• Najnowsze zasoby

  • Najczęściej pobierane

  • Najwyżej oceniane

Tytuł Materiały z konkursu matematyczno-przyrodniczego z 2012 r.

Autor Wanda Korzeniewska

Opis Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy realizowany w ramach projektu Mały Archimedes dla uczniów gimnazjów biorących udział w tym projekcie. Edycja 2012.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-160/09-00

Nazwa projektu Mały Archimedes

Strona www projektu http://acedu.pl/www4/index4.htm

Beneficjent (nazwa) Augustowskie Centrum Edukacyjne

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Augustów

Słowa kluczowe biologia, fizyka, geografia, matematyka, kompetencje

Tytuł Materiały z konkursu matematyczno-przyrodniczego z 2011 r.

Autor Wanda Korzeniewska

Opis Konkurs matematyczno-przyrodniczy realizowany w ramach projektu Mały Archimedes dla uczniów gimnazjów biorących udział w tym projekcie. Edycja 2011.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-160/09-00

Nazwa projektu Mały Archimedes

Strona www projektu http://acedu.pl/www4/index4.htm

Beneficjent (nazwa) Augustowskie Centrum Edukacyjne

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Augustów

Słowa kluczowe biologia, fizyka, geografia, matematyka, kompetencje

Tytuł Dziennik praktyki pedagogicznej - szkoła ponadgimnazjalna - rok szkolny 2014-2015

Autor Marek Lewandowski, Urszula Supińska, Halina Guła-Kubiszewska, Wojciech Starościak

Opis Publikacja zawiera cele i zadania praktyki pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej. Określono w niej zadania i obowiązki studenta, mentora (nauczyciela szkolnego) i superwizora (nauczyciela akademickiego). W części merytorycznej został zamieszczony spis podstawowego...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-044/12-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych II

Strona www projektu http://www.praktyki2.awf.wroc.pl

Beneficjent (nazwa) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe praktyka, wychowanie fizyczne, diagnoza, konspekt, hospitacja

Tytuł Program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości

Autor Wanda Korzeniewska

Opis Program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości realizowany w ramach projektu Mały Archimedes dla uczniów gimnazjów biorących udział w tym projekcie.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-160/09-00

Nazwa projektu Mały Archimedes

Strona www projektu http://acedu.pl/www4/index4.htm

Beneficjent (nazwa) Augustowskie Centrum Edukacyjne

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Augustów

Słowa kluczowe biologia, fizyka, geografia, matematyka, kompetencje

Tytuł Dziennik praktyki pedagogicznej - szkoła ponadgimnazjalna - rok szkolny 2013-2014

Autor Marek Lewandowski, Urszula Supińska, Halina Guła-Kubiszewska, Wojciech Starościak

Opis Publikacja zawiera cele i zadania praktyki pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej. Określono w niej zadania i obowiązki studenta, mentora (nauczyciela szkolnego) i superwizora (nauczyciela akademickiego). W części merytorycznej został zamieszczony spis podstawowego...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-044/12-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych II

Strona www projektu http://www.praktyki2.awf.wroc.pl

Beneficjent (nazwa) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe praktyka, wychowanie fizyczne, diagnoza, konspekt, hospitacja

Tytuł Produkcja mlynarska - piekarska - cukiernicza

Autor Maciej Szabelski, Marcin Jagałła, Wiesław Kuropatwa

Opis Materiały przekazane uczestnikom projektu podczas 2-tygodniowych praktyk realizowanych przez beneficjenta.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-162/12-00

Nazwa projektu Od ziarenka do bochenka - doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych

Strona www projektu http://www.odziarenkadobochenka.pl/

Beneficjent (nazwa) Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski, Piecki

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Piecki

Słowa kluczowe produkcja, piekarnictwo, cukiernictwo, młynarstwo, zakład

Tytuł Higiena i bezpieczeństwo pracy

Autor Agnieszka Jakubas, Daniel Jakubas

Opis Materiały przekazane uczestnikom projektu podczas 2-tygodniowych praktyk realizowanych przez beneficjenta.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-162/12-00

