• Najnowsze zasoby

  • Najczęściej pobierane

  • Najwyżej oceniane

Tytuł Materiały dla praktykanta - część 1 i część 2

Autor M. Bajur

Opis Materiały dla praktykanta.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-080/10-00

Nazwa projektu Gospodarka bazą w nauczaniu przedmiotów zawodowych

Beneficjent (nazwa) Spółdzielnia Edukacyjna P-TKM, Sztum

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sztum

Słowa kluczowe materiały pomocnicze, praktykant

Tytuł Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli przedmiotów zawodowych branża elektromechaniczna

Autor W. Wędrychowski

Opis W celu zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży elektro-mechanicznej posłużono się metodą badań ankietowych. Badaniom poddano 26 nauczycieli z placówek oświatowych z terenu woj. pomorskiego. Kwestionariusze ankiet przekazano...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-080/10-00

Nazwa projektu Gospodarka bazą w nauczaniu przedmiotów zawodowych

Beneficjent (nazwa) Spółdzielnia Edukacyjna P-TKM, Sztum

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sztum

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie

Tytuł Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli przedmiotów zawodowych branża meblarska

Autor W. Wędrychowski

Opis W celu zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży meblarskiej posłużono się metodą badań ankietowych. Badaniom poddano 20 nauczycieli z placówek oświatowych z terenu woj. warmińsko-mazurskiego. Kwestionariusze ankiet przekazano...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-080/10-00

Nazwa projektu Gospodarka bazą w nauczaniu przedmiotów zawodowych

Beneficjent (nazwa) Spółdzielnia Edukacyjna P-TKM, Sztum

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sztum

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie

Tytuł Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli przedmiotów zawodowych branża rolna

Autor W. Wędrychowski

Opis W celu zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży rolnej posłużono się metodą badań ankietowych. Badaniom poddano 18 nauczycieli branży rolnej placówek oświatowych z terenu woj. warmińsko-mazurskiego. Kwestionariusze ankiet...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-080/10-00

Nazwa projektu Gospodarka bazą w nauczaniu przedmiotów zawodowych

Beneficjent (nazwa) Spółdzielnia Edukacyjna P-TKM, Sztum

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sztum

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie

Tytuł Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli przedmiotów zawodowych branża turystyczno-hotelarska

Autor W. Wędrychowski

Opis W celu zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży turystyczno-hotelarskiej posłużono się metodą badań ankietowych. Badaniom poddano 47 nauczycieli z placówek oświatowych z terenu woj. warmińsko-mazurskiego. Kwestionariusze ankiet...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-080/10-00

Nazwa projektu Gospodarka bazą w nauczaniu przedmiotów zawodowych

Beneficjent (nazwa) Spółdzielnia Edukacyjna P-TKM, Sztum

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sztum

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie

Tytuł Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli przedmiotów zawodowych branża spożywcza

Autor W. Wędrychowski

Opis W celu zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży spożywczej posłużono się metodą badań ankietowych. Badaniom poddano 40 nauczycieli branży spożywczej placówek oświatowych z terenu woj. warmińsko-mazurskiego. Kwestionariusze...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-080/10-00

Nazwa projektu Gospodarka bazą w nauczaniu przedmiotów zawodowych

Beneficjent (nazwa) Spółdzielnia Edukacyjna P-TKM, Sztum

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sztum

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie

Tytuł Czasem dobre, czasem złe, czyli drożdże i pleśnie w żywności

Autor Barbara Garncarek

Opis Celem praktycznym projektu jest poznanie, na przykładzie drożdży i pleśni, różnych form wegetatywnych grzybów, ich struktury komórkowej, sposobów hodowli na różnych podłożach a także na przykładzie drożdży określenie ich ilości oraz żywotności. Wymiernym...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-028/12-00

Nazwa projektu Nauka i technologia dla żywności

Strona www projektu http://ntz.dobrekadry.pl/

Beneficjent (nazwa) Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Spółka z o.o. Wrocław

