• Najnowsze zasoby

  • Najczęściej pobierane

  • Najwyżej oceniane

Tytuł Gra w klasy: rozwój bez granic - plan zajęć dla klasy 2 szkoły podstawowej

Autor Praca zbiorowa

Opis Scenariusze zajęć lekcyjnych, opracowane w ramach programu "Gra w klasy: rozwój bez granic" dla klasy 2 szkoły podstawowej.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-066/12-00

Nazwa projektu Gra w klasy: rozwój bez granic

Strona www projektu http://www.grawklasy.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Inicjatywa Rozwoju Osobistego Anna Ejme w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczanie zintegrowane, interdyscyplinarność, nowe technologie, innowacyjność

Tytuł Film promocyjny - E-nauczyciel przyrody. Innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów

Autor A. Basińska, D. Pietrala, T. Pietrala, U. Zielińska, K. Dziubalska-Kołaczyk, R. Cole

Opis Film przedstawia główne założenia programu "E-nauczyciel przyrody. Innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów" opracowany w ramach projektu "E-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla...

Numer konkursu 4/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-057/10-00

Nazwa projektu e-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego

Strona www projektu http://ifa.amu.edu.pl/e-nauczyciel

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe e-nauczyciel, konstruktywizm, dialog, synergia, program nauczania

Tytuł Założenia metodyczne i metodologiczne

Autor Karolina Marcinkowska

Opis Założenia metodyczne i metodologiczne realizowanego przez Fundację Hereditas projektu „Aedifico et Conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-042/11-00

Nazwa projektu Aedifico at conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce - kontynuacja edycji projektu z lat 2010-2011

Strona www projektu http://www.fundacja-hereditas.pl/aedifico-2edycja/projekt.php

Beneficjent (nazwa) Fundacja Hereditas

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe architektura, konserwacja, zabytki, renowacja, zawodowe

Tytuł Lekcja pokazowa ze scenariuszem - E-nauczyciel przyrody. E-nauczyciel przyrody. Innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów

Autor A. Basińska, D. Pietrala, T. Pietrala, U. Zielińska, K. Dziubalska-Kołaczyk, R. Cole

Opis Film prezentuje lekcję pokazową zrealizowaną w ramach projektu E-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego.

Numer konkursu 4/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-057/10-00

Nazwa projektu e-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego

Strona www projektu http://ifa.amu.edu.pl/e-nauczyciel

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe e-nauczyciel, konstruktywizm, dialog, synergia, program nauczania

Tytuł Instrukcja stosowania produktu E-nauczyciel przyrody. Innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów

Autor A. Basińska, D. Pietrala, T. Pietrala, U. Zielińska, K. Dziubalska-Kołaczyk, R. Cole

Opis Dokument prezentuje instrukcję stosowania programu wspomagającego nauczanie przyrody, fizyki, chemii i biologii.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-057/10-00

Nazwa projektu e-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego

Strona www projektu http://ifa.amu.edu.pl/e-nauczyciel

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe e-nauczyciel, konstruktywizm, dialog, synergia, program nauczania

Tytuł Raport z audytu zewnętrznego

Autor Marcin Wójtowicz

Opis Opinia z audytu zewnętrznego projektu.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-042/11-00

Nazwa projektu Aedifico at conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce - kontynuacja edycji projektu z lat 2010-2011

Strona www projektu http://www.fundacja-hereditas.pl/aedifico-2edycja/projekt.php

Beneficjent (nazwa) Fundacja Hereditas

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe raport, audyt, sprawozdanie, opinia, zewnętrzny

Tytuł Aedifico et Conservo - eskalacja kształcenia zawodowego w Polsce - kontynuacja edycji projektu z lat 2010-2011

Autor Praca zbiorowa

Opis Szkolnictwo zawodowe stanowi integralną część systemu edukacji. Nauczyciele przedmiotów zawodowych stanowią 10% ogółu nauczycieli w Polsce (66,27 tys; Raport ORE za 2009/10 Nauczyciele we wrześniu 2009). W dobie przemian w społeczeństwie, ekonomii, nauce – przemian...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-042/11-00

Nazwa projektu Aedifico at conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce - kontynuacja edycji projektu z lat 2010-2011

Strona www projektu http://www.fundacja-hereditas.pl/aedifico-2edycja/projekt.php

