• Najnowsze zasoby

  • Najczęściej pobierane

  • Najwyżej oceniane

Tytuł Publikacja podsumowująca projekt

Autor Małgorzata Kasperek

Opis Publikacja podsumowująca realizację projektu "Praktyka kluczem do sukcesu".

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-139/11-00

Nazwa projektu Praktyka kluczem do sukcesu

Beneficjent (nazwa) Marcin Przypis GP Konsulting w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe podsumowanie projektu, hotelarstwo, gastronomia, turystyka, technologia żywienia

Tytuł Program praktyk – branża technologii żywności

Autor Praca zbiorowa

Opis Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży technologii żywności. Program praktyki obejmuje zagadnienia związane z nabywaniem i doskonaleniem umiejętności zawodowych w zakładach przetwórstwa...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-139/11-00

Nazwa projektu Praktyka kluczem do sukcesu

Beneficjent (nazwa) Marcin Przypis GP Konsulting w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, praktyka, technologia żywności, program praktyk, nauczyciele

Tytuł Program praktyk – branża gastronomiczna

Autor Praca zbiorowa

Opis Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży gastronomicznej.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-139/11-00

Nazwa projektu Praktyka kluczem do sukcesu

Beneficjent (nazwa) Marcin Przypis GP Konsulting w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe mia, program praktyk, gastronomia, nauczyciel, zawód

Tytuł Program praktyk – branża turystyczna

Autor Praca zbiorowa

Opis Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży turystycznej. Istotą realizowanego szkolenia praktycznego jest zainspirowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a uczestnikami praktyk. Współpraca...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-139/11-00

Nazwa projektu Praktyka kluczem do sukcesu

Beneficjent (nazwa) Marcin Przypis GP Konsulting w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, praktyka, turystyka, nauczyciele, kształcenie

Tytuł Program praktyk – branża hotelarska

Autor Praca zbiorowa

Opis Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży hotelarskiej. Celem ogólnym projektu jest opracowanie i wdrożenie, we współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi, kształcącymi w zawodzie...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-139/11-00

Nazwa projektu Praktyka kluczem do sukcesu

Beneficjent (nazwa) Marcin Przypis GP Konsulting w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe praktyki, hotelarstwo, szkolnictwo zawodowe

Tytuł Praktyki pedagogiczne dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Redaktor Joanna Świątkiewicz

Opis Praktyka pedagogiczna stanowi integralną i ważną część studiów przygotowujących studentów do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (WSNHiD) od kilku lat kształci studentów w zakresie edukacji...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-031/11-00

Nazwa projektu Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe praktyki, pedagogika, nauczanie, modele

Tytuł Szanse i zagrożenia w procesie integracji europejskiej przestrzeni edukacji elementarnej

Autor Praca zbiorowa

Opis W integracji europejskiej przestrzeni edukacji elementarnej niezbędny jest udział przede wszystkim pedagogów, specjalistów, teoretyków i praktyków w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warto rozpocząć od przeglądu i wzbogacenia teoretycznych podstaw i kontekstów...

Numer konkursu 3/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-015/09-00

Nazwa projektu Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z jęz. angielskim nowym typem studiów zawodowych na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym w Kaliszu

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kalisz

Słowa kluczowe przywództwo, edukacja wczesnoszkolna, zagrożenia

Tytuł Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim nowym typem studiów zawodowych na WPA w Kaliszu

Autor Magdalena Kowalska

Opis Publikacja podsumowująca projekt „Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim nowym typem studiów zawodowych na WPA w Kaliszu”.

Numer konkursu 3/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-015/09-00

Nazwa projektu Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z jęz. angielskim nowym typem studiów zawodowych na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym w Kaliszu

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kalisz

Słowa kluczowe publikacja, projekt, edukacja wczesnoszkolna

Tytuł Nauczyciel w przestrzeni współczesnej edukacji

Autor Kamila Lorek

Opis Członkostwo w Unii Europejskiej zobowiązuje do dostosowywania większości aktów prawnych, przepisów oraz innych dokumentów do prawa unijnego. Dotyczy to także wielu regulacji prawnych związanych z edukacją. Rodzi to wiele pytań i wątpliwości u przeciętnego obywatela...

