• Najnowsze zasoby

  • Najczęściej pobierane

  • Najwyżej oceniane

Tytuł Wsparcie młodzieży w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej

Autor Praca zbiorowa

Opis Filmy animowane poruszające kwestie związane z wyborem ścieżki edukacyjnej i zawodowej młodych ludzi. Filmy zostały zrealizowane w ramach kampanii świadomościowej projektu MAPPTIPE - Innowacyjne narzędzie do tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych.

Numer konkursu 4/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-108/10-00

Nazwa projektu MAPPTIPE - innowacyjne narzędzie do tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych

Strona www projektu http://mapptipe.edukator.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Nauka i Wiedza w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe zawód, studia, wybór, orientacja, animacje

Tytuł Tablit. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego

Autor Anna Basińska, Teresa Pietrala, Urszula Zielińska, Dawid Pietrala, Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Opis Program Tablit to innowacyjny program wychowania przedszkolnego oparty na dobrze znanej i powszechnie stosowanej metodzie projektów, implementujący innowacyjną w skali krajowej i europejskiej technikę modelowania dialogów w klasie Questioning the Author (QtA) oraz...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-057/10-00

Nazwa projektu e-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego

Strona www projektu http://tablit.wa.amu.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe konstruktywizm, język angielski, dialog, projekt

Tytuł Moving schools closer to the world of science - Innovative solutions for education from the Eduscience project

Autor P. Stankiewicz, A. Goździk, T. Juńczyk, L. Lotkowski, A. Mikulska, A. Nawrot, A. Ostrowska, W. Piotrowski

Opis Raport w języku angielskim z realizacji projektu Eduscience, w którym znajdują się podstawowe informacje o projekcie, podsumowanie badań ewaluacyjnych dotyczących jego skuteczności oraz wskazówki praktyczne, jak przyłączyć się do projektu i efektywnie korzystać z...

Numer konkursu 4/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/10-00

Nazwa projektu Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dzieidzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE

Strona www projektu http://www.eduscience.pl

Beneficjent (nazwa) Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe edukacja, nauka, projekt, szkolnictwo

Tytuł Nowoczesna szkoła pełna innowacji - klasa 3

Autor Katarzyna Pilczuk-Pawłowska, Barbara Przybylska-Matula, Sławomira Załęska

Opis Pakiet edukacyjny dla klasy 3 zakłada zastosowanie teorii wielorakich inteligencji, której ideą jest wzmacnianie „słabych” stron ucznia „mocnymi” stronami (inteligencje wiodące), poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy. Dostosowanie treści programu opiera się...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-112/13-00

Nazwa projektu Nowoczesna szkoła pełna innowacji

Beneficjent (nazwa) Navigator International sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe matematyka, edukacja wczesnoszkolna, TIK, technologie infomracyjno-komunikacyjne

Tytuł Nowoczesna szkoła pełna innowacji - klasa 2

Autor Katarzyna Pilczuk-Pawłowska, Barbara Przybylska-Matula, Sławomira Załęska

Opis Pakiet edukacyjny dla klasy 2 zakłada zastosowanie teorii wielorakich inteligencji, której ideą jest wzmacnianie „słabych” stron ucznia „mocnymi” stronami (inteligencje wiodące), poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy. Dostosowanie treści programu opiera się...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-112/13-00

Nazwa projektu Nowoczesna szkoła pełna innowacji

Beneficjent (nazwa) Navigator International sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe matematyka, edukacja wczesnoszkolna, TIK, technologie infomracyjno-komunikacyjne

Tytuł "Mali Badacze – Wielcy Odkrywcy" – aplikacja webowa

Autor Praca zbiorowa

Opis Narzędzie informatyczne – kompleksowa aplikacja webowa „Mali Badacze - Wielcy Odkrywcy” pomaga nauczycielowi pracować metodą projektów z dziećmi w klasach 1-3. Aplikacja spełnia w pracy ucznia i nauczyciela wiele funkcji. Znajdują się tam schematy zajęć do pracy...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-086/13-00

