat genezy powstania Unii Europejskiej, opisuje projekt „Nauczyciel w praktyce. Pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach”, opisuje przebieg staży nauczycieli kształcenia zawodowego...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-110/11-00

Nazwa projektu Nauczyciel w praktyce - pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://nauczyciel.wsie.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe kształcenie zawodowe, staże, rekomendacje, Unia Europejska, informatyka

Tytuł Dobre praktyki staży nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących na kierunku turystycznym

Autor Daniel Szostak

Opis Publikacja zawiera informacje na temat genezy powstania Unii Europejskiej, opisuje projekt „Nauczyciel w praktyce. Pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach”, opisuje przebieg staży nauczycieli kształcenia zawodowego...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-110/11-00

Nazwa projektu Nauczyciel w praktyce - pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://nauczyciel.wsie.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe kształcenie zawodowe, staże, rekomendacje, Unia Europejska, turystyka

Tytuł Dobre praktyki staży nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących na kierunku logistycznym

Autor Jakub Szpon

Opis Publikacja zawiera informacje na temat genezy powstania Unii Europejskiej, opisuje projekt „Nauczyciel w praktyce. Pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach”, opisuje przebieg staży nauczycieli kształcenia zawodowego...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-110/11-00

Nazwa projektu Nauczyciel w praktyce - pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://nauczyciel.wsie.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe kształcenie zawodowe, staże, rekomendacje, Unia Europejska, logistyka

Tytuł Implanty

Autor Elżbieta Ćwioro

Opis Film edukacyjny opisujący historię, metody oraz proces leczenia implantologicznego stosowanego w stomatologii.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-084/12-00

Nazwa projektu Kształcenie pełne wyobraźni - KPW

Strona www projektu https://kpw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe implanty, stomatologia, film, przyroda

Tytuł Wykorzystanie Internetu w edukacji

Autor Wiesław Pietruszkiewicz

Opis Wykorzystanie Internetu w edukacji.

Numer konkursu 5/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-050/09-00

Nazwa projektu Inkubator kadr oświaty - studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Beneficjent (nazwa) Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe e-learning, technologie informacyjno komunikacyjne

Tytuł Technologie informacyjne - ebiznes

Autor Karol Kuczera

Opis Technologie informacyjne: ebiznes.

Numer konkursu 5/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-050/09-00

Nazwa projektu Inkubator kadr oświaty - studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Beneficjent (nazwa) Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe e-learning, technologie informacyjne, ebiznes

Tytuł Psychologia rozwojowa i osobowościowa

Autor Beata Dobińska

Opis Psychologia rozwojowa i osobowościowa.

Numer konkursu 5/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-050/09-00

Nazwa projektu Inkubator kadr oświaty - studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Beneficjent (nazwa) Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe e-learning, psychologia

Tytuł Podstawy psychologii ogólnej

Autor Beata Dobinska

Opis Podstawy psychologii ogólnej.

Numer konkursu 5/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-050/09-00

Nazwa projektu Inkubator kadr oświaty - studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Beneficjent (nazwa) Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe e-learning, psychologia

Tytuł Matematyka dla gimnazjum

Autor Praca zbiorowa

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu http://wse.krakow.pl/pl/matemaniak/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, informatyka, przedsiębiorczość, testy, scenariusze

Tytuł Zbiór zadań z matematyki dla klasy 2 i 3 szkoły podstawowej

Autor Dariusz Kulma

Opis Zbiór zadań przeznaczony do pracy z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach rozszerzania umiejętności matematycznych u uczniów z klas 2 i 3 szkoły podstawowej.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-075/10-00

Nazwa projektu Matematyka innego wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski dla dzieci i młodzieży

Strona www projektu http://matematykainnegowymiaru.pl

Beneficjent (nazwa) Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Mińsk Mazowiecki

Słowa kluczowe matematyka, zbiór zadań, kwadratolandia, szkoła podstawowa, matematyka innego wymiaru

Tytuł Pakiet nr 1: Fizyka w domu, części 1 - 12

Autor Dagmara Sokołowska

Opis Pakiet zawiera propozycje dużej ilości prostych doświadczeń i obserwacji, możliwych do przeprowadzenia z użyciem przyrządów dostępnych w codziennym życiu, i obejmujących większość dziedzin fizyki. Propozycjom doświadczeń towarzyszą komentarze wyjaśniające ich...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-058/08-00

Nazwa projektu FENIKS-długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów

