• Najnowsze zasoby

  • Najczęściej pobierane

  • Najwyżej oceniane

Tytuł Chemiczne anaglify

Autor Jacek Gospodarczyk

Opis Program Chemiczne anaglify służy do przestrzennej wizualizacji cząsteczek chemicznych z wykorzystaniem stereoskopowej techniki anaglifowej. Stanowi uzupełnienie możliwości istniejących programów do wizualizacji molekuł. Pozwala rozwijać wyobraźnię przestrzenną,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-003/10-00

Nazwa projektu Uczniowie poznają chemię poprzez jej zastosowanie, rozwiązywanie problemów i wizualizację

Strona www projektu http://www.mlodychemik.uniwersytetradom.pl

Beneficjent (nazwa) Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Radom

Słowa kluczowe wizualizacja, 3D, czasteczki chemiczne, program komputerowy, budowa cząsteczek

Tytuł Program nauczania chemii IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony szkoła ponadgimnazjalna

Autor J. Gospodarczyk, M. Okulska-Bożek, E. Szczerba, J. Szczerba

Opis Program nauczania chemii na IV etapie edukacyjnym – zakres rozszerzony przewidziany jest do realizacji w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się maturą. Został on opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-003/10-00

Nazwa projektu Uczniowie poznają chemię poprzez jej zastosowanie, rozwiązywanie problemów i wizualizację

Strona www projektu http://www.mlodychemik.uniwersytetradom.pl

Beneficjent (nazwa) Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Radom

Słowa kluczowe program nauczania, chemia, IV etap edukacyjny, poziom rozszerzony, innowacje

Tytuł Program nauczania chemii IV etap edukacyjny – zakres podstawowy - szkoła ponadgimnazjalna

Autor J. Gospodarczyk, M. Okulska-Bożek, E. Szczerba, J. Szczerba

Opis Program nauczania chemii na IV etapie edukacyjnym – zakres podstawowy przewidziany jest do realizacji w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się maturą. Został on opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-003/10-00

Nazwa projektu Uczniowie poznają chemię poprzez jej zastosowanie, rozwiązywanie problemów i wizualizację

Strona www projektu http://www.mlodychemik.uniwersytetradom.pl

Beneficjent (nazwa) Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Radom

Słowa kluczowe program nauczania, chemia, IV etap edukacyjny, poziom podstawowy, innowacje

Tytuł Raport końcowy z realizacji projektu (w języku angielskim)

Autor Jarosław Domalewski

Opis Raport końcowy (w języku angielskim) nawiązuje do badań początkowych projektu. Po trzech latach realizacji zajęć w szkołach rolniczych przeprowadzono badania ewaluacyjne, których wyniki zawarte są w opracowaniu. Zasadniczym celem raportu jest próba identyfikacji...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-290/09-00

Nazwa projektu Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności wśród uczniów szkół roliczych w Polsce - CEKIN

Strona www projektu http://www.cekin.eu

Beneficjent (nazwa) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brwinów

Słowa kluczowe przedsiębiorczość, kompetencje kluczowe, inicjatywność, szkoły rolnicze

Tytuł Testy wiedzy informatycznej dla zajęć komputerowych ECDL

Autor Praca zbiorowa

Opis W warstwie pojęciowej płaszczyzną odniesienia dla autorów pytań były syllabusy ECDL i licealny program nauczania informatyki. W zestawie figurują również pytania dotyczące zagadnień, które nie zostały w odpowiedni sposób zaakcentowane we wspomnianych programach, a...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-037/08-00

Nazwa projektu Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej

Beneficjent (nazwa) Unizeto Technologies S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe testy, informatyka, ECDL

Tytuł Raport z II edycji badań ewaluacyjnych

Autor Praca zbiorowa

Opis W toku realizacji projektu zaplanowano trzy edycje badań ewaluacyjnych wykonywanych przez podmiot zewnętrzny w oparciu o przygotowaną przez wykonawcę metodologię badań. Pierwsze badanie odbyło się w okresie kwiecień – czerwiec 2010, niniejsze w okresie kwiecień –...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-037/08-00

Nazwa projektu Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej

Beneficjent (nazwa) Unizeto Technologies S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, projekt