Nazwa projektu Od ziarenka do bochenka - doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych

Strona www projektu http://www.odziarenkadobochenka.pl/

Beneficjent (nazwa) Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski, Piecki

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Piecki

Słowa kluczowe BHP, piekarnictwo, cukiernictwo, zakład, praca

Tytuł Charakterystyka zakładu pracy

Autor Marek Szabelski, Maciej Szabelski

Opis Materiały przekazane uczestnikom projektu podczas 2-tygodniowych praktyk realizowanych przez Beneficjenta.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-162/12-00

Nazwa projektu Od ziarenka do bochenka - doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych

Strona www projektu http://www.odziarenkadobochenka.pl/

Beneficjent (nazwa) Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski, Piecki

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Piecki

Słowa kluczowe zakład, piekarnictwo, cukiernictwo, wyposażenie, praca

Tytuł Inkubator nauk ścisłych

Autor Dorota Niebrzydowska

Opis Audycja radiowa na temat wdrożenia programów opracowanych w ramach projektu "Inkubator nauk ścisłych".

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-241/12-00

Nazwa projektu Inkubator nauk ścisłych

Strona www projektu http://www.spolecznaszkola3.bialystok.pl/index.php/inkubator-nauk-cisych

Beneficjent (nazwa) Białostockie Towarzystwo Oświatowe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe audycja, radio, biologia, chemia, język angielski

Tytuł Opinia dotycząca programu nauczania "Podstawy przedsiębiorczości"

Autor Małgorzata Polkowska

Opis Opinia dotycząca programu nauczania "Podstawy przedsiębiorczości".

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-101/12-00

Nazwa projektu IBIS - Interdyscyplinarna bez barier interaktywna szkoła

Strona www projektu http://drabina.org/ibis/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Rozwoju Drabina w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe podstawy przedsiębiorczości, drabina, opinia, program nauczania

Tytuł Recenzja gry edukacyjnej - "IBIS - Okręt wiedzy"

Autor Piotr Gnyp

Opis Recenzja gry edukacyjnej - "IBIS - Okręt wiedzy".

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-101/12-00

Nazwa projektu IBIS - Interdyscyplinarna bez barier interaktywna szkoła

Strona www projektu http://drabina.org/ibis/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Rozwoju Drabina w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe gra, ibis, geografia, przedsiębiorczość, recenzja

Tytuł Każdy powinien w nią zagrać. Recenzja gry "IBIS-okręt wiedzy" nowej odsłony specjalnego gatunku - edutainment

Autor Praca zbiorowa

Opis Recenzja gry "IBIS-okręt wiedzy" nowej odsłony specjalnego gatunku - edutainment.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-101/12-00

Nazwa projektu IBIS - Interdyscyplinarna bez barier interaktywna szkoła

Strona www projektu http://drabina.org/ibis/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Rozwoju Drabina w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe gra, ibis, geografia, przedsiębiorczość, Recenzja

Tytuł Recenzja programu nauczania pt. "Geografia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych (IV etap edukacyjny). Zakres podstawowy (program własny)

Autor Przemysław Śleszyński

Opis Recenzja programu nauczania pt. "Geografia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych (IV etap edukacyjny). Zakres podstawowy (program własny).

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-101/12-00

Nazwa projektu IBIS - Interdyscyplinarna bez barier interaktywna szkoła

Strona www projektu http://drabina.org/ibis/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Rozwoju Drabina w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe gra, ibis, geografia, przedsiębiorczość, recenzja

Tytuł Scenariusz lekcji z informatyki na temat „Prezentacje multimedialne w programie Prezi”

Autor Miłosz Olejniczak

Opis Scenariusz lekcji, która uczy tworzenia prezentacji multimedialnych przy użyciu programu Prezi i z pomocą opracowanych instrukcji. Uczniowie w pracy indywidualnej wykorzystują kreatory prezentacji wyposażone w szablony i funkcje łączenia tekstu, obrazów, filmów oraz...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-192/12-00