Beneficjent (nazwa) Fundacja Hereditas

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe architektura, konserwacja, zabytki, renowacja, zawodowe

Tytuł Program doskonalenia zawodowego

Autor Praca zbiorowa

Opis Program doskonalenia zawodowego - strona www projektu.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-042/11-00

Nazwa projektu Aedifico at conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce - kontynuacja edycji projektu z lat 2010-2011

Strona www projektu http://www.fundacja-hereditas.pl/aedifico-2edycja/projekt.php

Beneficjent (nazwa) Fundacja Hereditas

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe konserwacja, architektura, renowacja, zabytki, praktyki

Tytuł Aedifico et Conservo

Autor Praca zbiorowa

Opis Dodatek specjalny do czasopisma Spotkania z Zabytkami, który powstał w ramach projektu.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-042/11-00

Nazwa projektu Aedifico at conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce - kontynuacja edycji projektu z lat 2010-2011

Strona www projektu http://www.fundacja-hereditas.pl/aedifico-2edycja/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Hereditas

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe architektura, konserwacja, zabytki, aedifico, renowacja

Tytuł Film promocyjno-informacyjny

Autor Katarzyna Przyjazna-Nurkowska

Opis Film promocyjno-informacyjny dotyczący metody Tomatisa.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-066/09-00

Nazwa projektu Uwaga! Sposób na sukces

Strona www projektu http://www.uwaga.ydp.com.pl/

Beneficjent (nazwa) Young Digital Planet S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gdańśk

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe; metoda tomatisa, nauczanie wczesnoszkolne

Tytuł Reportaż z przebiegu seminarium szkoleniowego

Autor Paweł Nurkowski

Opis Reportaż z przebiegu seminarium szkoleniowego dotyczącego metody Tomatisa.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-066/09-00

Nazwa projektu Uwaga! Sposób na sukces

Strona www projektu http://www.uwaga.ydp.com.pl/

Beneficjent (nazwa) Young Digital Planet S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gdańsk

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe; metoda tomatisa, nauczanie wczesnoszkolne

Tytuł Raport ewaluacyjny końcowy z realizacji szkoleń i praktyk zawodowych

Autor Paweł Pudełko, Zdzisław Kolan

Opis Raport ewaluacyjny zawiera informację na temat odbytych szkoleń i praktyk zawodowych przez uczestników projektu oraz wzór raportu cząstkowego jaki przygotował każdy z uczestników.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-023/10-00

Nazwa projektu Dolnośląski nauczyciel przyszłości - program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Strona www projektu http://www.dnp.araw.pl

Beneficjent (nazwa) Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe raport, praktyki, szkolenia, ewaluacja, zawodowe

Tytuł Ewaluacja mid-term projektu "Dolnośląski nauczyciel przyszłości"

Autor Praca zbiorowa

Opis Raport bazuje na wynikach kilkuetapowego projektu ewaluacyjnego, stosującego triangulację metod na rzecz kompleksowej i pogłębionej analizy podjętych działań.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-023/10-00

Nazwa projektu Dolnośląski nauczyciel przyszłości - program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Strona www projektu http://www.dnp.araw.pl

Beneficjent (nazwa) Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe mid-term, raport, dolnośląski, przedmioty, nauczyciel

Tytuł Ewaluacja mid-term projektu "Dolnośląski nauczyciel przyszłości"

Autor Praca zbiorowa

Opis W czasie trwania projektu przeprowadzona została ewaluacja mid-term, służąca ocenie dotychczas przeprowadzonych działań i wyciągnięciu wniosków dla dalszego etapu projektu.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-023/10-00

Nazwa projektu Dolnośląski nauczyciel przyszłości - program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Strona www projektu http://www.dnp.araw.pl

Beneficjent (nazwa) Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe mid-term, raport, dolnośląski, przedmioty, nauczyciel

Tytuł Raport z monitoringu realizacji projektu „Dolnośląski nauczyciel przyszłości – program doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych” – grudzień 2012

Autor Paweł Pudełko

Opis W niniejszym raporcie została dokonana analiza informacji uzyskanych podczas przeprowadzonego badania ankietowego wśród uczestników. Następnie został opisany system monitoringu oraz zakres metodyczny projektu. W rozdziale czwartym zaprezentowano wyniki udzielonych...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-023/10-00

