• Najnowsze zasoby

  • Najczęściej pobierane

  • Najwyżej oceniane

Tytuł Dziennik praktyki pedagogicznej

Autor M. Lewandowski, U. Supińska, H. Guła-Kubiszewska, W. Starościak

Opis Publikacja zawiera cele i zadania praktyki pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej. Określono w niej zadania i obowiązki studenta, Mentora (nauczyciela szkolnego) i Superwizora (nauczyciela akademickiego). W części merytorycznej został zamieszczony spis podstawowego...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-044/12-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych II

Strona www projektu http://www.praktyki2.awf.wroc.pl/

Beneficjent (nazwa) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe praktyka, wychowanie fizyczne, diagnoza, konspekt, hospitacja

Tytuł Szkolenie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych - Nowa jakość praktyk pedagogicznych II

Autor Halina Guła-Kubiszewska

Opis Publikacja zawiera następujące treści: program praktyki pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej, arkusz monitoringu praktyki, podstawę programową, programowanie pracy nauczyciela, planowanie kierunkowe, planowanie wynikowe, znaczenie rozpoznania pedagogicznego w szkolnym...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-044/12-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych II

Strona www projektu http://www.praktyki2.awf.wroc.pl/

Beneficjent (nazwa) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe praktyka, wychowanie fizyczne, diagnoza, konspekt, hospitacja

Tytuł Program doskonalenia nauczycieli zawodu - technik pojazdów samochodowych

Autor Praca zbiorowa

Opis Program ma na celu zwiększenie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych systemach elektromechaniki pojazdowej i ich serwisowania w stacjach obsługi....

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-158/11-00

Nazwa projektu Wykształceni technologią - program doskonalenia nauczycieli zawodu

Strona www projektu http://www.nauczyciel-technologie.pl

Beneficjent (nazwa) Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe doskonalenia zawodowe, staże, przedsiębiorstwa, mechatronika samochodowa, elektromechanika

Tytuł Program doskonalenia nauczycieli zawodu - technik mechatronik

Autor Praca zbiorowa

Opis Program ma na celu zwiększenie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych podstaw programowania, mechatroniki w przedsiębiorstwach. Opracowany...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-158/11-00

Nazwa projektu Wykształceni technologią - program doskonalenia nauczycieli zawodu

Strona www projektu http://www.nauczyciel-technologie.pl

Beneficjent (nazwa) Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe doskonalenia zawodowe, staże, przedsiębiorstwa, mechatronika

Tytuł Program doskonalenia nauczycieli zawodu - technik mechanik

Autor Praca zbiorowa

Opis Program ma na celu zwiększenie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych z zakresu obsługi obrabiarek CNC i sprzętu stosowanego w...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-004/10-00

Nazwa projektu Nowoczesne technologie - program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiebiorstwach branży metalowej

Strona www projektu http://www.nauczyciel-technologie.pl

Beneficjent (nazwa) Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe doskonalenia zawodowe, staże, przedsiębiorstwa, CNC

Tytuł Materiały dydaktyczne dla trenerów warsztatów: Zawód – nauczyciel, zawód – wychowawca. Wsparcie kompetencji kluczowych

Autor Praca zbiorowa

Opis Niniejsze materiały są przeznaczone dla trenerów prowadzących warsztaty Zawód – nauczyciel, zawód – wychowawca. Wsparcie kompetencji kluczowych. Cel projektu stanowi poszerzenie kompetencji i umiejętności niezbędnych do pełnienia roli nauczyciela oraz wychowawcy...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-038/10-00

Nazwa projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe trener, warsztaty, nauczyciel, wychowawca

Tytuł Materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów: zawód – nauczyciel, zawód – wychowawca. Wsparcie kompetencji kluczowych

Autor Praca zbiorowa

Opis Dzięki niniejszej publikacji studenci zwiększą swoje kompetencje i praktyczne umiejętności, mające im pomóc w odbyciu praktyk i w przyszłej pracy w zawodzie nauczyciela. Uczestnicy będą świadomi, jak uzyskać wiedzę na temat ucznia, jak kontaktować się z jego...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-038/10-00