Nazwa projektu Mali Badacze – Wielcy Odkrywcy

Strona www projektu http://malibadacze.betterfield.pl

Beneficjent (nazwa) Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe metoda projektów, innowacyjny program nauczania, edukacja wczesnoszkolna, matematyka, język polski

Tytuł "Mali Badacze – Wielcy Odkrywcy" – Poradnik dla nauczycieli

Autor Monika Rościszewska-Woźniak, Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska

Opis Poradnik dla nauczycieli w pracy z innowacyjnym programem nauczania „Mali Badacze – Wielcy Odkrywcy” stanowi integralną całość z aplikacją webową http://malibadacze.eu, gdzie umieszczone są schematy projektów. Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie niesie za...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-086/13-00

Nazwa projektu Mali Badacze – Wielcy Odkrywcy

Strona www projektu http://malibadacze.betterfield.pl

Beneficjent (nazwa) Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe metoda projektów, innowacyjny program nauczania, edukacja wczesnoszkolna, matematyka, język polski

Tytuł "Mali Badacze – Wielcy Odkrywcy" – opracowanie metodyczne dla nauczycieli

Autor Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska

Opis W ramach obudowy dydaktycznej do innowacyjnego programu nauczania „Mali Badacze – Wielcy Odkrywcy” powstał poradnik metodyczny, który stanowi kompendium wiedzy na temat pracy metodą projektów. W poradniku opisane są ogólne założenia metodyczne do pracy projektowej,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-086/13-00

Nazwa projektu Mali Badacze – Wielcy Odkrywcy

Strona www projektu http://malibadacze.betterfield.pl

Beneficjent (nazwa) Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe metoda projektów, innowacyjny program nauczania, edukacja wczesnoszkolna, matematyka, język polski

Tytuł "Mali Badacze – Wielcy Odkrywcy" – nakładki na program do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Autor Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska

Opis W ramach programu nauczania „Mali Badacze – Wielcy Odkrywcy” zostały opracowane trzy nakładki mające na celu podniesienie jakości pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są to: 1. nakładka do realizacji programu nauczania „Mali Badacze – Wielcy...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-086/13-00

Nazwa projektu Mali Badacze – Wielcy Odkrywcy

Strona www projektu http://malibadacze.betterfield.pl

Beneficjent (nazwa) Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe metoda projektów, innowacyjny program nauczania, edukacja wczesnoszkolna, matematyka, język polski

Tytuł "Mali Badacze – Wielcy Odkrywcy" – Pogram nauczania

Autor Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska, Marzena Buchnat

Opis Innowacyjny program edukacji wczesnoszkolnej: „Mali Badacze – Wielcy Odkrywcy”, jest przeznaczony do pracy w klasach 1-3 z wykorzystaniem Metody Projektów. Program ten jest dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci w wieku wczesnoszkolnym (w tym do grup...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-086/13-00

Nazwa projektu Mali Badacze – Wielcy Odkrywcy

Strona www projektu http://malibadacze.betterfield.pl

Beneficjent (nazwa) Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe metoda projektów, innowacyjny program nauczania, edukacja wczesnoszkolna, matematyka, język polski

Tytuł Szkoła przyszłości - klasa 3

Autor Grażyna Duszyńska, Izabella Szymańska

Opis Pakiet edukacyjny dla klasy 3 pierwszego etapu edukacyjnego. Zawiera innowacyjne treści z zakresu umiejętności komunikowania się w języku angielskim z uwzględnieniem elementów przedsiębiorczości. Założeniem programu jest, aby wdrażał go nauczyciel edukacji...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-125/13-00

Nazwa projektu Szkoła Przyszłości

Beneficjent (nazwa) Navigator International sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe język angielski, podstawy przedsiębiorczości, edukacja wczesnoszkolna, TIK

Tytuł Szkoła przyszłości - klasa 2

Autor Grażyna Duszyńska, Izabella Szymańska

Opis Pakiet edukacyjny dla klasy 2 pierwszego etapu edukacyjnego. Zawiera innowacyjne treści z zakresu umiejętności komunikowania się w języku angielskim z uwzględnieniem elementów przedsiębiorczości. Założeniem programu jest, aby wdrażał go nauczyciel edukacji...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-125/13-00