Tytuł Raport szkoleniowy

Autor Praca zbiorowa

Opis W opracowaniu omawiane są cele projektu. Realizowano je poprzez zorganizowanie i prowadzenie w szkołach uczestniczących w projekcie zajęć pozalekcyjnych zmierzających do kształtowania u uczestników projektu wybranych kompetencji kluczowych takich jak...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-037/08-00

Nazwa projektu Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej

Beneficjent (nazwa) Unizeto Technologies S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, projekt

Tytuł Train-The-Trainer - sztuka prowadzenia zajęć

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera materiały do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli z zakresu podstaw informatyki przygotowane w trakcie realizacji projektu.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-037/08-00

Nazwa projektu Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej

Beneficjent (nazwa) Unizeto Technologies S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe szkolenia, ECDL, podstawy

Tytuł Materiały szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu obsługi platformy e-learningowej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja przedstawia materiały szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu obsługi platformy e-learningowej przygotowane dla potrzeb realizacji projektu.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-037/08-00

Nazwa projektu Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej

Beneficjent (nazwa) Unizeto Technologies S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe platforma e-learningowe, materiały szkoleniowe, obsługa

Tytuł Raport końcowy z realizacji projektu

Autor Jarosław Domalewski

Opis Raport końcowy - "Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce-CEKIN" nawiązuje do badań początkowych projektu. Po trzech latach realizacji zajęć w szkołach rolniczych przeprowadzono...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-290/09-00

Nazwa projektu Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności wśród uczniów szkół roliczych w Polsce - CEKIN

Strona www projektu http://www.cekin.eu

Beneficjent (nazwa) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brwinów

Słowa kluczowe przedsiębiorczość, kompetencje kluczowe, inicjatywność, szkoły rolnicze

Tytuł Prace naukowe studentów

Autor K. Dul, J. Malinowska, P. Popko

Opis Publikacja ta powstała z myślą o studentach, dla których napisanie pracy dyplomowej nie jest jedynie przeszkodą wymagającą pokonania, po to, by uzyskać dyplom ukończenia studiów wyższych, lecz prawdziwie twórczym wyzwaniem i intelektualną przygodą.

Numer konkursu 3.3.2/5/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-031/09-00

Nazwa projektu Szansa na przyszłość. Studia - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Beneficjent (nazwa) Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe literatura da dzieci, agresja, nauzyciel

Tytuł Edukacja zawodowa - wybrane problemy i konteksty

Autor K. Sadowska, T. Sadowski, Z. Wołk, G. Szalpuk, I. Lubimow, S. Hałabura

Opis Książka jest jedną ze zbioru pięciu publikacji, które są wynikiem końcowym realizacji projektu "Kadry gospodarki dla edukacji zawodowej". Kształcenie zawodowe stanowi ważna ogniwo współczesnej oświaty. W przeszłości często niedoceniane, obecnie nabiera coraz...

Numer konkursu 3.3.2/5/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-073/09-00

Nazwa projektu Kadry gospodarki dla edukacji zawodowej

Beneficjent (nazwa) Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Żary

Słowa kluczowe edukacja zawodowa, kadry gospodarki, kształcenie zawodowe, kultura pracy, kultura techniczna

Tytuł Hotel Matma

Autor Praca zbiorowa

Opis Seria filmów "Hotel Matma". Bohaterowie filmu pracują w hotelu i okazuje się, że mają wiele okazji, aby wykorzystać twierdzenia matematyczne. Znajoma matematyczka objaśnia im dowody kilkunastu twierdzeń matematycznych.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-034/10-00

Nazwa projektu Archipelag Matematyki

Strona www projektu http://www.archipelagmatematyki.pl

Beneficjent (nazwa) Politechnika Warszawska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe matematyka, twierdzenie, dowód, hipoteza

Tytuł Programy działalności szkolnych kół zainteresowań z matematyki

Autor Praca zbiorowa

Opis Zbiór programów działalności szkolnych kół zainteresowań z matematyki dla zajęć realizowanych w ramach projektu w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-218/09-00

Nazwa projektu Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Rzeszowski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Rzeszów

Słowa kluczowe program, matematyka, zajęcia dodatkowe

Tytuł Moja wieś jutra

Autor Praca zbiorowa

Opis E-publikacja "Moja wieś jutra" zrealizowana w ramach projektu “Wzmocnienie kompetencji w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” to innowacyjne narzędzie, którego celem jest stymulowanie uczniów do...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-290/09-00

Nazwa projektu Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności wśród uczniów szkół roliczych w Polsce - CEKIN