Nazwa projektu Dolnośląski nauczyciel przyszłości - program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Strona www projektu http://www.dnp.araw.pl

Beneficjent (nazwa) Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe monitoring, raport, nauczyciel

Tytuł Raport z monitoringu realizacji projektu „Dolnośląski nauczyciel przyszłości – program doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych” – kwiecień 2012

Autor Paweł Pudełko

Opis W raporcie dokonano analizy informacji na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego wśród uczestników.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-023/10-00

Nazwa projektu Dolnośląski nauczyciel przyszłości - program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Strona www projektu http://www.dnp.araw.pl

Beneficjent (nazwa) Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe monitoring, raport, nauczyciel

Tytuł Raport z monitoringu realizacji projektu „Dolnośląski nauczyciel przyszłości – program doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych” – grudzień 2011

Autor Paweł Pudełko

Opis Raport cząstkowy z grudnia 2011 r., w którym dokonano analizy informacji uzyskanych podczas badania ankietowego wśród uczestników projektu.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-023/10-00

Nazwa projektu Dolnośląski nauczyciel przyszłości - program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Strona www projektu http://www.dnp.araw.pl

Beneficjent (nazwa) Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe monitoring, raport, nauczyciel

Tytuł Raport z monitoringu realizacji projektu „Dolnośląski nauczyciel przyszłości – program doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych

Autor Paweł Pudełko

Opis Prezentowany dokument jest raportem cząstkowym i wchodzi w skład programu ewaluacji projektu. W niniejszym raporcie cząstkowym została dokonana analiza informacji uzyskanych podczas przeprowadzonego badania ankietowego wśród uczestników.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-023/10-00

Nazwa projektu Dolnośląski nauczyciel przyszłości - program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Strona www projektu http://www.dnp.araw.pl

Beneficjent (nazwa) Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe monitoring, raport, dolnośląski, przedmioty, nauczyciel

Tytuł Instrukcja stosowania produktu finalnego

Autor Praca zbiorowa

Opis Instrukcja użytkowania Wirtualnych Laboratoriów. Dokument opisuje w jaki sposób można wykorzystać produkt finalny. W ramach stworzonego produktu, w umieszczonych plikach można znaleźć informacje dotyczące logowania się do Wirtualnych Laboratoriów...

Numer konkursu 4/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-010/10-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria - sukces innowacji

Strona www projektu http://www.laboratoria.wsl.com.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe instrukcja, WLLSiM

Tytuł Instrukcja dostępu do WLLSiM

Autor Robert Pawlak

Opis Instrukcja dostępu do Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych.

Numer konkursu 4/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-010/10-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria - sukces innowacji

Strona www projektu http://www.laboratoria.wsl.com.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe instrukcja, WLLSiM

Tytuł Matematyka dla gimnazjum

Autor Praca zbiorowa

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu http://wse.krakow.pl/pl/matemaniak/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, informatyka, przedsiębiorczość, testy, scenariusze

Tytuł Pakiet nr 1: Fizyka w domu, części 1 - 12

Autor Dagmara Sokołowska

Opis Pakiet zawiera propozycje dużej ilości prostych doświadczeń i obserwacji, możliwych do przeprowadzenia z użyciem przyrządów dostępnych w codziennym życiu, i obejmujących większość dziedzin fizyki. Propozycjom doświadczeń towarzyszą komentarze wyjaśniające ich...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-058/08-00

Nazwa projektu FENIKS-długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów

Strona www projektu http://www.feniks.ujk.kielce.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Jagielloński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe eksperymenty fizyczne, mechanika, termodynamika, elektromagnetyzm, optyka

Tytuł Scenariusze zajęć z wykorzystaniem programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody Integracji Sensorycznej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę scenariuszy do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Scenariusze zostały...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe uczeń niepełnosprawny, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, Terapia Montessori

Tytuł Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących w 2 i 3 klasie szkoły podstawowej

Autor Dariusz Kulma we współpracy ze Sławomirem Dziugłem

Opis Zbiór zadań dla nauczycieli przeznaczony do pracy z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach rozszerzania umiejętności matematycznych u uczniów z 2 i 3 klasy szkoły podstawowej. Zawiera klucz odpowiedzi.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-075/10-00

Nazwa projektu Matematyka innego wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski dla dzieci i młodzieży