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe matematyka, przyroda, drożdże, projekt, instrukcje

Tytuł Program praktyk nauczycieli przedmiotów zawodowych w branży meblarskiej

Autor G. Kosicki

Opis Pierwszym i najważniejszym zadaniem kształcenia zawodowego jest odpowiedź na zróżnicowane potrzeby gospodarki a tym samym rynku pracy w poszczególnych jej gałęziach/branżach. Nauczyciel realizując program kształcenia w zawodzie stawia sobie za cel przygotowanie...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-080/10-00

Nazwa projektu Gospodarka bazą w nauczaniu przedmiotów zawodowych

Beneficjent (nazwa) Spółdzielnia Edukacyjna P-TKM, Sztum

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sztum

Słowa kluczowe program, szkolenia, nauczyciele

Tytuł Drożdże i pleśnie w żywności – wróg czy przyjaciel?

Autor Barbara Garncarek

Opis Celem praktycznym projektu jest poznanie różnych form wegetatywnych grzybów na przykładzie drożdży i pleśni, ich struktury komórkowej, sposobów hodowli na różnych podłożach a także określenie ilości oraz żywotności komórek. Wymiernym efektem będzie...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-028/12-00

Nazwa projektu Nauka i technologia dla żywności

Strona www projektu http://ntz.dobrekadry.pl/

Beneficjent (nazwa) Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Spółka z o.o. Wrocław

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe fizyka, chemia, biologia, projekt, drożdże

Tytuł Program praktyk nauczycieli przedmiotów zawodowych w branży turystycznej z hotelarstwem

Autor G. Kosicki

Opis Pierwszym i najważniejszym zadaniem kształcenia zawodowego jest odpowiedź na zróżnicowane potrzeby gospodarki a tym samym rynku pracy w poszczególnych jej gałęziach/branżach. Nauczyciel realizując program kształcenia w zawodzie stawia sobie za cel przygotowanie...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-080/10-00

Nazwa projektu Gospodarka bazą w nauczaniu przedmiotów zawodowych

Beneficjent (nazwa) Spółdzielnia Edukacyjna P-TKM, Sztum

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sztum

Słowa kluczowe program, szkolenia, nauczyciele

Tytuł Dwulicowe grzyby, czyli drożdże i pleśnie w żywności

Autor Barbara Garncarek

Opis Celem praktycznym projektu jest poznanie różnych form wegetatywnych grzybów na przykładzie pleśni i drożdży, ich struktury komórkowej, sposobów hodowli na różnych podłożach a także określenie ich ilości, żywotności oraz wielkości komórek drożdży. Wymiernym...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-028/12-00

Nazwa projektu Nauka i technologia dla żywności

Strona www projektu http://ntz.dobrekadry.pl/

Beneficjent (nazwa) Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Spółka z o.o. Wrocław

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe fizyka, chemia, biologia, projekt, grzyby

Tytuł Program praktyk nauczycieli przedmiotów zawodowych w branży elektromechanicznej

Autor G. Kosicki

Opis Pierwszym i najważniejszym zadaniem kształcenia zawodowego jest odpowiedź na zróżnicowane potrzeby gospodarki a tym samym rynku pracy w poszczególnych jej gałęziach/branżach. Nauczyciel realizując program kształcenia w zawodzie stawia sobie za cel przygotowanie...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-080/10-00

Nazwa projektu Gospodarka bazą w nauczaniu przedmiotów zawodowych

Beneficjent (nazwa) Spółdzielnia Edukacyjna P-TKM, Sztum

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sztum

Słowa kluczowe program, szkolenia, nauczyciele

Tytuł Właściwości związków chemicznych w bardzo niskich temperaturach

Autor Edyta Kucharska

Opis Celem projektu jest zapoznanie uczniów z pojęciami dotyczącymi niskich temperatur, ich pomiarem, zastosowaniem oraz wpływem na właściwości fizyczne i chemiczne związków biologicznych.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-028/12-00