Numer konkursu 3/POKL/3.3.2/3

Numer projektu POKL.03.03.02-00-015/09-00

Nazwa projektu Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z jęz. angielskim nowym typem studiów zawodowych na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym w Kaliszu

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kalisz

Słowa kluczowe uczeń, nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna, szkoła

Tytuł Alfabet - zwierzaki od A do Ż

Autor Ewa Podhorodecka

Opis Celem nadrzędnym publikacji jest przybliżenie dzieciom z dysfunkcją wzroku wielce pożądanego świata zwierząt dotąd niedostępnego dla ich percepcji. Obok informacji o faunie polskiej i egzotycznej przekazanych w formie żartobliwych tekstów rymowanych, uczeń pozna i...

Numer konkursu UDA-POKL.03.03.04-00-013/09-00

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/09-00

Nazwa projektu Bliżej świata – „Od konkretu do abstrakcji"

Beneficjent (nazwa) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bydgoszcz

Słowa kluczowe alfabet, ćwiczenia, dysfunkcja wzroku, uczeń niewidomy, uczeń słabowidzący

Tytuł Obróbka kulinarna produktów i potraw ‐ wybrane zagadnienia

Autor Karolina Łoźna

Opis Materiały szkoleniowe dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Organizacja usług gastronomicznych i hotelarstwa w ramach projektu "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.2/08

Numer projektu POKL.03.03.02-00-005/08-00

Nazwa projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe nauczyciel, przedmioty zawodowe, studia podyplomowe, dydaktyka

Tytuł Problematyka zajęć z architektury krajobrazu

Autor Justyna Zygmunt-Rubaszek

Opis Materiały szkoleniowe dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Architektura krajobrazu w ramach projektu "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe".

Numer konkursu 2/POKL/3.3.2/08

Numer projektu POKL.03.03.02-00-005/08-00

Nazwa projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe nauczyciel, przedmioty zawodowe, studia podyplomowe

Tytuł Metodyka zajęć z przedmiotu - Podstawy projektowania architektury krajobrazuzu

Autor Justyna Zygmunt-Rubaszek

Opis Materiały szkoleniowe dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Architektura krajobrazu w ramach projektu "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe"

Numer konkursu 2/POKL/3.3.2/08

Numer projektu POKL.03.03.02-00-005/08-00

Nazwa projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe nauczyciel, przedmioty zawodowe, studia podyplomowe

Tytuł Komunikacja interpersonalna - materiały dydaktyczne

Autor Magdalena Marian

Opis Materiały szkoleniowe dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Architektura krajobrazu i Organizacja usług gastronomicznych i hotelarstwa w ramach projektu "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.2/08

Numer projektu POKL.03.03.02-00-005/08-00

Nazwa projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe nauczyciel, przedmioty zawodowe, studia podyplomowe

Tytuł Informatyzacja - Materiały szkoleniowe dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Organizacja usług gastronomicznych i hotelarstwa

Autor Ewa Tomaszewska-Ciosk

Opis Materiały szkoleniowe dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Organizacja usług gastronomicznych i hotelarstwa w ramach projektu "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.2/08

Numer projektu POKL.03.03.02-00-005/08-00

Nazwa projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe nauczyciel, przedmioty zawodowe, studia podyplomowe, dydaktyka

Tytuł Dydaktyka przedmiotowa - materiały szkoleniowe dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Architektura krajobrazu

Autor Ewa Janeczek, Marcin Sobota, Urszula Szachowicz

Opis Materiały szkoleniowe dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Architektura krajobrazu w ramach projektu "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe".

