Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 19

sortuj według:

Tytuł Katalog kwalifikacji zawodowych - obszar zawodowy M (mechaniczny i górniczo-hutniczy)

Autor Praca zbiorowa

Opis Katalog składa się z 45 bogato ilustrowanych zdjęciami kart kwalifikacji, które zawierają opis kwalifikacji zawodowych z obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego. Do każdej karty kwalifikacji zostały opracowane zdydaktyzowane karty pracy zawierające ćwiczenia i...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-068/13-00

Nazwa projektu Edukacyjne forum kwalifikacji zawodowych

Beneficjent (nazwa) EURO-FORUM Marek Gudków

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Karty kwalifikacji, zdydaktyzowane karty pracy, scenariusze zajęć, opis kwalifikacji, obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy

Tytuł Katalog kwalifikacji zawodowych - obszar zawodowy E (elektryczno-elektroniczny)

Autor Praca zbiorowa

Opis Katalog składa się z 31 bogato ilustrowanych zdjęciami kart kwalifikacji, które zawierają opis kwalifikacji zawodowych z obszaru elektryczno-elektronicznego. Do każdej karty kwalifikacji zostały opracowane zdydaktyzowane karty pracy zawierające ćwiczenia i scenariusze...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-068/13-00

Nazwa projektu Edukacyjne forum kwalifikacji zawodowych

Beneficjent (nazwa) EURO-FORUM Marek Gudków

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe karty kwalifikacji, zdydaktyzowane karty pracy, scenariusze zajęć, opis kwalifikacji, obszar elektryczno-elektroniczny

Tytuł Katalog kwalifikacji zawodowych - obszar zawodowy B (budowlany)

Autor Praca zbiorowa

Opis Katalog składa się z 36 bogato ilustrowanych zdjęciami Kart kwalifikacji, które zawierają opis kwalifikacji zawodowych z obszaru budowlanego. Do każdej Karty kwalifikacji zostały opracowane zdydaktyzowane karty pracy zawierające ćwiczenia i scenariusze służące do...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-068/13-00

Nazwa projektu Edukacyjne forum kwalifikacji zawodowych

Beneficjent (nazwa) EURO-FORUM Marek Gudków

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Karty kwalifikacji, zdydaktyzowane karty pracy, scenariusze zajęć, opis kwalifikacji, obszar budowlany

Tytuł Katalog kwalifikacji zawodowych - obszar zawodowy A (administracyjno-usługowy)

Autor Praca zbiorowa

Opis Katalog składa się z 70 bogato ilustrowanych zdjęciami Kart kwalifikacji, które zawierają opis kwalifikacji zawodowych z obszaru administracyjno-usługowego. Do każdej Karty kwalifikacji zostały opracowane zdydaktyzowane karty pracy zawierające ćwiczenia i scenariusze...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-068/13-00

Nazwa projektu Edukacyjne forum kwalifikacji zawodowych

Beneficjent (nazwa) EURO-FORUM Marek Gudków

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Karty kwalifikacji, zdydaktyzowane karty pracy, scenariusze zajęć, opis kwalifikacji, obszar administarcyjno-usługowy