Nazwa projektu Nauka i technologia dla żywności

Strona www projektu http://ntz.dobrekadry.pl/

Beneficjent (nazwa) Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Spółka z o.o. Wrocław

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe matematyka, przyroda, związki chemiczne, projekt, instrukcje

Tytuł Program praktyk nauczycieli przedmiotów zawodowych w branży rolno-spożywczej

Autor G. Kosicki

Opis Pierwszym i najważniejszym zadaniem kształcenia zawodowego jest odpowiedź na zróżnicowane potrzeby gospodarki a tym samym rynku pracy w po-szczególnych jej gałęziach/branżach. Nauczyciel realizując program kształcenia w zawodzie stawia sobie za cel przygotowanie...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-080/10-00

Nazwa projektu Gospodarka bazą w nauczaniu przedmiotów zawodowych

Beneficjent (nazwa) Spółdzielnia Edukacyjna P-TKM, Sztum

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sztum

Słowa kluczowe program, szkolenia, nauczyciele

Tytuł Zjawisko świecenia związków chemicznych i biologicznych. Zmiana właściwości tych związków w niskiej temperaturze

Autor dr Wojciech Sąsiadek

Opis Celem projektu jest zapoznanie się przez uczniów ze zjawiskiem luminescencji i praktycznym jego wykorzystaniem, czego wymiernym efektem będzie przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-028/12-00

Nazwa projektu Nauka i technologia dla żywności

Strona www projektu http://ntz.dobrekadry.pl/

Beneficjent (nazwa) Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Spółka z o.o. Wrocław

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe fizyka, chemia, biologia, projekt, zjawisko świecenia

Tytuł Spektroskopia w podczerwieni jako narządzie badań produktów biologicznych i żywnościowych

Autor Lucyna Dymińska

Opis Projekt zapoznaje uczniów z podstawami teoretycznymi spektroskopii w podczerwieni, interpretacją widm uzyskanych za pomocą tej metody oraz z praktycznymi jej zastosowaniami do identyfikacji materiałów i określania struktury związków chemicznych, składników produktów...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/23011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-028/12-00

Nazwa projektu Nauka i technologia dla żywności

Strona www projektu http://ntz.dobrekadry.pl/

Beneficjent (nazwa) Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Spółka z o.o. Wrocław

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe fizyka, chemia, biologia, projekt, spektroskopia

Tytuł Drobnoustroje wokół nas – czy naprawdę są i jak się ich pozbyć?

Autor Barbara Garncarek

Opis Celem praktycznym projektu jest poznanie zasad przygotowania szkła laboratoryjnego do wyjaławiania, ponadto, uzyskanie wiedzy o drobnoustrojach i metodach ich usuwania nie tylko z żywności. Wymiernym efektem pracy ucznia będzie przygotowanie prezentacji w programie...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-028/12-00

Nazwa projektu Nauka i technologia dla żywności

Strona www projektu http://ntz.dobrekadry.pl/

Beneficjent (nazwa) Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Spółka z o.o. Wrocław

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe matematyka, przyroda, drobnoustroje, projekt, instrukcje

Tytuł Koń Eustachy uczy dobrych manier

Autor Marta Galewska

Opis Dobre maniery nie powinny być pozą a naturalnym elementem życia, objawiającym się spontanicznie. Można je porównać do sportu. Aby osiągnąć mistrzostwo w danej dziedzinie, trzeba stale trenować. Uczenie się jest naturalnym i ciągłym procesem mającym na celu...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-092/10-00

Nazwa projektu Praktyka czyni mistrza!