Nazwa projektu Twórcza szkoła dla twórczego ucznia

Strona www projektu http://www.tworczaszkola.pl

Beneficjent (nazwa) Gmina Wilczyn

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wilczyn

Słowa kluczowe prezi, zooming, nawigacja nielinearna, układ mapy, aplikacja sieciowa

Tytuł Scenariusz lekcji z informatyki na temat „Opracowanie tekstów za pomocą komputera w edytorze tekstu Word”

Autor Halina Bobek

Opis Scenariusz lekcji prowadzonej w sposób mobilizujący ucznia do aktywności i działania z wykorzystaniem programu do tworzenia tekstu, programów interaktywnych, tablicy interaktywnej i dostosowanego do pracy zestawu komputerowego. Uczniowie indywidualnie wykonują przy...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-192/12-00

Nazwa projektu Twórcza szkoła dla twórczego ucznia

Strona www projektu http://www.tworczaszkola.pl

Beneficjent (nazwa) Gmina Wilczyn

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wilczyn

Słowa kluczowe czcionka, akapit, formatowanie, edytor tekstu

Tytuł Scenariusz lekcji z informatyki na temat „Portale społecznościowe”

Autor Anna Stanisławska

Opis Scenariusz lekcji prowadzonej metodami aktywizującymi i pobudzającymi ucznia do samodzielnego działania. Uczniowie poznają popularne portale społecznościowe (facebook.pl, nk.pl, twitter.com, myspace.com, ising.pl) oraz zasady korzystania z nich. Samodzielnie zakładają...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-192/12-00

Nazwa projektu Twórcza szkoła dla twórczego ucznia

Strona www projektu http://www.tworczaszkola.pl

Beneficjent (nazwa) Gmina Wilczyn

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wilczyn

Słowa kluczowe portal społecznościowy, bezpieczeństwo w sieci, zasady bezpieczeństwa w sieci, konto

Tytuł Scenariusz lekcji z informatyki na temat „Google - nie tylko wyszukiwarka”

Autor Anna Stanisławska

Opis Scenariusz lekcji opartej na działaniach praktycznych uczniów dotyczy zapoznania ich z wybranymi usługami Google i przygotowaniem do korzystania z nich. Na lekcji uczniowie poznają aplikacje Google Earth oraz Panoramio i zakres usług Google Street View. Każdy z nich przy...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-192/12-00

Nazwa projektu Twórcza szkoła dla twórczego ucznia

Strona www projektu http://www.tworczaszkola.pl

Beneficjent (nazwa) Gmina Wilczyn

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wilczyn

Słowa kluczowe wyszukiwarka, Google Street View, konto Google, stacja robocza

Tytuł Scenariusz lekcji z przyrody na temat „Jak przedstawić wysokość na mapie?”

Autor Katarzyna Borkowska

Opis Scenariusz lekcji opartej na aktywnym uczestnictwie ucznia podczas wykonania modelu pagórka, obliczania jego wysokości i przedstawiania jej graficznie na mapie. Sposób prowadzenia lekcji ma zaciekawić ucznia możliwościami przedstawiania rzeźby terenu na mapie, nauczyć...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-192/12-00

Nazwa projektu Twórcza szkoła dla twórczego ucznia

Strona www projektu http://www.tworczaszkola.pl

Beneficjent (nazwa) Gmina Wilczyn

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wilczyn

Słowa kluczowe przyroda w szkole podstawowej, wysokość bezwzględna, wysokość względna, poziomica

Tytuł Scenariusz lekcji z przyrody na temat „Las - najbogatsze środowisko lądowe”

Autor Katarzyna Borkowska

Opis Scenariusz lekcji prowadzonej z wykorzystaniem zasobów internetu i platformy edukacyjnej ukazuje, w jaki sposób zaciekawić ucznia światem przyrody podczas poznawania lasu, jako jednego z najbardziej skomplikowanych i ciekawych ziemskich ekosystemów. Uczniowie analizując...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-192/12-00