Strona www projektu http://www.cekin.eu

Beneficjent (nazwa) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brwinów

Słowa kluczowe rozwój obszarów wiejskich, szkoły rolnicze , kompetencje kluczowe, przedsiębiorczość, inicjatywność

Tytuł Wsparcie wsi

Autor Praca zbiorowa

Opis E-publikacja "Wsparcie wsi" zrealizowana w ramach projektu “Wzmocnienie kompetencji w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” to innowacyjne narzędzie, którego celem jest stymulowanie uczniów do kreatywności...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-290/09-00

Nazwa projektu Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności wśród uczniów szkół roliczych w Polsce - CEKIN

Strona www projektu http://www.cekin.eu

Beneficjent (nazwa) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brwinów

Słowa kluczowe rozwój obszarów wiejskich, szkoły rolnicze , kompetencje kluczowe, przedsiębiorczość, inicjatywność

Tytuł Odnawialne źródła energii

Autor Praca zbiorowa

Opis E-publikacja "Odnawialne źródła energii" zrealizowana w ramach projektu “Wzmocnienie kompetencji w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” to innowacyjne narzędzie, którego celem jest stymulowanie uczniów...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-290/09-00

Nazwa projektu Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności wśród uczniów szkół roliczych w Polsce - CEKIN

Strona www projektu http://www.cekin.eu

Beneficjent (nazwa) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brwinów

Słowa kluczowe rozwój obszarów wiejskich, szkoły rolnicze , kompetencje kluczowe, przedsiębiorczość, inicjatywność

Tytuł Przydział częstotliwości radiowych

Autor Praca zbiorowa

Opis Film z serii zastosowania matematyki. Zastosowanie teorii grafów w przydzielaniu częstotliwości radiowych.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-034/10-00

Nazwa projektu Archipelag Matematyki

Strona www projektu http://www.archipelagmatematyki.pl

Beneficjent (nazwa) Politechnika Warszawska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe matematyka, zastosowania, sieci radiowe, grafy

Tytuł Mieszanie przez zamienianie

Autor Praca zbiorowa

Opis Wprowadzono pojęcie permutacji zbioru skończonego. Dowód twierdzenia, że każda permutacja jest złożeniem transpozycji. Film z serii "Dowody twierdzeń matematycznych".

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-034/10-00

Nazwa projektu Archipelag Matematyki

Strona www projektu http://www.archipelagmatematyki.pl

Beneficjent (nazwa) Politechnika Warszawska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe matematyka, permutacje, algebra, transpozycje, dowód

Tytuł Wypukłość

Autor Praca zbiorowa

Opis Film wyjaśniający poglądowo pojęcie zbiorów wypukłych.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-034/10-00

Nazwa projektu Archipelag Matematyki

Strona www projektu http://www/archipelagmatematyki.pl

Beneficjent (nazwa) Politechnika Warszawska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe matematyka, geometria, wypukłość, zbiory wypukłe

Tytuł Matematyka dla gimnazjum

Autor Praca zbiorowa

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu http://wse.krakow.pl/pl/matemaniak/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, informatyka, przedsiębiorczość, testy, scenariusze

Tytuł Pakiet nr 1: Fizyka w domu, części 1 - 12

Autor Dagmara Sokołowska

Opis Pakiet zawiera propozycje dużej ilości prostych doświadczeń i obserwacji, możliwych do przeprowadzenia z użyciem przyrządów dostępnych w codziennym życiu, i obejmujących większość dziedzin fizyki. Propozycjom doświadczeń towarzyszą komentarze wyjaśniające ich...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-058/08-00

Nazwa projektu FENIKS-długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów

Strona www projektu http://www.feniks.ujk.kielce.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Jagielloński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe eksperymenty fizyczne, mechanika, termodynamika, elektromagnetyzm, optyka

Tytuł Scenariusze zajęć z wykorzystaniem programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody Integracji Sensorycznej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę scenariuszy do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Scenariusze zostały...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe uczeń niepełnosprawny, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, Terapia Montessori