Strona www projektu http://www.praktyki.swsz.pl

Beneficjent (nazwa) Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Katowice

Słowa kluczowe wychowanie, dziecko, maniery,

Tytuł Śpiewamy piosenkę Lady Gaga’i

Autor Joanna Wiśniewska

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu lingwistycznym. Cele zajęć: ćwiczenia w tłumaczeniu tekstu z języka angielskiego na język polski – porównanie wersji; nauka korzystania ze...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe piosenka, tłumaczenie, synonimy

Tytuł Życie pisze historie – czas przeszły Perfekt. Das Leben schreibt Geschichten – Perfekt

Autor Joanna Czajka-Ćwik

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu lingwistycznym. Cel ogólny zajęć to usystematyzowanie wiedzy gramatycznej – czas przeszły Perfekt. Cele szczegółowe: utrwalenie zasad tworzenia...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe czasu Perfekt, czas przeszły, relacjonowanie, opowiadanie

Tytuł Pakiet nr 1: Fizyka w domu, części 1 - 12

Autor Dagmara Sokołowska

Opis Pakiet zawiera propozycje dużej ilości prostych doświadczeń i obserwacji, możliwych do przeprowadzenia z użyciem przyrządów dostępnych w codziennym życiu, i obejmujących większość dziedzin fizyki. Propozycjom doświadczeń towarzyszą komentarze wyjaśniające ich...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-058/08-00

Nazwa projektu FENIKS-długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów

Strona www projektu http://www.feniks.ujk.kielce.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Jagielloński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe eksperymenty fizyczne, mechanika, termodynamika, elektromagnetyzm, optyka

Tytuł Matematyka dla gimnazjum

Autor Praca zbiorowa

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu http://wse.krakow.pl/pl/matemaniak/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, informatyka, przedsiębiorczość, testy, scenariusze

Tytuł Zbiór zadań z matematyki dla klasy 2 i 3 szkoły podstawowej

Autor Dariusz Kulma

Opis Zbiór zadań przeznaczony do pracy z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach rozszerzania umiejętności matematycznych u uczniów z klas 2 i 3 szkoły podstawowej.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-075/10-00

Nazwa projektu Matematyka innego wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski dla dzieci i młodzieży

Strona www projektu http://matematykainnegowymiaru.pl

Beneficjent (nazwa) Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Mińsk Mazowiecki

Słowa kluczowe matematyka, zbiór zadań, kwadratolandia, szkoła podstawowa, matematyka innego wymiaru

Tytuł Scenariusze zajęć z wykorzystaniem programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody Integracji Sensorycznej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę scenariuszy do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Scenariusze zostały...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe uczeń niepełnosprawny, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, Terapia Montessori

Tytuł Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących w 2 i 3 klasie szkoły podstawowej

Autor Dariusz Kulma, Sławomir Dziugieł

Opis Zbiór zadań dla nauczycieli przeznaczony do pracy z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach rozszerzania umiejętności matematycznych u uczniów z 2 i 3 klasy szkoły podstawowej. Zawiera klucz odpowiedzi.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-075/10-00

Nazwa projektu Matematyka innego wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski dla dzieci i młodzieży

Strona www projektu http://matematykainnegowymiaru.pl

Beneficjent (nazwa) Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Mińsk Mazowiecki

Słowa kluczowe matematyka, zbiór zadań, kwadratolandia, szkoła podstawowa, matematyka innego wymiaru

Tytuł Poradnik praktyk pedagogicznych

Autor Praca zbiorowa

Opis Praktyka pedagogiczna, jako ważne ogniwo kształcenia nauczycieli, wymaga starannego przygotowania, dlatego w celu podniesienia jakości realizowanych praktyk w placówkach edukacyjnych została opracowana poniższa publikacja. Poradnik zawiera najistotniejsze kwestie związane...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Strona www projektu http://pwsz.wloclawek.pl/uczelnia/projekty-unijne/dobra-praktyka-najlepszym-nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka, student, pedagogika, przedszkole, szkoła podstawowa

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach początkowych

Autor Krystyna Karnowska

Opis Program zajęć matematycznych przewidziany jest do realizacji w klasach początkowych na 60 godzinach zajęć dodatkowych (o charakterze wyrównawczym). Nauczyciel prowadząc zajęcia nie musi zrealizować całego programu. Wybiera treści dobrane do indywidualnych potrzeb...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, zajęcia wyrównawcze, matematyka