Nazwa projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe warsztaty, szkolenie, nauczyciel, wychowawca

Tytuł Materiały dydaktyczne dla trenerów warsztatów: Szkoła jako środowisko pracy nauczyciela

Autor Praca zbiorowa

Opis Materiały są przeznaczone dla trenerów prowadzących warsztaty Szkoła jako środowisko pracy nauczyciela, które odbyły się w trakcie realizacji projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela,...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-038/10-00

Nazwa projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe trener, materiały, warsztaty, szkoła

Tytuł Materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów: Szkoła jako środowisko pracy nauczyciela

Autor Praca zbiorowa

Opis Materiały są przeznaczone dla studentów – uczestników warsztatów Szkoła jako środowisko pracy nauczyciela, które odbywają się w ramach projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela,...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-038/10-00

Nazwa projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe szkolenie, warsztaty, szkoła, nauczyciel

Tytuł Materiały dydaktyczne dla trenerów warsztatów: Efektywne nauczanie

Autor Praca zbiorowa

Opis Niniejsze materiały są przeznaczone dla trenerów prowadzących warsztaty Efektywne nauczanie, które odbyły się w trakcie realizacji projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela,...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-038/10-00

Nazwa projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe trener, warsztaty, nauczanie, program

Tytuł Materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów: Efektywne nauczanie

Autor Praca zbiorowa

Opis Niniejsze materiały są przeznaczone dla studentów zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, uczestników warsztatów Efektywne nauczanie. Warsztaty odbyły się w ramach realizacji projektu Praktyka na miarę szyta....

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-038/10-00

Nazwa projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe szkolenie, warsztaty, nauczanie, program

Tytuł Materiały dydaktyczne dla trenerów warsztatów dla opiekunów i opiekunek praktyk

Autor Praca zbiorowa

Opis Niniejsze materiały są przeznaczone dla trenerów prowadzących warsztaty dla opiekunów i opiekunek praktyk na temat wdrażania opracowanego Programu praktyk pedagogicznych oraz metod sprawowania opieki nad praktykantem i ewaluacji jego pracy. Warsztaty te odbyły się w...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-038/10-00

Nazwa projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe trener, warsztaty, nauczyciel, program

Tytuł Materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów dla opiekunów i opiekunek praktyk

Autor Praca zbiorowa

Opis Materiały są wsparciem w trakcie prowadzenia warsztatów dla opiekunów i opiekunek praktyk na temat wdrażania opracowanego Programu praktyk pedagogicznych oraz metod sprawowania opieki nad praktykantem i ewaluacji jego pracy. Warsztaty odbyły się w ramach realizacji...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-038/10-00

Nazwa projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe szkolenie, warsztaty, nauczyciel, programy

Tytuł Dobre praktyki pedagogiczne szansą innowacyjnej edukacji. Monografia

Redaktor Dorota Podgórska-Jachnik

Opis Jakość edukacji należy do najważniejszych wyzwań, z jakimi musiało i musi się zmierzyć każde społeczeństwo. Problem transferu wiedzy i wychowania młodego pokolenia, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i instytucjonalnym, lokalnym, jak i globalnym to zagadnienia,...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-038/10-00

Nazwa projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe praktyki, edukacja, innowacje

Tytuł Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli

Autor Praca zbiorowa

Opis Przemiany współczesnego rynku pracy wymuszają na wszystkich grupach zawodowych, także na nauczycielach, elastyczne podejście do własnej profesji. Zmniejszająca się z roku na rok liczba uczniów przekłada się na konieczność zamykania niektórych placówek...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-038/10-00

Nazwa projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe poradnik, pozyskiwanie środków, nauczyciel

Tytuł Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji – wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Autor Praca zbiorowa

Opis ICT to skrót od Information and Communications Technology. Nazywamy tak zespół środków, czyli urządzeń (np. komputer, sieci komputerowe czy media), narzędzi (oprogramowanie) oraz innych technologii, które służą wszechstronnemu posługiwaniu się informacją. Zatem...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-038/10-00

Nazwa projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe innowacje, technologie, edukacja, poradniki