Tytuł Poradnik praktyk pedagogicznych

Autor Praca zbiorowa

Opis Praktyka pedagogiczna, jako ważne ogniwo kształcenia nauczycieli, wymaga starannego przygotowania, dlatego w celu podniesienia jakości realizowanych praktyk w placówkach edukacyjnych została opracowana poniższa publikacja. Poradnik zawiera najistotniejsze kwestie związane...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Strona www projektu http://pwsz.wloclawek.pl/uczelnia/projekty-unijne/dobra-praktyka-najlepszym-nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka, student, pedagogika, przedszkole, szkoła podstawowa

Tytuł Autorski program zajęć wyrównawczych z geografii dla gimnazjum

Autor Urszula Bartoszek

Opis Program zajęć wyrównawczych został opracowany na podstawie wieloletnich analiz egzaminów, własnego doświadczenia autora, jako nauczyciela, egzaminatora i doradca metodyczny. Każdy etap edukacyjny wymaga innego spojrzenia na realizację treści i wymagań stawianych...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Auorski program wyrównawczy z geografii dla gimnazjum

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach początkowych

Autor Krystyna Karnowska

Opis Program zajęć matematycznych przewidziany jest do realizacji w klasach początkowych na 60 godzinach zajęć dodatkowych (o charakterze wyrównawczym). Nauczyciel prowadząc zajęcia nie musi zrealizować całego programu. Wybiera treści dobrane do indywidualnych potrzeb...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, zajęcia wyrównawcze, matematyka

Tytuł Konspekty zajęć z matematyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów wraz ze szczegółowymi konspektami do prowadzenia zajęć z matematyki metodą projektów. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe matematyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów

Tytuł Program praktyk zawodowych realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie sprzedawcy

Autor Beata Rzeźnik

Opis Praktyka zawodowa ułatwia przejście ucznia ze szkoły na rynek pracy, pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną. Jest ogniwem łączącym szkołę z praktyką gospodarczą. Aby wzmocnić powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy niezbędne jest systematyczne...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.handelireklama.darr.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe program nauczania, dziennik praktyk, praktyka, nauczyciel, opiekun

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z przyrody dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Autor Zofia Kłos

Opis Program został opracowany dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej mającymi problemy w nauce przyrody, którzy wymagają dodatkowej pomocy i wsparcia ze strony nauczyciela. Powstały program ma na celu pomoc uczniom w zdobyciu podstawowej wiedzy i umiejętności...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program zajęć wyrównawczych, przyroda, klasy IV-VI, szkoła podstawowa

Tytuł Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Autor Praca zbiorowa

Opis Recenzowany tom podejmuje ważne dziś i bardzo aktualne zagadnienie praktyk studenckich. Dotykamy tu, bowiem tak źródłowego problemu, jak przygotowywanie do pracy tych, którzy będą wychowywać. Odpowiedzialność za te działania jest bardzo duża. Wszelkie bowiem...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka pedagogiczna, praktyka zawodowa, nauczyciel, opiekun

Tytuł PIELĘGNACJA WŁOSÓW: 1 moduł Programu Praktyk w branży fryzjerskiej

Autor Zuzana Sumirska

Opis Poradnik pt. „Pielęgnacja włosów”, który będzie pomocny w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności z zakresu tego modułu. Poradnik zawiera jedynie najważniejsze informacje. Poziom trudności wykonywanych zadań powinien być dostosowany do możliwości i...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-033/10-00

Nazwa projektu Nowoczesne nauczania zawodowe - modułowe staże w innowacyjnych przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.projekt.abcfryzjera.pl

Beneficjent (nazwa) SUZI PPHU Zuzanna Sumirska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Magdalenka

Słowa kluczowe modułowy, praktyki, nauczyciele, fryzjerstwo

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI szkoly podstawowej

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 sierpnia 2007r. Oparty został na programie nauczania „Matematyka wokół nas – Szkoła Podstawowa”. Numer...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, szkola podstawowa

Tytuł Konspekty zajęć z fizyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów do prowadzenia zajęć z fizyki metodą projektów wraz ze szczegółowymi konspektami. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów, doświadczenia

Tytuł Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych

Autor Praca zbiorowa

Opis Niniejsza publikacja jest pracą zbiorową 52 nauczycieli i nauczycielek uczestniczących w projekcie, którzy pod kierunkiem wykładowców prowadzących zajęcia warsztatowe opracowali materiały dydaktyczne składające się na prezentowany poradnik. Materiały zostały...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-010/10-00

Nazwa projektu Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych

Beneficjent (nazwa) Miasto Gliwice / Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gliwice