Nazwa projektu Szkoła Przyszłości

Beneficjent (nazwa) Navigator International sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe język angielski, podstawy przedsiębiorczości, edukacja wczesnoszkolna, e-zasoby

Tytuł Matematyka ze smakiem. Innowacyjny program nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej wraz z obudową do klasy 3

Autor Małgorzata Szumaczuk, Cecylia Baran, Izabela Barczak, Edyta Olesińska

Opis Publikacja zawiera program nauczania matematyki do klas 1-3 wraz z obudową dla klasy 3.

Numer konkursu 1/POK/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/13-00

Nazwa projektu Nowa przyszłość uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Strona www projektu http://www.topeducation.com.pl/poznaj-matematyke/curricula.html

Beneficjent (nazwa) TOP EDUCATION Sobiesław Sowa, Wrocław

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe innowacyjny program nauczania, matematyka, szkoła podstawowa

Tytuł Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności matematycznych, TIK oraz przedsiębiorczości - klasa 3

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera program nauczania edukacji wczesnoszkolnej i obudowę do niego - dla klasy 3: 18 animacji komputerowych, 51 ćwiczeń interaktywnych i kart pracy, 101 kart pracy, 13 multimedialnych gier edukacyjnych, 14 multimedialnych gier matematycznych, 34 prezentacje...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-108/13-00

Nazwa projektu Innowacje gwarancją skutecznej edukacji

Strona www projektu http://www.skutecznaedukacja.com.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gdańsk

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gdańsk

Słowa kluczowe program nauczania, edukacja wczesnoszkolna, innowacje

Tytuł Ada i Jaś na matematycznej wyspie - pakiety dla klasy 3

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera 160 pakietów dziennych dla klasy 3, program nauczania, recenzje, poradniki dla nauczyciela.

Numer konkursu 1/POKL.3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-020/13-00

Nazwa projektu Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie

Strona www projektu http://matematycznawyspa.pl/

Beneficjent (nazwa) Agencja Wydawnicza Aga Press sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe edukacja wczesnoszkolna, e-zasoby

Tytuł Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności matematycznych, TIK oraz przedsiębiorczości (klasa 2)

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera program nauczania edukacji wczesnoszkolnej i obudowę do niego: 18 animacji komputerowych, 51 ćwiczeń interaktywnych i kart pracy, 100 kart pracy, 13 multimedialnych gier edukacyjnych, 13 multimedialnych gier matematycznych, 34 prezentacje multimedialne, 3...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-108/13-00

Nazwa projektu Innowacje gwarancją skutecznej edukacji

Strona www projektu http://www.skutecznaedukacja.com.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gdańsk

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gdańsk

Słowa kluczowe program nauczania, obudowa, innowacje, edukacja wczesnoszkolna

Tytuł Ada i Jaś na matematycznej wyspie - pakiety dla klasy 2

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera: 160 pakietów dziennych dla klasy 2 szkoły podstawowej, program nauczania, recenzje, poradniki dla nauczyciela.

Numer konkursu 1/POKL.3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-020/13-00

Nazwa projektu Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie

Strona www projektu http://matematycznawyspa.pl/

Beneficjent (nazwa) Agencja Wydawnicza Aga Press sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe edukacja wczesnoszkolna, e-zasoby

Tytuł Ada i Jaś na matematycznej wyspie - pakiety dla klasy 1

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera 160 pakietów dziennych dla klasy 1, program nauczania, recenzje, poradniki dla nauczyciela.