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI szkoly podstawowej

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 sierpnia 2007r. Oparty został na programie nauczania „Matematyka wokół nas – Szkoła Podstawowa”. Numer...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, szkola podstawowa

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z przyrody dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Autor Zofia Kłos

Opis Program został opracowany dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej mającymi problemy w nauce przyrody, którzy wymagają dodatkowej pomocy i wsparcia ze strony nauczyciela. Powstały program ma na celu pomoc uczniom w zdobyciu podstawowej wiedzy i umiejętności...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program zajęć wyrównawczych, przyroda, klasy IV-VI, szkoła podstawowa

Tytuł Rodzaje zapasów

Autor Adam Koliński

Opis Prezentacja na temat rodzajów zapasów. Spis treści: 1. Definicja zapasu; 2. Punkt rozdzielający; 3. Rodzaje zapasów wg różnych kryteriów; 4. Zapas zabezpieczający; 5. Zapas informacyjny; 4.Zapas minimalny.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-010/10-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria - sukces innowacji

Strona www projektu http://www.laboratoria.wsl.com.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe rodzaje zapasów, zapasy, logistyka

Tytuł Poradnik dla nauczycieli geografii w gimnazjum

Redaktor Andrzej Matusiewicz, Jarosław Cezary Słabiński

Opis Poradnik powstał jako efekt projektu „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poradnik ma na celu wsparcie nauczycieli geografii w wykorzystywaniu...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-006/10-00

Nazwa projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

Strona www projektu http://cen.suwalki.pl/

Beneficjent (nazwa) Samorząd Województwa Podlaskiego / Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Suwałki

Słowa kluczowe geografia, gimnazjum, poradnik, scenariusz, ICT

Tytuł Program praktyk zawodowych realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie sprzedawcy

Autor Beata Rzeźnik

Opis Praktyka zawodowa ułatwia przejście ucznia ze szkoły na rynek pracy, pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną. Jest ogniwem łączącym szkołę z praktyką gospodarczą. Aby wzmocnić powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy niezbędne jest systematyczne...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.handelireklama.darr.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe program nauczania, dziennik praktyk, praktyka, nauczyciel, opiekun

Tytuł Autorski program zajęć wyrównawczych z geografii dla gimnazjum

Autor Urszula Bartoszek

Opis Program zajęć wyrównawczych został opracowany na podstawie wieloletnich analiz egzaminów, własnego doświadczenia autora, jako nauczyciela, egzaminatora i doradca metodyczny. Każdy etap edukacyjny wymaga innego spojrzenia na realizację treści i wymagań stawianych...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Auorski program wyrównawczy z geografii dla gimnazjum

Tytuł Konspekty zajęć z matematyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów wraz ze szczegółowymi konspektami do prowadzenia zajęć z matematyki metodą projektów. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe matematyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach I-III Gimnazjum

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008r. obowiązującą w roku szkolnym 2010/2011 w klasach I i II oraz Podstawą programową matematyki z dnia 23 sierpnia 2007 r. obowiązującą tylko w klasie III gimnazjum....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, gimnazjum

Tytuł Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Autor Praca zbiorowa

Opis Recenzowany tom podejmuje ważne dziś i bardzo aktualne zagadnienie praktyk studenckich. Dotykamy tu, bowiem tak źródłowego problemu, jak przygotowywanie do pracy tych, którzy będą wychowywać. Odpowiedzialność za te działania jest bardzo duża. Wszelkie bowiem...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka pedagogiczna, praktyka zawodowa, nauczyciel, opiekun

Tytuł Biologi@ - ćwiczenia i scenariusze zajeć do programu nauczania biologii i informatyki

Autor A. Owsieniuk, M. Zaleska-Szczygieł, J. Bagińska, B. Hackiewicz, A. Karpowicz