Strona www projektu http://matematykainnegowymiaru.pl

Beneficjent (nazwa) Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Mińsk Mazowiecki

Słowa kluczowe matematyka, zbiór zadań, kwadratolandia, szkoła podstawowa, matematyka innego wymiaru

Tytuł Poradnik praktyk pedagogicznych

Autor Praca zbiorowa

Opis Praktyka pedagogiczna, jako ważne ogniwo kształcenia nauczycieli, wymaga starannego przygotowania, dlatego w celu podniesienia jakości realizowanych praktyk w placówkach edukacyjnych została opracowana poniższa publikacja. Poradnik zawiera najistotniejsze kwestie związane...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Strona www projektu http://pwsz.wloclawek.pl/uczelnia/projekty-unijne/dobra-praktyka-najlepszym-nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka, student, pedagogika, przedszkole, szkoła podstawowa

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach początkowych

Autor Krystyna Karnowska

Opis Program zajęć matematycznych przewidziany jest do realizacji w klasach początkowych na 60 godzinach zajęć dodatkowych (o charakterze wyrównawczym). Nauczyciel prowadząc zajęcia nie musi zrealizować całego programu. Wybiera treści dobrane do indywidualnych potrzeb...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, zajęcia wyrównawcze, matematyka

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI szkoly podstawowej

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 sierpnia 2007r. Oparty został na programie nauczania „Matematyka wokół nas – Szkoła Podstawowa”. Numer...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, szkola podstawowa

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z przyrody dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Autor Zofia Kłos

Opis Program został opracowany dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej mającymi problemy w nauce przyrody, którzy wymagają dodatkowej pomocy i wsparcia ze strony nauczyciela. Powstały program ma na celu pomoc uczniom w zdobyciu podstawowej wiedzy i umiejętności...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program zajęć wyrównawczych, przyroda, klasy IV-VI, szkoła podstawowa

Tytuł Autorski program zajęć wyrównawczych z geografii dla gimnazjum

Autor Urszula Bartoszek

Opis Program zajęć wyrównawczych został opracowany na podstawie wieloletnich analiz egzaminów, własnego doświadczenia autora, jako nauczyciela, egzaminatora i doradca metodyczny. Każdy etap edukacyjny wymaga innego spojrzenia na realizację treści i wymagań stawianych...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Auorski program wyrównawczy z geografii dla gimnazjum

Tytuł Rodzaje zapasów

Autor Adam Koliński

Opis Prezentacja na temat rodzajów zapasów. Spis treści: 1. Definicja zapasu; 2. Punkt rozdzielający; 3. Rodzaje zapasów wg różnych kryteriów; 4. Zapas zabezpieczający; 5. Zapas informacyjny; 4.Zapas minimalny.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-010/10-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria - sukces innowacji

Strona www projektu http://www.laboratoria.wsl.com.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe rodzaje zapasów, zapasy, logistyka

Tytuł Program praktyk zawodowych realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie sprzedawcy

Autor Beata Rzeźnik

Opis Praktyka zawodowa ułatwia przejście ucznia ze szkoły na rynek pracy, pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną. Jest ogniwem łączącym szkołę z praktyką gospodarczą. Aby wzmocnić powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy niezbędne jest systematyczne...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.handelireklama.darr.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe program nauczania, dziennik praktyk, praktyka, nauczyciel, opiekun

Tytuł Konspekty zajęć z matematyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów wraz ze szczegółowymi konspektami do prowadzenia zajęć z matematyki metodą projektów. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe matematyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach I-III Gimnazjum

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008r. obowiązującą w roku szkolnym 2010/2011 w klasach I i II oraz Podstawą programową matematyki z dnia 23 sierpnia 2007 r. obowiązującą tylko w klasie III gimnazjum....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, gimnazjum

Tytuł Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Autor Praca zbiorowa

Opis Recenzowany tom podejmuje ważne dziś i bardzo aktualne zagadnienie praktyk studenckich. Dotykamy tu, bowiem tak źródłowego problemu, jak przygotowywanie do pracy tych, którzy będą wychowywać. Odpowiedzialność za te działania jest bardzo duża. Wszelkie bowiem...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka pedagogiczna, praktyka zawodowa, nauczyciel, opiekun