Numer konkursu 1/POKL.3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-020/13-00

Nazwa projektu Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie

Strona www projektu http://matematycznawyspa.pl/

Beneficjent (nazwa) Agencja Wydawnicza Aga Press sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe edukacja wczesnoszkolna, e-zasoby

Tytuł Szkoła przyszłości - klasa 1

Autor Grażyna Duszyńska, Izabella Szymańska

Opis Pakiet edukacyjny dla klasy I pierwszego etapu edukacyjnego. Zawiera innowacyjne treści z zakresu umiejętności komunikowania się w języku angielskim z uwzględnieniem elementów przedsiębiorczości. Założeniem programu jest, aby wdrażał go nauczyciel edukacji...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-125/13-00

Nazwa projektu Szkoła Przyszłości

Beneficjent (nazwa) Navigator International sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe język angielski, podstawy przedsiębiorczości, edukacja wczesnoszkolna, TIK

Tytuł Zawód nauczyciel – świadomy wybór. Materiały szkoleniowe

Autor Wiesława Cel, Katarzyna Czekaj, Agata Janus, Justyna Jóźwiak-Marzec, Ilona Marczak, Ewa Organiściak, Agnieszka Rozwadowska

Opis Niniejsza praca została podzielona na sześć rozdziałów. Jej celem jest wzbogacenie wiedzy na temat zawodu nauczyciela, a w szczególności: zapoznanie się z obowiązującymi podstawami prawnymi, niezbędnymi do należytego funkcjonowania placówek oświatowych,...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-042/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do wiedzy

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bielsko-Biała

Słowa kluczowe pedagogika, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel

Tytuł Pakiet nr 1: Fizyka w domu, części 1 - 12

Autor Dagmara Sokołowska

Opis Pakiet zawiera propozycje dużej ilości prostych doświadczeń i obserwacji, możliwych do przeprowadzenia z użyciem przyrządów dostępnych w codziennym życiu, i obejmujących większość dziedzin fizyki. Propozycjom doświadczeń towarzyszą komentarze wyjaśniające ich...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-058/08-00

Nazwa projektu FENIKS-długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów

Strona www projektu http://www.feniks.ujk.kielce.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Jagielloński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe eksperymenty fizyczne, mechanika, termodynamika, elektromagnetyzm, optyka

Tytuł Matematyka dla gimnazjum

Autor Praca zbiorowa

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu http://wse.krakow.pl/pl/matemaniak/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, informatyka, przedsiębiorczość, testy, scenariusze

Tytuł Zbiór zadań z matematyki dla klasy 2 i 3 szkoły podstawowej

Autor Dariusz Kulma

Opis Zbiór zadań przeznaczony do pracy z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach rozszerzania umiejętności matematycznych u uczniów z klas 2 i 3 szkoły podstawowej.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-075/10-00

Nazwa projektu Matematyka innego wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski dla dzieci i młodzieży

Strona www projektu http://matematykainnegowymiaru.pl

Beneficjent (nazwa) Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Mińsk Mazowiecki

Słowa kluczowe matematyka, zbiór zadań, kwadratolandia, szkoła podstawowa, matematyka innego wymiaru

Tytuł Scenariusze zajęć z wykorzystaniem programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody Integracji Sensorycznej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę scenariuszy do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Scenariusze zostały...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe uczeń niepełnosprawny, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, Terapia Montessori

Tytuł Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących w 2 i 3 klasie szkoły podstawowej

Autor Dariusz Kulma, Sławomir Dziugieł

Opis Zbiór zadań dla nauczycieli przeznaczony do pracy z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach rozszerzania umiejętności matematycznych u uczniów z 2 i 3 klasy szkoły podstawowej. Zawiera klucz odpowiedzi.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-075/10-00

Nazwa projektu Matematyka innego wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski dla dzieci i młodzieży

Strona www projektu http://matematykainnegowymiaru.pl

Beneficjent (nazwa) Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Mińsk Mazowiecki

Słowa kluczowe matematyka, zbiór zadań, kwadratolandia, szkoła podstawowa, matematyka innego wymiaru

Tytuł Poradnik praktyk pedagogicznych

Autor Praca zbiorowa

Opis Praktyka pedagogiczna, jako ważne ogniwo kształcenia nauczycieli, wymaga starannego przygotowania, dlatego w celu podniesienia jakości realizowanych praktyk w placówkach edukacyjnych została opracowana poniższa publikacja. Poradnik zawiera najistotniejsze kwestie związane...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Strona www projektu http://pwsz.wloclawek.pl/uczelnia/projekty-unijne/dobra-praktyka-najlepszym-nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka, student, pedagogika, przedszkole, szkoła podstawowa