Nazwa projektu Twórcza szkoła dla twórczego ucznia

Strona www projektu http://www.tworczaszkola.pl

Beneficjent (nazwa) Gmina Wilczyn

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wilczyn

Słowa kluczowe przyroda w szkole podstawowej, ekosystem lasu, warstwy lasu, warunki życia w lesie, zależności pokarmowe w lesie

Tytuł Scenariusz lekcji z przyrody na temat „Rodzaje map”

Autor Katarzyna Borkowska

Opis Scenariusz dotyczy lekcji prowadzonej metodami aktywizującymi ucznia do czynnego udziału w rozwiązywaniu zadań problemowych dotyczących rozpoznawania map, opisywania ich przeznaczenia i analizowania informacji, które one prezentują. W lekcji nauczyciel korzysta z...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-192/12-00

Nazwa projektu Twórcza szkoła dla twórczego ucznia

Strona www projektu http://www.tworczaszkola.pl

Beneficjent (nazwa) Gmina Wilczyn

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wilczyn

Słowa kluczowe mapa, rodzaje map, mapa hipsometryczna, mapa drogowa, mapa topograficzna

Tytuł Matematyka dla gimnazjum

Autor Praca zbiorowa

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu http://wse.krakow.pl/pl/matemaniak/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, informatyka, przedsiębiorczość, testy, scenariusze

Tytuł Pakiet nr 1: Fizyka w domu, części 1 - 12

Autor Dagmara Sokołowska

Opis Pakiet zawiera propozycje dużej ilości prostych doświadczeń i obserwacji, możliwych do przeprowadzenia z użyciem przyrządów dostępnych w codziennym życiu, i obejmujących większość dziedzin fizyki. Propozycjom doświadczeń towarzyszą komentarze wyjaśniające ich...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-058/08-00

Nazwa projektu FENIKS-długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów

Strona www projektu http://www.feniks.ujk.kielce.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Jagielloński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe eksperymenty fizyczne, mechanika, termodynamika, elektromagnetyzm, optyka

Tytuł Scenariusze zajęć z wykorzystaniem programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody Integracji Sensorycznej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę scenariuszy do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Scenariusze zostały...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe uczeń niepełnosprawny, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, Terapia Montessori

Tytuł Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących w 2 i 3 klasie szkoły podstawowej

Autor Dariusz Kulma we współpracy ze Sławomirem Dziugłem

Opis Zbiór zadań dla nauczycieli przeznaczony do pracy z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach rozszerzania umiejętności matematycznych u uczniów z 2 i 3 klasy szkoły podstawowej. Zawiera klucz odpowiedzi.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-075/10-00

Nazwa projektu Matematyka innego wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski dla dzieci i młodzieży

Strona www projektu http://matematykainnegowymiaru.pl

Beneficjent (nazwa) Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Mińsk Mazowiecki

Słowa kluczowe matematyka, zbiór zadań, kwadratolandia, szkoła podstawowa, matematyka innego wymiaru

Tytuł Poradnik praktyk pedagogicznych

Autor Praca zbiorowa

Opis Praktyka pedagogiczna, jako ważne ogniwo kształcenia nauczycieli, wymaga starannego przygotowania, dlatego w celu podniesienia jakości realizowanych praktyk w placówkach edukacyjnych została opracowana poniższa publikacja. Poradnik zawiera najistotniejsze kwestie związane...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Strona www projektu http://pwsz.wloclawek.pl/uczelnia/projekty-unijne/dobra-praktyka-najlepszym-nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka, student, pedagogika, przedszkole, szkoła podstawowa

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach początkowych

Autor Krystyna Karnowska

Opis Program zajęć matematycznych przewidziany jest do realizacji w klasach początkowych na 60 godzinach zajęć dodatkowych (o charakterze wyrównawczym). Nauczyciel prowadząc zajęcia nie musi zrealizować całego programu. Wybiera treści dobrane do indywidualnych potrzeb...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, zajęcia wyrównawcze, matematyka

