• Najnowsze zasoby

  • Najczęściej pobierane

  • Najwyżej oceniane

Tytuł Skrócony program praktyk

Autor R. Gosztowtt, J. Czyrko, J. Pietryszyn, T. Rynkowski, B. Zyglarski

Opis Głównym jego celem jest opracowanie w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami i szkołami zawodowymi skutecznych narzędzi doskonalenia nauczycieli poprzez dwutygodniowe praktyki w przedsiębiorstwach, a następnie podniesienie wiedzy i umiejętności profesjonalnych 50...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-111/10-00

Nazwa projektu Dolina Krzemowa w Polskiej Szkole Zawodowej

Beneficjent (nazwa) Inspire Consulting sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Olsztyn

Słowa kluczowe staże, technika, szkoły zawodowe, informatyka

Tytuł Raport z pilotażowego wdrożenia programu praktyk

Autor Rafał Gosztowtt, Szymon Jankowski

Opis Większość przedsiębiorstw, w których odbywały się praktyki funkcjonuje na co dzień w branży internetowej, zajmując się tworzeniem portali internetowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, tworzeniem grafiki i multimediów (w tym interaktywnych), prowadzeniem...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-111/10-00

Nazwa projektu Dolina Krzemowa w Polskiej Szkole Zawodowej

Beneficjent (nazwa) Inspire Consulting sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Olsztyn

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, projekt

Tytuł Raport z ewaluacji monitorującej

Autor Szymon Jankowski

Opis Głównym celem projektu było opracowanie, w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami i szkołami zawodowymi, skutecznych narzędzi doskonalenia nauczycieli poprzez udział w dwutygodniowych praktykach w przedsiębiorstwach wykorzystujących najnowocześniejsze technologie...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-111/10-00

Nazwa projektu Dolina Krzemowa w Polskiej Szkole Zawodowej

Beneficjent (nazwa) Inspire Consulting sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Olsztyn

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, projekt

Tytuł Raport na temat umiejętności beneficjentów ostatecznych

Autor Szymon Jankowski

Opis Głównym celem projektu jest opracowanie w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami i szkołami zawodowymi skutecznych narzędzi doskonalenia nauczycieli poprzez udział w dwutygodniowych praktykach w przedsiębiorstwach wykorzystujących najnowocześniejsze technologie...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-111/10-00

Nazwa projektu Dolina Krzemowa w Polskiej Szkole Zawodowej

Beneficjent (nazwa) Inspire Consulting sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Olsztyn

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, projekt

Tytuł Raport końcowy z monitoringu i ewaluacji

Autor Szymon Jankowski

Opis Głównym celem projektu było opracowanie, w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami i szkołami zawodowymi, skutecznych narzędzi doskonalenia nauczycieli poprzez udział w dwutygodniowych praktykach w przedsiębiorstwach wykorzystujących najnowocześniejsze technologie...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-111/10-00

Nazwa projektu Dolina Krzemowa w Polskiej Szkole Zawodowej

Beneficjent (nazwa) Inspire Consulting sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Olsztyn

Słowa kluczowe raport, kształcenie zawodowe, monitoring, szkoły zawodowe

Tytuł Program praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych zawodów związanych z informatyką

Autor R. Gosztowtt, J. Czyrko, J. Pietryszyn, T. Rynkowski, B. Zyglarski

Opis Dynamiczny rozwój technologii wraz z ciągłym wprowadzaniem nowych rozwiązań programowych i algorytmicznych powoduje, że wszelka wiedza informatyczna jest przestarzała już chwilę po jej wynalezieniu. Wraz z większymi możliwościami obliczeniowymi procesorów i...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-111/10-00

Nazwa projektu Dolina Krzemowa w Polskiej Szkole Zawodowej

Beneficjent (nazwa) Inspire Consulting sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Olsztyn

Słowa kluczowe staż, nauczyciele, informatyka, szkoły zawodowe

Tytuł Dolina Krzemowa w polskiej szkole zawodowej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja opisuje przyrost umiejętności praktycznych z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych, świadomości Gender Mainstreaming, kompetencji niezbędnych do atrakcyjnego przeprowadzania lekcji oraz szeregu innych umiejętności, które mają wpływ na poziom...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-111/10-00