Opis Scenariusze zajęć Biologi@ stanowią uzupełnienie interdyscyplinarnego programu nauczania biologii z informatyką.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-241/12-00

Nazwa projektu Inkubator nauk ścisłych

Beneficjent (nazwa) Białostockie Towarzystwo Oświatowe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe biologia, informatyka, program nauczania, scenariusze

Tytuł Roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny

Autor Krystyna Szarowska

Opis Scenariusze zajęć z chemii wykorzystane na obozie naukowym

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny, scenariusze, chemia

Tytuł Konspekty zajęć z fizyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów do prowadzenia zajęć z fizyki metodą projektów wraz ze szczegółowymi konspektami. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów, doświadczenia

Tytuł Innowacyjny program wspomagania rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym z wykorzystaniem metody EEGBiofeedback

Autor Longin Siczek, Michał Koziej

Opis Innowacja pedagogiczna w publikowanym programie polega na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć dodatkowych rewalidacji indywidualnej dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym o charakterze terapii korekcyjno-kompensacyjnej z wykorzystaniem metody EEGBiofeedback. Dzięki...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe diagnoza i terapia EEGBiofeedback, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Tytuł Konkret - program innowacyjny do stymulacji polisensorycznej dla klasy I szkoły podstawowej

Autor E. Podhorodecka, M. Lewicka, A. Siemianowska–Bloch, D. Musiał, K. Gerlach, E. Kajko, A. Wodzyńska

Opis Program innowacyjny „Konkret” jest częścią programu „Bliżej świata - od konkretu do abstrakcji” i adresowany jest do uczniów klas pierwszych pierwszego poziomu edukacyjnego. Naszym celem jest innowacyjne dostosowanie programu nauczania i materiałów dydaktycznych...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/09-00

Nazwa projektu Bliżej świata – „Od konkretu do abstrakcji"

Beneficjent (nazwa) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bydgoszcz

Słowa kluczowe konkret, program nauczania, niewidomi, nauczanie wczesnoszkolne, stymulacja polisensoryczna

Tytuł 10 kroków do sukcesu

Autor Praca zbiorowa

Opis Film instruktażowy pt. 10 kroków do sukcesu.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-166/12-00

Nazwa projektu Innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

Strona www projektu http://www.imkp.paip.pl

Beneficjent (nazwa) Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe film, sukces, przedsiębiorczość, szkoły ponadpodstawowe

Tytuł Plan Gry 1. Program nauczania

Autor J. Zawadzka, A. Matuszkowiak, A. Kosmala, M. Tudek, T. Jarnicki

Opis Program ma pobudzić sportowe życie szkolne. Zachęcić uczniów do współdziałania i aktywizowania się dla dobra wspólnoty szkolnej oraz okolicznych mieszkańców. Wprowadza również do szkoły akcje związane z szeroko rozumianą profilaktyką zdrowotną. Program...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/12-00

Nazwa projektu PlanInfoStrateg - interdyscyplinarne programy nauczania dla III i IV etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Beneficjent (nazwa) Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe interdyscyplinarny program, gra, umiejętności, organizowanie, zaangażowanie

Tytuł Czy można uwięzić światło?

Autor Agata Jakubczyk

Opis Znalezienie odpowiedzi na pytanie „Czy można uwięzić światło?” nie jest łatwe - uczniowie muszą uporać się ze zrozumieniem całkowitego wewnętrznego odbicia światła. Wykonując proste doświadczenie, do którego potrzebują jedynie butelki plastikowej, lasera i...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe światło, zjawisko załamania światła, zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia światła, światłowód, doświadczenie

Tytuł Obliczanie wartości liczbowej wyrażeń algebraicznych w arkuszu kalkulacyjnym

Autor Anna Wołoszyn

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu matematyczno-fizycznym. Cele zajęć: doskonalenie umiejętności w zakresie obliczania wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych, pokazanie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe wyrażenie algebraiczne, obliczenia, arkusz kalkulacyjny, formuła, excel