Tytuł Dobre praktyki: zawód – wychowawca. Poradnik

Autor Praca zbiorowa

Opis Wychowanie należy do jednej z najbardziej powszechnych form działalności człowieka. Każdego z nas dotyczy proces wychowania w rodzinie i społeczności. Wychowanie nie kończy się całkowicie wraz z dorosłością, nasze zachowanie w mniejszym lub większym stopniu przez...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-038/10-00

Nazwa projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe poradnik, praktyki, wychowawca

Tytuł Dobre praktyki: zawód – nauczyciel. Poradnik

Autor Praca zbiorowa

Opis Zawód nauczyciela należy do tych profesji, które wyodrębniły się bardzo wcześnie. Pierwszych jego przedstawicieli znamy już z czasów starożytnych. W ciągu wieków funkcje i zadania nauczyciela ulegały zmianom. Podobnie dzieje się i dziś. Zmiany w warunkach życia i...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-038/10-00

Nazwa projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe praktyki, nauczyciel, poradnik

Tytuł Program praktyk pedagogicznych

Autor Praca zbiorowa

Opis Praktyki pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej są zgodne z najnowszymi rozporządzeniami ministerialnymi, co gwarantuje każdemu absolwentowi prawo do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. To oznacza, że program praktyk uwzględnia...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-038/10-00

Nazwa projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe program, praktyki, pedagogika

Tytuł Wstępna wersja Programu praktyk pedagogicznych

Autor Praca zbiorowa

Opis Cel projektu stanowi opracowanie innowacyjnego programu praktyk dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, który przygotuje młodzież do pracy w zawodzie nauczyciela i wyposaży studentów w niezbędne do tego kompetencje. Jak wynika z zawartych w programie wniosków z...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-038/10-00

Nazwa projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łódź

Słowa kluczowe program, praktyki, pedagogika

Tytuł Pakiet nr 1: Fizyka w domu, części 1 - 12

Autor Dagmara Sokołowska

Opis Pakiet zawiera propozycje dużej ilości prostych doświadczeń i obserwacji, możliwych do przeprowadzenia z użyciem przyrządów dostępnych w codziennym życiu, i obejmujących większość dziedzin fizyki. Propozycjom doświadczeń towarzyszą komentarze wyjaśniające ich...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-058/08-00

Nazwa projektu FENIKS-długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów

Strona www projektu http://www.feniks.ujk.kielce.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Jagielloński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe eksperymenty fizyczne, mechanika, termodynamika, elektromagnetyzm, optyka

Tytuł Poradnik praktyk pedagogicznych

Autor Praca zbiorowa

Opis Praktyka pedagogiczna, jako ważne ogniwo kształcenia nauczycieli, wymaga starannego przygotowania, dlatego w celu podniesienia jakości realizowanych praktyk w placówkach edukacyjnych została opracowana poniższa publikacja. Poradnik zawiera najistotniejsze kwestie związane...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Strona www projektu http://pwsz.wloclawek.pl/uczelnia/projekty-unijne/dobra-praktyka-najlepszym-nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka, student, pedagogika, przedszkole, szkoła podstawowa

Tytuł Scenariusze zajęć z wykorzystaniem programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody Integracji Sensorycznej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę scenariuszy do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Scenariusze zostały...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe uczeń niepełnosprawny, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, Terapia Montessori

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach początkowych

Autor Krystyna Karnowska

Opis Program zajęć matematycznych przewidziany jest do realizacji w klasach początkowych na 60 godzinach zajęć dodatkowych (o charakterze wyrównawczym). Nauczyciel prowadząc zajęcia nie musi zrealizować całego programu. Wybiera treści dobrane do indywidualnych potrzeb...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, zajęcia wyrównawcze, matematyka

Tytuł PIELĘGNACJA WŁOSÓW: 1 moduł Programu Praktyk w branży fryzjerskiej

Autor Zuzana Sumirska

Opis Poradnik pt. „Pielęgnacja włosów”, który będzie pomocny w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności z zakresu tego modułu. Poradnik zawiera jedynie najważniejsze informacje. Poziom trudności wykonywanych zadań powinien być dostosowany do możliwości i...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-033/10-00