Nazwa projektu Dolina Krzemowa w Polskiej Szkole Zawodowej

Beneficjent (nazwa) Inspire Consulting sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Olsztyn

Słowa kluczowe staż, nauczyciele, informatyka, szkoły zawodowe

Tytuł Program stażu dla nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i technik mechanik

Autor Wiesław Komar, Krzysztof Krasowski, Leszek Morąg

Opis Program staży odpowiada na zapotrzebowanie edukacji. Do tej pory uczeń kończący gimnazjum zmuszony był do wyboru kierunku dalszej edukacji. W zakres oferty edukacyjnej wchodziły szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa (3 lata), zasadnicza szkoła zawodowa (2 lata), technikum,...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-162/11-00

Nazwa projektu Mentor świadomej nauki zawodu

Strona www projektu http://www.mentor-zawodu.pl

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczytno

Słowa kluczowe staże, technika, szkoły zawodowe, mechanik

Tytuł Program stażu dla nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodach murarz-tynkarz i technik budownictwa

Autor Marek Kokot, Zbigniew Górnik, Michał Kamiński

Opis Program staży został stworzony w dobie reformy oświaty, która wprowadziła duże zmiany w kształceniu zawodowym. Problem rodził się ze szkolnictwem zawodowym - młody człowiek wybierając szkołę zawodową musiał ukierunkować ściśle swoje zainteresowania i...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-162/11-00

Nazwa projektu Mentor świadomej nauki zawodu

Strona www projektu http://www.mentor-zawodu.pl

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczytno

Słowa kluczowe staż, branża budowlana, program, kształcenie zawodowe

Tytuł Program stażu dla nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodach elektryk i technik elektryk

Autor Włodzimierz Brdak, Ryszard Jerzy Fabrykowski, Andrzej Lange

Opis Kwalifikacje zawodowe i wydajność pracy to pojęcia, które w działalności gospodarczej powinny być tożsame z poziomem wiedzy i umiejętności, które nabywamy w procesie kształcenia zawodowego, przygotowującego do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania w...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-162/11-00

Nazwa projektu Mentor świadomej nauki zawodu

Strona www projektu http://www.mentor-zawodu.pl

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczytno

Słowa kluczowe staż, branża elektryczna, program, kwalifikacje, zawód

Tytuł Podręcznik stażysty - branża budowlana

Autor Marek Kokot, Zbigniew Górnik, Michał Kamiński

Opis Program staży zakłada doskonalenie umiejętności zawodowych, które uznano za konieczne i rozpisano je tematycznie. Tematyka stażu została podzielona na moduły. Na podstawie programu stażu, Opiekun stażu planuje z nauczycielem/nauczycielką szczegółowy plan i...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-162/11-00

Nazwa projektu Mentor świadomej nauki zawodu

Strona www projektu http://www.mentor-zawodu.pl

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczytno

Słowa kluczowe podręcznik stażysty, branża budowlana

Tytuł Podręcznik stażysty - branża elektryczna

Autor Włodzimierz Brdak, Ryszard Jerzy Fabrykowski, Andrzej Lange

Opis Program staży zakłada doskonalenie umiejętności zawodowych, które uznano za konieczne i rozpisano je tematycznie. Tematyka stażu została podzielona na moduły. Na podstawie programu stażu, Opiekun stażu planuje z nauczycielem szczegółowy plan i harmonogram w taki...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-162/11-00

Nazwa projektu Mentor świadomej nauki zawodu

Strona www projektu http://www.mentor-zawodu.pl

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczytno

Słowa kluczowe podręcznik stażysty, branża elektryczna

Tytuł Podręcznik stażysty - branża mechaniczna

Autor Wiesław Komar, Krzysztof Krasowski, Leszek Morąg

Opis Program staży zakłada doskonalenie umiejętności zawodowych, które uznano za konieczne i rozpisano je tematycznie. Tematyka stażu została podzielona na moduły. Na podstawie programu stażu, Opiekun stażu planuje z nauczycielem/nauczycielką szczegółowy plan i...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-162/11-00