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI szkoly podstawowej

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 sierpnia 2007r. Oparty został na programie nauczania „Matematyka wokół nas – Szkoła Podstawowa”. Numer...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, szkola podstawowa

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z przyrody dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Autor Zofia Kłos

Opis Program został opracowany dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej mającymi problemy w nauce przyrody, którzy wymagają dodatkowej pomocy i wsparcia ze strony nauczyciela. Powstały program ma na celu pomoc uczniom w zdobyciu podstawowej wiedzy i umiejętności...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program zajęć wyrównawczych, przyroda, klasy IV-VI, szkoła podstawowa

Tytuł Rodzaje zapasów

Autor Adam Koliński

Opis Prezentacja na temat rodzajów zapasów. Spis treści: 1. Definicja zapasu; 2. Punkt rozdzielający; 3. Rodzaje zapasów wg różnych kryteriów; 4. Zapas zabezpieczający; 5. Zapas informacyjny; 4.Zapas minimalny.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-010/10-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria - sukces innowacji

Strona www projektu http://www.laboratoria.wsl.com.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe rodzaje zapasów, zapasy, logistyka

Tytuł Autorski program zajęć wyrównawczych z geografii dla gimnazjum

Autor Urszula Bartoszek

Opis Program zajęć wyrównawczych został opracowany na podstawie wieloletnich analiz egzaminów, własnego doświadczenia autora, jako nauczyciela, egzaminatora i doradca metodyczny. Każdy etap edukacyjny wymaga innego spojrzenia na realizację treści i wymagań stawianych...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Auorski program wyrównawczy z geografii dla gimnazjum

Tytuł Program praktyk zawodowych realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie sprzedawcy

Autor Beata Rzeźnik

Opis Praktyka zawodowa ułatwia przejście ucznia ze szkoły na rynek pracy, pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną. Jest ogniwem łączącym szkołę z praktyką gospodarczą. Aby wzmocnić powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy niezbędne jest systematyczne...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.handelireklama.darr.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe program nauczania, dziennik praktyk, praktyka, nauczyciel, opiekun

Tytuł Konspekty zajęć z matematyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów wraz ze szczegółowymi konspektami do prowadzenia zajęć z matematyki metodą projektów. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe matematyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów

Tytuł Poradnik dla nauczycieli geografii w gimnazjum

Redaktor Andrzej Matusiewicz, Jarosław Cezary Słabiński

Opis Poradnik powstał jako efekt projektu „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poradnik ma na celu wsparcie nauczycieli geografii w wykorzystywaniu...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-006/10-00

Nazwa projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

Strona www projektu http://cen.suwalki.pl/

Beneficjent (nazwa) Samorząd Województwa Podlaskiego / Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Suwałki

Słowa kluczowe geografia, gimnazjum, poradnik, scenariusz, ICT

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach I-III Gimnazjum

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008r. obowiązującą w roku szkolnym 2010/2011 w klasach I i II oraz Podstawą programową matematyki z dnia 23 sierpnia 2007 r. obowiązującą tylko w klasie III gimnazjum....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, gimnazjum

Tytuł Roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny

Autor Krystyna Szarowska

Opis Scenariusze zajęć z chemii wykorzystane na obozie naukowym

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny, scenariusze, chemia

Tytuł Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Autor Praca zbiorowa

Opis Recenzowany tom podejmuje ważne dziś i bardzo aktualne zagadnienie praktyk studenckich. Dotykamy tu, bowiem tak źródłowego problemu, jak przygotowywanie do pracy tych, którzy będą wychowywać. Odpowiedzialność za te działania jest bardzo duża. Wszelkie bowiem...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka pedagogiczna, praktyka zawodowa, nauczyciel, opiekun

Tytuł Konspekty zajęć z fizyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów do prowadzenia zajęć z fizyki metodą projektów wraz ze szczegółowymi konspektami. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów, doświadczenia

Tytuł Biologi@ - ćwiczenia i scenariusze zajeć do programu nauczania biologii i informatyki

Autor A. Owsieniuk, M. Zaleska-Szczygieł, J. Bagińska, B. Hackiewicz, A. Karpowicz