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach początkowych

Autor Krystyna Karnowska

Opis Program zajęć matematycznych przewidziany jest do realizacji w klasach początkowych na 60 godzinach zajęć dodatkowych (o charakterze wyrównawczym). Nauczyciel prowadząc zajęcia nie musi zrealizować całego programu. Wybiera treści dobrane do indywidualnych potrzeb...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, zajęcia wyrównawcze, matematyka

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI szkoly podstawowej

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 sierpnia 2007r. Oparty został na programie nauczania „Matematyka wokół nas – Szkoła Podstawowa”. Numer...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, szkola podstawowa

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z przyrody dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Autor Zofia Kłos

Opis Program został opracowany dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej mającymi problemy w nauce przyrody, którzy wymagają dodatkowej pomocy i wsparcia ze strony nauczyciela. Powstały program ma na celu pomoc uczniom w zdobyciu podstawowej wiedzy i umiejętności...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program zajęć wyrównawczych, przyroda, klasy IV-VI, szkoła podstawowa

Tytuł Rodzaje zapasów

Autor Adam Koliński

Opis Prezentacja na temat rodzajów zapasów. Spis treści: 1. Definicja zapasu; 2. Punkt rozdzielający; 3. Rodzaje zapasów wg różnych kryteriów; 4. Zapas zabezpieczający; 5. Zapas informacyjny; 4.Zapas minimalny.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-010/10-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria - sukces innowacji

Strona www projektu http://www.laboratoria.wsl.com.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe rodzaje zapasów, zapasy, logistyka

Tytuł Program praktyk zawodowych realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie sprzedawcy

Autor Beata Rzeźnik

Opis Praktyka zawodowa ułatwia przejście ucznia ze szkoły na rynek pracy, pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną. Jest ogniwem łączącym szkołę z praktyką gospodarczą. Aby wzmocnić powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy niezbędne jest systematyczne...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.handelireklama.darr.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe program nauczania, dziennik praktyk, praktyka, nauczyciel, opiekun

Tytuł Poradnik dla nauczycieli geografii w gimnazjum

Redaktor Andrzej Matusiewicz, Jarosław Cezary Słabiński

Opis Poradnik powstał jako efekt projektu „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poradnik ma na celu wsparcie nauczycieli geografii w wykorzystywaniu...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-006/10-00

Nazwa projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

Strona www projektu http://cen.suwalki.pl/

Beneficjent (nazwa) Samorząd Województwa Podlaskiego / Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Suwałki

Słowa kluczowe geografia, gimnazjum, poradnik, scenariusz, ICT

Tytuł Autorski program zajęć wyrównawczych z geografii dla gimnazjum

Autor Urszula Bartoszek

Opis Program zajęć wyrównawczych został opracowany na podstawie wieloletnich analiz egzaminów, własnego doświadczenia autora, jako nauczyciela, egzaminatora i doradca metodyczny. Każdy etap edukacyjny wymaga innego spojrzenia na realizację treści i wymagań stawianych...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Auorski program wyrównawczy z geografii dla gimnazjum

Tytuł Konspekty zajęć z matematyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów wraz ze szczegółowymi konspektami do prowadzenia zajęć z matematyki metodą projektów. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe matematyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach I-III Gimnazjum

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008r. obowiązującą w roku szkolnym 2010/2011 w klasach I i II oraz Podstawą programową matematyki z dnia 23 sierpnia 2007 r. obowiązującą tylko w klasie III gimnazjum....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, gimnazjum

Tytuł Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Autor Praca zbiorowa

Opis Recenzowany tom podejmuje ważne dziś i bardzo aktualne zagadnienie praktyk studenckich. Dotykamy tu, bowiem tak źródłowego problemu, jak przygotowywanie do pracy tych, którzy będą wychowywać. Odpowiedzialność za te działania jest bardzo duża. Wszelkie bowiem...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka pedagogiczna, praktyka zawodowa, nauczyciel, opiekun