Nazwa projektu Mentor świadomej nauki zawodu

Strona www projektu http://www.mentor-zawodu.pl

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczytno

Słowa kluczowe staż dla nauczycieli, mechanik, program, szkoły zawodowe

Tytuł Skala autoewaluacji studenta-studentki - edukacja wczesnoszkolna

Autor Monika Chludzińska, Wioletta Chodkowska, Ewa Pytlak

Opis Skala autoewaluacji studenta-studentki - edukacja wczesnoszkolna to jedno z narzędzi służących realizacji nowego programu praktyk pedagogicznych w klasach I-III szkoły podstawowej. Narzędzie umożliwia dokonanie refleksji na temat własnych kompetencji w zakresie...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-004/12-00

Nazwa projektu Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji

Strona www projektu http://www.dobrapraktyka.pedagog.uw.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Warszawski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe szkoła, student, praktyka, refleksja, skala

Tytuł Scenariusz dyskusji fokusowej z rodzicami - edukacja wczesnoszkolna

Autor Beata Dobiasz, Monika Dolota-Lenartowicz

Opis Scenariusz dyskusji fokusowej-szkoła edukacja wczesnoszkolna to jedno z narzędzi służących realizacji nowego programu praktyk pedagogicznych w klasach I-III szkoły podstawowej. Narzędzie to umożliwia studentowi dokonanie oceny umiejętności dostrzegania problemów...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-004/12-00

Nazwa projektu Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji

Strona www projektu http://www.dobrapraktyka.pedagog.uw.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Warszawski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel, rodzice, dyskusja, fokus, problem

Tytuł Karta indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka - edukacja wczesnoszkolna

Autor Monika Chludzińska

Opis Karta indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka to jedno z narzędzi służących realizacji nowego programu praktyk pedagogicznych w klasach I-III szkoły podstawowej. Narzędzie ma na celu doskonalenie umiejętności diagnozowania i indywidualizowania pracy uczniów/uczennic...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-004/12-00

Nazwa projektu Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji

Strona www projektu http://www.dobrapraktyka.pedagog.uw.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Warszawski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe szkoła, dziecko, edukacja, potrzeby, diagnoza

Tytuł Dziennik projektu - edukacja wczesnoszkolna

Autor Anna Baka, Anna Huterska

Opis Dziennik projektu to jedno z narzędzi służących realizacji nowego programu praktyk pedagogicznych w klasach I-III szkoły podstawowej. Narzędzie to służy nabywaniu umiejętności dokumentowania pracy z wykorzystaniem metody projektu. Kolejne części dziennika pozwalają...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-004/12-00

Nazwa projektu Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji

Strona www projektu http://www.dobrapraktyka.pedagog.uw.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Warszawski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe szkoła, metoda, edukacja, projekt, dziennik

Tytuł Arkusz obserwacji zajęć - edukacja wczesnoszkolna

Autor Wioletta Chodkowska

Opis Arkusz obserwacji zajęć to jedno z narzędzi służących realizacji nowego programu praktyk pedagogicznych w klasach I-III szkoły podstawowej. Narzędzie doskonali umiejętność: obserwacji, projektowania, analizowania przebiegu zajęć oraz ułatwia ewaluację rezultatów...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-004/12-00

Nazwa projektu Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji

Strona www projektu http://www.dobrapraktyka.pedagog.uw.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Warszawski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe szkoła, nauczyciel, zajęcia, obserwacja, dydaktyka

Tytuł Arkusz analizy zdarzenia krytycznego - edukacja wczesnoszkolna

Autor Monika Chludzińska, Ewa Pytlak

Opis Arkusz analizy zdarzenia krytycznego to jedno z narzędzi służących realizacji nowego programu praktyk pedagogicznych w klasach I-III szkoły podstawowej. Narzędzie doskonali umiejętność analizy i rozwiązywania problemów wychowawczych na terenie klasy szkolnej, wymaga...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-004/12-00