Opis Scenariusze zajęć Biologi@ stanowią uzupełnienie interdyscyplinarnego programu nauczania biologii z informatyką.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-241/12-00

Nazwa projektu Inkubator nauk ścisłych

Beneficjent (nazwa) Białostockie Towarzystwo Oświatowe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe biologia, informatyka, program nauczania, scenariusze

Tytuł Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych

Autor Praca zbiorowa

Opis Niniejsza publikacja jest pracą zbiorową 52 nauczycieli i nauczycielek uczestniczących w projekcie, którzy pod kierunkiem wykładowców prowadzących zajęcia warsztatowe opracowali materiały dydaktyczne składające się na prezentowany poradnik. Materiały zostały...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-010/10-00

Nazwa projektu Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych

Beneficjent (nazwa) Miasto Gliwice / Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gliwice

Słowa kluczowe scenariusze lekcji, metodyka, zawód, nauczanie, konspekt

Tytuł Innowacyjny program wspomagania rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym z wykorzystaniem metody EEGBiofeedback

Autor Longin Siczek, Michał Koziej

Opis Innowacja pedagogiczna w publikowanym programie polega na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć dodatkowych rewalidacji indywidualnej dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym o charakterze terapii korekcyjno-kompensacyjnej z wykorzystaniem metody EEGBiofeedback. Dzięki...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe diagnoza i terapia EEGBiofeedback, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Tytuł Program doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu

Autor Praca zbiorowa

Opis Celem opracowania pilotażowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży budownictwo jest: - poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu budowlanym, - dostosowanie...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-040/10-00

Nazwa projektu Nowa jakość kształcenia

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Chełm

Słowa kluczowe budownictwo, kształcenie zawodowe, szkolenia dla nauczycieli

Tytuł Kompetentny nauczyciel wczesnej edukacji inwestycją w lepszą przyszłość - tom II

Autor Kompetentny Nauczyciel - Praca zbiorowa

Opis Edukacja początkowa jest fundamentem autentycznym, od którego zależy cały nasz rozwój, nasza przyszłość. Tylko ta perspektywa może być dzisiaj podstawą oceny innowacyjnego działania nauczycieli, którzy z coraz większym zaangażowaniem wprowadzają różne reformy....

Numer konkursu 3/POKL /3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-011/09-00

Nazwa projektu Kompetentny nauczyciel wczesnej edukacji inwestycją w lepszą przyszłość

Strona www projektu http://www.wpa.ujk.edu.pl/kompetentny_nauczyciel/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kielce

Słowa kluczowe kompetentny nauczyciel, pedagogika, pakiet edukacyjny

Tytuł Innowacyjna strategia kształcenia

Autor Redakcja

Opis Innowacyjność zaproponowanego przez Wnioskodawcę Produktu Finalnego polega na stworzeniu nowej metody zintegrowanego kształcenia wybranych kompetencji kluczowych, która może zostać wdrożona do edukacji jako rozwiązanie systemowe. Podejście to, oparte na działaniach...

Numer konkursu 04/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/10-00

Nazwa projektu Krok w przesiębiorczość

Strona www projektu http://www.krokwprzedsiebiorczosc.pl

Beneficjent (nazwa) Nowa Era sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe przedsiębiorczość, wirtualna firma, innowacja, strategia, kształcenie

Tytuł Zamek - językowa niespodzianka.

Autor Małgorzata Smagiel-Occhipinti

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu humanistycznym. Cel ogólny zajęć: budowanie wiedzy o języku. Cele szczegółowe zajęć: uczeń rozumie pojęcia związek frazeologiczny, zrost,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe związek frazeologiczny, zrost, zestawienie, złożenie, scenariusz

Tytuł Program praktyk dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu - branża medyczna

Autor D. Kierepka, E. Łoś, B. Roziewicz, C. Sawulski

Opis Program praktyk dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu „Nauczyciel w przedsiębiorstwie” - branża medyczna.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-009/11-00

Nazwa projektu Nauczyciel w przedsiębiorstwie

Strona www projektu http://www.nauczycielwprzedsiebiorstwie.pl

Beneficjent (nazwa) Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Świdnik

Słowa kluczowe program praktyk, branża medyczna, kształcenie zawodowe

Tytuł Czy można narysować siłę?