Tytuł Biologi@ - ćwiczenia i scenariusze zajeć do programu nauczania biologii i informatyki

Autor A. Owsieniuk, M. Zaleska-Szczygieł, J. Bagińska, B. Hackiewicz, A. Karpowicz

Opis Scenariusze zajęć Biologi@ stanowią uzupełnienie interdyscyplinarnego programu nauczania biologii z informatyką.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-241/12-00

Nazwa projektu Inkubator nauk ścisłych

Beneficjent (nazwa) Białostockie Towarzystwo Oświatowe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe biologia, informatyka, program nauczania, scenariusze

Tytuł Innowacyjny program wspomagania rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym z wykorzystaniem metody EEGBiofeedback

Autor Longin Siczek, Michał Koziej

Opis Innowacja pedagogiczna w publikowanym programie polega na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć dodatkowych rewalidacji indywidualnej dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym o charakterze terapii korekcyjno-kompensacyjnej z wykorzystaniem metody EEGBiofeedback. Dzięki...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe diagnoza i terapia EEGBiofeedback, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Tytuł Roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny

Autor Krystyna Szarowska

Opis Scenariusze zajęć z chemii wykorzystane na obozie naukowym

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny, scenariusze, chemia

Tytuł Konspekty zajęć z fizyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów do prowadzenia zajęć z fizyki metodą projektów wraz ze szczegółowymi konspektami. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów, doświadczenia

Tytuł Człowiek przedsiębiorczy

Autor Jeststudio.pl

Opis Film instruktażowy pt. "Człowiek przedsiębiorczy".

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-166/12-00

Nazwa projektu Innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

Strona www projektu http://www.imkp.paip.pl

Beneficjent (nazwa) Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe przedsiębiorczość, film, skrypt, uczeń, szkoła

Tytuł Wespół w zespół z matematyką bez granic do matury II

Autor Praca zbiorowa

Opis Podręcznik „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic do matury II” zawiera siedem pakietów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz standardów egzaminacyjnych. Materiały edukacyjne zawarte...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-165/09-00

Nazwa projektu Wespół w zespół z Matematyką bez Granic

Beneficjent (nazwa) Polskie Towarzystwo Matematyczne

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe matematyka, szkoła ponadgimnazjalna, podręcznik

Tytuł Synergia początkowej nauki języka angielskiego z edukacją wczesnoszkolną oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Scenariusze do klasy 1

Autor Izabela Jaros, Anna Musielak, Karolina Grodzka, Monika Wiech

Opis Innowacyjny materiał do nauki języka angielskiego oparty na metodzie CLIL. Materiał do każdej klasy składa się z 30 modułów. Komplet materiałów do 1 modułu to: scenariusz, prezentacja ppt i karty pracy.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-160/13-00

Nazwa projektu PI Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi

Strona www projektu http://english-academy.edu.pl/projektpokl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Języka Angielskiego English Academy Marta Bielecka; Kielce

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kielce

Słowa kluczowe CLIL, język angielski, edukacja wczesnoszkolna, TIK

Tytuł Jak za pomocą zwierciadeł prowadzić światło?

Autor Marek Saulewicz

Opis Najlepiej zapamiętujemy wiedzę, którą musimy zastosować do rozwiązania konkretnego zadania. Poprzez zabawę podczas trafiania laserem do tarczy uczniowie sami, prawdopodobnie, zauważą obowiązujące prawo odbicia światła. (Wystąpi efekt WOW!). Ponadto wykonując...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe światło, promień świetlny, odbicie światła, prawo odbicia, promień padający i odbity

Tytuł Opinie i wnioski na temat praktyk pedagogicznych realizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego (raport z badania ilościowego)

Autor BIOSTAT

Opis Raport przedstawia zebrane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w okresie od czerwca do lipca 2012 r. z nauczycielami wychowania przedszkolnego oraz studentami specjalności nauczycielskich w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, którzy w roku akademickim...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-031/11-00

Nazwa projektu Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe badania, modele, praktyki, WSNHiD, ilościowe

Tytuł Koncepcja praktyk

Autor Praca zbiorowa

Opis Koncepcja praktyk powstała w wyniku konsultacji środowiska akademickiego i przedstawicieli placówek oświatowych.