Tytuł Projekt edukacyjny - Mleko pierwszym pokarmem ssaka

Autor Beata Szymczak

Opis Bliższe poznanie zagadnień związanych ze spożyciem mleka może być dla uczniów przydatne w życiu codziennym. Dyskusja obecna w mediach, jak również kampanie prowadzone na rzecz zwiększenia konsumpcji mleka i jego przetworów wymaga, by młody człowiek znał racjonalne...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe mleko, przetwory mleczne, alergia na mleko, nietolerancja mleka, laktoza

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI szkoly podstawowej

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 sierpnia 2007r. Oparty został na programie nauczania „Matematyka wokół nas – Szkoła Podstawowa”. Numer...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, szkola podstawowa

Tytuł Program szkolenia nauczycieli matematyki

Autor B. Muszyńska, G. Mazalewska, J. Słabiński

Opis Prezentowany program szkolenia nauczycieli matematyki "Wykorzystanie ICT i platformy e-learningowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych" powstał w ramach projektu „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach”. Adresowany jest do...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-006/10-00

Nazwa projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

Strona www projektu http://cen.suwalki.pl/

Beneficjent (nazwa) Samorząd Województwa Podlaskiego / Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Suwałki

Słowa kluczowe matematyka, program, szkolenie, Moodle, ICT

Tytuł Mechanik pojazdów samochodowych - modelowe rozwiązania prowadzenia praktyk

Redaktor Przemysław Jaroszyński, Mateusz Łokietko

Opis Materiały dydaktyczne obejmujące założenia i obszar wykonywania programu praktyk oraz moduły programowe dotyczące modelowych rozwiązań prowadzenia praktyk dla nauczycieli w przedsiębiorstwach w zawodzie - mechanik pojazdów samochodowych.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-044/10-00

Nazwa projektu Innowacje w kształceniu zawodowym nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Opolski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe dydaktyka, zawód, praktyki, przedsiębiorstwa, nauczyciele

Tytuł Wespół w zespół z matematyką bez granic do matury III

Autor Praca zbiorowa

Opis Podręcznik „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic do matury 3” do trzeciej klasy szkoły ponadgimnazjalnej zawiera siedem pakietów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-165/09-00

Nazwa projektu Wespół w zespół z Matematyką bez Granic

Beneficjent (nazwa) Polskie Towarzystwo Matematyczne

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe matematyka, szkoła ponadgimnazjalna, podręcznik

Tytuł Kucharz doskonały. Dziedzictwo kulinarne w pracy nauczycieli szkół gastronomicznych

Autor praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera zwalidowany program 10-dniowych praktyk dla nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu kucharz, kelner oraz zawodów pokrewnych.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-023/12-00

Nazwa projektu Kucharz Doskonały. Dziedzictwo kulinarne w pracy nauczycieli szkół gastronomicznych

Strona www projektu http://doskonalykucharz.eu/

Beneficjent (nazwa) Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kuchnia, gotowanie, nauczyciel, edukacja, tradycja

Tytuł Pole elektryczne - czy da się schwytać pioruny?

Autor Grzegorz Wojewoda

Opis Zestaw materiałów dydaktycznych stanowiących obudowę opracowanego w ramach projektu programu nauczania do przedmiotu fizyka dla IV etapu kształcenia. Autorem programu nauczania dla dwóch poziomów (podstawowy i rozszerzony) jest Grzegorz Wojewoda. Materiał z obszaru...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-185/12-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria fizyczne nowoczesną metodą nauczania

Strona www projektu http://wlf.wwsi.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe półprzewodniki, przewodniki, napięcie elektryczne, elektryzowanie ciał, napięcie elektryczne

Tytuł Opinie i wnioski na temat praktyk pedagogicznych realizowanych w placówkach wychowania wczesnoszkolnego (raport z badania ilościowego)