Strona www projektu http://www.feniks.ujk.kielce.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Jagielloński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe eksperymenty fizyczne, mechanika, termodynamika, elektromagnetyzm, optyka

Tytuł Scenariusze zajęć z wykorzystaniem programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody Integracji Sensorycznej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę scenariuszy do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Scenariusze zostały...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe uczeń niepełnosprawny, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, Terapia Montessori

Tytuł Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących w 2 i 3 klasie szkoły podstawowej

Autor Dariusz Kulma we współpracy ze Sławomirem Dziugłem

Opis Zbiór zadań dla nauczycieli przeznaczony do pracy z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach rozszerzania umiejętności matematycznych u uczniów z 2 i 3 klasy szkoły podstawowej. Zawiera klucz odpowiedzi.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-075/10-00

Nazwa projektu Matematyka innego wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski dla dzieci i młodzieży

Strona www projektu http://matematykainnegowymiaru.pl

Beneficjent (nazwa) Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Mińsk Mazowiecki

Słowa kluczowe matematyka, zbiór zadań, kwadratolandia, szkoła podstawowa, matematyka innego wymiaru

Tytuł Poradnik praktyk pedagogicznych

Autor Praca zbiorowa

Opis Praktyka pedagogiczna, jako ważne ogniwo kształcenia nauczycieli, wymaga starannego przygotowania, dlatego w celu podniesienia jakości realizowanych praktyk w placówkach edukacyjnych została opracowana poniższa publikacja. Poradnik zawiera najistotniejsze kwestie związane...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Strona www projektu http://pwsz.wloclawek.pl/uczelnia/projekty-unijne/dobra-praktyka-najlepszym-nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka, student, pedagogika, przedszkole, szkoła podstawowa

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach początkowych

Autor Krystyna Karnowska

Opis Program zajęć matematycznych przewidziany jest do realizacji w klasach początkowych na 60 godzinach zajęć dodatkowych (o charakterze wyrównawczym). Nauczyciel prowadząc zajęcia nie musi zrealizować całego programu. Wybiera treści dobrane do indywidualnych potrzeb...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, zajęcia wyrównawcze, matematyka

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI szkoly podstawowej

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 sierpnia 2007r. Oparty został na programie nauczania „Matematyka wokół nas – Szkoła Podstawowa”. Numer...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, szkola podstawowa

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z przyrody dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Autor Zofia Kłos

Opis Program został opracowany dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej mającymi problemy w nauce przyrody, którzy wymagają dodatkowej pomocy i wsparcia ze strony nauczyciela. Powstały program ma na celu pomoc uczniom w zdobyciu podstawowej wiedzy i umiejętności...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program zajęć wyrównawczych, przyroda, klasy IV-VI, szkoła podstawowa

Tytuł Rodzaje zapasów

Autor Adam Koliński

Opis Prezentacja na temat rodzajów zapasów. Spis treści: 1. Definicja zapasu; 2. Punkt rozdzielający; 3. Rodzaje zapasów wg różnych kryteriów; 4. Zapas zabezpieczający; 5. Zapas informacyjny; 4.Zapas minimalny.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-010/10-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria - sukces innowacji

Strona www projektu http://www.laboratoria.wsl.com.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe rodzaje zapasów, zapasy, logistyka

Tytuł Poradnik dla nauczycieli geografii w gimnazjum

Redaktor Andrzej Matusiewicz, Jarosław Cezary Słabiński

Opis Poradnik powstał jako efekt projektu „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poradnik ma na celu wsparcie nauczycieli geografii w wykorzystywaniu...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-006/10-00

Nazwa projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

Strona www projektu http://cen.suwalki.pl/

Beneficjent (nazwa) Samorząd Województwa Podlaskiego / Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Suwałki

Słowa kluczowe geografia, gimnazjum, poradnik, scenariusz, ICT

Tytuł Program praktyk zawodowych realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie sprzedawcy

Autor Beata Rzeźnik

Opis Praktyka zawodowa ułatwia przejście ucznia ze szkoły na rynek pracy, pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną. Jest ogniwem łączącym szkołę z praktyką gospodarczą. Aby wzmocnić powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy niezbędne jest systematyczne...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.handelireklama.darr.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe program nauczania, dziennik praktyk, praktyka, nauczyciel, opiekun