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-012/10-00

Nazwa projektu www.praktyki.wh.umcs-Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych ma Wydziale Humanistycznym UMCS

Strona www projektu http://www.umcs.pl/pl/praktyki-wh.htm

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe koncepcja, praktyki, edukacja, szkolenie, nauczyciele

Tytuł Funkcja liniowa w arkuszu kalkulacyjnym

Autor Anna Wołoszyn

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu matematyczno-fizycznym. Cele zajęć: odczytywanie i formułowanie własności funkcji liniowej, kształtowanie umiejętności rysowania wykresów funkcji...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe funkcja, wykres funkcji, miejsce zerowe, arkusz kalkulacyjny

Tytuł Innowacje pedagogiczne z wykorzystaniem programów pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metod: integracji sensorycznej, stymulacji polisensorycznej, kinezjologii edukacyjnej, terapii Montessori

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę innowacji pedagogicznych opracowanych i wdrożonych przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Innowacje pedagogiczne zostały przygotowane w oparciu o...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe innowacje pedagogiczne, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, terapia Montessori

Tytuł Program szkolenia nauczycieli informatyki

Autor Beata Muszyńska, Jarosław Słabiński

Opis Prezentowany program szkolenia nauczycieli informatyki "Instalacja i administrowanie szkolną platformą e-learningową Moodle oraz jej wykorzystanie na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych" powstał w ramach projektu „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-006/10-00

Nazwa projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

Strona www projektu http://cen.suwalki.pl/

Beneficjent (nazwa) Samorząd Województwa Podlaskiego / Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Suwałki

Słowa kluczowe informatyka, program, szkolenie, Moodle, ICT

Tytuł Elektromechanik - modelowe rozwiązania prowadzenia praktyk

Redaktor Przemysław Jaroszyński, Mateusz Łokietko

Opis Materiały dydaktyczne obejmujące założenia i obszar wykonywania programu praktyk oraz moduły programowe dotyczące modelowych rozwiązań prowadzenia praktyk dla nauczycieli w przedsiębiorstwach w zawodzie - elektromechanik.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-044/10-00

Nazwa projektu Innowacje w kształceniu zawodowym nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Opolski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe dydaktyka, zawód, praktyki, przedsiębiorstwa, nauczyciele

Tytuł Szkoła przyszłości - klasa 2

Autor Grażyna Duszyńska, Izabella Szymańska

Opis Pakiet edukacyjny dla klasy 2 pierwszego etapu edukacyjnego. Zawiera innowacyjne treści z zakresu umiejętności komunikowania się w języku angielskim z uwzględnieniem elementów przedsiębiorczości. Założeniem programu jest, aby wdrażał go nauczyciel edukacji...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-125/13-00

Nazwa projektu Szkoła Przyszłości

Beneficjent (nazwa) Navigator International sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe język angielski, podstawy przedsiębiorczości, edukacja wczesnoszkolna, e-zasoby

Tytuł Ruch harmoniczny i fale mechaniczne - jak to się dzieje, że słyszymy?

Autor Elżbieta Kawecka

Opis Zestaw materiałów dydaktycznych stanowiących obudowę opracowanego w ramach projektu programu nauczania do przedmiotu fizyka dla IV etapu kształcenia. Autorem programu nauczania dla dwóch poziomów (podstawowy i rozszerzony) jest Grzegorz Wojewoda. Materiał z obszaru...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-185/12-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria fizyczne nowoczesną metodą nauczania

Strona www projektu http://wlf.wwsi.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe ruch drgający, amplituda drgań, okres, częstotliwość drgań, izochronizm

Tytuł System motywowania uczniów gimnazjum wspierający kształcenie kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczej

Autor Stanisław Bobula

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu https://moodle.matemaniak.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Krakó