Nazwa projektu Nowoczesne nauczania zawodowe - modułowe staże w innowacyjnych przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.projekt.abcfryzjera.pl

Beneficjent (nazwa) SUZI PPHU Zuzanna Sumirska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Magdalenka

Słowa kluczowe modułowy, praktyki, nauczyciele, fryzjerstwo

Tytuł Konspekty zajęć z matematyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów wraz ze szczegółowymi konspektami do prowadzenia zajęć z matematyki metodą projektów. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe matematyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów

Tytuł Autorski program zajęć wyrównawczych z geografii dla gimnazjum

Autor Urszula Bartoszek

Opis Program zajęć wyrównawczych został opracowany na podstawie wieloletnich analiz egzaminów, własnego doświadczenia autora, jako nauczyciela, egzaminatora i doradca metodyczny. Każdy etap edukacyjny wymaga innego spojrzenia na realizację treści i wymagań stawianych...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Auorski program wyrównawczy z geografii dla gimnazjum

Tytuł Program praktyk zawodowych realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie sprzedawcy

Autor Beata Rzeźnik

Opis Praktyka zawodowa ułatwia przejście ucznia ze szkoły na rynek pracy, pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną. Jest ogniwem łączącym szkołę z praktyką gospodarczą. Aby wzmocnić powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy niezbędne jest systematyczne...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.handelireklama.darr.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe program nauczania, dziennik praktyk, praktyka, nauczyciel, opiekun

Tytuł Matematyka dla gimnazjum

Autor Praca zbiorowa

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu http://wse.krakow.pl/pl/matemaniak/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, informatyka, przedsiębiorczość, testy, scenariusze

Tytuł Konspekty zajęć z fizyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów do prowadzenia zajęć z fizyki metodą projektów wraz ze szczegółowymi konspektami. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów, doświadczenia

Tytuł Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Autor Praca zbiorowa

Opis Recenzowany tom podejmuje ważne dziś i bardzo aktualne zagadnienie praktyk studenckich. Dotykamy tu, bowiem tak źródłowego problemu, jak przygotowywanie do pracy tych, którzy będą wychowywać. Odpowiedzialność za te działania jest bardzo duża. Wszelkie bowiem...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka pedagogiczna, praktyka zawodowa, nauczyciel, opiekun

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI szkoly podstawowej

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 sierpnia 2007r. Oparty został na programie nauczania „Matematyka wokół nas – Szkoła Podstawowa”. Numer...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, szkola podstawowa

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z przyrody dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Autor Zofia Kłos

Opis Program został opracowany dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej mającymi problemy w nauce przyrody, którzy wymagają dodatkowej pomocy i wsparcia ze strony nauczyciela. Powstały program ma na celu pomoc uczniom w zdobyciu podstawowej wiedzy i umiejętności...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program zajęć wyrównawczych, przyroda, klasy IV-VI, szkoła podstawowa

Tytuł Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych

Autor Praca zbiorowa

Opis Niniejsza publikacja jest pracą zbiorową 52 nauczycieli i nauczycielek uczestniczących w projekcie, którzy pod kierunkiem wykładowców prowadzących zajęcia warsztatowe opracowali materiały dydaktyczne składające się na prezentowany poradnik. Materiały zostały...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-010/10-00

Nazwa projektu Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych

Beneficjent (nazwa) Miasto Gliwice / Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gliwice

Słowa kluczowe scenariusze lekcji, metodyka, zawód, nauczanie, konspekt

Tytuł Roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny

Autor Krystyna Szarowska

Opis Scenariusze zajęć z chemii wykorzystane na obozie naukowym

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny, scenariusze, chemia

Tytuł Dziennik praktyki pedagogicznej - szkoła podsatwowa (klasy I-VI) rok szkolny 2011-2012)

Autor Marek Lewandowski, Halina Guła-Kubiszewska

Opis Publikacja zawiera cele i zadania praktyki pedagogicznej, skrócony regulamin i zasady jej realizacji. W części merytorycznej został zamieszczony spis podstawowego piśmiennictwa z którego warto korzystać podczas praktyki, ramowy i szczegółowy plan pracy studenta podczas...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-069/10-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych

Strona www projektu http://www.praktyki.awf.wroc.pl

Beneficjent (nazwa) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe dziennik praktyki, wychowanie fizyczne, szkoła podstawowa, diagnoza, konspekt

Tytuł Podręcznik Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

Autor Anna Paszkowska-Rogacz

Opis Publikacja z zakresu poradnictwa zawodowego. Zmieniający się rynek pracy wymusza duże zapotrzebowanie na narzędzie służące badaniu zainteresowań zawodowych i planowaniu kariery zawodowej uczniów. W efekcie powstał test, który ma być rzetelnym i trafnym narzędziem...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-026/08-00

Nazwa projektu "Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ"

Strona www projektu http://www.frps.org.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Realizacji Programów Społecznych w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe diagnoza edukacyjna, autodiagnoza edukacyjna, test diagnostyczny

Tytuł Konspekty zajęć z fizyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów wraz ze szczegółowymi konspektami do prowadzenia zajęć z fizyki metodą projektów. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-109/09-00

Nazwa projektu "AS KOMPETENCJI"

Strona www projektu http://www.askompetencji.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, liceum, konspekt, metoda projektów, doświadczenia

Tytuł Rodzaje zapasów

Autor Adam Koliński

Opis Prezentacja na temat rodzajów zapasów. Spis treści: 1. Definicja zapasu; 2. Punkt rozdzielający; 3. Rodzaje zapasów wg różnych kryteriów; 4. Zapas zabezpieczający; 5. Zapas informacyjny; 4.Zapas minimalny.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-010/10-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria - sukces innowacji

Strona www projektu http://www.laboratoria.wsl.com.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe rodzaje zapasów, zapasy, logistyka

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach I-III Gimnazjum

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008r. obowiązującą w roku szkolnym 2010/2011 w klasach I i II oraz Podstawą programową matematyki z dnia 23 sierpnia 2007 r. obowiązującą tylko w klasie III gimnazjum....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, gimnazjum

Tytuł Woda w środowisku w aspekcie lokalnym i globalnym

Autor Redakcja

Opis Publikacja jest jedną z części produktu finalnego czyli Programu zajęć pozalekcyjnych. Składa się z pięciu elementów: - konspektu projektu zawierającego cele kształcenia, poziom umiejętności oraz podstawy, mapę mentalną, treści kształcenia, formy oraz metody...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-054/10-00

Nazwa projektu Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych

Strona www projektu http://www.gmina-gorlice-innowacyjny.pl/

Beneficjent (nazwa) Gmina Gorlice/ Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gorlice

Słowa kluczowe metoda projektu, gimnazjum, chemia, fizyka, matematyka

Tytuł Program bazowy z elementami metody Marii Montessori

Autor Małgorzata Naskręt, Edyta Miska-Mazgajczyk, Anna Wojnowska, Justyna Demczyszak, Beata Kowalczyk

Opis Publikacja ta jest zbiorem materiałów wypracowanych w ramach projektu „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne”. Znajdziecie Państwo w niej główne założenia każdej z realizowanych w ramach projektu metod tj. Marii Montessori,...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe nauczanie wczesnoszkolne, Terapia Montessori,innowacja, program bazowy, specjalne potrzeby edukacyjne

Tytuł InfoStrateg 2. Program nauczania

Autor P. Bogucki, T. Jarnicki, P. Głogowski, J. Mackiewicz, E. Tyszko-Kulik

Opis Głównym założeniem programu jest nabycie przez uczniów kompetencji społecznych w zakresie planowania własnej pracy i współpracy w grupie rówieśników. Celem programu jest rozwinięcie kompetencji językowych uczniów oraz umiejętności posługiwania się nowoczesnymi...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/12-00

Nazwa projektu PlanInfoStrateg - interdyscyplinarne programy nauczania dla III i IV etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Beneficjent (nazwa) Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe interdyscyplinarny program, gra strategiczna, komputer, gra miejska