Słowa kluczowe scenariusze lekcji, metodyka, zawód, nauczanie, konspekt

Tytuł Rodzaje zapasów

Autor Adam Koliński

Opis Prezentacja na temat rodzajów zapasów. Spis treści: 1. Definicja zapasu; 2. Punkt rozdzielający; 3. Rodzaje zapasów wg różnych kryteriów; 4. Zapas zabezpieczający; 5. Zapas informacyjny; 4.Zapas minimalny.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-010/10-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria - sukces innowacji

Strona www projektu http://www.laboratoria.wsl.com.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe rodzaje zapasów, zapasy, logistyka

Tytuł Roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny

Autor Krystyna Szarowska

Opis Scenariusze zajęć z chemii wykorzystane na obozie naukowym

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny, scenariusze, chemia

Tytuł Dziennik praktyki pedagogicznej - szkoła podsatwowa (klasy I-VI) rok szkolny 2011-2012)

Autor Marek Lewandowski, Halina Guła-Kubiszewska

Opis Publikacja zawiera cele i zadania praktyki pedagogicznej, skrócony regulamin i zasady jej realizacji. W części merytorycznej został zamieszczony spis podstawowego piśmiennictwa z którego warto korzystać podczas praktyki, ramowy i szczegółowy plan pracy studenta podczas...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-069/10-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych

Strona www projektu http://www.praktyki.awf.wroc.pl

Beneficjent (nazwa) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe dziennik praktyki, wychowanie fizyczne, szkoła podstawowa, diagnoza, konspekt

Tytuł Podręcznik Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

Autor Anna Paszkowska-Rogacz

Opis Publikacja z zakresu poradnictwa zawodowego. Zmieniający się rynek pracy wymusza duże zapotrzebowanie na narzędzie służące badaniu zainteresowań zawodowych i planowaniu kariery zawodowej uczniów. W efekcie powstał test, który ma być rzetelnym i trafnym narzędziem...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-026/08-00

Nazwa projektu "Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ"

Strona www projektu http://www.frps.org.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Realizacji Programów Społecznych w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe diagnoza edukacyjna, autodiagnoza edukacyjna, test diagnostyczny

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach I-III Gimnazjum

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008r. obowiązującą w roku szkolnym 2010/2011 w klasach I i II oraz Podstawą programową matematyki z dnia 23 sierpnia 2007 r. obowiązującą tylko w klasie III gimnazjum....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, gimnazjum

Tytuł Konspekty zajęć z fizyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów wraz ze szczegółowymi konspektami do prowadzenia zajęć z fizyki metodą projektów. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-109/09-00

Nazwa projektu "AS KOMPETENCJI"

Strona www projektu http://www.askompetencji.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, liceum, konspekt, metoda projektów, doświadczenia

Tytuł Laboratorium matematyczno-fizyczne. Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Autor Janina Morska

Opis Program autorski ma na celu: - rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów; - rozwijanie zdolności i zainteresowań mat.-fiz., umiejętności badawczych; - logiczne argumentowanie i matematyzowanie rzeczywistości z użyciem pojęć mat.-fiz.; - przeprowadzanie analizy i...

Numer konkursu 01/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-207/09-00

Nazwa projektu Akademia Młodych Noblistów

Strona www projektu http://www.akademiamlodychnoblistow.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, zajęcia pozalekcyjne, matematyka, fizyka, gimnazjum

Tytuł Projekt edukacyjny - Od czego zależy wydolność oddechowa?

Autor Krzysztof Osowski

Opis Badania socjologiczne młodzieży wskazują, iż zainteresowanie profilaktyką zdrowotną w młodym wieku jest dosyć niskie. Każdy więc projekt zwracający uwagę uczniów na zdrowie lub konsekwencje złych nawyków, jak palenie papierosów, jest cenny i wart przeprowadzenia....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe wydolność oddechowa, układ oddechowy, choroby przewlekłe, kondycja fizyczna, projekt edukacyjny

Tytuł Zbiór zadań z matematyki dla klasy 2 i 3 szkoły podstawowej

Autor Dariusz Kulma we współpracy ze Sławomirem Dziugłem

Opis Zbiór zadań przeznaczony do pracy z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach rozszerzania umiejętności matematycznych u uczniów z klas 2 i 3 szkoły podstawowej.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-075/10-00

Nazwa projektu Matematyka innego wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski dla dzieci i młodzieży