Numer konkursu 2/POKL/3.3.2/08

Numer projektu POKL.03.03.02-00-005/08-00

Nazwa projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe nauczyciel, przedmioty zawodowe, studia podyplomowe

Tytuł Dydaktyka przedmiotowa - Materiały szkoleniowe dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Organizacja usług gastronomicznych i hotelarstwa

Autor Ewa Piotrowska, Sylwia Oparka, Ewa Janeczek

Opis Materiały szkoleniowe dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Organizacja usług gastronomicznych i hotelarstwa w ramach projektu "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.2/08

Numer projektu POKL.03.03.02-00-005/08-00

Nazwa projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe nauczyciel, przedmioty zawodowe, studia podyplomowe, dydaktyka

Tytuł Raport z ewaluacji ex-ante dla IV edycji studiów

Autor Renata Jarosz

Opis Raport z ewaluacji ex-ante dla IV edycji studiów "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe".

Numer konkursu 2/POKL/3.3.2/08

Numer projektu POKL.03.03.02-00-005/08-00

Nazwa projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe nauczyciel, przedmioty zawodowe, studia podyplomowe

Tytuł Raport z ewaluacji ex-post dla III edycji studiów

Autor Renata Jarosz

Opis Raport z ewaluacji ex-post dla III edycji studiów "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe".

Numer konkursu 2/POKL/3.3.2/08

Numer projektu POKL.03.03.02-00-005/08-00

Nazwa projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe nauczyciel, przedmioty zawodowe, studia podyplomowe

Tytuł Raport z ewaluacji mid-term dla III edycji studiów

Autor Renata Jarosz

Opis Raport z ewaluacji mid-term dla III edycji studiów "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe".

Numer konkursu 2/POKL/3.3.2/08

Numer projektu POKL.03.03.02-00-005/08-00

Nazwa projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe nauczyciel, przedmioty zawodowe, studia podyplomowe

Tytuł Matematyka dla gimnazjum

Autor Praca zbiorowa

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu http://wse.krakow.pl/pl/matemaniak/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, informatyka, przedsiębiorczość, testy, scenariusze

Tytuł Pakiet nr 1: Fizyka w domu, części 1 - 12

Autor Dagmara Sokołowska

Opis Pakiet zawiera propozycje dużej ilości prostych doświadczeń i obserwacji, możliwych do przeprowadzenia z użyciem przyrządów dostępnych w codziennym życiu, i obejmujących większość dziedzin fizyki. Propozycjom doświadczeń towarzyszą komentarze wyjaśniające ich...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-058/08-00

Nazwa projektu FENIKS-długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów

Strona www projektu http://www.feniks.ujk.kielce.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Jagielloński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe eksperymenty fizyczne, mechanika, termodynamika, elektromagnetyzm, optyka

Tytuł Scenariusze zajęć z wykorzystaniem programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody Integracji Sensorycznej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę scenariuszy do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Scenariusze zostały...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe uczeń niepełnosprawny, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, Terapia Montessori

Tytuł Poradnik praktyk pedagogicznych

Autor Praca zbiorowa

Opis Praktyka pedagogiczna, jako ważne ogniwo kształcenia nauczycieli, wymaga starannego przygotowania, dlatego w celu podniesienia jakości realizowanych praktyk w placówkach edukacyjnych została opracowana poniższa publikacja. Poradnik zawiera najistotniejsze kwestie związane...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Strona www projektu http://pwsz.wloclawek.pl/uczelnia/projekty-unijne/dobra-praktyka-najlepszym-nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka, student, pedagogika, przedszkole, szkoła podstawowa

Tytuł Autorski program zajęć wyrównawczych z geografii dla gimnazjum

Autor Urszula Bartoszek

Opis Program zajęć wyrównawczych został opracowany na podstawie wieloletnich analiz egzaminów, własnego doświadczenia autora, jako nauczyciela, egzaminatora i doradca metodyczny. Każdy etap edukacyjny wymaga innego spojrzenia na realizację treści i wymagań stawianych...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Auorski program wyrównawczy z geografii dla gimnazjum

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach początkowych

Autor Krystyna Karnowska

Opis Program zajęć matematycznych przewidziany jest do realizacji w klasach początkowych na 60 godzinach zajęć dodatkowych (o charakterze wyrównawczym). Nauczyciel prowadząc zajęcia nie musi zrealizować całego programu. Wybiera treści dobrane do indywidualnych potrzeb...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, zajęcia wyrównawcze, matematyka