Autor Elżbieta Wierzbowska

Opis Zaproponowane, proste doświadczenia pokazują, w jaki sposób można zbudować laboratorium magnetyzmu. Doświadczenia te mogą być wykorzystane w dwóch lub trzech projektach edukacyjnych (o tej samej tematyce). Scenariusz nawiązuje do podstawy programowej: 1. Ruch...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe siła, kierunek, zwrot, wartość, punkt przyłożenia

Tytuł Ruch harmoniczny i fale mechaniczne - jak to się dzieje, że słyszymy?

Autor Elżbieta Kawecka

Opis Zestaw materiałów dydaktycznych stanowiących obudowę opracowanego w ramach projektu programu nauczania do przedmiotu fizyka dla IV etapu kształcenia. Autorem programu nauczania dla dwóch poziomów (podstawowy i rozszerzony) jest Grzegorz Wojewoda. Materiał z obszaru...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-185/12-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria fizyczne nowoczesną metodą nauczania

Strona www projektu http://wlf.wwsi.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe ruch drgający, amplituda drgań, okres, częstotliwość drgań, izochronizm

Tytuł Gra matematyczna - PROCENTY

Autor Monika Brodzińska

Opis Proponujemy ciekawą i solidnie przygotowaną grę dotyczącą procentów: z planszą, regułami i licznymi zadaniami, gotową do zastosowania na lekcjach matematyki. To gra, w której uczniowie będą mieć okazję obliczyć: procent danej liczby, liczbę z danego jej procentu,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe procent danej liczby, oprocentowanie, promil, podatek VAT, podwyżki i obniżki cen

Tytuł Szkolenie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych - Nowa jakość praktyk pedagogicznych II

Autor Halina Guła-Kubiszewska

Opis Publikacja zawiera następujące treści: program praktyki pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej, arkusz monitoringu praktyki, podstawę programową, programowanie pracy nauczyciela, planowanie kierunkowe, planowanie wynikowe, znaczenie rozpoznania pedagogicznego w szkolnym...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-044/12-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych II

Strona www projektu http://www.praktyki2.awf.wroc.pl/

Beneficjent (nazwa) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe praktyka, wychowanie fizyczne, diagnoza, konspekt, hospitacja

Tytuł W jaki sposób z mineralnej wody gazowanej uzyskać wodę niegazowaną?

Autor Michał Szczepanik

Opis Nie każdy może pić wodę mineralną nasyconą dwutlenkiem węgla. Jest jednak wiele sposobów na pozbycie się z wody tego gazu, ale który sposób jest najbardziej efektywny? Można to sprawdzić prosząc uczniów o zaplanowanie doświadczeń, które mają na celu...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe Woda, gazy, dwutlenek węgla, rozpuszczalność CO2 w wodzie, scenariusz lekcji

Tytuł Program praktyk – branża turystyczna

Autor Praca zbiorowa

Opis Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży turystycznej. Istotą realizowanego szkolenia praktycznego jest zainspirowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a uczestnikami praktyk. Współpraca...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-139/11-00

Nazwa projektu Praktyka kluczem do sukcesu

Beneficjent (nazwa) Marcin Przypis GP Konsulting w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, praktyka, turystyka, nauczyciele, kształcenie

Tytuł Zaokrąglenia, szacowanie wyników

Autor Joanna Major

Opis Zbiór zadań z zakresu: zaokrąglanie liczb, wykorzystanie własności liczb i działań do wykonywania rachunków jak najprostszym sposobem, szacowanie wyników działań.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu https://moodle.matemaniak.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, gimnazjum, zaokrąglenia, szacowanie wyników