Nazwa projektu Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji

Strona www projektu http://www.dobrapraktyka.pedagog.uw.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Warszawski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe szkoła, zdarzenie, diagnoza, refleksja, krytyka

Tytuł Analiza przypadku - edukacja wczesnoszkolna

Autor Ewa Broda, Marzanna Wocial

Opis Analiza przypadku to jedno z narzędzi służących realizacji nowego programu praktyk pedagogicznych w klasach I-III szkoły podstawowej, opracowanego w ramach projektu „Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji”. Narzędzie to umożliwia doskonalenie...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-004/12-00

Nazwa projektu Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji

Strona www projektu http://www.dobrapraktyka.pedagog.uw.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Warszawski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe szkoła, dziecko, rozwój, diagnoza, analiza

Tytuł Matematyka dla gimnazjum

Autor Praca zbiorowa

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu http://wse.krakow.pl/pl/matemaniak/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, informatyka, przedsiębiorczość, testy, scenariusze

Tytuł Pakiet nr 1: Fizyka w domu, części 1 - 12

Autor Dagmara Sokołowska

Opis Pakiet zawiera propozycje dużej ilości prostych doświadczeń i obserwacji, możliwych do przeprowadzenia z użyciem przyrządów dostępnych w codziennym życiu, i obejmujących większość dziedzin fizyki. Propozycjom doświadczeń towarzyszą komentarze wyjaśniające ich...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-058/08-00

Nazwa projektu FENIKS-długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów

Strona www projektu http://www.feniks.ujk.kielce.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Jagielloński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe eksperymenty fizyczne, mechanika, termodynamika, elektromagnetyzm, optyka

Tytuł Scenariusze zajęć z wykorzystaniem programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody Integracji Sensorycznej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę scenariuszy do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Scenariusze zostały...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe uczeń niepełnosprawny, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, Terapia Montessori

Tytuł Poradnik praktyk pedagogicznych

Autor Praca zbiorowa

Opis Praktyka pedagogiczna, jako ważne ogniwo kształcenia nauczycieli, wymaga starannego przygotowania, dlatego w celu podniesienia jakości realizowanych praktyk w placówkach edukacyjnych została opracowana poniższa publikacja. Poradnik zawiera najistotniejsze kwestie związane...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Strona www projektu http://pwsz.wloclawek.pl/uczelnia/projekty-unijne/dobra-praktyka-najlepszym-nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka, student, pedagogika, przedszkole, szkoła podstawowa

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach początkowych

Autor Krystyna Karnowska

Opis Program zajęć matematycznych przewidziany jest do realizacji w klasach początkowych na 60 godzinach zajęć dodatkowych (o charakterze wyrównawczym). Nauczyciel prowadząc zajęcia nie musi zrealizować całego programu. Wybiera treści dobrane do indywidualnych potrzeb...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, zajęcia wyrównawcze, matematyka

Tytuł Autorski program zajęć wyrównawczych z geografii dla gimnazjum

Autor Urszula Bartoszek

Opis Program zajęć wyrównawczych został opracowany na podstawie wieloletnich analiz egzaminów, własnego doświadczenia autora, jako nauczyciela, egzaminatora i doradca metodyczny. Każdy etap edukacyjny wymaga innego spojrzenia na realizację treści i wymagań stawianych...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Auorski program wyrównawczy z geografii dla gimnazjum

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI szkoly podstawowej

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 sierpnia 2007r. Oparty został na programie nauczania „Matematyka wokół nas – Szkoła Podstawowa”. Numer...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, szkola podstawowa

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z przyrody dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Autor Zofia Kłos

Opis Program został opracowany dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej mającymi problemy w nauce przyrody, którzy wymagają dodatkowej pomocy i wsparcia ze strony nauczyciela. Powstały program ma na celu pomoc uczniom w zdobyciu podstawowej wiedzy i umiejętności...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program zajęć wyrównawczych, przyroda, klasy IV-VI, szkoła podstawowa