Tytuł Program praktyk zawodowych realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie sprzedawcy

Autor Beata Rzeźnik

Opis Praktyka zawodowa ułatwia przejście ucznia ze szkoły na rynek pracy, pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną. Jest ogniwem łączącym szkołę z praktyką gospodarczą. Aby wzmocnić powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy niezbędne jest systematyczne...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.handelireklama.darr.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe program nauczania, dziennik praktyk, praktyka, nauczyciel, opiekun

Tytuł Konspekty zajęć z matematyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów wraz ze szczegółowymi konspektami do prowadzenia zajęć z matematyki metodą projektów. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe matematyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z przyrody dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Autor Zofia Kłos

Opis Program został opracowany dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej mającymi problemy w nauce przyrody, którzy wymagają dodatkowej pomocy i wsparcia ze strony nauczyciela. Powstały program ma na celu pomoc uczniom w zdobyciu podstawowej wiedzy i umiejętności...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program zajęć wyrównawczych, przyroda, klasy IV-VI, szkoła podstawowa

Tytuł Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Autor Praca zbiorowa

Opis Recenzowany tom podejmuje ważne dziś i bardzo aktualne zagadnienie praktyk studenckich. Dotykamy tu, bowiem tak źródłowego problemu, jak przygotowywanie do pracy tych, którzy będą wychowywać. Odpowiedzialność za te działania jest bardzo duża. Wszelkie bowiem...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka pedagogiczna, praktyka zawodowa, nauczyciel, opiekun

Tytuł PIELĘGNACJA WŁOSÓW: 1 moduł Programu Praktyk w branży fryzjerskiej

Autor Zuzana Sumirska

Opis Poradnik pt. „Pielęgnacja włosów”, który będzie pomocny w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności z zakresu tego modułu. Poradnik zawiera jedynie najważniejsze informacje. Poziom trudności wykonywanych zadań powinien być dostosowany do możliwości i...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-033/10-00

Nazwa projektu Nowoczesne nauczania zawodowe - modułowe staże w innowacyjnych przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.projekt.abcfryzjera.pl

Beneficjent (nazwa) SUZI PPHU Zuzanna Sumirska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Magdalenka

Słowa kluczowe modułowy, praktyki, nauczyciele, fryzjerstwo

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI szkoly podstawowej

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 sierpnia 2007r. Oparty został na programie nauczania „Matematyka wokół nas – Szkoła Podstawowa”. Numer...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, szkola podstawowa

Tytuł Konspekty zajęć z fizyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów do prowadzenia zajęć z fizyki metodą projektów wraz ze szczegółowymi konspektami. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów, doświadczenia

Tytuł Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych

Autor Praca zbiorowa

Opis Niniejsza publikacja jest pracą zbiorową 52 nauczycieli i nauczycielek uczestniczących w projekcie, którzy pod kierunkiem wykładowców prowadzących zajęcia warsztatowe opracowali materiały dydaktyczne składające się na prezentowany poradnik. Materiały zostały...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-010/10-00

Nazwa projektu Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych

Beneficjent (nazwa) Miasto Gliwice / Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gliwice

Słowa kluczowe scenariusze lekcji, metodyka, zawód, nauczanie, konspekt

Tytuł Rodzaje zapasów

Autor Adam Koliński

Opis Prezentacja na temat rodzajów zapasów. Spis treści: 1. Definicja zapasu; 2. Punkt rozdzielający; 3. Rodzaje zapasów wg różnych kryteriów; 4. Zapas zabezpieczający; 5. Zapas informacyjny; 4.Zapas minimalny.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-010/10-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria - sukces innowacji

Strona www projektu http://www.laboratoria.wsl.com.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe rodzaje zapasów, zapasy, logistyka

Tytuł Roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny

Autor Krystyna Szarowska

Opis Scenariusze zajęć z chemii wykorzystane na obozie naukowym

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny, scenariusze, chemia

Tytuł Dziennik praktyki pedagogicznej - szkoła podsatwowa (klasy I-VI) rok szkolny 2011-2012)