Strona www projektu http://matematykainnegowymiaru.pl

Beneficjent (nazwa) Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Mińsk Mazowiecki

Słowa kluczowe matematyka, zbiór zadań, kwadratolandia, szkoła podstawowa, matematyka innego wymiaru

Tytuł MAPPTIPE - Innowacyjne narzędzie do tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych

Autor Fundacja Nauka i Wiiedza

Opis MAPPTIPE jest w chwili walidacji dostępna wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych i zalogowanych w portalu edukator.pl. Jest to jedyne wymaganie formalne ze strony aplikacji i systemu, podyktowane tym, że adresatami materiałów tworzonych w MAPPTIPE są głównie...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-108/10-00

Nazwa projektu MAPPTIPE - innowacyjne narzędzie do tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych

Strona www projektu http://mapptipe.edukator.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Nauka i Wiedza w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe mapptipe, e-publikacje, prezentacje, edytor, multimedia

Tytuł Umiejętności społeczne w pracy nauczyciela. Materiał szkoleniowe dla uczestników warsztatów

Autor Redakcja

Opis Publikacja stanowi materiały szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu umiejętności społecznych. Materiał obejmuje trzy bloki szkoleniowe: sposoby radzenia sobie za stresem, komunikację interpersonalną w pracy nauczyciela oraz trening antydyskryminacyjny. Każda część...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe umiejętności społeczne, stres, komunikacja, dyskryminacja, nauczyciel

Tytuł Podręcznik trenera

Autor Iwona Czubaj

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu http://wse.krakow.pl/pl/matemaniak/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, informatyka, przedsiębiorczość, kursy e-lerningowe, scenariusze

Tytuł Tajemnice substancji i ich właściwości

Autor Iwona Siwek

Opis Prezentowane doświadczenie pokazuje, jak wiedzę teoretyczną wykorzystać w praktyczny sposób - odpowiada na pytanie, w jaki sposób zabezpieczyć palność takich materiałów jak papier, drewno czy tkanina. Efekty mogą być dla wielu uczniów dużym zaskoczeniem!...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe właściwości substancji, palność, wodne szkło, papier, drewno

Tytuł Jak wzbić się do nieba?

Autor Redakcja

Opis Publikacja jest jedną z części produktu finalnego czyli Programu zajęć pozalekcyjnych. Składa się z pięciu elementów: - konspektu projektu zawierającego cele kształcenia, poziom umiejętności oraz podstawy, mapę mentalną, treści kształcenia, formy oraz metody...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-054/10-00

Nazwa projektu Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych

Strona www projektu http://www.gmina-gorlice-innowacyjny.pl/

Beneficjent (nazwa) Gmina Gorlice/ Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gorlice

Słowa kluczowe metoda projektu, gimnazjum, chemia, fizyka, matematyka

Tytuł Scenariusze zajęć z wykorzystaniem programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody Terapii Montessori

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę scenariuszy na zajęcia dydaktyczne, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Scenariusze zostały przygotowane w oparciu o...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe uczeń niepełnosprawny, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, terapia Montessori

Tytuł Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności: substancje i ich właściwości oraz wewnętrzna budowa materii - gra dydaktyczna

Autor Beata Franczuk

Opis Ta gra zaproponowana przez uczniów świetnie nadaje się na lekcję powtórzeniową przed sprawdzianem z działu wewnętrzna budowa materii. Reguły gry nie są skomplikowane, bazują na instrukcjach prostych gier, w jakie grają uczniowie. To, co zasługuje na docenienie, to...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe budowa atomu, symbole pierwiastków, wiązania chemiczne, wzory sumaryczne i strukturalne, układ okresowy pierwiastków

Tytuł Chemia, fizyka, matematyka w kuchni i łazience

Autor Redakcja

Opis Publikacja jest jedną z części produktu finalnego czyli Programu zajęć pozalekcyjnych. Składa się z pięciu elementów: - konspektu projektu zawierającego cele kształcenia, poziom umiejętności oraz podstawy, mapę mentalną, treści kształcenia, formy oraz metody...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-054/10-00

Nazwa projektu Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych

Strona www projektu http://www.gmina-gorlice-innowacyjny.pl/

Beneficjent (nazwa) Gmina Gorlice/ Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gorlice

Słowa kluczowe metoda projektu, gimnazjum, chemia, fizyka, matematyka

Tytuł Scenariusze zajęć z wykorzystaniem programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody kinezjologii edukacyjnej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę scenariuszy przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Scenariusze zostały przygotowane...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe uczeń niepełnosprawny, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, Terapia Montessori

Tytuł Jak powstają kwaśne deszcze?