Tytuł Program praktyk zawodowych realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie sprzedawcy

Autor Beata Rzeźnik

Opis Praktyka zawodowa ułatwia przejście ucznia ze szkoły na rynek pracy, pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną. Jest ogniwem łączącym szkołę z praktyką gospodarczą. Aby wzmocnić powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy niezbędne jest systematyczne...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.handelireklama.darr.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe program nauczania, dziennik praktyk, praktyka, nauczyciel, opiekun

Tytuł Konspekty zajęć z matematyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów wraz ze szczegółowymi konspektami do prowadzenia zajęć z matematyki metodą projektów. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe matematyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów

Tytuł Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Autor Praca zbiorowa

Opis Recenzowany tom podejmuje ważne dziś i bardzo aktualne zagadnienie praktyk studenckich. Dotykamy tu, bowiem tak źródłowego problemu, jak przygotowywanie do pracy tych, którzy będą wychowywać. Odpowiedzialność za te działania jest bardzo duża. Wszelkie bowiem...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka pedagogiczna, praktyka zawodowa, nauczyciel, opiekun

Tytuł Pielęgnacja włosów: 1 moduł programu praktyk w branży fryzjerskiej

Autor Zuzana Sumirska

Opis Poradnik pt. „Pielęgnacja włosów” jest pomocny w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności z zakresu tego modułu. Poradnik zawiera jedynie najważniejsze informacje. Poziom trudności wykonywanych zadań powinien być dostosowany do możliwości i wcześniej...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-033/10-00

Nazwa projektu Nowoczesne nauczania zawodowe - modułowe staże w innowacyjnych przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.projekt.abcfryzjera.pl

Beneficjent (nazwa) SUZI PPHU Zuzanna Sumirska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Magdalenka

Słowa kluczowe modułowy, praktyki, nauczyciele, fryzjerstwo

Tytuł Konspekty zajęć z fizyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów do prowadzenia zajęć z fizyki metodą projektów wraz ze szczegółowymi konspektami. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów, doświadczenia

Tytuł Rodzaje zapasów

Autor Adam Koliński

Opis Prezentacja na temat rodzajów zapasów. Spis treści: 1. Definicja zapasu; 2. Punkt rozdzielający; 3. Rodzaje zapasów wg różnych kryteriów; 4. Zapas zabezpieczający; 5. Zapas informacyjny; 4.Zapas minimalny.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-010/10-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria - sukces innowacji

Strona www projektu http://www.laboratoria.wsl.com.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe rodzaje zapasów, zapasy, logistyka

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach I-III Gimnazjum

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008r. obowiązującą w roku szkolnym 2010/2011 w klasach I i II oraz Podstawą programową matematyki z dnia 23 sierpnia 2007 r. obowiązującą tylko w klasie III gimnazjum....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, gimnazjum

Tytuł Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych

Autor Praca zbiorowa

Opis Niniejsza publikacja jest pracą zbiorową 52 nauczycieli i nauczycielek uczestniczących w projekcie, którzy pod kierunkiem wykładowców prowadzących zajęcia warsztatowe opracowali materiały dydaktyczne składające się na prezentowany poradnik. Materiały zostały...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-010/10-00

Nazwa projektu Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych

Beneficjent (nazwa) Miasto Gliwice / Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gliwice

Słowa kluczowe scenariusze lekcji, metodyka, zawód, nauczanie, konspekt

Tytuł Roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny

Autor Krystyna Szarowska

Opis Scenariusze zajęć z chemii wykorzystane na obozie naukowym

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny, scenariusze, chemia

Tytuł Dziennik praktyki pedagogicznej - szkoła podsatwowa (klasy I-VI) rok szkolny 2011-2012)

Autor Marek Lewandowski, Halina Guła-Kubiszewska

Opis Publikacja zawiera cele i zadania praktyki pedagogicznej, skrócony regulamin i zasady jej realizacji. W części merytorycznej został zamieszczony spis podstawowego piśmiennictwa z którego warto korzystać podczas praktyki, ramowy i szczegółowy plan pracy studenta podczas...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-069/10-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych

Strona www projektu http://www.praktyki.awf.wroc.pl

Beneficjent (nazwa) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe dziennik praktyki, wychowanie fizyczne, szkoła podstawowa, diagnoza, konspekt

Tytuł Podręcznik Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

Autor Anna Paszkowska-Rogacz

Opis Publikacja z zakresu poradnictwa zawodowego. Zmieniający się rynek pracy wymusza duże zapotrzebowanie na narzędzie służące badaniu zainteresowań zawodowych i planowaniu kariery zawodowej uczniów. W efekcie powstał test, który ma być rzetelnym i trafnym narzędziem...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-026/08-00

Nazwa projektu "Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ"

Strona www projektu http://www.frps.org.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Realizacji Programów Społecznych w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe diagnoza edukacyjna, autodiagnoza edukacyjna, test diagnostyczny

Tytuł Konspekty zajęć z fizyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów wraz ze szczegółowymi konspektami do prowadzenia zajęć z fizyki metodą projektów. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-109/09-00

Nazwa projektu "AS KOMPETENCJI"

Strona www projektu http://www.askompetencji.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, liceum, konspekt, metoda projektów, doświadczenia

Tytuł Opinie i wnioski na temat praktyk pedagogicznych realizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego (raport z badania ilościowego)

Autor BIOSTAT

Opis Raport przedstawia zebrane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w okresie od czerwca do lipca 2012 r. z nauczycielami wychowania przedszkolnego oraz studentami specjalności nauczycielskich w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, którzy w roku akademickim...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-031/11-00

Nazwa projektu Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe badania, modele, praktyki, WSNHiD, ilościowe

Tytuł Stan wiedzy o sztuce i kulturze plastycznej i muzycznej uczniów kształconych według podstawy programowej obowiązującej w latach 1999/2010

Autor A. Boguszewska, M. Stępnik, R. Tarasiuk

Opis Raport z badań prowadzonych według koncepcji programowej opracowanej przez Annę Mazur w ramach projektu "Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS".

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-056/10-00

Nazwa projektu Profesjonalizm w Edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS

Strona www projektu http://www.umcs.lublin.pl/pedagog

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe plastyka, muzyka, wiedza o sztuce, edukacja, raport

Tytuł Ważymy niewidzialne?

Autor Mirosław Dolata

Opis Podczas tego doświadczenia uczniowie będą mogli się przekonać, że to, co niewidzialne, też można zważyć. Zajmą się pomiarem gęstości CO2 i sprawdzą czy jest ona większa od gęstości powietrza. Scenariusz lekcji nawiązuje do podstawy programowej: 4. Powietrze i...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe gęstość, pływanie, równowaga dźwigni, dwutlenek węgla, powietrze

Tytuł Konkret - program innowacyjny do stymulacji polisensorycznej dla klasy I szkoły podstawowej

Autor E. Podhorodecka, M. Lewicka, A. Siemianowska–Bloch, D. Musiał, K. Gerlach, E. Kajko, A. Wodzyńska

Opis Program innowacyjny „Konkret” jest częścią programu „Bliżej świata - od konkretu do abstrakcji” i adresowany jest do uczniów klas pierwszych pierwszego poziomu edukacyjnego. Naszym celem jest innowacyjne dostosowanie programu nauczania i materiałów dydaktycznych...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/09-00

Nazwa projektu Bliżej świata – „Od konkretu do abstrakcji"

Beneficjent (nazwa) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bydgoszcz

Słowa kluczowe konkret, program nauczania, niewidomi, nauczanie wczesnoszkolne, stymulacja polisensoryczna

Tytuł Idiomy związane z kończynami - webcast j. angielski

Autor Marcin Mortka

Opis Webcast językowy z języka angielskiego z serii "IDIOMS' secret wisdom" powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". W tym odcinku zajmujemy się idiomami związanymi z kończynami.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe język angielski, błędy językowe, słownictwo, gramatyka, idiomy

Tytuł Jakie otręby chłoną najwięcej wody?