Autor Marek Lewandowski, Halina Guła-Kubiszewska

Opis Publikacja zawiera cele i zadania praktyki pedagogicznej, skrócony regulamin i zasady jej realizacji. W części merytorycznej został zamieszczony spis podstawowego piśmiennictwa z którego warto korzystać podczas praktyki, ramowy i szczegółowy plan pracy studenta podczas...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-069/10-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych

Strona www projektu http://www.praktyki.awf.wroc.pl

Beneficjent (nazwa) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe dziennik praktyki, wychowanie fizyczne, szkoła podstawowa, diagnoza, konspekt

Tytuł Podręcznik Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

Autor Anna Paszkowska-Rogacz

Opis Publikacja z zakresu poradnictwa zawodowego. Zmieniający się rynek pracy wymusza duże zapotrzebowanie na narzędzie służące badaniu zainteresowań zawodowych i planowaniu kariery zawodowej uczniów. W efekcie powstał test, który ma być rzetelnym i trafnym narzędziem...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-026/08-00

Nazwa projektu "Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ"

Strona www projektu http://www.frps.org.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Realizacji Programów Społecznych w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe diagnoza edukacyjna, autodiagnoza edukacyjna, test diagnostyczny

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach I-III Gimnazjum

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008r. obowiązującą w roku szkolnym 2010/2011 w klasach I i II oraz Podstawą programową matematyki z dnia 23 sierpnia 2007 r. obowiązującą tylko w klasie III gimnazjum....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, gimnazjum

Tytuł Konspekty zajęć z fizyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów wraz ze szczegółowymi konspektami do prowadzenia zajęć z fizyki metodą projektów. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-109/09-00

Nazwa projektu "AS KOMPETENCJI"

Strona www projektu http://www.askompetencji.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, liceum, konspekt, metoda projektów, doświadczenia

Tytuł Jak wprowadzać w szkole programy interdyscyplinarne Plan Gry 1 i Plan Gry 2? Poradnik dla dyrektora

Autor Małgorzata Tudek

Opis Wdrażanie według interdyscyplinarnych programów wykracza poza rutynę działania szkoły. To co nierutynowe wymaga za szczególnego wsparcia ze strony dyrektora szkoła. Jak i kogo wspierać? Jak wzmacniać współpracę między nauczycielami? Jak ustrzec się błędów, jak...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/12-00

Nazwa projektu PlanInfoStrateg - interdyscyplinarne programy nauczania dla III i IV etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Beneficjent (nazwa) Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe interdyscyplinarny program, umiejętności, współpraca, organizowanie, zaangażowanie

Tytuł Czy "little" i "a little" są tym samym - Mistake Busters

Autor Marcin Mortka

Opis Webcast językowy z serii Mistake Busters (Pogromcy błędów) powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". W tym odcinku zajmujemy się różnicą w znaczeniu słowa "little" podczas wykorzystania przedimka "a".

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe błędy językowe, słownictwo, gramatyka, przedimek, język angielski

Tytuł E-nauczyciel przyrody. Innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów

Autor A. Basińska, D. Pietrala, T. Pietrala, U. Zielińska, K. Dziubalska-Kołaczyk, R. Cole

Opis Publikacja, opracowana w ramach projektu E-nauczyciel przyrody realizowanego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z firmą Boulder Language Technologies z USA, stanowi ukoronowanie szeregu działań, jakie zostały podjęte w ramach projektu. Opisuje...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-057/10-00

Nazwa projektu e-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego

Strona www projektu http://ifa.amu.edu.pl/e-nauczyciel

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe e-nauczyciel, konstruktywizm, dialog, synergia, program nauczania

Tytuł Od żywych obrazów do sztuki filmowej - „Autobus odjeżdża 6.20” reż. J.Rybkowski

Autor Małgorzata Smagiel-Occhipinti

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń on-line". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu humanistycznym. Cele zajęć: uczeń charakteryzuje i ocenia realia życia gospodarczego i społecznego w Polsce w latach pięćdziesiątych XX wieku,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe Polska, życie gospodarcze, życie społeczne, socrealizm