Tytuł Roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny

Autor Krystyna Szarowska

Opis Scenariusze zajęć z chemii wykorzystane na obozie naukowym

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny, scenariusze, chemia

Tytuł Konspekty zajęć z fizyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów do prowadzenia zajęć z fizyki metodą projektów wraz ze szczegółowymi konspektami. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów, doświadczenia

Tytuł Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych

Autor Praca zbiorowa

Opis Niniejsza publikacja jest pracą zbiorową 52 nauczycieli i nauczycielek uczestniczących w projekcie, którzy pod kierunkiem wykładowców prowadzących zajęcia warsztatowe opracowali materiały dydaktyczne składające się na prezentowany poradnik. Materiały zostały...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-010/10-00

Nazwa projektu Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych

Beneficjent (nazwa) Miasto Gliwice / Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gliwice

Słowa kluczowe scenariusze lekcji, metodyka, zawód, nauczanie, konspekt

Tytuł Innowacyjny program wspomagania rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym z wykorzystaniem metody EEGBiofeedback

Autor Longin Siczek, Michał Koziej

Opis Innowacja pedagogiczna w publikowanym programie polega na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć dodatkowych rewalidacji indywidualnej dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym o charakterze terapii korekcyjno-kompensacyjnej z wykorzystaniem metody EEGBiofeedback. Dzięki...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe diagnoza i terapia EEGBiofeedback, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Tytuł Pielęgnacja włosów: 1 moduł programu praktyk w branży fryzjerskiej

Autor Zuzana Sumirska

Opis Poradnik pt. „Pielęgnacja włosów” jest pomocny w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności z zakresu tego modułu. Poradnik zawiera jedynie najważniejsze informacje. Poziom trudności wykonywanych zadań powinien być dostosowany do możliwości i wcześniej...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-033/10-00

Nazwa projektu Nowoczesne nauczania zawodowe - modułowe staże w innowacyjnych przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.projekt.abcfryzjera.pl

Beneficjent (nazwa) SUZI PPHU Zuzanna Sumirska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Magdalenka

Słowa kluczowe modułowy, praktyki, nauczyciele, fryzjerstwo

Tytuł Dziennik praktyki pedagogicznej - szkoła podsatwowa (klasy I-VI) rok szkolny 2011-2012)

Autor Marek Lewandowski, Halina Guła-Kubiszewska

Opis Publikacja zawiera cele i zadania praktyki pedagogicznej, skrócony regulamin i zasady jej realizacji. W części merytorycznej został zamieszczony spis podstawowego piśmiennictwa z którego warto korzystać podczas praktyki, ramowy i szczegółowy plan pracy studenta podczas...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-069/10-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych

Strona www projektu http://www.praktyki.awf.wroc.pl

Beneficjent (nazwa) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe dziennik praktyki, wychowanie fizyczne, szkoła podstawowa, diagnoza, konspekt

Tytuł Podręcznik trenera

Autor Iwona Czubaj

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu http://wse.krakow.pl/pl/matemaniak/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, informatyka, przedsiębiorczość, kursy e-lerningowe, scenariusze

Tytuł Co jest konieczne do rdzewienia żelaza?

Autor Mirosław Dolata

Opis Rdza jest produktem utleniania żelaza i jego stopów. Jednak czy uczniowie kojarzą proces rdzewienia z obecnością tlenu, czy na przykład uważają, że rdzewienie zależy od stopnia wilgotności otoczenia? Zaproponowane doświadczenie pozwala im naocznie przekonać się,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe utlenianie, tlenki metalu, korozja, skład powietrza, scenariusz lekcji

Tytuł Program szkolenia nauczycieli biologii

Autor B. Muszyńska, J. Raczyło, J. Słabiński

Opis Prezentowany program szkolenia nauczycieli biologii "Wykorzystanie ICT i platformy e-learningowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych" powstał w ramach projektu „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach”. Adresowany jest do konsultantów...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-006/10-00

Nazwa projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

Strona www projektu http://cen.suwalki.pl/

Beneficjent (nazwa) Samorząd Województwa Podlaskiego / Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Suwałki

Słowa kluczowe biologia, program, szkolenie, Moodle, ICT

Tytuł Jak wzbić się do nieba?