Autor Elżbieta Szulkowska

Opis Błonnik daje nam prawie nieograniczone możliwości eksperymentowania. A, że przy okazji można poruszyć takie zagadnienia, jak zdrowe odżywianie, to błonnik staje się podwójnie wdzięcznym obiektem badań w szkole. Scenariusz lekcji nawiązuje do wymagań ogólnych...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe błonnik, trawienie i wchłanianie pokarmu w przewodzie pokarmowym człowieka, produkty pokarmowe zawierające błonnik, zdrowe odżywianie, doświadczenie

Tytuł Wespół w zespół z matematyką bez granic do matury III

Autor Praca zbiorowa

Opis Podręcznik „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic do matury 3” do trzeciej klasy szkoły ponadgimnazjalnej zawiera siedem pakietów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-165/09-00

Nazwa projektu Wespół w zespół z Matematyką bez Granic

Beneficjent (nazwa) Polskie Towarzystwo Matematyczne

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe matematyka, szkoła ponadgimnazjalna, podręcznik

Tytuł Opinie i wnioski studentów na temat praktyk pedagogicznych realizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego (raport z badań jakościowych)

Autor BIOSTAT

Opis Raport przedstawia zebrane wyniki badania jakościowego przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2012 r. z nauczycielami wychowania przedszkolnego oraz studentami specjalności nauczycielskich w zakresie edukacji przedszkolnej, którzy w roku akademickim 2011/2012 odbywają lub...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-031/11-00

Nazwa projektu Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe badania, jakościowe, studenci, WSNHiD, praktyki

Tytuł Czy można uzyskać energię elektryczną bez korzystania z usług elektrowni?

Autor Jarosław Franczuk

Opis Uczniowie są bardzo mocno przeświadczeni, że za energię elektryczną trzeba płacić. Wykonując to proste doświadczenie wręcz „skazujemy” ich na efekt Eureki. To może być wstęp do zainspirowania uczniów, by sami poszukali urządzeń z życia codziennego, które...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe indukcja elektromagnetyczna, prąd indukcyjny, energia elektryczna, doświadczenie, fizyka

Tytuł Wczesna edukacja dziecka – implikacje do praktyki pedagogicznej

Redaktor Elżbieta Dolata, Sławomira Pusz

Opis Publikacja składa się z trzech części. Na pierwszą z nich, zatytułowaną "Konteksty współczesnej rzeczywistości edukacyjnej", składają się opracowania zawierające rozważania na temat sytuacji polskiej oświaty i działań edukacyjnych, analizę czynników...

Numer konkursu 3/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-028/09-00

Nazwa projektu Nauczyciel - refleksyjny praktyk i profesjonalny artysta

Strona www projektu http://ewiwp.ur.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Rzeszowski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Rzeszów

Słowa kluczowe kształcenie nauczycieli, rozwój dziecka, edukacja wczesnoszkolna

Tytuł Zbiór zadań z matematyki dla klasy 4, 5 i 6 szkoły podstawowej

Autor Dariusz Kulma

Opis Zbiór zadań przeznaczony do pracy z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach rozszerzania umiejętności matematycznych u uczniów z klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-075/10-00

Nazwa projektu Matematyka innego wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski dla dzieci i młodzieży

Strona www projektu http://matematykainnegowymiaru.pl

Beneficjent (nazwa) Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Mińsk Mazowiecki

Słowa kluczowe matematyka, zbiór zadań, kwadratolandia, szkoła podstawowa, matematyka innego wymiaru

Tytuł Idiomy związane ze zwierzętami - webcast j. angielski

Autor Marcin Mortka

Opis Webcast językowy z języka angielskiego z serii "IDIOMS' secret wisdom" powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". W tym odcinku zajmujemy się idiomami związanymi ze zwierzętami.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe język angielski, błędy językowe, słownictwo, gramatyka, idiomy

Tytuł Program nauczania do przedmiotu ekonomia w praktyce

Autor Redakcja

Opis Program nauczania do przedmiotu ekonomia w praktyce, opracowany został tak, aby nauczyciel mógł wykorzystać w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności zdobyte przez uczniów na wcześniejszych etapach edukacyjnych, w tym również na zajęciach podstaw...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-015/10-00

Nazwa projektu Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Strona www projektu http://www.praktycznaekonomia.edu.pl/pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe ekonomia, praktyka, biznes, program nauczania

Tytuł Pod wpływem jakich substancji ścina się białko?