Tytuł Autorski program zajęć wyrównawczych z geografii dla gimnazjum

Autor Urszula Bartoszek

Opis Program zajęć wyrównawczych został opracowany na podstawie wieloletnich analiz egzaminów, własnego doświadczenia autora, jako nauczyciela, egzaminatora i doradca metodyczny. Każdy etap edukacyjny wymaga innego spojrzenia na realizację treści i wymagań stawianych...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Auorski program wyrównawczy z geografii dla gimnazjum

Tytuł Konspekty zajęć z matematyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów wraz ze szczegółowymi konspektami do prowadzenia zajęć z matematyki metodą projektów. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe matematyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach I-III Gimnazjum

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008r. obowiązującą w roku szkolnym 2010/2011 w klasach I i II oraz Podstawą programową matematyki z dnia 23 sierpnia 2007 r. obowiązującą tylko w klasie III gimnazjum....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, gimnazjum

Tytuł Roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny

Autor Krystyna Szarowska

Opis Scenariusze zajęć z chemii wykorzystane na obozie naukowym

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny, scenariusze, chemia

Tytuł Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Autor Praca zbiorowa

Opis Recenzowany tom podejmuje ważne dziś i bardzo aktualne zagadnienie praktyk studenckich. Dotykamy tu, bowiem tak źródłowego problemu, jak przygotowywanie do pracy tych, którzy będą wychowywać. Odpowiedzialność za te działania jest bardzo duża. Wszelkie bowiem...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka pedagogiczna, praktyka zawodowa, nauczyciel, opiekun

Tytuł Konspekty zajęć z fizyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów do prowadzenia zajęć z fizyki metodą projektów wraz ze szczegółowymi konspektami. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów, doświadczenia

Tytuł Biologi@ - ćwiczenia i scenariusze zajeć do programu nauczania biologii i informatyki

Autor A. Owsieniuk, M. Zaleska-Szczygieł, J. Bagińska, B. Hackiewicz, A. Karpowicz

Opis Scenariusze zajęć Biologi@ stanowią uzupełnienie interdyscyplinarnego programu nauczania biologii z informatyką.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-241/12-00

Nazwa projektu Inkubator nauk ścisłych

Beneficjent (nazwa) Białostockie Towarzystwo Oświatowe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe biologia, informatyka, program nauczania, scenariusze

Tytuł Innowacyjny program wspomagania rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym z wykorzystaniem metody EEGBiofeedback

Autor Longin Siczek, Michał Koziej

Opis Innowacja pedagogiczna w publikowanym programie polega na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć dodatkowych rewalidacji indywidualnej dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym o charakterze terapii korekcyjno-kompensacyjnej z wykorzystaniem metody EEGBiofeedback. Dzięki...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe diagnoza i terapia EEGBiofeedback, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Tytuł Zbiór zadań z matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych

Autor Dariusz Kulma we współpracy ze Sławomirem Dziugłem

Opis Zbiór zadań przeznaczony do pracy z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach rozszerzania umiejętności matematycznych u uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-075/10-00

Nazwa projektu Matematyka innego wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski dla dzieci i młodzieży

Strona www projektu http://matematykainnegowymiaru.pl

Beneficjent (nazwa) Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Mińsk Mazowiecki

Słowa kluczowe matematyka, zbiór zadań, kwadratolandia, szkoła ponadgimnazjalna, matematyka innego wymiaru

Tytuł Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji

Autor Katarzyna Czekaj, Katarzyna Skierska-Pięta

Opis Poradnik powstał, aby przyszłym nauczycielom uzmysłowić znaczenie modernizowania i ustawicznego rozwijania swojego warsztatu zawodowego w toku całej kariery, a także po to, aby podpowiedzieć im kilka sposobów na uatrakcyjnienie prowadzonych lekcji, zastosowanie...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe praktyki, nauczyciel, technologie informacyjne, zawód, przygotowanie

Tytuł Program szkolenia nauczycieli informatyki

Autor Beata Muszyńska, Jarosław Słabiński

Opis Prezentowany program szkolenia nauczycieli informatyki "Instalacja i administrowanie szkolną platformą e-learningową Moodle oraz jej wykorzystanie na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych" powstał w ramach projektu „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-006/10-00

Nazwa projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

Strona www projektu http://cen.suwalki.pl/

Beneficjent (nazwa) Samorząd Województwa Podlaskiego / Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Suwałki

Słowa kluczowe informatyka, program, szkolenie, Moodle, ICT

Tytuł Z matematyką na Ty - podręcznik dla VI klasy szkoły podstawowej

Autor Praca zbiorowa

Opis Celem projektu „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” jest podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie kształtowania umiejętności opisywania w języku matematyki otaczającego świata,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-165/09-00

Nazwa projektu Wespół w zespół z Matematyką bez Granic

Beneficjent (nazwa) Polskie Towarzystwo Matematyczne

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe matematyka, szkoła podstawowa, podręcznik

Tytuł Ruch harmoniczny i fale mechaniczne - jak to się dzieje, że słyszymy?