Autor Redakcja

Opis Publikacja jest jedną z części produktu finalnego czyli Programu zajęć pozalekcyjnych. Składa się z pięciu elementów: - konspektu projektu zawierającego cele kształcenia, poziom umiejętności oraz podstawy, mapę mentalną, treści kształcenia, formy oraz metody...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-054/10-00

Nazwa projektu Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych

Strona www projektu http://www.gmina-gorlice-innowacyjny.pl/

Beneficjent (nazwa) Gmina Gorlice/ Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gorlice

Słowa kluczowe metoda projektu, gimnazjum, chemia, fizyka, matematyka

Tytuł Raport metodologiczny - ewaluacja projektu "Nauczyciel obróbki mięsa w szkole XXI wieku"

Autor Wioletta Borys

Opis Raport składa się z następujących elementów: - wstępu, obejmującego: cel raportu oraz strukturę raportu; - podejścia metodologicznego, na które składają się: uzasadnienie badania, cel i zakres badania, opis przedmiotu ewaluacji, kryteria ewaluacyjne, pytania...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-053/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel Obróbki Mięsa w Szkole XXI wieku

Strona www projektu http://irafood.eu/

Beneficjent (nazwa) Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Olsztyn

Słowa kluczowe raport, metodologiczny, ewaluacja, mięsa, obróbka

Tytuł Model praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych

Autor Marta Szabelska-Holeksa, Joanna Świątkiewicz

Opis Oparty na ogólnopolskich badaniach, model praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Dokument dotyczy klas I-III, powstał równolegle do modelu dla przedszkoli. Model proponuje nowe podejście do praktyk, skoncentrowane na wsparciu...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-031/11-00

Nazwa projektu Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe praktyki, model, wczesnoszkolna, studenci, WSNHiD

Tytuł Opisywanie sytuacji za pomocą funkcji i rozumienie zależności

Autor Zbigniew Powązka

Opis Zbiór zadań z zakresu: opisywanie różnych sytuacji problemowych z życia codziennego za pomocą funkcji i kształtowanie rozumienia zależności między własnościami funkcji a własnościami opisywanej przez nią sytuacji.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu https://moodle.matemaniak.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, liceum, funkcjei

Tytuł Jak powstają kwaśne deszcze?

Autor Maria Bednarek, Beata Franczuk

Opis Propozycja prostego doświadczenia chemicznego ilustrującego poważny problem ekologiczny. Przeprowadzając doświadczenie na lekcji, uczniowie maja okazję zobaczyć, jak otrzymuje się kwasy tlenowe oraz jak dwutlenek siarki działa na organizmy roślinne. Scenariusz...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kwaśne deszcze, eksperyment, kwasy, spalanie siarki, scenariusz lekcji

Tytuł Scenariusze zajęć z wykorzystaniem programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody kinezjologii edukacyjnej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę scenariuszy przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Scenariusze zostały przygotowane...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe uczeń niepełnosprawny, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, Terapia Montessori

Tytuł Obudowa dydaktyczna do programu nauczania "Korelacja przedmitowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum"

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw zawiera scenariusze lekcji, przykładowe testy, scenariusze projektów edukacyjnych oraz wycieczek edukacyjnych.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-198/12-00

Nazwa projektu Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum

Beneficjent (nazwa) Miasto Gliwice / Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gliwice

Słowa kluczowe matematyka, fizyka, technikum, scenariusze, konspekty

Tytuł System diagnozy i monitorowania rozwoju kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Autor Elżbieta Obal-Dyrek, Monika Szypuła

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu https://moodle.matemaniak.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe system, diagnoza, monitorowanie, kompetencje, testy

Tytuł Publikacja podsumowująca projekt - branża budowlana

Autor Artur Gontarz , Agata Jonasz

Opis Opracowanie ma na celu podsumowanie najważniejszych działań zrealizowanych w ramach projektu, wskazanie jego celów, stopnia ich osiągnięcia oraz korelacji tych elementów z oczekiwaniami uczestników projektu. W opracowaniu ponadto zostaną przybliżone kierunki...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-117/10-00

Nazwa projektu Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii

Strona www projektu http://edukacjazawodowa.edu.pl/tabid/363/Default.aspx

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o., Lublin/ SYNTEA S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe raport, publikacja, upowszechnienie

Tytuł Od konkretu do schematu

Autor Praca zbiorowa

Opis Program innowacyjny „Od konkretu do schematu” jest częścią programu „Bliżej świata - od konkretu do abstrakcji” i adresowany jest do uczniów klas pierwszych gimnazjum. Celem programu jest innowacyjne dostosowanie programu nauczania i materiałów dydaktycznych dla...

