Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 191

sortuj według:

Tytuł Raport podsumowujący realizację szkoleń

Autor Aleksandra Ścibich-Kopiec

Opis Raport podsumowujący realizację staży w projekcie "Mistrz kształcenia zawodowego", w ramach pilotażowego wdrożenia Programu doskonalenia zawodowego.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-104/10-00

Nazwa projektu Mistrz kształcenia zawodowego

Beneficjent (nazwa) Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Chrzanów

Słowa kluczowe staże, nauczyciele, podnoszenie kometencji, informatyka, kształcenie zawodowe

Tytuł Innowacyjny program zajęć pozalekcyjnych w zakresie nauk technicznych „Z komputerem przez życie”

Autor Maria Hałajko, Mariusz Rawski

Opis Jeśli z powodu ich dysfunkcji nie są w stanie zrealizować materiału jest on dostosowywany do ich możliwości intelektualnych, psychofizycznych i manualnych. We wszystkich sytuacjach, w których uczeń niepełnosprawny nie ma trudności, należy traktować go tak samo jak...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-035/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne programy nauczania - pilotaż w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi

Beneficjent (nazwa) Powiat Łukowski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łuków

Słowa kluczowe informatyka, innowacyjne programy

Tytuł Wdrażanie projektów MINT w Niemczech – przykłady dobrych praktyk w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatyki oraz techniki

Autor Marianna Agnieszka Pietrus-Rajman

Opis W pierwszej części opracowania analizie poddano uwarunkowania edukacji w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatyki i techniki występujące w Niemczech. Analizę tę poprzedzono omówieniem uwarunkowań edukacyjnych występujących w tym obszarze w Polsce,...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-028/12-00

Nazwa projektu Nauka i technologia dla żywności

Strona www projektu http://ntz.dobrekadry.pl/

Beneficjent (nazwa) Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Spółka z o.o. Wrocław

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe MINT, dobre praktyki, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, informatyka

Tytuł Filmy instruktażowe do programu nauczania-uczenia się informatyki

Autor Praca zbiorowa

Opis Filmy instruktażowe do II tomu Strategii wolnych i otwartych implementacji, tj. do Programu nauczania-uczenia się infotechniki. Materiał jest elementem obudowy dydaktycznej, która może być pomocą do realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych z...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-124/10-00

Nazwa projektu Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych

Strona www projektu http://e-swoi.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe infotechnika, program, informatyka, mecharonika, arduino

Tytuł Konspekty, scenariusze, implementacje, zadania do Programu nauczania-uczenia się infortechniki

Autor Praca zbiorowa

Opis Konspekty i implementacje stanowią nieodłączny element Strategii wolnych i otwartych implementacji, tom II, Program nauczania-uczenia się infotechniki. Materiały przeznaczone są do realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-124/10-00

Nazwa projektu Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych

Strona www projektu http://e-swoi.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe infotechnika, strategia, informatyka, mecharonika, arduino