Słowa kluczowe system motywowania, kompetencje, ćwiczenia

Tytuł Pojecie logarytmu i obliczenia

Autor Zbigniew Powązka

Opis Zbiór zadań z zakresu: pojęcie logarytmu i kształcenie umiejętności obliczania logarytmów w tym zastosowania praktyczne.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu https://moodle.matemaniak.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, liceum, logarytm

Tytuł Wczesna edukacja dziecka – implikacje do praktyki pedagogicznej

Redaktor Elżbieta Dolata, Sławomira Pusz

Opis Publikacja składa się z trzech części. Na pierwszą z nich, zatytułowaną "Konteksty współczesnej rzeczywistości edukacyjnej", składają się opracowania zawierające rozważania na temat sytuacji polskiej oświaty i działań edukacyjnych, analizę czynników...

Numer konkursu 3/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-028/09-00

Nazwa projektu Nauczyciel - refleksyjny praktyk i profesjonalny artysta

Strona www projektu http://ewiwp.ur.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Rzeszowski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Rzeszów

Słowa kluczowe kształcenie nauczycieli, rozwój dziecka, edukacja wczesnoszkolna

Tytuł Przewodnik metodyczny część II - Scenariusze gier diagnostyczno-symulacyjnych

Autor S. Dębska, Ł. Mazur, I. Krześniak, M. Dober, D. Suwalska-Barancewicz

Opis Metoda gier diagnostyczno-symulacyjnych, to nowa forma rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów powyżej 18 roku życia za pomocą specjalnie opracowanych gier społecznych. Niniejszy Przewodnik składa się z 18 scenariuszy gier...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-058/13-00

Nazwa projektu Od diagnozy do działania!

Strona www projektu http://www.metodagier.pl

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie - Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bydgoszcz

Słowa kluczowe gry, diagnoza, doradztwo, scenariusze, narzędzia

Tytuł Idiomy związane z kończynami - webcast j. angielski

Autor Marcin Mortka

Opis Webcast językowy z języka angielskiego z serii "IDIOMS' secret wisdom" powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". W tym odcinku zajmujemy się idiomami związanymi z kończynami.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe język angielski, błędy językowe, słownictwo, gramatyka, idiomy

Tytuł Zbiór zadań z matematyki dla klasy 2 i 3 szkoły podstawowej

Autor Dariusz Kulma

Opis Zbiór zadań przeznaczony do pracy z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach rozszerzania umiejętności matematycznych u uczniów z klas 2 i 3 szkoły podstawowej.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-075/10-00

Nazwa projektu Matematyka innego wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski dla dzieci i młodzieży

Strona www projektu http://matematykainnegowymiaru.pl

Beneficjent (nazwa) Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Mińsk Mazowiecki

Słowa kluczowe matematyka, zbiór zadań, kwadratolandia, szkoła podstawowa, matematyka innego wymiaru

Tytuł Strategia współpracy Wydziału Artystycznego UMCS ze szkołami i organami prowadzącymi szkoły

Autor Monika Więckowska

Opis Strategia współpracy Wydziału Artystycznego UMCS ze szkołami i organami prowadzącymi szkoły została wypracowana jako podsumowanie nawiązanej współpracy podczas realizacji projektu "Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk...

Numer konkursu POKL.03.03.02/6

Numer projektu POKL.03.03.02-00-056/10-00

Nazwa projektu Profesjonalizm w Edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS

Strona www projektu http://www.umcs.pl/pl/praktyki-wa.htm

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe edukacja artystyczna, praktyki, strategia współpracy

Tytuł Innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu

Autor praca zbiorowa

Opis Program Staś i Zosia w szkole to skuteczna, przyjazna i nowoczesna publikacja wspomagająca edukację wczesnoszkolną dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka 6 letniego. Niniejsze opracowanie nie odrzuca i nie neguje sprawdzonych metod nauczania. Proponuje...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-019/13-00

Nazwa projektu "Staś i Zosia w szkole" - innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu

Strona www projektu http://stasizosia.info/

Beneficjent (nazwa) Europejska Platforma Edukacyjna sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe innowacja, metoda projektu, przedsiębiorczość, edukacja