Tytuł Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu ponadgimnazjalnym

Autor Michał Mackiewicz, Krzysztof Kwaśniewski, Edyta Łaszkiewicz

Opis Celem raportu jest zaprezentowanie prognoz dotyczących zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy w charakterze nauczyciela na szczeblu ponadgimnazjalnym w województwie śląskim. Predykcje zawarte w opracowaniu koncentrują się na...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe prognoza, zawód, szkoła, nauczyciel, absolwent

Tytuł Filmy z eksperymentami fizycznymi wraz z komentarzem

Autor Redakcja

Opis Eksperymenty przedstawione na filmach stanowią uzupełnienie książki "Fizyka w eksperymentach". Dodatkowym elementem prezentowanych filmów jest taki ich dobór i przedstawienie, aby maksymalnie zaciekawić ucznia fizyką, co ma na celu sprowokować ucznia do samodzielnego...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/10-00

Nazwa projektu Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu!

Strona www projektu http://efizyka.uni.opole.pl

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kościan

Słowa kluczowe fizyka, eksperymenty fizyczne, doświadczenia, filmy

Tytuł Wirtualne laboratoria. Podręcznik dla nauczycieli. Tom II - zadania i instrukcje

Autor Praca zbiorowa

Opis Podręcznik został opracowany, by wspomóc nauczycieli w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem Wirtualnych Laboratoriów. Zawiera on komentarz autorów do realizacji zadań opisanych w I części książki.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-010/10-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria - sukces innowacji

Strona www projektu http://www.laboratoria.wsl.com.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe logistyka, ERP, iScala

Tytuł Jaki kolor i kształt widzisz?

Autor Beata Foryś

Opis Czy obraz widziany przez oczy zawsze jest realny? Okazuje się, że ludzkie oko nie jest idealną maszyną, która zawsze wiernie odwzorowuje obraz rzeczywisty. Proste doświadczenie udowadnia, że czopki znajdujące się w oku nie zawsze reagują adekwatnie na odbierane...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe narządy zmysłów, wzrok, receptory, barwy, scenariusz lekcji

Tytuł Czym wyczyścić sczerniałą broszkę miedzianą?

Autor Mirosław Dolata

Opis To ciekawe doświadczenie pokazuje, jak tlenki metali, w tym przypadku miedzi, powstałe w wyniku podgrzania metalu, reagują z powietrzem, wodą i alkoholem. Scenariusz lekcji nawiązuje do podstawy programowej: 3. Reakcje chemiczne. Uczeń: 1) opisuje różnice w przebiegu...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe reakcje chemiczne, metale, tlenki metali, reakcje utleniania i redukcji, scenariusz lekcji

Tytuł Szekspir - życie i twórczość

Autor Anna Piotrowska

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu lingwistycznym. Cele zajęć: rozwijanie wiedzy na temat Williama Shakespeare’a i jego twórczości, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe Szekspir, teatr, sztuka, język angielski, program nauczania

Tytuł Czy każdy metal reaguje z wodą?

Autor K. Brzychcy, H. Kowalczyk, B. Sozańska

Opis Czy wiesz, jak metale reagują z wodą i jak zmieniają się ich właściwości? Sprawdź! Scenariusz lekcji nawiązuje do podstawy programowej: 1. Substancje i ich właściwości: Uczeń: 1) opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe właściwości substancji, metale, fenoloftaleina, wodorotlenki, scenariusz lekcji

Tytuł Ta, co nigdy nie znika? Energia

Autor Redakcja

Opis Publikacja jest jedną z części produktu finalnego czyli Programu zajęć pozalekcyjnych. Składa się z pięciu elementów: - konspektu projektu zawierającego cele kształcenia, poziom umiejętności oraz podstawy, mapę mentalną, treści kształcenia, formy oraz metody...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-054/10-00

Nazwa projektu Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych

Strona www projektu http://www.gmina-gorlice-innowacyjny.pl/

Beneficjent (nazwa) Gmina Gorlice/ Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gorlice

Słowa kluczowe metoda projektu, gimnazjum, chemia, fizyka, matematyka

Tytuł Program bazowy z elementami metody integracji sensorycznej

Autor Małgorzata Jaroszewicz, Małgorzata Kozłowicz-Głowiak, Małgorzata Omańska-Piszcz, Marta Derewecka, Bernadeta Piotrowska