Tytuł Zbiór gotowych tematów do zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektową w zakresie rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości opracowanych na potrzeby realizacji projektu „Rozwój przez kompetencje”

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera zbiór konspektów (około 130 różnorodnych tematów) wykorzystywanych przez nauczycieli biorących udział w projekcie „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE”. Umożliwiają one realizację zajęć opartych o metodę projektu, polegającą na samodzielnym...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-155/09-00

Nazwa projektu Rozwój przez kompetencje

Strona www projektu http://rozwojprzezkompetencje.eduportal.pl/Default.aspx

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet w Białymstoku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe konspekt, metoda projektowa, projekt, RPK, matematyka

Tytuł Co ma wspólnego bagno z kuchnią gazową?

Autor Michał Szczepanik

Opis Kiedy jesteśmy nad brzegiem bagna i wbijemy w muliste dno patyk zauważymy, że wydostają się z niego pęcherzyki gazu. Jeśli zbliżymy do tego gazu zapalniczkę lub zapałkę zobaczymy, że płomień staje się większy. Zaproponowana lekcja z pytaniem problemowym oraz...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe węglowodory, metan, procesy gnilne, gaz błotny, właściwości metanu

Tytuł Program praktyk – branża gastronomiczna

Autor Praca zbiorowa

Opis Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży gastronomicznej.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-139/11-00

Nazwa projektu Praktyka kluczem do sukcesu

Beneficjent (nazwa) Marcin Przypis GP Konsulting w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe mia, program praktyk, gastronomia, nauczyciel, zawód

Tytuł Niezwykłości zwykłej wody

Autor Redakcja

Opis Publikacja jest jedną z części produktu finalnego czyli Programu zajęć pozalekcyjnych. Składa się z pięciu elementów: - konspektu projektu zawierającego cele kształcenia, poziom umiejętności oraz podstawy, mapę mentalną, treści kształcenia, formy oraz metody...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-054/10-00

Nazwa projektu Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych

Strona www projektu http://www.gmina-gorlice-innowacyjny.pl/

Beneficjent (nazwa) Gmina Gorlice/ Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gorlice

Słowa kluczowe gimnazjum, chemia, fizyka, matematyka, metoda projektu

Tytuł Zbiór ćwiczeń dydaktycznych na zajęcia lekcyjne dotyczący programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody Stymulacji Polisnsoryczej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę ćwiczeń dydaktycznych, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Ćwiczenia zostały przygotowane w oparciu o cztery...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe nauczanie wczesnoszkolne, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja senosryczna, Terapia Montessori

Tytuł Zbiór ćwiczeń dydaktycznych na zajęcia lekcyjne dotyczący programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody Integracji Sensorycznej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę ćwiczeń dydaktycznych, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Ćwiczenia zostały przygotowane w oparciu o cztery...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe nauczanie wczesnoszkolne, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja senosryczna, Terapia Montessori

Tytuł Dobre praktyki – zawód wychowawca

Autor Katarzyna Czekaj, Anna Zarzycka, Katarzyna Skierska-Pięta

Opis Poradnik Dobre praktyki: zawód – wychowawca ukazuje w zwięzłej i przystępnej formie najważniejsze aspekty pracy w charakterze wychowawcy. Opracowanie to ma na celu zapoznanie przyszłych wychowawców z czekającymi ich w pracy zawodowej zadaniami, obowiązkami i...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe zawód, wychowawca, szkoła, praktyki, kompetencje

Tytuł Plan Gry 2. Skrypt dla ucznia

Autor J. Zawadzka, A. Matuszkowiak, M. Tudek, T. Jarnicki

Opis Skrypt powstał z myślą stworzenia użytecznego narzędzia do pracy przy organizacji różnego typu imprez. Opracowane przez nas materiały przeprowadzą zespół uczniowski przez organizację szkolnej imprezy sportowej. Jak zaplanować szkolną imprezę sportową? Plan...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/12-00

Nazwa projektu PlanInfoStrateg - interdyscyplinarne programy nauczania dla III i IV etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Beneficjent (nazwa) Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe interdyscyplinarny program, gra, umiejętności, organizowanie, zaangażowanie