Autor Maria Bednarek, Beata Franczuk

Opis Propozycja prostego doświadczenia chemicznego ilustrującego poważny problem ekologiczny. Przeprowadzając doświadczenie na lekcji, uczniowie maja okazję zobaczyć, jak otrzymuje się kwasy tlenowe oraz jak dwutlenek siarki działa na organizmy roślinne. Scenariusz...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kwaśne deszcze, eksperyment, kwasy, spalanie siarki, scenariusz lekcji

Tytuł Ile stron i brzegów ma wstęga?

Autor Alicja Nimirska

Opis Uczniowie rzadko zastanawiają się, dlaczego tak a nie inaczej wyglądają używane przez nich symbole matematyczne, na przykład symbol nieskończoności. Samodzielne stworzenie wstęgi Mobiusa i zaobserwowanie jej właściwości na pewno ich zainteresuje. Proponowane...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe wstęga Mobiusa, walec, powierzchnia boczna walca, symbol nieskończoności, doświadczenie

Tytuł Przykładowe prezentacje multimedialne wykonane w MAPPTIPE

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw ok. 40 prezentacji przygotowanych przez Beneficjenta w edytorze MAPPTIPE. Zasadniczo są publikowane online, ale ponieważ można je także zapisać offline, tę wersję zamieszczamy w wyszukiwarce ORE. Każda prezentacja stanowi strukturę webową, zapisaną w archiwum...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-108/10-00

Nazwa projektu MAPPTIPE - innowacyjne narzędzie do tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych

Strona www projektu http://mapptipe.edukator.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Nauka i Wiedza w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe prezentacje, mapptipe, wzorce, przykłady, e-publikacje

Tytuł Informatyka dla gimnazjum

Autor Praca zbiorowa

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu http://wse.krakow.pl/pl/matemaniak/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe informatyka, technologie informatyczne, testy, scenariusze

Tytuł Co jest konieczne do rdzewienia żelaza?

Autor Mirosław Dolata

Opis Rdza jest produktem utleniania żelaza i jego stopów. Jednak czy uczniowie kojarzą proces rdzewienia z obecnością tlenu, czy na przykład uważają, że rdzewienie zależy od stopnia wilgotności otoczenia? Zaproponowane doświadczenie pozwala im naocznie przekonać się,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe utlenianie, tlenki metalu, korozja, skład powietrza, scenariusz lekcji

Tytuł Koncepcja zastosowania e-learningu w szkołach objętych projektem

Autor Redakcja

Opis Poradnik zawiera informacje na temat platformy e-learningowej (Moodle) oraz korzyści płynących z jej zastosowania w realizacji projektu. Omówiona została funkcjonalność platformy dla ucznia, nauczyciela oraz dla administratora.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-054/10-00

Nazwa projektu Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych

Strona www projektu http://www.gmina-gorlice-innowacyjny.pl/

Beneficjent (nazwa) Gmina Gorlice/ Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gorlice

Słowa kluczowe platforma edukacyjna, administrator, e-learning

Tytuł Zbiór ćwiczń dydaktycznych na zajęcia lekcyjne dotyczący programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody Kinezjologii Edukacyjnej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę ćwiczeń dydaktycznych, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Ćwiczenia zostały przygotowane w oparciu o cztery...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe nauczanie wczesnoszkolne, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja senosryczna, Terapia Montessori

Tytuł InfoStrateg 2. Poradnik dla nauczyciela

Autor P. Afelt, P. Głogowski, J. Mackiewicz, Z. Strucki, E. Tyszko-Kulik

Opis Poradnik jest przeznaczony dla nauczycieli pragnących zrealizować ideę interdyscyplinarności w zreformowanej rzeczywistości szkolnej – po zmianie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Jest on komentarzem metodycznym do programu nauczania InfoStrateg2...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/12-00

Nazwa projektu PlanInfoStrateg - interdyscyplinarne programy nauczania dla III i IV etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Beneficjent (nazwa) Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe interdyscyplinarny program, gra strategiczna, komputer, gra miejska