Autor BIOSTAT

Opis Niniejszy raport przedstawia zebrane wyniki badania ankietowego przeprowadzonego od czerwca do lipca 2012 r. z nauczycielami wychowania wczesnoszkolnego oraz studentami specjalności nauczycielskich w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, którzy w roku akademickim...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-031/11-00

Nazwa projektu Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe wczesnoszkolna, badania, WSNHiD, praktyki, studenci

Tytuł Potega o wykładniku wymiernym i notacja wykładnicza

Autor Zbigniew Powązka

Opis Zbiór zadań z zakresu: potęga o wykładniku wymiernym i notacja wykładnicza.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu https://moodle.matemaniak.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe potęga o wykładniku wymiernym, notacja wykładnicza

Tytuł Innowacyjna strategia kształcenia

Autor Redakcja

Opis Innowacyjność zaproponowanego przez Wnioskodawcę Produktu Finalnego polega na stworzeniu nowej metody zintegrowanego kształcenia wybranych kompetencji kluczowych, która może zostać wdrożona do edukacji jako rozwiązanie systemowe. Podejście to, oparte na działaniach...

Numer konkursu 04/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/10-00

Nazwa projektu Krok w przesiębiorczość

Strona www projektu http://www.krokwprzedsiebiorczosc.pl

Beneficjent (nazwa) Nowa Era sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe przedsiębiorczość, wirtualna firma, innowacja, strategia, kształcenie

Tytuł Jutro idę do szkoły - innowacyjny program edukacji przedszkolnej

Autor B. Bartosz, L. Fodrowska, J. Huterska-Górecka, D. Rąpała, W. Suchta

Opis Prezentowany program „Jutro idę do szkoły” jest propozycją i inspiracją dla nauczycieli, którzy wspólnie ze „swoimi dziećmi” zechcą z niego skorzystać. Jest kilka powodów, dla których, jak sądzimy warto po niego sięgnąć: • nastawiony przede wszystkim na...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-036/12-00

Nazwa projektu Jutro idę do szkoły - program edukacji przedszkolnej

Strona www projektu http://www.jutroidedoszkoly.inbit.pl

Beneficjent (nazwa) Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" sp. z o.o. w Szczecinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe program, wychowanie, przedszkole, JIDS

Tytuł Czy można narysować siłę?

Autor Elżbieta Wierzbowska

Opis Zaproponowane, proste doświadczenia pokazują, w jaki sposób można zbudować laboratorium magnetyzmu. Doświadczenia te mogą być wykorzystane w dwóch lub trzech projektach edukacyjnych (o tej samej tematyce). Scenariusz nawiązuje do podstawy programowej: 1. Ruch...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe siła, kierunek, zwrot, wartość, punkt przyłożenia

Tytuł System motywowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych wspierający kształcenie kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczej

Autor Stanisław Bobula

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu https://moodle.matemaniak.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe system motywowania, kompetencje, cwiczenia

Tytuł Technik elektryk

Autor Przemysław Jaroszyński, Mateusz Łokietko

Opis Materiały dydaktyczne obejmujące założenia i obszar wykonywania programu praktyk oraz moduły programowe dotyczące modelowych rozwiązań prowadzenia praktyk dla nauczycieli w przedsiębiorstwach w zawodzie - technik elektryk.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-044/10-00

Nazwa projektu Innowacje w kształceniu zawodowym nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Opolski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe dydaktyka, zawód, praktyki, przedsiębiorstwa, nauczyciele

Tytuł Edukacja wczesnoszkolna w zmieniającej się rzeczywistości

Autor Praca zbiorowa

Opis Fundamentalnym celem edukacji wczesnoszkolnej jest integralny, wszechstronny rozwój ucznia, wzrost całej jego osoby. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie znaczenia edukacji wczesnoszkolnej w zmieniającej się rzeczywistości. Książka stanowi zbiór artykułów autorów...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-028/10-00

Nazwa projektu Praktyka i wiedza drogą do sukcesu

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Chełm

Słowa kluczowe szkolnictwo wyższe, edukacja wczesnoszkolna, praktyki pedagogiczne