Tytuł Bałagan z bezokolicznikami - Mistake Busters

Autor Marcin Mortka

Opis Webcast językowy z serii Mistake Busters (Pogromcy błędów) powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". W tym odcinku zajmujemy się stosowaniem poprawnej formy bezokoliczników.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe błędy językowe, słownictwo, gramatyka, angielskie bezokoliczniki, język angielski

Tytuł Zajęcia praktyczno-badawcze - film instruktażowy dla nauczycieli

Autor Piotr Szulc

Opis Film instruktażowy dla nauczycieli - publikacja opracowana na potrzeby Zajęć praktyczno-badawczych, innowacyjnego przedmiotu nauczania, który testowany był wśród 11 placówek oświatowych powiatu elbląskiego od maja 2011 do maja 2013.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-007/10-00

Nazwa projektu Zajęcia praktyczno-badawcze w powiecie elbląskim. Pilotażowy program wdrozenia nowego przedmiotu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach

Strona www projektu http://www.zpb-innowacje.pl

Beneficjent (nazwa) Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych Euro-Link

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Elbląg

Słowa kluczowe zajęcia praktyczno-badawcze, gimnazjum, projekty badawcza, samodzielna praca

Tytuł Kiedy się wypełniły dni…”Meldefahrer X. Album przywieziony z wojny"

Autor Małgorzata Smagiel-Occhipinti

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń on-line". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu humanistycznym. Po zajęciach uczniowie potrafią: powiedzieć co wydarzyło się we wrześniu 1939 roku; znają najważniejsze fakty dotyczące...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe II wojna światowa, bitwa pod Iłżą, scenariusz lekcji

Tytuł Program nauczania chemii

Autor Justyna Ostrowska

Opis Program nauczania chemii w zakresie podstawowym został opracowany w ramach projektu „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”.W programie uwzględniono wszystkie treści wskazane w podstawie programowej. Program ma układ spiralny, umożliwiający ...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-071/10-00

Nazwa projektu Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy

Strona www projektu http://www.zshe-projekt.pl

Beneficjent (nazwa) Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe chemia, program nauczania, innowacja, pakiet edukacyjny

Tytuł Raport końcowy z osiągnięcia rezultatów RPK

Autor Praca zbiorowa

Opis Raport podsumowujący realizację projektu "Rozwój przez kompetencje".

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-155/09-00

Nazwa projektu Rozwój przez kompetencje

Strona www projektu http://rozwojprzezkompetencje.eduportal.pl/Default.aspx

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet w Białymstoku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe RPK, raport, projekt

Tytuł Program praktyk – branża technologii żywności

Autor Praca zbiorowa

Opis Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży technologii żywności. Program praktyki obejmuje zagadnienia związane z nabywaniem i doskonaleniem umiejętności zawodowych w zakładach przetwórstwa...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-139/11-00

Nazwa projektu Praktyka kluczem do sukcesu

Beneficjent (nazwa) Marcin Przypis GP Konsulting w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, praktyka, technologia żywności, program praktyk, nauczyciele

Tytuł Biuletyn praktyk pedagogicznych nr 4

Redaktor B. Jackowiak, A. Cieszyńska, E. Rybska, R. Dudziak, M. Jaraszkiewicz

Opis Biuletyn praktyk pedagogicznych (BPP) skierowany jest w szczególności do uczestników Projektu "Szkoła i Uniwersytet - wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-040/10-00

Nazwa projektu Szkoła i Uniwersytet - wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych

Strona www projektu http://www.siup.amu.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe student, praktyki, pedagogika, biologia, UAM

Tytuł Publikacja podsumowująca projekt

Autor Małgorzata Kasperek

Opis Publikacja podsumowująca realizację projektu "Praktyka kluczem do sukcesu".

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-139/11-00

Nazwa projektu Praktyka kluczem do sukcesu

Beneficjent (nazwa) Marcin Przypis GP Konsulting w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe podsumowanie projektu, hotelarstwo, gastronomia, turystyka, technologia żywienia