Numer konkursu UDA-POKL.03.03.04-00-013/09-00

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/09-00

Nazwa projektu Bliżej świata – „Od konkretu do abstrakcji"

Beneficjent (nazwa) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bydgoszcz

Słowa kluczowe gimnazjum, program, logoterapia, innowacyjny program nauczania

Tytuł Ocena preferencji i predyspozycji ucznia - skrypt dla nauczyciela

Autor Justyna Wiśniewska

Opis Publikacja mająca na celu pomoc nauczycielowi w prawidłowej ocenie silnych i słabych stron ucznia.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-166/12-00

Nazwa projektu Innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

Strona www projektu http://www.imkp.paip.pl

Beneficjent (nazwa) Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe skrypt, nauczyciel, przedsiębiorczość, ponadpodstawowe, szkoła

Tytuł Przykładowe prezentacje multimedialne wykonane w MAPPTIPE

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw ok. 40 prezentacji przygotowanych przez Beneficjenta w edytorze MAPPTIPE. Zasadniczo są publikowane online, ale ponieważ można je także zapisać offline, tę wersję zamieszczamy w wyszukiwarce ORE. Każda prezentacja stanowi strukturę webową, zapisaną w archiwum...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-108/10-00

Nazwa projektu MAPPTIPE - innowacyjne narzędzie do tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych

Strona www projektu http://mapptipe.edukator.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Nauka i Wiedza w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe prezentacje, mapptipe, wzorce, przykłady, e-publikacje

Tytuł Jak w terenie można odróżnić tropy kota i psa?

Autor Alina Borodziuk

Opis Kontakt uczniów z naturą podczas zajęć jest godny polecenia. Zajęcia w terenie uczą precyzji, wyostrzają zmysły i pomagają dostrzec świat przyrody. Dodatkowo tropienie śladów kojarzy się z przygodą, co uatrakcyjnia proces uczenia się. Scenariusz lekcji nawiązuje...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe tropy zwierząt, palcochodność, stopochodność, pazury, palce

Tytuł Nowatorskie przyklady ewaluacji - skrypt dla nauczyciela

Autor Justyna Wiśniewska

Opis Zestaw wskazówek dla nauczyciela dotyczące tego, co uczeń powinien wiedzieć po ukończeniu danego scenariusza lekcji.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-166/12-00

Nazwa projektu Innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

Strona www projektu http://www.imkp.paip.pl

Beneficjent (nazwa) Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe ewaluacja, ponadgimnazjalne, nauczyciele, uczniowie, imkp

Tytuł Konkurs przedmiotowy - matematyka

Autor Tadeusz Sawicki, Andrzej Spakowski

Opis Test do konkursu przedmiotowego z matematyki. Możliwość wykorzystania we fragmentach podczas zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-097/09-00

Nazwa projektu "Z peryferii do centrum"

Strona www projektu http://www.optima.opole.pl

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe monkurs przedmiotowy, matematyka

Tytuł Umysły przyszłości

Redaktor Marzena Kędra, Aldona Kopik

Opis „Umysły przyszłości” to innowacyjny programu nauczania dla klas I–III szkoły podstawowej wraz z materiałami dydaktycznymi. Szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach oraz podstawę postępu stanowi kreatywność i innowacyjność, na które stawiamy w tym programie....

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-168/12-00

Nazwa projektu Umysły przyszłości

Strona www projektu http://umysly.edukacyjni.pl

Beneficjent (nazwa) Europejska Agencja Rozwoju Sp. J. Kopik i wspólnicy, Kielce

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kielce

Słowa kluczowe umysły, inteligencje, program nauczania, innowacja, edukacja wczesnoszkolna

Tytuł Czy sól wpływa na komórki cebuli?

Autor Jolanta Otręba

Opis Proponowane doświadczenie dotyczy zjawiska osmozy i może zostać bez problemu przeprowadzone w każdej klasie. Scenariusz lekcji nawiązuje do podstawy programowej: II. Budowa i funkcjonowanie komórki. Uczeń: 1) dokonuje obserwacji mikroskopowych komórki i rozpoznaje (pod...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe osmoza, roztwór izotoniczny, roztwór hipertoniczny, roztwór hipotoniczny, półprzepuszczalna błona komórkowa