Autor Elżbieta Kawecka

Opis Zestaw materiałów dydaktycznych stanowiących obudowę opracowanego w ramach projektu programu nauczania do przedmiotu fizyka dla IV etapu kształcenia. Autorem programu nauczania dla dwóch poziomów (podstawowy i rozszerzony) jest Grzegorz Wojewoda. Materiał z obszaru...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-185/12-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria fizyczne nowoczesną metodą nauczania

Strona www projektu http://wlf.wwsi.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe ruch drgający, amplituda drgań, okres, częstotliwość drgań, izochronizm

Tytuł Raport z badań FGI dotyczących praktyk pedagogicznych w przedszkolach

Autor ASM Centrum Badań i Analiz Rynku

Opis Celem badania było poznanie eksperckich opinii na temat obecnego systemu praktyk, jego niedoskonałości, możliwości ulepszania i najlepszych rozwiązań w realizacji praktyk dla studentów kształconych do zawodu nauczyciela w przedszkolu. Na podstawie wyników badania...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-031/11-00

Nazwa projektu Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe badania, fokusy, przedszkolne, WSNHiD, praktyki

Tytuł Pojecie logarytmu i obliczenia

Autor Zbigniew Powązka

Opis Zbiór zadań z zakresu: pojęcie logarytmu i kształcenie umiejętności obliczania logarytmów w tym zastosowania praktyczne.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu https://moodle.matemaniak.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, liceum, logarytm

Tytuł "TURplus"- Modelowy program doskonalenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach dla nauczycieli przedmiotów zawodowych o profilu hotelarskim i turystycznym

Autor J. Bojanowski, W. Fejkiel, M. Pawlaczyk-Zych

Opis W programie został ujęte najważniejsze zagadnienia tematyczne i problemowe oraz proponowane formy ich praktycznego ujęcia, które powinien poznać oraz zrealizować uczestnik praktyk pod kierunkiem opiekuna merytorycznego. Wybór materiału został dokonany m. in. w oparciu...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-282/12-00

Nazwa projektu TUR Plus

Strona www projektu http://www.turplus.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Cracovitalia w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe praktyki, staże, program, model, turystyka

Tytuł Strategia współpracy Wydziału Artystycznego UMCS ze szkołami i organami prowadzącymi szkoły

Autor Monika Więckowska

Opis Strategia współpracy Wydziału Artystycznego UMCS ze szkołami i organami prowadzącymi szkoły została wypracowana jako podsumowanie nawiązanej współpracy podczas realizacji projektu "Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk...

Numer konkursu POKL.03.03.02/6

Numer projektu POKL.03.03.02-00-056/10-00

Nazwa projektu Profesjonalizm w Edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS

Strona www projektu http://www.umcs.pl/pl/praktyki-wa.htm

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe edukacja artystyczna, praktyki, strategia współpracy

Tytuł Człowiek przedsiębiorczy

Autor Jeststudio.pl

Opis Film instruktażowy pt. "Człowiek przedsiębiorczy".

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-166/12-00

Nazwa projektu Innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

Strona www projektu http://www.imkp.paip.pl

Beneficjent (nazwa) Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe przedsiębiorczość, film, skrypt, uczeń, szkoła

Tytuł Co ma wspólnego bagno z kuchnią gazową?

Autor Michał Szczepanik

Opis Kiedy jesteśmy nad brzegiem bagna i wbijemy w muliste dno patyk zauważymy, że wydostają się z niego pęcherzyki gazu. Jeśli zbliżymy do tego gazu zapalniczkę lub zapałkę zobaczymy, że płomień staje się większy. Zaproponowana lekcja z pytaniem problemowym oraz...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe węglowodory, metan, procesy gnilne, gaz błotny, właściwości metanu

Tytuł Plan Gry 1. Poradnik dla nauczyciela

Autor J. Zawadzka, A. Matuszkowiak, A. Kosmala, M. Tudek, T. Jarnicki

Opis W poradniku znajdują się propozycje prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej, przykładowe prezentacje i scenariusze lekcji, spis przydatnych adresów internetowych i pozycji bibliograficznych oraz plan wynikowy i rozkład materiału.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/12-00

Nazwa projektu PlanInfoStrateg - interdyscyplinarne programy nauczania dla III i IV etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Beneficjent (nazwa) Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe interdyscyplinarny program, gra, umiejętności, organizowanie, zaangażowanie

Tytuł Jak za pomocą zwierciadeł prowadzić światło?