Autor Agnieszka Draszawka-Hoja

Opis Kuchnia i przygotowanie posiłków ma wiele wspólnego z doświadczeniami chemicznymi. Wystarczy sobie przypomnieć, co się dzieje, kiedy przygotowujemy jajecznicę - można obserwować zmianę struktury białka. Podobne zmiany występują też wtedy, gdy na białko działamy...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe białka, denaturacja, koagulacja, wysalanie, reakcja ksantoproteinowa i biuretowa

Tytuł Wespół w zespół z matematyką bez granic do matury II

Autor Praca zbiorowa

Opis Podręcznik „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic do matury II” zawiera siedem pakietów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz standardów egzaminacyjnych. Materiały edukacyjne zawarte...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-165/09-00

Nazwa projektu Wespół w zespół z Matematyką bez Granic

Beneficjent (nazwa) Polskie Towarzystwo Matematyczne

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe matematyka, szkoła ponadgimnazjalna, podręcznik

Tytuł MAPPTIPE - Innowacyjne narzędzie do tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych

Autor Fundacja Nauka i Wiiedza

Opis MAPPTIPE jest w chwili walidacji dostępna wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych i zalogowanych w portalu edukator.pl. Jest to jedyne wymaganie formalne ze strony aplikacji i systemu, podyktowane tym, że adresatami materiałów tworzonych w MAPPTIPE są głównie...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-108/10-00

Nazwa projektu MAPPTIPE - innowacyjne narzędzie do tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych

Strona www projektu http://mapptipe.edukator.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Nauka i Wiedza w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe mapptipe, e-publikacje, prezentacje, edytor, multimedia

Tytuł Tajemnice substancji i ich właściwości

Autor Iwona Siwek

Opis Prezentowane doświadczenie pokazuje, jak wiedzę teoretyczną wykorzystać w praktyczny sposób - odpowiada na pytanie, w jaki sposób zabezpieczyć palność takich materiałów jak papier, drewno czy tkanina. Efekty mogą być dla wielu uczniów dużym zaskoczeniem!...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe właściwości substancji, palność, wodne szkło, papier, drewno

Tytuł Zastosowanie wiedzy w budownictwie

Autor Zespół ds. Produktu

Opis Publikacja jest jedną z części produktu finalnego czyli Programu zajęć pozalekcyjnych. Składa się z pięciu elementów: - konspektu projektu zawierającego cele kształcenia, poziom umiejętności oraz podstawy, mapę mentalną, treści kształcenia, formy oraz metody...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-054/10-00

Nazwa projektu Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych

Strona www projektu http://www.gmina-gorlice-innowacyjny.pl/

Beneficjent (nazwa) Gmina Gorlice/ Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gorlice

Słowa kluczowe metoda projektu, gimnazjum, chemia, fizyka, matematyka

Tytuł Opinie i wnioski studentów na temat praktyk pedagogicznych realizowanych w szkołach podstawowych (raport z badań)

Autor BIOSTAT

Opis Raport przedstawia zebrane wyniki badania jakościowego IDI przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2012 r. z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej oraz studentami specjalności nauczycielskich w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, którzy w roku akademickim 2011/2012 odbywają lub...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-031/11-00

Nazwa projektu Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe praktyka, badania, jakościowe, WSNHiD, studenci

Tytuł Innowacje pedagogiczne z wykorzystaniem programów pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metod: integracji sensorycznej, stymulacji polisensorycznej, kinezjologii edukacyjnej, terapii Montessori

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę innowacji pedagogicznych opracowanych i wdrożonych przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Innowacje pedagogiczne zostały przygotowane w oparciu o...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe innowacje pedagogiczne, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, terapia Montessori