Opis Publikacja ta jest zbiorem materiałów wypracowanych w ramach projektu „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne”. Znajdziecie Państwo w niej główne założenia każdej z realizowanych w ramach projektu metod tj. Marii Montessori,...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe nauczanie wczesnoszkolne, integracja sensoryczna, innowacja, program bazowy, specjalne potrzeby edukacyjne

Tytuł InfoStrateg 2. Skrypt dla ucznia

Autor P. Bogucki, T. Jarnicki, P. Głogowski, J. Mackiewicz, E. Tyszko-Kulik

Opis Skrypt jest przeznaczony dla uczniów klas pierwszych liceum i technikum, którzy będą brać udział w realizacji nowatorskiego programu nauczania InfoStrateg2. Program ten realizuje ideę interdyscyplinarności w zreformowanej rzeczywistości szkolnej – po zmianie podstawy...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/12-00

Nazwa projektu PlanInfoStrateg - interdyscyplinarne programy nauczania dla III i IV etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Beneficjent (nazwa) Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe interdyscyplinarny program, gra strategiczna, komputer, gra miejska

Tytuł Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym

Autor Michał Mackiewicz, Krzysztof Kwaśniewski, Edyta Łaszkiewicz

Opis Proces dostosowywania programów kształcenia w szkołach przygotowujących do zawodu nauczyciela na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym do przewidywanej sytuacji na rynku pracy wymusza potrzebę weryfikacji tendencji, jakie będzie można obserwować w kolejnych latach. W...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe prognoza, zawód, szkoła, nauczyciel, absolwent

Tytuł I znów ta policzalność - Mistake Busters

Autor Marcin Mortka

Opis Webcast językowy z serii "Mistake Busters" (Pogromcy Błędów) powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". W tym odcinku zajmujemy się liczebnikami policzalnymi i niepoliczalnymi.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe little, few, kilka, liczebniki

Tytuł Przedsiębiorczość dla gimnazjum

Autor Praca zbiorowa

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu http://wse.krakow.pl/pl/matemaniak/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, przedsiębiorczość, testy, scenariusze

Tytuł Jak oczy pomagają nam utrzymać równowagę?

Autor Beata Foryś

Opis Badanie reakcji organizmu na różnorodne bodźce dostarcza wielu przeżyć. Okazuje się, że dobre funkcjonowanie ciała człowieka jest zależne od prawidłowego funkcjonującego systemu zmysłów, które ze sobą współdziałają. Utrzymanie równowagi, szczególnie dla...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe narządy zmysłów, wzrok, receptory, bodźce, scenariusz lekcji

Tytuł Londyńskie metro

Autor Anna Piotrowska

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń on-line". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu lingwistycznym. Cele zajęć: poznanie słownictwa związanego z podróżowaniem metrem, rozwijanie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, rozwijanie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe Londyn, metro, podróżowanie, język angielski, scenariusz lekcji

Tytuł Natężenie światła a skrobia w roślinach

Autor Edyta Ślęzak

Opis Wykonywanie doświadczeń w trakcie poznawania funkcjonowania roślin jest bardzo wskazane. Zrozumienie procesu fotosyntezy wcale nie jest takie proste i często po jakimś czasie uczniowie są w stanie powiedzieć tylko, że podczas tego procesu powstaje tlen. A tymczasem tlen...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe skrobia, fotosynteza, glukoza, rośliny okrytozalążkowe, płyn Lugola

Tytuł Światło w życiu

Autor Redakcja

Opis Publikacja jest jedną z części produktu finalnego czyli Programu zajęć pozalekcyjnych. Składa się z pięciu elementów: - konspektu projektu zawierającego cele kształcenia, poziom umiejętności oraz podstawy, mapę mentalną, treści kształcenia, formy oraz metody...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-054/10-00

Nazwa projektu Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych

Strona www projektu http://www.gmina-gorlice-innowacyjny.pl/

Beneficjent (nazwa) Gmina Gorlice/ Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gorlice

Słowa kluczowe metoda projektu, gimnazjum, chemia, fizyka, matematyka