Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 5

sortuj według:

Tytuł "Zamek" – narzędzie do badania predyspozycji zawodowych

Autor Praca zbiorowa

Opis Narzędzie diagnostyczne ZAMEK służy do badania predyspozycji zawodowych uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, a także innych placówek systemu oświaty, w tym słuchaczy CKUiZ. Przewodnią ideą w procesie opracowywania narzędzia diagnostycznego były założenia...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-057/13-00

Nazwa projektu Poznaj swoje predyspozycje zawodowe

Strona www projektu http://www.e-ZAMEK.pl

Beneficjent (nazwa) Nowa Era sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe zamek, narzędzie, diagnostyczne, badanie, predyspozycji

Tytuł "Zamek" – rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. Przewodnik dla uczennic i uczniów

Autor Danuta Piróg

Opis Poradnik obejmuje niezbędne informacje oraz różnorodne warsztaty, które odpowiadają krokom oraz metodom zalecanym w nowoczesnym postępowaniu, zmierzającym do pogłębionego, refleksyjnego rozpoznania indywidualnych predyspozycji zawodowych człowieka. Poradnik, prócz...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-057/13-00

Nazwa projektu Poznaj swoje predyspozycje zawodowe

Strona www projektu http://www.e-ZAMEK.pl

Beneficjent (nazwa) Nowa Era sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe zamek, rozpoznawanie, predyspozycji, zawodowych, uczeń

Tytuł "Zamek" – rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. Materiały metodyczno-informacyjne i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i rodziców

Autor Danuta Piróg

Opis Poradnik stanowi wsparcie merytoryczne i metodyczne, w zakresie jak najlepszego przygotowania do skorzystania z narzędzia i do pogłębionego namysłu nad przyszłością edukacyjno-zawodową młodzieży. Materiały te obejmują niezbędne informacje oraz różnorodne...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-057/13-00

Nazwa projektu Poznaj swoje predyspozycje zawodowe

Strona www projektu http://www.e-ZAMEK.pl

Beneficjent (nazwa) Nowa Era sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe zamek, poradnik, rozpoznawanie, predyspozycji, zawodowych

Tytuł "Zamek" - scenariusz szkolenia w zakresie wykorzystania narzędzi projektu do diagnozy predyspozycji zawodowych

Autor Danuta Piróg

Opis Zamek - scenariusze szkolenia w zakresie wykorzystania narzędzi projektu ZAMEK do diagnozy predyspozycji zawodowych stworzone zostały w celu przygotowania uczestników (od strony merytorycznej i dydaktycznej) do prowadzenia szkoleń kaskadowych w zakresie praktycznego...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-057/13-00

Nazwa projektu Poznaj swoje predyspozycje zawodowe

Strona www projektu http://www.e-ZAMEK.pl

Beneficjent (nazwa) Nowa Era sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe zamek, scenariusz, szkolenia, narzędzia, predyspozycje

Tytuł "Zamek" – karty zawodów i kwalifikacji zawodowych (materiały metodyczno-informacyjne w postaci 201 kart zawodów dla 318 kwalifikacji zawodowych oraz schematem ścieżki kształcenia zawodowego)

Autor Martyna Chabior-Ratajska

Opis Materiały metodyczno-informacyjne ZAMEK w postaci 201 kart zawodów dla 318 kwalifikacji zawodowych i schematem ścieżki kształcenia zawodowego, zawierają karty opisu poszczególnych zawodów z grafikami ilustrującym dany zawód i typowe narzędzia wykorzystywane w pracy w...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-057/13-00

Nazwa projektu Poznaj swoje predyspozycje zawodowe

Strona www projektu http://www.e-ZAMEK.pl

Beneficjent (nazwa) Nowa Era sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe karty zawodów, kwalifikacje zawodowe