Autor Marek Saulewicz

Opis Najlepiej zapamiętujemy wiedzę, którą musimy zastosować do rozwiązania konkretnego zadania. Poprzez zabawę podczas trafiania laserem do tarczy uczniowie sami, prawdopodobnie, zauważą obowiązujące prawo odbicia światła. (Wystąpi efekt WOW!). Ponadto wykonując...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe światło, promień świetlny, odbicie światła, prawo odbicia, promień padający i odbity

Tytuł Zbiór ćwiczeń dydaktycznych na zajęcia lekcyjne dotyczący programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody Terapii Marii Montessori

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę ćwiczeń dydaktycznych, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Ćwiczenia zostały przygotowane w oparciu o cztery...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe nauczanie wczesnoszkolne, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja senosryczna, Terapia Montessori

Tytuł Koncepcja praktyk

Autor Praca zbiorowa

Opis Koncepcja praktyk powstała w wyniku konsultacji środowiska akademickiego i przedstawicieli placówek oświatowych.

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-012/10-00

Nazwa projektu www.praktyki.wh.umcs-Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych ma Wydziale Humanistycznym UMCS

Strona www projektu http://www.umcs.pl/pl/praktyki-wh.htm

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe koncepcja, praktyki, edukacja, szkolenie, nauczyciele

Tytuł Plan Gry 1. Program nauczania

Autor J. Zawadzka, A. Matuszkowiak, A. Kosmala, M. Tudek, T. Jarnicki

Opis Program ma pobudzić sportowe życie szkolne. Zachęcić uczniów do współdziałania i aktywizowania się dla dobra wspólnoty szkolnej oraz okolicznych mieszkańców. Wprowadza również do szkoły akcje związane z szeroko rozumianą profilaktyką zdrowotną. Program...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/12-00

Nazwa projektu PlanInfoStrateg - interdyscyplinarne programy nauczania dla III i IV etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Beneficjent (nazwa) Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe interdyscyplinarny program, gra, umiejętności, organizowanie, zaangażowanie

Tytuł Czy można uwięzić światło?

Autor Agata Jakubczyk

Opis Znalezienie odpowiedzi na pytanie „Czy można uwięzić światło?” nie jest łatwe - uczniowie muszą uporać się ze zrozumieniem całkowitego wewnętrznego odbicia światła. Wykonując proste doświadczenie, do którego potrzebują jedynie butelki plastikowej, lasera i...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe światło, zjawisko załamania światła, zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia światła, światłowód, doświadczenie

Tytuł Zbiór ćwiczeń dydaktycznych na zajęcia lekcyjne dotyczący programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody Stymulacji Polisnsoryczej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę ćwiczeń dydaktycznych, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Ćwiczenia zostały przygotowane w oparciu o cztery...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe nauczanie wczesnoszkolne, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja senosryczna, Terapia Montessori

Tytuł Innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości - "Kreatywnie w przedsiębiorczość"

Autor Praca zbiorowa

Opis Program obejmuje 60 godzin dydaktycznych w cyklu kształcenia w klasie pierwszej, w tym realizację 45 lekcji teoretycznych i 15 lekcji z wykorzystaniem gry edukacyjnej, symulującej proces tworzenia i funkcjonowania wirtualnych firm, instytutów badawczych działających na...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-081/12-00

Nazwa projektu Kreatywnie w przedsiębiorczość

Strona www projektu http://kreatywnie.lublin.eu/

Beneficjent (nazwa) Gmina Lublin

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program nauczania, przedsiębiorczość, innowacyjność, gra symulacyjna, scenariusze zajęć

Tytuł Projekt edukacyjny - Mleko pierwszym pokarmem ssaka

Autor Beata Szymczak

Opis Bliższe poznanie zagadnień związanych ze spożyciem mleka może być dla uczniów przydatne w życiu codziennym. Dyskusja obecna w mediach, jak również kampanie prowadzone na rzecz zwiększenia konsumpcji mleka i jego przetworów wymaga, by młody człowiek znał racjonalne...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe mleko, przetwory mleczne, alergia na mleko, nietolerancja mleka, laktoza