Tytuł InfoStrateg 1. Poradnik dla nauczyciela

Autor P. Afelt, P. Głogowski, J. Mackiewicz, Z. Strucki, E. Tyszko-Kulik

Opis Program nauczania „InfoStrateg 1” jest interdyscyplinarnym programem nauczania wykorzystującym strategiczną grę komputerową do realizacji celów nauczania przewidzianych w podstawie programowej przedmiotów: informatyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie. Przez...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/12-00

Nazwa projektu PlanInfoStrateg - interdyscyplinarne programy nauczania dla III i IV etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Beneficjent (nazwa) Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe interdyscyplinarny program, gra strategiczna, komputer, gra miejska

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI szkoly podstawowej

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 sierpnia 2007r. Oparty został na programie nauczania „Matematyka wokół nas – Szkoła Podstawowa”. Numer...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, szkola podstawowa

Tytuł Interdyscyplinarny program nauczania dla klas I-III gimnazjum obejmujący skorelowane treści matematyki i fizyki

Autor K.Sikora, M.Brzustewicz, E.Pokryszka, U.Kocuła-Misiak, K.Nowoświat, E.Ciechanowska, A.Elżbieciak

Opis Program zawiera skorelowane treści matematyki i fizyki do nauczania w gimnazjum.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-197/12-00

Nazwa projektu Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum

Beneficjent (nazwa) Miasto Gliwice / Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gliwice

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, fizyka, gimnazjum

Tytuł Pakiet nr 2: Energia i jej przemiany

Autor Maciej Rybczyński

Opis Instrukcje do doświadczeń wykonywanych w ramach pakietu "Energia i jej przemiany". Doświadczenia dotyczą takich zagadnień jak: ciepło tarcia, ciepło topnienia, energia kinetyczna, energia sprężystości.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-058/08-00

Nazwa projektu FENIKS-długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów

Strona www projektu http://www.feniks.ujk.kielce.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Jagielloński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe fizyka, energia kinetyczna, energia potencjalna, ciepło właściwe, siła sprężystości

Tytuł Czy kieliszki potrafią grać i tańczyć?

Autor Krzysztof Sowa

Opis To inspirujące doświadczenie zachęca do znalezienia odpowiedzi na pytanie kluczowe. Poprzez zabawę uczeń może odkrywać prawa fizyki odgrywające kluczową rolę w świecie muzyki – czyli dźwięku. Tworząc własne melodie uczeń może odkrywać własną twórczość....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe Fala dźwiękowa, amplituda, częstotliwość, okres, rezonans akustyczny

Tytuł Gra w klasy: rozwój bez granic - plan zajęć dla klasy 3 szkoły podstawowej

Autor Praca zbiorowa

Opis Scenariusze zajęć lekcyjnych, opracowane w ramach programu "Gra w klasy: rozwój bez granic" dla klasy 3 szkoły podstawowej.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-066/12-00

Nazwa projektu Gra w klasy: rozwój bez granic

Strona www projektu http://www.grawklasy.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Inicjatywa Rozwoju Osobistego Anna Ejme w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczanie zintegrowane, interdyscyplinarność, nowe technologie, innowacyjność

Tytuł Czasowniki modalne nie gryzą! - Mistake Busters

Autor Marcin Mortka

Opis Webcast językowy z serii Mistake Busters (Pogromcy błędów) powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". W tym odcinku zajmujemy się sytuacjami w których możemy wykorzystać czasowniki modalne.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe błędy językowe, słownictwo, gramatyka, czasowniki, język angielski

Tytuł Stan wiedzy o sztuce i kulturze plastycznej i muzycznej uczniów kształconych według podstawy programowej obowiązującej w latach 1999/2010

Autor A. Boguszewska, M. Stępnik, R. Tarasiuk

Opis Raport z badań prowadzonych według koncepcji programowej opracowanej przez Annę Mazur w ramach projektu "Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS".

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-056/10-00

Nazwa projektu Profesjonalizm w Edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS

Strona www projektu http://www.umcs.lublin.pl/pedagog

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe plastyka, muzyka, wiedza o sztuce, edukacja, raport